Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


La 10-a Kongreso de Europa Esperanto-Unio en Rijeka, Kroatio la 6-an ĝis la 12-an de Julio 2014

Elŝuti 8.06 Kb.

La 10-a Kongreso de Europa Esperanto-Unio en Rijeka, Kroatio la 6-an ĝis la 12-an de Julio 2014
Dato21.10.2017
Grandeco8.06 Kb.

Elŝuti 8.06 Kb.
La 10-a Kongreso de Europa Esperanto-Unio en Rijeka, Kroatio la 6-an ĝis la 12-an de Julio 2014 Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) estas unuiĝo de ĉiuj landaj Esperanto-asocioj en Eŭropa Unio (EU) kaj ĝi reprezentas Esperanto-komunumon de Eŭropa Unio antaŭ organoj de EU.

 Membroj  Kandidatoj Aŭstrio Pollando Belgio Bulgario Kroatio Kipro Ĉeĥio Danio Estonio Finnlando Francio Germanio Grekio Hungario Irlando Italio Latvio Litovio Luks. Mak. Malto Ned. Portugalio Rumanio Slovakio Slo.

La plej supra korpo de EEU estas asembleo, kiu kunsidas dum kongresoj de EEU, kaj asembleo kunsidos ankaŭ en Rijeka dum la kongreso. Kongresoj de EEU analizas laboron kaj kondiĉojn por agado de esperantistoj, kaj faras konkludojn pri laboro por sekvaj du jaroj. (La kongesoj okazas ĉiun duan jaron. Ĉiu kongreso havas sian ĉeftemon. Ĉi-jara kongreso en Rijeka havas jenan ĉeftemon: «Justa Eŭropo kun justaj lingvaj rilatoj, malmultekosta demokratia komunikado». La kongreson partoprenas, krom membroj de la Asemleo de EEU, ankaŭ reprezentantoj de diversaj eŭrop-uniaj fakaj organizoj de esperantistoj kaj ankaŭ aktivuloj kiuj interesiĝas pri la laboro de la kongreso kaj ties temo kaj prelegoj. La kongreson ĉeestos inter 150 kaj 200 partoprenantoj el 30 landoj de Eŭropo. Esperantistoj uzas internacian lingvon Esperanto (kiu ekestis antaŭ 127 jaroj) kaj ili ne bezonas tradukantojn. Ekzitas pluraj interesaj datumoj pri Esperanto kiel: - Esperanto havas la plej grandan nombron de artikoloj en Vikipedio, pli grandan ol havas la angla (dank al Wikitrans). Kiel tio estas ebla D-ro Eckart Bick el Norda Dana Universitato evouligis ege kvalitan tradukprogramon por tradukado el la angla en Esperanton, kaj per ĝi estis tradukitaj ĉiuj anglaj artikoloj en Vikipedio en Esperanton (pli ol 4,5 milionoj da artikoloj). Tradukoj estas mirakle kvalitaj, ĉar Esperanto estas gramatike alte regula. Ekzistas ankaŭ esperanta Vikipedio kun pli ol 200.000 artikoloj, kiujn kreis esperantistoj mem kaj pro tio Vikipedio de Esperanto superas la anglan. Tiu ĉi datumo montras, ke Esperanto ne servas nur por komunikado dum libera tempo, sed en ĝi ekzistas tekstoj (artikoloj) el ĉiuj eblaj kampoj de homa vivo kaj scienco. En baza scienca literaturo Eo ne postrestas rilate al grandaj naciaj lingvoj. - Esperanto estas ideala lingvo por komunikado en elektronikaj medioj kaj esperantistoj ĝin abunde uzas. Ekzistas ĉiuj eblaj serviloj, arkivoj, bibliotekoj, filmoj kaj muziko en la reto. Konsultante reton vi trovos sub signo «esperanto» pli ol 35 milionojn da retpaĝoj. Lingvoj de popoloj inter 5 kaj 15 milionoj havas en reto averaĝe inter 3 kaj 20 milionojn da retpaĝoj. Nombro de esperantistoj ne superas 1 milionon, kaj la fakto pri 35 milionoj da paĝoj en Esperanto montras, ke esperantistoj uzas Eesperanton en interreto pli intese ol ege pli multnombraj popoloj. - Esperanto havas la plej grandajn portalojn por lerni lingvon. Ekzemple portalo «Lernu.net» havas interretajn kursojn en pli ol 40 lingvoj. (Tiom abundan retpaĝon por instrui la lingvon havas neniu alia lingvo). Instruantoj de Esperanto kaj sistemo de ligitaj kursoj havas paĝon «edukado.net» ĉe kiu troviĝas datumoj pri lernejoj, universitatoj, organizoj de instruantoj, lernolibroj, edukmaterialoj (kiel filmoj, legaĵo) kaj ĉio kio koncernas lernadon kaj edukadon. Eŭropa Esperanto-Unio estas unu el 30 eŭropuniaj neŝtataj organizoj kiu estas membro de «Platformo por multlingveco» , kiun fondis Eŭropa Komisio kaj kiu inter aliaj aferoj proponas Esperanton kiel la plej bonan propedeŭtikan ilon por lernado de fremdaj lingvoj (lernado de baza Esperanto ebligas 3 ĝis 5 foje pli rapidan lernadon de iu ajn alia fremda lingvo). Ankaŭ la Platformo realigas projektojn kiujn subvencias Eŭropa Komisio. Nun realiĝas la projekto «Lingvo.info» per kiu oni kreas retan portalon pri mondaj lingvoj en kiu estos donitaj ĝeneralaj informoj pri lingvoj. Ĝi donos konkretajn bazajn faktojn pri trideko da lingvoj (inter kiuj ankaŭ la kroata), kaj inkluzivas ankaŭ ludojn per kiuj oni povus multon ellerni pri la lingvoj. Kadre de la kongresa temo partoprenantoj havos okazon aŭdi prelegojn de konataj esperantistoj kaj spertuloj kiel Sean ORiain, Nikola Rašić, Zlatko Tišljar, Velimir Piškorec kaj aliaj (vidu aparte per reto la programon de la kongreso). Prelegos pri la temo ankaŭ profesoroj de kroatiaj universitatoj kiel: Milorad Pupovac, Jagoda Granić kaj Emil Heršak. Ĉiuvespere okazos iu kultura programo, ĉu muzika koncerto, ĉu teatra prezentaĵo, kaj partoprenantoj havos eblecon konatiĝi parte kun kroata kulturo. Krome estos prezentitaj filmoj el esperantista vivo kaj esperanta historio. Turismaj ekskursoj okazos tra l duoninsulo Istrio (Pula, Rovinj), al la insulo Krk, kaj du foje trarigadoj de vidindaĵoj de la urbo Rijeka (malnova kastelo Trsat, sanktejo de Sankta Dipatrino Maria en Trsat, nova islama moskeo kaj malnova (antikva) parto de la urbo). En la estraro de EEU estas: Sean ORiain el Irlando (la prezidanto), Flory Witdoeckt el Belgio (la vicprezidantino), Zlatko Tišljar el Kroatio (la sekretario) kaj membroj de la estraro: Peter Balaž el Slovakio (responedecas pri teknologio kaj junalaro) kaj Nikola Rašić el NederlandoKroatio (respondecas pri scienco). Kunorganizantoj estas: Esperanto Societo Rijeka kaj Kroata Esperanto-Ligo, unu el 27 membroj de EEU. La kongreso okazados en Kroata Kultura Domo en Rijeka (strato Strossmayer 1). Alta protektanto estas Ivo Josipović, la prezidanto de Respubliko Kroatio. Aŭspiciantoj estas ankaŭ Departamento de Rijeka (Primorsko-goranska županija) kaj Urbo Rijeka (Grad Rijeka), kiuj ambaŭ donis grandan apogon por la kongreso, same moralan kaj ankaŭ financan.


Elŝuti 8.06 Kb.


Elŝuti 8.06 Kb.