Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Legolibreto III

Elŝuti 352 Kb.

Legolibreto III
paĝo3/18
Dato14.03.2017
Grandeco352 Kb.

Elŝuti 352 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Mesaĝo interreta el Francujo

Kara blanka frato,

kiam mi naskiĝis, mi estis nigra,

kiam mi kreskis, mi estis nigra,

kiam mi sub sunon iras, mi estas nigra,

kiam mi timas, mi estas nigra, kiam mi forpasos, mi estos nigra...

Dum vi, blanka homo...

Kiam vi naskiĝis, vi estis rozkolora,

kiam vi kreskis, vi estis blanka,

kiam vi sub sunon iras, vi estas ruĝa,

kiam vi malvarmas, vi estas blua,

kiam vi timas, vi estas verda,

kiam vi malsanas, vi estas flava,

kiam vi forpasos, vi estos griza...

Nu! El ambaŭ ni... kiu estas la kolora homo?

La administrado

En iu entrepreno konkludis, ke taŭgas ŝanĝi kaj plibonigi administradan manieron kaj dungis novan ĝeneralan administradiston.

Tiu ĉi decidis de la bazoj ĉion kontroli kaj kun du asesoroj inspektis laŭ vico ĉiujn partojn de la entrepreno. Veninte en magazeno, li vidis, ke ĉiuj laboras, nur junulo staras dorse apogante la muron kun la manoj en la poŝoj. Vidante bonan okazon elmontri novan laborfilozofion, la nova administradisto demandis al la junulo: „Kion vi gajnas por unu semajno?“

„Tricent eŭroj, kial?“ respondis la junulo sen scii, pri kio temas.

La administradisto elpoŝigis tricent eŭrojn kaj donis ilin al la junulo dirante: „Jen via salajro je tiu ĉi semajno. Nun vi malaperu kaj neniam revenu ĉi tien.“

La junulo prenis la monon kaj foriris laŭ ricevitaj ordonoj. La administradisto vidante ĝeneralan miregon diris: „Ĉu vi ne vidis kion li faris?“

„Jes, sinjoro,“ respondis bela junulino, „li liveris picon al ni por lunĉo.“
Konklude: Ekzistas homoj, kiuj deziras ordoni, sed ili forgesas pensi.

Diktaĵo

En ĉeĥa ŝtata televido oni envicigis programeron „Diktaĵo“. Ĝin oni dissendas dum la tempo, kiam infanoj ricevas atestilon duonjaran kaj ĉe fino de la lernejjaro. Infanoj instigas gepatrojn por spekti ĝin, ĉar en lernejoj oni rekomendas tion.


Fama kaj ŝatata aktoro, reĝisoro kaj bona homo Zdenek Svěrak, legas la tekston, ne tro longan kaj gepatroj kaj interesuloj hejme skribas. Poste lingva fakulo kun Svěrak klarigas eblajn erarojn. Kaj imagu! Miloj de skribintoj obeas alvokon skribi al televido nombrojn da eraroj kaj notojn pri sia skribo por esploro.


Tiu ĉi ideo kaj ĝia realigo estas tre valora agado. Efike mildigas streĉon okaze de lernejaj atestiloj, ĉar gepatroj devas sincere konfesi, ke tute senerare skribi ĉeĥe oni neeblas. Estas bone, ke oni vekigas intereson pri gepatra lingvo, kiu vere bezonas esti ĝenerale kulturata.

Svěrak diras: „Reguloj ŝanĝas, memoro truetiĝas.“

Se vi rimarkos nomon SVERAK rilate al filmo, teatro, televido, kredu, ke vi trovis ion pure ĉeĥan, ion altvalora.


Jindřiska DrahotováEl la lernolibro: ESPERANTO

de Jojn Cresswell and John Hartley

tria eldono – 1987

Diversaĵoj el la tuta mondo
Grupe Trinki

La konduto de alkoholtrinkantoj rilate al iliaj ĉirkaŭuloj povus esti konata per la sanga grupo, laŭ esploro farita de la firmao Asashi Breweries Ltd, la unua japana bierfabrikisto. La esploro, farita pri specimena grupo el 2464 personoj, montras, ke la A-sangaj personoj atentas pri siaj ĉirkaŭuloj. La B-sangaj personoj male, ignoras siajn ĉirkaŭulojn, kiam ili trinkas alkoholon. La O-sanguloj bone rilatas al la aliaj dum ili trinkas. La AB-sanguloj estas duvizaĝaj: ili povas bone rilati al iuj ĉirkaŭuloj kaj indiferenti al aliaj.Japana Rifuzo

Antaŭ multaj jaroj verkisto proponis novan verkon al japana eldonista firmao. La eldonistoj resendis la manuskripton, kun letero: Ni trovas vian verkon bonega. Sed se ni presus ĝin, Lia Imperia Moŝto legus ĝin kaj, leginte, li ordonus, ke ni neniam presu ion malpli bonan. Ĉar tio malhelpus, ke ni eldonu ion ajn dum almenaŭ dek mil jaroj, ni devas, kun profunda bedaŭro, resendi al vi la manuskripton.


La Origino de la Bildkarto

Kvankam poŝtkartoj jam ekzistis de la jaro 1861, la bildkarto ŝajne ne „naskiĝis“ ĝis 1889. Kiam, en tiu jaro, oficiale malfermis la mondkonata turo Eiffel dum la Ekspozicio en Parizo, poŝtkartoj eldoniĝis kun bildo de la turo, kaj oni povis enpoŝtigi ilin ĉe la supro. Ekde tiam bildkartoj estas popularaj, kaj la kolektado de ili baldaŭ disvastiĝis tra Eŭropo kaj poste tra la tuta mondo, aparte inter la esperantistaro. Ĝis 1902 oni rajtis skribi nur la adreson de la ricevonto sur la dorsoflanko de bildkarto, kaj iun mesaĝon oni devis skribi sur la bildon mem. Sed en tiu jaro Britujo permesis la dividon de la dorsoflanko per linio, kun unu duono por la adreso kaj la alia por la mesaĝo.


Kontraŭ Terorismo

En 1978 iu viro eniris bankon en Kalifornio, portante suspektindan pakon. La bankoficistoj, timante, ke en ĝi estas bombo, rifuzis tuŝi ĝin, kaj la supozata teroristo tuj fulme elkuris, je la granda trankviliĝo de la oficistoj. Ekster la konstruaĵo, tamen, apudstaranto vidis la fuĝanton kaj, kredante ke li estas rabisto, tuj postkuris kaj kaptis lin. Li reirigis lin en la bankon, sed kompreneble ne sciis, ke la pako ja enhavas larmigan gason, kaj post du minutoj ĝi eksplodis. Nur post tridek minutoj la aero estis denove klara.


Urbega Saltego

Du londonanoj estis la unuaj personoj paraŝutintaj de la supro de la 449 metrojn alta „Empire State Building“ en Novjorko. Oni estis dirinta al ili, ke tia salto estas neebla pro la formo de la konstruaĵo, tamen unu el ili sukcesis surstratiĝi sendifekte, kaj rapide foriĝis, kun sia paraŝuto, en taksio. La alia (fakte la unue saltinto) preskaŭ atingis la straton, sed liaj paraŝutŝnuroj trafis trafiklumojn, kaj dum li senpove pendis tie la polico arestis lin kaj akuzis lin pri danĝera konduto. Post lia aresto li konfesis, ke la sperto estis timiga, sed li sentis, ke la vera danĝero estas la risko esti trafita de aŭto je la surteriĝo, aŭ eble eĉ rabatencita.


Majstro de la Enciklopedio

Ĉu iu persono legis tutan Encyklopaedia Britannica? En la 19-a jarcento iu reĝo de Persujo (nun Irano) apenaŭ sukcesis plenumi tiun taskon; poste li aldonis al siaj titoloj „Majstro de la Encyklopaedia Britannica“! Sed legi la plej lastan eldonon, kun plena kompreno, estus preter la kapablo de unu homo. Ĝi ampleksas multajn volumojn, kun milionoj da vortoj!


Ejo por perditaĵoj

Ĉiujare, la londona publiko postlasas proksimume cent kvindek mil objektojn en vagonaroj kaj aŭtobusoj. La ejo en Baker Street, en kiu dudek kvin oficistoj mastrumas tiun grandan kaj strangan kolekton, enhavas amasegon de la plej diversaj objektoj, ekde okulvitroj, ombreloj, globkrajonoj k.t.p. ĝis falsaj dentaroj, ĉemizoj kaj futbalŝuoj. Krome, oni raportas, ke en unu ekzempla jaro la oficistoj ricevis dudek kvar mil „valorajn“ objektojn, nome mansaketojn, monujojn kaj biletujojn. En tiu sama jaro la plej neatendita perditaĵo estis la supra tabulo de ĉevalsaltkonkursa obstaklo!Litova popola fabelo
El kongresaj materialoj UK en Vilno 2005

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Elŝuti 352 Kb.

  • La administrado
  • Diktaĵo
  • Jindřiska Drahotová

  • Elŝuti 352 Kb.