Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


La Nordorienta Ĉina Kongreso de Esperanto

Elŝuti 20.79 Kb.

La Nordorienta Ĉina Kongreso de Esperanto
Dato13.09.2017
Grandeco20.79 Kb.

Elŝuti 20.79 Kb.

La Nordorienta Ĉina Kongreso de Esperanto
La Nordorienta Ĉina Kongreso de Esperanto (NOĈK) estas transregiona Esperanto-kongreso inciatita de Liaoning-provinca Esperanto-Asocio (LEA) en 1996 reage al la Praga Manifesto de la 81-a UK kaj La Shanghai-a Manifesto de la 1-a Azia Kongreso de Esperanto. Jilin-provinca Esperanto-Instituto kaj Hejlongjiang-provinca Esperanto-Asocio (prepara) aktive reagis al alvoko de LEA, kaj decidis komune organizi NOĈK.

La 1-a NOĈK okazis inter la 6-a kaj 8-a de junio 1997 en Dandong, Liaoning, kun la temo Kontakto, Kunlaboro kaj Evoluo de la Esperanto-movado inter Regionoj, kaj 67 partoprenantoj el Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Henan kaj Tianjin, ankaǔ inkluzive de s-ino Robin el Usono.

La 2-a NOĈK okazis inter la 6-a kaj 8-a de aǔgusto 1999 en Anshan, Liaoning, kun la temo Fortigu Interregionan Kunlaboron kaj Bonvenigu Alvenon de Nova Jarcento, kaj 47 partoprenantoj el Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Neimenggu (Interna Mongolio) kaj Beijing.

La 3-a NOĈK okazis inter la 10-a kaj 8-a de aǔgusto 2001 en Changchun, Jilin, kun la temo Esperanto, Interreto kaj Multkultureco, kaj ĉ.90 partoprenantoj el Jilin, Liaoning , Heilongjiang, Beijing, Tianjin, Hunan kaj Guangxi, ankaǔ inkluzive de s-ro Paul Desailly el Aǔstralio. La kongreso estas tre signifa pro publikigo de Changchun Manifesto, naskiĝo de la standardo de NOĈK kaj oficiala aliĝo de Neimengu Esperanto-Asocio (NEA)* al NOĈK ( *NEA ne sendis delegiton sed sendis oficialan leteron esprimi aliĝon al NOĈK). Tio signifas ke la venonta NOĈK fariĝas komuna kongreso de tri provincoj ( Liaoning, Jilin kaj Heilongjiang) kaj unu regiono ( Interna Mongolia Aǔtonoma Regiono)

La 4-a NOĈK okazis inter la 11-a kaj 14-a de aǔgusto 2005 en Baotou, Neimenggu, kun la temo Kiel science kaj sane evoluigi la Esperanto-movadon, kaj 94 partoprenantoj el Neimenggu, Liaoning, Jilin, Heilongjiang kaj aliaj lokoj, inkluzive de esperantistoj el Pollando.

La 5-a NOĈK okazis inter la 17-a kaj 19-a de majo 2008 en Harbin, Heilongjiang, kun la temo Servu al Konstruado de la Ĉina Harmonia Socio per Esperanto, kaj pli ol 130 partoprenantoj el Heilongjiang, Liaoning, Jilin, Neimenggu kaj aliaj lokoj, inkluzive de esperantistoj el Kanado, Koreio kaj Rusio. S-ro LEE Jung-kee el Koreio, ĵus elektita kiel nova prezidanto de KAEM ĉeestis kaj proponis la daton de la 6-a NOĈK. Aleksandr TITAJEV, prezidanto de la Esperanto-Klubo “Pacifiko” en Vladivostoko, Rusio, givids 27 esperantistojn partoprenis.

La 6-a NOĈK okazos inter la 20-a kaj 22-a de aǔgusto 2010 en Dandong, Liaoning, kun la temo Instruado kaj Apliko de Esperanto.
UNUA BULTENO

La 6-a Nordorienta Ĉina Kongreso de Esperanto

Laǔvice LEA organizos la 6-an NOĈK, ĝia filio Dandong-a Esperanto-Asocio (DEA) refoje petis gastigi ĝin. Konsiderante aktivecon de DEA LEA akceptis tiun peton.

Tempo: la 20-a ~la 22-a de aǔgusto 2010

Loko: Dandong

Kongresejo: Internacia Raporta Halo de Liaodong Universitato

Temo: Instruado kaj Apliko de EsperantoPri Kongresurbo

Dandong, nomita Andong antaŭ la jaro 1965, estas ĉemara urbo de Ĉinio, situas ĉe la orienta longitudo 123.22-125.41 kaj la norda latitudo 39.43-41.09, kun 2.4 miliono da popolo kaj la areo 14910 km2. La kranio-fosilio de la popolo “Qianyang” montriĝis, ke la antaŭuloj dum la matriarka socio tie kreskiĝis kaj vivis, la ruinoj pruvis, ke tieaj popoloj eniris en neolitikon antaŭ la jaroj 6500 – 7000, kaj en epokon de la bronzo antaŭ la jaroj 3500-4000. Ĉio ĉi montras al ni, ke Dangdong havas longan historion.

Dandong ankaŭ estas la plej granda landlima urbo de Ĉinio, najbaras al la Demokratia Popola Respubliko de Koreio trans la riveroYalu, kaj tervoje distancas de ĝia ĉefurbo Pjongjang je 220 km. Ĝi estas renkontiĝejo de Yalu-rivero kaj Huanghai-maro, tie klimato estas tre agrabla kaj multaj vidindaĵo, do, ĝi fariĝas bela turisma urbo. Tiea haveno estas nefrostiĝa en la tuta jaro.

Dandong havas solidan fudamenton en malpeza industrio, tekstilaj industrioj, elektronikaj industrioj, mekanikaj industrioj, medikamentoj ktp. Ĝi estas unu el la produktaj bazoj de la grenaj plantaĵoj de la provinco Liaoning. Tieaj mineralaj riĉfontoj estas multaj kaj ĝis nun 56 pecoj malkovritaj. La urbo-floro estas rododendro, kaj la urbo-arbo estas ginko.

Frue en 1931 persono nomata Gao Naichang komencis lerni Esperanton. En la 9-a de junio de 1985 oifciale fondiĝis Dandong-a Esperanto-Asocio, nun ĝi havas pli ol 100 membroj, el kiuj kelkaj aliĝis al UEA pere de projekto C de KAEM. Esperanto-kurso por elementaj lernantoj estis la unua sukcesa ekzemplo en la Ĉina Esperanto-Movado. La kurson vizitis la delegacioj de la Labora Partio de la urbo Sinuiju de la Demokratia Popola Respubliko de Koreio, kaj de la ĝemelaj urboj Doncaster (Britio) kaj Tokushima (Japanio). La kursanoj faris profundajn impresojn sur la kongresanojn de la 71-a UK okazita en 1986 en Pekino, tiam n-ro.10 Ĉina Bildgazeto (China Pictorial), angla gazeto eldonita de Ĉinio, speciale raportis ilin sur la unua kovrilo. Ili tenis kontakton kun esperantistoj en Bugario, Germanio, Svislando, Japanio, la eksa Jugoslavio,Francio ktp. Tiea movado ĉiam estas vigla. Neregule aperas Verda Stelo de Yalu-Rivero, organo de la asocio.

Programo de la kongreso


 1. Malferma ceremonio

 2. Interkona kaj amuza vespero

 3. Kunsidoj

 4. Ferma ceremonio

Laŭdata programo

 1. Vendredo, la 20-a de aǔgusto

8h00-24h00 Alveno, Registriĝo, Loĝiĝo

17h30-18h30 Vespermanĝo

19h00-21h00 Interkona kaj Amuza Vespero

2 Sabato , la 21-a de aǔgusto

9h00-11h30 Malferma Ceremonio

11h30-12h00 Kunfoto

12h00-13h00 Tagmezmanĝo

13h30- 17h30 Kunsidoj

13h30-15h30 1. Instruado de Esperanto 2. Junularo

15h30-17h30 1. Tradiciaj kulturoj 2. Ĝemelaj urboj

3.Fervojistoj 4. Parola klubo

18h00-20h00 Bankedo

20h00-21h30 Kuna Kunveno de la Estraranoj (tri provincoj kaj unu regiono)


 1. Dimanĉo, la 22-a de aǔgusto

9h00-11h00 Ferma Ceremonio

Kunsidoj de la kongreso

 1. Instruado de Esperanto

(1) s-ino JIAO Xiyang el Ĉinio / Demonstra instruado pri Esperanto kaj Evolua historio de Esperanto en Liaoning Universitato

(2) s-ro HORI Yasuo el Japanio / kiel uzi Esperanton pli utile?

(3) Profesorino SONG Ping el Ĉinio / Raporto pri Esperanto-kurso en Heilongjiang Scienca kaj Teknika Universitato

(4) Prof. Ronald J Glossop el Usono / Sugestoj pri la Instruado kaj Lernado de Esperanto.

(5) Profesorino GONG Xiaofeng / Apliko de intereto en Esperanto-instruado


 1. Tradiciaj kulturoj

(1) Prof. SASAKI Teruhiro / Traduko de klasikaj literaturaĵoj en Esperanton

(2) s-ro ZHANG Jiping / Tajĝiĉuan,

(3) Profesorino SONG Ping / Normoj por studentoj (Dizigui )


 1. Ĝemelaj urboj ( turismo, komerco kaj aliaj)

  1. s-ro WU Guojiang / la projekto Ĝemelaj Urboj

  2. s-ro PENG Zhengming / Retrorigardo al Esperanto-vojaĝo en Eŭropo en la pasintaj dek jaroj.

  3. S-ro WANG Tianyi / Esperanto kaj Komercado

  4. Lokaj turismaj servoj / prezento pri turismaj riĉfontoj de la kongresurbo.

 2. Junularo

S-ino MU Xiangrong kolektos junajn kongresanojn je la temo Interŝanĝo de Esperanto-lernado kaj interkomunikado

 1. Fervojistoj

S-ro XIAO Ke kaj S-ro HAN Zuwu / Prezento pri evoluo de IFEF kaj ĝia sekcio en Ĉinio

 1. Parola klubo (por komencantoj)

  1. Profesorino GONG Xiaofeng / Ekzercado de parola lingvo por komencantoj

  2. S-ro LIU Minghui / Klubo de Senkrokodiluloj

 2. Kuna Kunveno de la Estraranoj ( tri provincoj kaj unu regiono)

Kongreskotizoj

Ĉinaj aliĝantoj : 150 juanoj (RMB)

Eksterlandaj aliĝantoj: 20 Eǔroj

La kotizoj inkluzivas manĝojn de vespero en la 20-a de aǔgusto ĝis tagmezo en la 22-a de aǔgusto (inkluzive), bankedon, kunfoton kaj dokumentsaketon, sed ne ajnan asekuron,ekskurson kaj loĝadon.

Kotizoj de loĝado

La kotizoj varias depende de la hoteloj elektataj, sed ĝenerale 80 -160 juanoj (RMB) po ĉiu ĉambro/ 40-80 juanoj (RMB) po ĉiu lito. Detaloj aperos en la Dua BultenoEkskurso

Dandong-a Esperanto-Asocio respondecas pri ekskursoj antaǔ/post la kongreso. Detaloj aperos en la Dua Bulteno.Pri gratulaj mesaĝoj

La kongreso sincere bonvenigas kaj danke akceptas gratulajn mesaĝojn. Ĉar la estraro de LEA anticipe atingos la kongresurbon por organizi la kongreson, la gratuloj espereble atingos la kongreson antaǔ la 15-a de aǔgusto. Tri samideanoj komisiitaj voĉlegos ilin en la malferma ceremonio.Pri prelegoj

Se aliĝantoj volas prelegi en la kongreso, bonvole informu pri temoj la kongreson antaǔ la 1-a de aǔgusto.Kontaktanto

S-ro Wu Guojiang

Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo

CN-113008 Fushun Liaoning Ĉinio

Retadresoj: ghemelurboj@yahoo.com.cn amikeco999@21cn.com

Aliĝilo
Kontaktanto

S-ro Wu Guojiang

Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo

CN-113008 Fushun Liaoning Ĉinio

Retadresoj: ghemelurboj@yahoo.com.cn amikeco999@21cn.comBonvolu tajpi aŭ skribi preslitere, sendu tra retadreso aŭ adreso
Familia Nomo___________________________
Viro/Virino(forstreku unu)________
Persona Nomo_________________________________________________________
Adreso_(nacilinve en latinaj literoj kun poŝtkodo_____________________________

Lando __________________________ Profesio____________________________

Naskiĝdato________________________

Retadreso ___________________________Dato _____________ Subskribo___________________________

(Necesas por sendi aliĝilo)


Elŝuti 20.79 Kb.

 • UNUA BULTENO La 6-a Nordorienta Ĉina Kongreso de Esperanto
 • Kongreskotizoj
 • Ekskurso
 • Pri prelegoj
 • Bonvolu tajpi aŭ skribi preslitere, sendu tra retadreso aŭ adreso

 • Elŝuti 20.79 Kb.