Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


La niza flago

Elŝuti 1.01 Mb.

La niza flago
paĝo1/35
Dato22.03.2017
Grandeco1.01 Mb.

Elŝuti 1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35PETRO FÖLDEŜ

LA NIZA FLAGO

- Vivromano de tribestro Álmoŝ kaj grandregnestro Árpád -

Esperantigis: Ladislao Pásztor

La esperantigitan romanon lingve korektis: sinjoro Ronald Schindler el Germanujo, sinjorinoj Dorotha Buchard el Pollando kaj Adrienne Földi-Pásztor el Hungarujo

2014

PETRO FÖLDES

LA NIZA FLAGO
Originala nomo de la verkisto: FÖLDES, Péter
Originala titolo de la verko: A Karvalyos Zászló

Titoloj de la partoj:
I. Spiritoj de Levedio

II. Jaroj en Etelköz

III. Vojfino ĉe Operencio
La hungarlingva verko estis eldonita de: Eldonejo MÓRA, Ferenc
Eldonjaro: 1972
La junularan romanon esperantigis: László Pásztor

Manuskripto de la esperantigo pretiĝis

en

2014

ENHAVO
ANTAŬPAROLO……………………………………………………………………. 5
UNUA PARTO: SPIRITOJ DE LEVEDIO…………………………………………… 6

Kies estas la suno ………………………………………………………………………. 7

Kortego de kendeo …………………………………………………………………….. 10

La djulaoj ....................................................................................................................... 13


En la kortego de la kagano ............................................................................................. 17

La popolo ekscitiĝas …………………………………………………………………. . 22


Veziro Álmoŝ …………………………………………………………………………. 26

Regnestro-elekto ……………………………………………………………………… 29

Per kio dikiĝas la brutoj? ……………………………………………………………… 31

Panorompo kun la Kazaroj ……………………………………………………………. 34

Kabaroj ………………………………………………………………………………… 38

For Eninter - Etelojn! ………………………………………………………………….. 42

Kontraŭ Kujáb ………………………………………………………………………….. 45

Tero, akvo, herbo ………………………………………………………………………. 47

DUA PARTO: JAROJ EN ETELKÖZ ……………………………………………… .. 52


Ĝojo de la regnestro …………………………………………………………………….. 53

La „Malgranda sinjoro” ………………………………………………………………… 56

Pro kio estas bezonata la sabro ? ………………………………………………………… 59

Apa-Farkaŝ ………………………………………………………………………………. 62

En spuroj de la miraklocervino ………………………………………………………….. 67

Scii, kredi ……………………………………………………………………………… .. 73

Geedziĝo de la malgranda sinjoro ……………………………………………………… . 77

Dum militiro ………………………………………………………………………………82


Kion ni portis el Konstantinoplo? ……………………………………………………….. 85

Loĝantoj de Panonio …………………………………………………………………….. 90


La Kazaroj ……………………………………………………………………………….. 94


Ĉasado per nizo kaj turulo ………………………………………………………………..99
TRIA PARTO: VOJFINO ĈE OPERENCIO ………………………………………… 104

Denove la praa malamiko ……………………………………………………………… 105

La pli juna regnestro …………………………………………………………………… 108

Kurszán la brava ………………………………………………………………………. 113

Glavo de Attila …………………………………………………………………………. 117

Prepariĝo ………………………………………………………………………………. 119

Forpaso de sinjoro Álmoŝ ……………………………………………………………… 124

En tempesto koncipanta komenco ……………………………………………………… 126

Transilvanio kaj Panonio ……………………………………………………………….. 131

La kendeo kaj la djulao …………………………………………………………………. 136

Kia homo estas la regnestro? ……………………………………………………………. 141

La nigra flago ……………………………………………………………………………. 142


EPILOGO ……………………………………………………………………………… 150

Rigardo en la verkistan metiejon ………………………………………………………. 151
KRONOLOGIO ………………………………………………………………………… 158

Notoj pri la aperintaj fremdaj nomoj, vortoj ……………………………………………. 159


Klarigoj de la hungaraj esprimoj de la du malsupraj mapoj aldonitaj de la esperantiganto 162

Mapo Nro 1. ……………………………………………………………………………. 164

Mapo Nro 2. ……………………………………………………………………………. . 165

Iom kroma pri la tradukita verko de Petro Földeŝ: La Niza Flago ………………………165
Antaŭparolo
Antaŭ ĉio nun mi esprimas mian dankon al helpantoj de ekvivigo de ĉi tiu libro. Temas pri la űhungara historia pasinto etendiĝanta en la nebulan foron de historio de la hungararo sen ties plibeligo. Ankaŭ la origino de estiĝo de la hungaraj legendoj certe povos esti interesa al la legantoj. La du ĉefaj figuroj de nia historia pasinto meritas por legi pri ilia vivo, pensoj, el inter iliaj agoj pri zorgadoj pri okupoj de novaj patrujoj. Ili devis agi kontraĉ la forbalai, neniigi volaqntaj fremdaj popoloj minacantaj la hungarajn tribojn pere de okupo de hungaraj terenoj . Por eviti tiujn plej grandajn teruraĵojn okazis la transloĝiĝoj en Levedion kaj Etelköz-on. La verkisto Péter Földes, laŭ mia opinio vere bone solvis la taskon: reprezenti la homojn kaj eventojn de historio de Hungararo, pri kio ni disponas nur per tre malmultaj pruvaĵoj.

Fine de ĉi verko vi trovos liston de la de li aplikitaj fonto-verkoj. Mi legis ilin unu post la alia. Tiel mi asertas, ke ĉi verko estas grandioza, ĉar ĝi montras la malnovtempe vivantajn homojn, kvazaŭ ili estus vivantaj nun, kaj la eventoj estus okazintaj en nia tempo. Mi vidas, ke la verko baziĝas sur vere aŭtentikaj priskriboj de arkeologiaj retrovaĵoj kaj priskriboj de hungaraj kodeksoj.

Mi devas mencii, ke la prononcojn de la speciale hungaraj nomoj, sed ĉefe de la 6-9 jarcentaj nomoj de personoj kaj lokoj en interna, centra Azio, mi ne povas prononci precize, ĉar tiu prononca maniero ne estas unueca ,ne ekzistas ili en la alfabeto Esperanto-lingva. Vidu tiujn variantojn ĉe la nomoj, kiuj enhavas la literojn ö kaj ü. En la Eo-vikipedio ni trovas diversajn prononcajn manierojn.

Jen ekzemplo al prezento de la hungara vokalo: ö.

Kaze de prezento de nomo de nia granda nacia poeto: Sándor Petőfi, la nomo aperas kiel klarigo: Sándor PETŐFI [ŜANdor PEtefi], do anstataŭ la vokalo ö estas skribita: e, kontraŭ tio, ke la ö estas elformita pere de rondigo de lipoj, la litero e alimaniere. Kaj unuloke en la Eo-vikipedio vi vidos anstataŭ la ö: o, kio plie similas ol la unue menciita e. Kelkaj esperantistoj eĉ ankaŭ alilingvaj vikipediaj artikoloj rekomendas prezenti o-n, anstataŭ ö, sed tiel, ke kun o, rolu e. Jene: oe, aŭ simple nur e staru sen o. Estas for de mi por proponi akcepton de la ronda vokalo: o, kiel unusolan anstataŭigan vokalon de ö. Tamen mi atentigas, ke elformo de o, simile okazas al ö. Ĉe klarigo de prononco de ü same malbonas la situacio. La Angloj skribas simple u, la Germanoj skribas i, sed ekzistas ankaŭ aldonitaj kromaj literoj. Ekzemple ou, uo, ue, eĉ rolas ankaŭ aldone j. En la Esperantolingva Vikipedio serĉante nomon de alia popolo, mi trovis la esperantigitan nomon de la malnova popolo Türk. Tio estas: Tjurko.Vidu: http://eo.wikipedia.org/wiki/Peĉenegoj

Do, se en la teksto vi renkontos la vokalojn: é, ö, ő kaj ü, en la hungarlingve skribitaj nomoj de personoj , lokoj, triboj, pensu pri la nun skribitaj. Ankaŭ la hungaraj tribonomoj, gentonomoj, nacio nomoj estas skribitaj laŭ hungara maniero. La hungaraj patrujkonkeraj triboj estis: Nyék, Megyer (Magyar, magyari, megyeri ), Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi. Sed, tamen mi povas helpi iom. Jen eldiro de la hungaraj konsonantoj: cs = ĉ, gy aŭ Gy = dj, Ly aŭ ly=j, ny=nj, s=ŝ, sz=s, ty=tj, zs=ĵ. Se vi vidos nomojn havantaj tiujn vokalojn kaj konsonantojn, vi povos eldiri ilin preskaŭ simile al la hungara eldiro.

Finante mian antaŭparolon mi konfesas, ke mi ne ricevis eldonpermeson de Eszter Földes : filino de la verkisto, kontraŭ lia patro, kiu donis pervorte ĝin. Mi esprimas dankojn pro la ricevitaj traduk-konsiloj de: Ronald Schindler, s-ino Dorota Buchard, s-ro Lajos Asztalos kaj Adrienne sinnjorino Pásztor.

Agrablan legadon deziras la esperantiganto:

László Pásztor


UNUA PARTO

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


Elŝuti 1.01 Mb.

 • Kies estas la suno ………………………………………………………………………. 7 Kortego de kendeo …………………………………………………………………….. 10
 • Veziro Álmoŝ …………………………………………………………………………. 26 Regnestro-elekto ……………………………………………………………………… 29 Per kio dikiĝas la brutoj ……………………………………………………………… 31
 • Panorompo kun la Kazaroj ……………………………………………………………. 34 Kabaroj ………………………………………………………………………………… 38 For Eninter - Etelojn! ………………………………………………………………….. 42
 • Kontraŭ Kujáb ………………………………………………………………………….. 45 Tero, akvo, herbo ………………………………………………………………………. 47
 • Ĝojo de la regnestro …………………………………………………………………….. 53 La „Malgranda sinjoro” ………………………………………………………………… 56 Pro kio estas bezonata la sabro ………………………………………………………… 59
 • Apa-Farkaŝ ………………………………………………………………………………. 62 En spuroj de la miraklocervino ………………………………………………………….. 67 Scii, kredi ……………………………………………………………………………… .. 73
 • Geedziĝo de la malgranda sinjoro ……………………………………………………… . 77 Dum militiro ………………………………………………………………………………82
 • La Kazaroj ……………………………………………………………………………….. 94
 • Denove la praa malamiko ……………………………………………………………… 105 La pli juna regnestro …………………………………………………………………… 108 Kurszán la brava ………………………………………………………………………. 113
 • Glavo de Attila …………………………………………………………………………. 117 Prepariĝo ………………………………………………………………………………. 119 Forpaso de sinjoro Álmoŝ ……………………………………………………………… 124
 • En tempesto koncipanta komenco ……………………………………………………… 126 Transilvanio kaj Panonio ……………………………………………………………….. 131 La kendeo kaj la djulao …………………………………………………………………. 136
 • Kia homo estas la regnestro ……………………………………………………………. 141 La nigra flago ……………………………………………………………………………. 142
 • Notoj pri la aperintaj fremdaj nomoj, vortoj ……………………………………………. 159

 • Elŝuti 1.01 Mb.