Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


La 49-a kongreso de litova esperanto-asocio kaj zamenhof-tagoj – 2013

Elŝuti 12.2 Kb.

La 49-a kongreso de litova esperanto-asocio kaj zamenhof-tagoj – 2013
Dato22.08.2017
Grandeco12.2 Kb.

Elŝuti 12.2 Kb.

LA 49-A KONGRESO DE LITOVA ESPERANTO-ASOCIO KAJ ZAMENHOF-TAGOJ – 2013

La 14-an de Decembro, 2013 en Kaunas okazis vica jam la 49-a Kongreso de Litova Esperanto-Asocio. Ghi estis pli grava, ol kelkaj antauaj, char chi-jare finighis la kvinjara dejhorperiodo de la Estraro de Litova Esperanto-Asocio, do, oni devis elekti novan Estraron kaj Prezidanton. La Kongreso estis grava ankau pro tio, ke ghi koincidis kun 25-jarigho de restarigo Litova Esperanto-Asocio en 1988.

La Kongreson partoprenis pli ol 100 esperantistoj el pli ol 20 urboj kaj aliaj loghlokoj de Litovio kaj kelkaj gastoj el najbara Latvio. La Kongreson per enkondukaj vortoj komencis prezidanto de Litova Esperanto-Asocio Povilas JEGOROVAS. Estis kantita himno de Esperanto „La Espero“. La kongreso per minuto de silento omaghis chi-jare forpasintajn du eminentajn litovajn esperantistojn – Telesforas LUKOŠEVIČIUS kaj Aloyzas URBONAS.

Raporton pri la agado de esperantistoj en Litovio dum 2013 faris prezidanto de Litova Esperanto-Asocio Povilas JEGOROVAS. Li listigis kaj kronike karakterizis chefajn aktivajhojn de la Asocio chi-jare – ege sukcesajn Baltiajn Esperanto-Tagojn en Utena, sufiche aktivan informan agadon pri Esperanto en litova gazetaro, radio, televido, novajhretejoj k.s. ( menciindas publikajhoj de Gediminas DEGĖSYS, Vytautas ŠILAS, Audrys ANTANAITIS, Povilas JEGOROVAS k.a. ). Ne tiom vasta kaj aktiva estis instrua laboro – tamen okazas instruado de Esperanto en universitatoj de Vilnius ( Gediminas DEGĖSYS ) kaj Šiauliai ( Zenonas SABALYS ), en gimnazioj de Mažeikiai, en Panevėžys, distrikto de Jonava k.a. Ekzistas kelkaj eblecoj lerni Esperanton litovlingve interrete. Stabile aktivaj estis internaciaj ligoj de Litova Esperanto-Asocio – partopreno en Universala Kongreso de Esperanto en Rejkjaviko, partopreno en Itala Esperanto-kongreso, partopreno en esperantistaj aranghoj en Slovakio, Finnlando, intensa kaj utila kunlaboro kun La Ondo de Esperanto kaj La Balta Ondo k.s. En eldona agado elstaris Palmira LUKOŠEVIČIENĖ en Panevėžys kun kvar represoj de la unuaj lernolibroj de Esperanto por litovoj ( de Juozas AUDRONIS, de Stasys TIJŪNAITIS, de Antanas PRAPUOLENIS, de Pulgis ANDRIUŠIS ). Okaze de BET-49 aperis dulingva ( litove kaj Esperante ) libreto pri Utena k.s. El la aranghoj krom BET-49 menciindas partopreno en Vilniusa internacia librofoiro printempe kaj en Vilniusa librofestivalo autune, libroekspozicio en Alytus, jhurnalista tendareto en majo, „Rideto“ printempe en Šiauliai, partopreno en kanta festivalo en Visaginas. El esperantistaj kluboj la plej aktive laboras tiuj en Panevėžys, Šiauliai, Jurbarkas. Ne tiel ofte kiel antaue, tamen aperas artikoloj en retejo BARELO ( www.barelo.blogspot.com ), preparata de Antanas GRINCEVIČIUS. Taesok CHOE zorgas pri retejo de Litova Esperanto-Asocio www.esperanto.lt . Funkcias retlisto de litovaj esperantistoj esperanto-lt@yahoogroups.com . Iom post iom aperas novaj artikoloj en Vikipedio. Vytautas ŠILAS litovlingve verkis eseon „Zamenhof en historia Litovio“ , gravan artikolon pri 300-jarigho de Kristijonas DONELAITIS kaj aliajn publikajhojn en La Ondo de Esperanto. LEA partoprenis en celebrado de 110-jarigho de eminenta litova vojaghanto kaj esperantisto Antanas POŠKA.

Daure estas flegataj kontaktoj de Litova Esperanto-Asocio kun oficialaj instancoj de Litovio. La 25-an de Aprilo, 2013 okazis renkontigho de prezidanto de LEA Povilas JEGOROVAS kun tiutempa prezidanto de Litovia parlamento ( Sejmo ) Vydas GEDVILAS. Okazis multaj kontaktoj kun urbestro de Utena Alvydas KATINAS k.a.

Chefaj problemoj de la Asocio estas komplika financa situacio kaj necesega fundamenta riparado de Zamenhof-domo en Kaunas. Espereble en 2014 la afero iom movighos antauen. Ankau necesas plivastigi instruadon de Esperanto en la lando.

Ghenerale la jaro 2013 por litovaj esperantistoj estis sufiche komplika, tamen ghenerale sukcesa.

Fine de sia parolado Povilas JEGOROVAS enmanigis gratuladresojn al litovaj esperantistoj, kiuj en 2013 festis diversajn jubileojn de sia vivo ( krom al forestintaj dum la kongreso ). Jen estas tiuj homoj:

1.Palmira LUKOŠEVIČIENĖ – Panevėžys.

2.Stanislava BAJELYTĖ – Panevėžys.

3.Antanina FOKAITĖ – Kuršėnai.

4.Rimantas ENDRIULAITIS – Jurbarkas.

5.Zinaida MISIUKONIENĖ – Šakiai (forestis).

6.Joana TAREILIENĖ – Kaunas (forestis).

7.Emilija KERŠYTĖ – Panevėžys.

8.Algimantas PILIPONIS – Vilnius.

9.Nijolė BIELOVIENĖ – Kaunas.

10.Kąstytis ALEKNAVIČIUS – Palanga.

11.Adolfas VADMINAS – Kaunas.

12.Genovaitė PUPALAIGYTĖ – Kaunas (forestis).

13.Elvyra VALIUKAITĖ – Kaunas.

14.Vilija JAKŠTIENĖ - Klaipėda .

15.Rita VALČIUKAITĖ -distrikto de Kelmė (forestis) .

16.Audronė LEPEŠKIENĖ - Panevėžys .

17.Dalia PILECKIENĖ – Vilnius (forestis).

18.Inesa BALAIKIENĖ – Vilnius.

19.Frank WURFT – Vilnius.

En pridiskuto de la esperantista laboro dum 2013 partoprenis Algimantas PILIPONIS ( Vilnius ), Zenonas SABALYS ( Šiauliai ), Marijus DILBA ( Vilnius ), Stasys RAULYNAITIS ( Jurbarkas ), Vida KULIKAUSKIENĖ ( Panevėžys ), Dalia DRAUGELIENĖ ( Kaunas ). La Kongreson salutis prezidantino de Latvia Esperanto-Asocio Margarita ŽELVE.

Sekvis elektoj de la prezidanto de Litova Esperanto-Asocio kaj de la Estraro. Kiel prezidanto de LEA por la sekva kvinjara periodo per absoluta plimulto de la partoprenintoj estis elektita Povilas JEGOROVAS. Aliaj kandidatoj mankis. La prezidanto proponis liston de la Estraro, kiu estis preskau unuvoche elektita. Jen estas listo de la nova Estraro de Litova Esperanto-Asocio:

1.Povilas JEGOROVAS – prezidanto.

2.Audrys ANTANAITIS – la unua vicprezidanto.

3.Gediminas DEGĖSYS – vicprezidanto.

4.Arimantas RAČKAUSKAS – vicprezidanto.

5.Irena ALIJOŠIŪTĖ – respondeca sekretario.

6.Vilius ŠIDLAUSKAS – membro.

7.Vida KULIKAUSKIENĖ – membro.

8.Gražina OPULSKIENĖ – membro.

9.Olga STROJEVA – membro.

10.Marijus DILBA – membro.

11.Algimantas PILIPONIS – membro.

12.Kazys TAMOŠĖTIS – membro.

13.Stasys RAULYNAITIS – membro.

14.Virginija GURSKIENĖ – membro.

15.Zenonas SABALYS – membro.

Fine de la kongreso estis farita komuna foto.

Post la tagmangha pauzo komencighis alia arangho – tradicia chiujara festo „Zamenhof-Tagoj – 2013“.

Ghin komencis Halina GORECKA el Kaliningrado – shi proklamis Esperantiston de la Jaro 2013 – tiun titolon gajnis nova prezidanto de Universala Esperanto-Asocio prof. Mark FETTES el Kanado. Poste Aleksander KORJHENKOV prelegis pri la temo „Antau cent jaroj: Zamenhof en la 1913-a jaro“. Sekvis prelego de Halina GORECKA pri la romano de Bernhard SCHLINK „La legisto“, ilustrita per bildoj kaj filmeroj. Zenonas SABALYS rakontis impresojn kaj montris bildojn pri la Universala Kongreso en Rejkjaviko kaj pri Islando. La tago finighis per du koncertoj – flutistino Lidija GOMOLICKAITĖ-GRUDZINSKAITĖ kun siaj lermantoj infanoj ludis diversajn klasikajn verkojn. Alian koncerton prezentis instrumenta triopo de la Muzika akademio de la Universitato Vytautas La Granda, en kies prestigha kaj moderna salono okazis la kongreso de LEA kaj Zamenhof-Tagoj – 2013. La sekvan tagon ( dimanche – la 15-an de Decembro ) tiuj, kiuj ne disveturis hejmen, havis eblecon por neformalaj diskutoj kaj interparoloj.

Dum la aranghoj funkciis richa libroservo, oni povis aboni diversajn Esperanto-gazetojn kaj revuojn, oni povis pagi membrokotizojn de LEA kaj de UEA, oni povis alighi al BET-50 en Jelgava ( surloke alighis pli ol 20 personoj ), al UK en Bonaero ( Argentino ) – alighis 5 personoj.Kaunas,

La 30-an de Decembro, 2013 Povilas JEGOROVAS


Elŝuti 12.2 Kb.

  • Kaunas, La 30-an de Decembro, 2013 Povilas JEGOROVAS

  • Elŝuti 12.2 Kb.