Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


L. Zamenhof Kompilita kaj reviziita de Vitor Luiz Rigoti dos Anjos el pluraj fontoj

Elŝuti 0.55 Mb.

L. Zamenhof Kompilita kaj reviziita de Vitor Luiz Rigoti dos Anjos el pluraj fontoj
paĝo1/23
Dato18.03.2017
Grandeco0.55 Mb.

Elŝuti 0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


La Paroladoj de L. L. Zamenhof
Kompilita kaj reviziita de Vitor Luiz Rigoti dos Anjos el pluraj fontoj

Os Discursos de L. L. Zamenhof
Traduzidos em português por Vitor Luiz Rigoti dos Anjos (salvo menção em contrário)

Enhavo / Índice:

La gramofona parolado okaze de la unua datreveno de la Londona Esperanto-Klubo la 12-an de Januaro 1904 / O discurso gramofônico por ocasião do 1º aniversário do Clube de Esperanto de Londres em 12 de Janeiro de 1904 3

Antaŭ la Unua Kongreso Esperantista en Boulogne sur Mer la 5-an de aŭgusto 1905 / Abertura do Primeiro Congresso Esperantista em Boulogne sur Mer, França, em 5 de Agosto de 1905 4

Unua Kongreso Esperantista Boulogne sur Mer (1905). Parolado en la Unua Ĝenerala Kunveno (Enkonduko de la “Deklaracio”) / Primeiro Congreso Esperantista em Boulogne-sur-Mer (1905). Discurso na Primeira Reunião Geral (Introdução da "Declaração") 12

Unua Kongreso Esperantista Boulogne sur Mer (1905). Oficiala parolado ĉe la festeno / Primeiro Congresso Esperantista em Boulogne sur Mer (1905). Discurso oficial no banquete 14

Antaŭ la Dua Kongreso Esperantista en Ĝenevo la 28-an de aŭgusto 1906 / Abertura do Segundo Congresso Esperantista em Genebra em 28 de Agosto de 1906 15

Antaŭ la Tria Kongreso Esperantista en Cambridge la 12-an de aŭgusto 1907 / Abertura do Terceiro Congresso Esperantista em Cambridge em 12 de Agosto de 1907 21

Post la Tria Kongreso Esperantista en la Guildhall (Londono) la 21-an de aŭgusto 1907 / Após o Terceiro Congresso Esperantista, no Guildhall (Londres) em 21 de Agosto de 1907 30

Antaŭ la Kvara Kongreso Esperantista en Dresden la 17-an de aŭgusto 1908 / Abertura do Quarto Congresso Esperantista em Dresden em 17 de Agosto de 1908 33

Antaŭ la Kvina Kongreso Esperantista en Barcelona la 6-an de septembro 1909 / Abertura do Quinto Congresso Esperantista em Barcelona em 6 de Setembro de 1909 40

Antaŭ la malferma kunveno de UEA ĉe la Kvina Kongreso Esperantista en Barcelona la 7-an de septembro 1909 / Na reunião de abertura da UEA no Quinto Congresso Esperantista em Barcelona em 7 de setembro de 1909 43

Antaŭ la Sesa Kongreso Esperantista en Washington la 15-an de aŭgusto 1910 / Abertura do Sexto Congresso Esperantista em Washington em 15 de Agosto de 1910 45

Antaŭ la ferma ceremonio de la Sesa Kongreso Esperantista en Washington la 20-an de aŭgusto 1910 / No Encerramento do Sexto Congresso Esperantista em Washington em 20 de agosto de 1910 53

Antaŭ Prepara Konferenco de Ruslandaj Esperantistoj St. Peterburg en 1910 / Abertura da Conferência de Preparação dos Esperantistas Russos em St. Petersburg em 1910 54

Antaŭ la Sepa Kongreso Esperantista en Antwerpen la 21-an de aŭgusto 1911 / Abertura do Sétimo Congresso Esperantista em Antuérpia em 21 de Agosto de 1911 56

Antaŭ la Oka Kongreso Esperantista en Krakow la 11-an de aŭgusto 1912 / Abertura do Oitavo Congreso Esperantista em Cracóvia em 11 de Agosto de 1912 60

Super la tombo de Karlo Bourlet en 1913 / Diante do túmulo de Karlo Bourlet em 1913 67

Aldonoj / Anexos 69

A – Respondo de d-ro Zamenhof post kiam li en Bern estis akceptinta oran medalon kaj bukedon, 1913 / Resposta do Dr. Zamenhof depois que ele esteve em Berna recebendo uma medalha de ouro e um buquê de flores, 1913 69

B – Deklaracio pri la esenco de la esperantismo (Kunsido de 9-a de Aŭgusto 1905). Akceptita en la lasta laborkunsido de la Bulonja Kongreso / Declaração sobre a essência do Esperantismo (Reunião de 9 de Agosto de 1905). Aceita na última reunião de trabalho do Congresso em Boulogne-sur-Mer 69

C – Eltiro el privata letero de L. Zamenhof al Nikolaj Afrikanovitch Borovko (1895) / Extração de uma carta privada de L. Zamenhof a Nikolai Afrikanovitch Borovko (1895) 72

D – Cirkulera Letero al ĉiuj esperantistoj (Varsovio, la 18-an de Januaro 1908) / Carta Circular a todos os esperantistas (Varsóvia, 18 de Janeiro de 1908) 78

E – Deklaracio pri homaranismo (Varsovio, Majo 1913) / Declaração sobre homaranismo (Varsóvia, Maio de 1913) 83

F – Projekto de fundamentaj principoj por la neŭtrale-homa religio (1914) / Projeto de princípios fundamentais para a religião neutramente humana (1914) 88

Fontoj de tiuj tekstoj / Fontes desses textos 90
Antaŭparolo

Antaŭ unu jaro mi konis s-ron Lee Hyun Hee, sud-korea esperantisto, kiu sugestis al mi, post kelkaj monatoj de "interreta amikeco", traduki la Paroladojn de Zamenhof al la portugala lingvo. Iomete stranga sugesto, kies defion mi akceptis - "certe mia Esperanto-kapablo altiĝos", mi pensis tiam. Linion post linio mi eksciis, ke, krom traduk-ekzerco, traduki la Paroladojn estas grava ankaŭ por ke la parolantoj de portugala lingvo konatiĝu kun la ĉefa ideo de la internacia lingvo Esperanto kaj la kialoj uzi ĝin; plie, post tralegi ĉion la leganto kapablos forviŝi ĉiujn mispensojn pri Esperanto, kiujn kelkfoje homoj verkas: "lingvo de iu religio aŭ sekto", "lingvo de malmultaj", "iu nacia lingvo devas esti la internacia lingvo", kaj ceteraj. Kiom da homoj rezignis lerni Esperanton pro tiaj (kaj aliaj) komentoj! Tial, la Paroladoj estas, laŭ mi, unu el la plej gravaj tradukendaj tekstoj al ĉiuj naciaj lingvoj kaj devas esti legenda teksto por tiuj, kiuj ajnnivele lernas Esperanton. Bonan legadon!


Prefácio

Há um ano atrás eu conheci o sr. Lee Hyun Hee, esperantista sul-coreano que me sugeriu, após alguns meses de "amizade pela internet" traduzir os Discursos de Zamenhof para o português. Uma sugestão algo estranha, cujo desafio eu aceitei - "com certeza meu nível de Esperanto aumentará", eu pensava então. Linha após linha eu comecei a entender que, além de ser um exercício de tradução, traduzir os Discursos é importante também para que os falantes de português tomem contato com a idéia principal da língua internacional Esperanto e os motivos para usá-la; e mais, após ler tudo o leitor será capaz de apagar todos os pensamentos enganados sobre o Esperanto feitos algumas vezes pelas pessoas: "língua de alguma religião ou seita", "língua de poucos", "alguma língua nacional deve ser a língua internacional", e demais. Quantas pessoas deixaram de aprender Esperanto por causa desses (e outros) comentários! Portanto, os Discursos são, para mim, um dos mais importantes textos que devem ser traduzidos para todas as línguas nacionais e deve ser um texto de leitura obrigatória para aqueles que aprendem o Esperanto em qualquer nível que seja. Boa leitura!


Vitor Luiz Rigoti dos Anjos - Brazilo - la 10-an de junio 2007

vitorlranjos@yahoo.com.br - www.vitorluiz.6te.net


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Elŝuti 0.55 Mb.

  • Os Discursos de L. L. Zamenhof

  • Elŝuti 0.55 Mb.