Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Kvara eldono

Elŝuti 0.55 Mb.

Kvara eldono
paĝo1/9
Dato22.08.2017
Grandeco0.55 Mb.

Elŝuti 0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9kolekto esperanta aprobita de d-o zamenhof

W. SHAKESPEAREHAMLETO

REĜIDO DE DANUJO


TRAGEDIO EN KVIN AKTOJ

TRADUKIS


L. ZAMENHOF

KVARA ELDONO

FRANCUJO.—HACHETTE ET Cie, PARIS.
ANGLUJO.—«REVIEW of REVIEWS», LONDON.
DANUJO.—ANDR.-FRED. HÖST & SÖN, KJOBENHAVN.
GERMANUJO.—MOLLER & BOREL, BERLIN.
HISPANUJO.—J. ESPASA, BARCELONA.
ITALUJO.—RAFFAELLO GIUSTI, LIVORNO.
POLUJO.—M. ARCT, WARSZAWA.
SVEDUJO.—ESPERANTO FÖRENING, STOCKHOLM.

PERSONOJ:

 

Klaŭdio,

reĝo de Danujo.

Hamleto,

filo de la estinta kaj nevo de la nuna reĝo.

Gertrudo,

reĝino de Danujo, patrino de Hamleto.

Polonio,

eminenta kortegano.

Ofelio,

filino de Polonio.

Horacio,

amiko de Hamleto.

Laerto,

filo de Polonio.

Voltimand

korteganoj.

Kornelio

Rosenkranz

Güldenstern

Osrik

Pastro.

 

Marcello

oficiroj.

Bernardo

Francisko,

soldato.

Reinhold,

servanto de Polonio.

Fortinbras,

reĝido de Norvegujo.

La spirito de la patro de Hamleto.

Kapitano.

 

Nobelo.

 

Ambasadoro.

 

Aktoroj.

 

Servanto.

 

Sinjoroj kaj sinjorinoj de la kortego, oficiroj, soldatoj, ŝipanoj, tombistoj, kurieroj kaj popolanoj.

La agado havas lokon en Elsinoro.

HAMLETO

REĜIDO DE DANUJOAKTO I

SCENO I

Teraso antaŭ la palaco. Francisko staras sur la posteno; Bernardo venas.BERNARDO

He! Kiu?FRANCISKO

Halt’! Respondu: kiu iras?BERNARDO

La reĝo vivu!FRANCISKO

Ĉu Bernardo?BERNARDO

Jes!


FRANCISKO

Vi akurate venis al la servo!BERNARDO

Dekdua horo sonis. Iru dormi.

 

FRANCISKO

Mi dankas. La malvarmo estas tranĉa, Kaj mi min sentas nun ne tute bone.BERNARDO

Ĉu ĉio estis orda kaj trankvila?FRANCISKO

Eĉ mus’ ne preterkuris.BERNARDO

Bonan nokton! Se vidos vi Marcellon, Horacion, Kolegojn miajn, rapidigu ilin!FRANCISKO

Jen, ŝajnas, ili. Haltu! Kiu iras?

(Horacio kaj Marcello venas.)

HORACIO

Amikoj de la lando.MARCELLO

Kaj de l’ reĝo.FRANCISKO

Nu, bonan nokton!MARCELLO

Bonan al vi dormon! Vin kiu anstataŭas nun?FRANCISKO

Bernardo. Li gardas nun. Adiaŭ! (Foriras.)MARCELLO

He! Bernardo!BERNARDO

Ĉu Horacio?HORACIO

Peco de li mem.BERNARDO

Salut’ al vi, Marcello, Horacio!

 

HORACIO

Ĉu la apero nun denove venis?BERNARDO

Nenion vidis mi.MARCELLO

Jen Horacio Parolas, ke ĝi estas nur imago, Ne kredas li pri la fantom’ terura, Kiun ni vidis jam la duan fojon. Kaj tial mi lin tien ĉi invitis, Ke li kun ni maldormu nunan nokton Kaj, kiam la fantomo reaperos, Li vidu kaj kun la fantom’ parolu.HORACIO

He, babilaĵo! Kredu, ĝi ne venos.BERNARDO

Sidiĝu do, kaj provos mi denove Ataki per rakont’ orelon vian, Ke ĝi forĵetu sian obstinecon Kaj kredu, kion ni du fojojn vidis.HORACIO

Nu, mi konsentas. Bone, ni sidiĝu, Kaj vi rakontu.BERNARDO

En la lasta nokto, En la momento, kiam tiu stelo Tre luma, kiun vidas vi, en sia Kurado trans arkaĵo la ĉiela En tiu sama loko, kiel nun, Troviĝis, tiam ni—mi kaj Marcello— Ekvidis...MARCELLO

Haltu! Jen ĝi mem aperas! (Montras sin spirito en armaĵo.)

 

BERNARDO

Li mem, li mem, mortinta nia reĝo!MARCELLO (al Horacio)

Vi estas instruita, Horacio, Parolu vi kun li!BERNARDO

Ĉu ne simila Li estas al la reĝo? Diru mem!HORACIO

Jes, jes! Li mem! Mi miras, timas, tremas.BERNARDO

Li volas, ke kun li oni parolu.MARCELLO

Parolu, Horacio!HORACIO (al la spirito).

Kiu estas Vi, kiu vagas en la nokta horo En la majesta nobla eksteraĵo De la mortinta reĝo de Danujo? Mi vin petegas per ĉielo: diru!MARCELLO

Li estas ofendita.BERNARDO

Li foriras.HORACIO

En nomo de ĉielo! Restu! Diru!

(La spirito foriras.)

MARCELLO

Li iris for, respondi li ne volis.BERNARDO

Ha, Horacio, kio al vi estas? Vi estas pala, tremas? Ĉu ne pli, Ol sonĝo estas tiu ĉi apero?

 

HORACIO

Per Dio! Mi ne povus tion kredi, Se mi ne vidus ĝin per miaj propraj Okuloj.MARCELLO

Ne simila al la reĝo?HORACIO

Ne malpli multe, ol vi al vi mem. Jes, ĝuste tian portis li armaĵon En la batalo kontraŭ la Norvegoj, Li ĝuste tian vidon havis, kiam Li en kolero sian pezan glavon En la glacion batis. Strange!MARCELLO

Tiel Li jam du fojojn kun minaca vido Aperis antaŭ ni en sama horo.HORACIO

Ne povas mi precize ĝin klarigi; Sed la apero, kiom mi komprenas, Al nia land’ malbonon antaŭdiras.MARCELLO

Ĉu ne militon? Ĉu vi scias, kial Nun gardoj ĉie staras, pafilegoj Nun estas pretigataj ĉiam novaj, El l’ eksterlando venas bataliloj, Rapide ŝipoj estas konstruataj En granda nombro, kaj eĉ en dimanĉoj Ne ĉesas la prepara laborado? El kia kaŭzo tiu rapidado Kaj laborad’ en tago kaj en nokto? Ĉu povas iu diri?HORACIO

Jes, mi povas,— Almenaŭ tiom, kiom mi ĝin aŭdis.  La lasta reĝo, kies la figuro Ĵus antaŭ ni aperis, estis iam Vokita—vi ĝin scias—al batalo De la Norvega reĝo Fortinbras. Hamleto, nia brava, glora reĝo, En la batalo venkis Fortinbrason. Laŭ la kontrakto antaŭsigelita Kaj sankciita de la rajt’ kaj moro Post morto de l’ venkita Fortinbras La tuta lando de l’ venkita reĝo Transiris en posedon de l’ venkinto. Se la venkinto estus Fortinbras, Al li transiri devus nia lando. Sed nun la juna fil’ de Fortinbras, Kuraĝigita eble per la morto De nia reĝo, amasigis aron Da kuraĝuloj kaj aventuristoj Por entrepreno, kiun nia regno Komprenas bone; lia celo estas: Per forta mano de la bataliloj Elŝiri nun el nia man’ la landon, Perditan per batal’ de lia patro. Kaj tio, kiel ŝajnas, estas kaŭzo De niaj prepariĝoj kaj gardado Kaj laborado en la tuta lando.BERNARDO

Mi pensas ankaŭ, ke la kaŭzo estas Nun tio ĉi. Pro tio ankaŭ certe Nun vizitadas nokte nian gardon Terura la fantomo en armaĵo De l’ reĝo, kiu kaŭzis la militon.HORACIO

Ne! Mi alion timas de l’ fantomo! En la plej glora temp’ de l’ granda Romo,  Ĵus antaŭ la pereo de Cezaro, Mortintoj sin ellevis el la tomboj. Kaj promenadis tra la urbaj stratoj; Kaj steloj kun teruraj fajraj vostoj, Kaj sanga roso, makulita suno, Mallumigita luno,—ĉio tio Aperis tiam kiel antaŭsignoj De granda malfeliĉo. Tiel ofte Antaŭ la veno de renversoj grandaj Sin montras strangaj teruraj signoj En la naturo. Al ni ankaŭ certe Nun la ĉielo sendas tian signon...

(La spirito denove aperas.)

HORACIO

Sed ha! denove li aperas! Nepre Mi nun kun li parolos, se eĉ morto Al mi per ĝi minacos! Halt’, fantomo! Se voĉon vi posedas kaj parolon,— Parolu! Se per ia bona faro Al vi trankvilon povas mi alporti,— Parolu! Se danĝero al la lando Minacas kaj ankoraŭ estas eblo La landon antaŭsavi,—ho, parolu! Kaj se en via vivo vi kolektis Trezorojn kaj enfosis en la teron Kaj nun pro ili vagas en la noktoj,— Parolu! Diru! Restu kaj respondu! (Koko krias). Haltigu ĝin, Marcello! Ĝi foriras!MARCELLO

Ĉu piki lin per mia halebardo?HORACIO

Jes, piku lin, se li ne volas stari!BERNARDO

Jen ĝi!


 

HORACIO

Jen ĝi! Ho, halt’!MARCELLO

Ha, ĝi foriris! (La spirito foriras). Ni lin ofendas! Kontraŭ majesteco Ni venas kun sovaĝa atakado! Kiel aer’ li estas nevundebla, Kaj nia atakado estas vana!BERNARDO

Li volis jam paroli, sed la koko Ekkriis.HORACIO

Kaj subite li ektremis, Simile al estaĵo pekoplena Ĉe krio de teruro. Oni diras, La koko, trumpetisto de l’ mateno, Per sia laŭta, forta, hela voĉo El dormo vekas dion de la tago, Kaj laŭ la krio de la koko tuj El akvo, fajro, tero kaj aero Spirito ĉiu, kie ajn li vagas, Rapidas hejmen; la fantomo pruvis Al ni, ke tio estas ne malvero.MARCELLO

Li malaperis ĉe la koka krio. Mi aŭdis, ke en nokto Kristonaska, En kiu sur la teron venas Kristo, La koko krias tra la tuta nokto: Kaj ne kuraĝas tiam la spiritoj Sin montri, kaj la nokto estas pura, La steloj ne minacas, la koboldoj Sin kaŝas kaj la sorĉistinoj dormas: Ĉar tiel sankta estas tiu nokto.

 

HORACIO

Mi ankaŭ aŭdis, kaj mi iom kredas. Sed vidu, la mateno purpurvesta Leviĝas sur la roson de l’ monteto: Ni povas jam forlasi la postenon, Kaj mi konsilas: tion, kion vidis Ni en la nokto, ni rakontu ĉion Al la Hamleto juna; ĉar mi ĵuras, Ke la spirito, por ni tiel muta, Al li parolos. Ĉu konsentas vi, Ke ni al li raportu, kiel amo Kaj ŝuldo al ni fari ĝin ordonas!MARCELLO

Mi petas vin, ni faru ĝin! Mi scias, En kia loko ni lin certe trovos. (Ĉiuj foriras).SCENO II

Salono en la palaco. La reĝo, la reĝino, Hamleto, Polonio, Laerto, Voltimand, Kornelio, Korteganoj eniras.REĜO

Ankoraŭ freŝa estas la memoro Pri l’ morto de la kara nia frato, Al nia kor’ konvenus nun funebri, Kaj kvazaŭ unu frunto de malĝojo La tuta regno devus nun sulkiĝi: Sed tamen la prudento necesigas Nin venki la naturon; kun malĝojo Pri la mortinto ni decidis ligi Memoron pri ni mem kaj pri la regno. Kaj tial ni kun ĝojo depremita, Per unu el l’ okuloj plezurante  Kaj per la dua larmojn verŝegante, Kun ĝoj’ funebra, plor’ edziĝofesta, Pesante juste ĝojon kun doloro, Edziĝis kun l’ edzin’ de nia frato, Kun la reĝino nia kaj vidvino, Heredantino de la glora regno. Obeis ni per tio ĉi al via Konsilo tre prudenta kaj libera. Akceptu nian dankon kaj saluton! Kaj nun transiru ni al la aferoj. Vi scias, ke la juna Fortinbras, Ne respektante dece nian indon, Pensante eble nun, ke per la morto De nia kara frato renversiĝis La ordo kaj la fort’ en nia lando,— Ekpensis, ke li estas pli potenca Kaj ekturmentis nin per la postulo Redoni nun al li la tutan landon, Perditan de mortinta lia patro Laŭ plena rajt’ al glora nia frato. Ni tial vin kunvokis nun. Aŭskultu Decidon nian: Jen ni skribis skribon Al l’ onklo de la juna Fortinbras— Malforta kaj malsana en la lito, L’ intencon de la nevo li ne scias— Ni skribis, ke retenu li la nevon De liaj krimaj, arogantaj agoj, Ĉar ĉiuj prepariĝoj ja fariĝas En lia propra lando kaj popolo. Vin, bravaj Voltimand kaj Kornelio, Ni sendas kun la skribo kaj saluto Al la maljuna estro de l’ norvegoj. Sed ne ricevas vi la rajton trakti Kun la norvego pli, ol en mezuro De tio, kion ĵus ni al vi diris.  Adiaŭ, kaj per rapideco montru Al ni fervoron vian!KORNELIO kaj VOLTIMAND.

Kredu, reĝo, Fidele ni plenumos la ordonon.REĜO

Ne dubas ni pri ĝi. Feliĉan vojon! (Voltimand kaj Kornelio foriras.) Kaj nun, Laerto, al l’ afero via! Vi diris, ke vi peti ion volas! Pri kio ajn prudenta vi al ni Parolos, viaj vortoj ne perdiĝos. Volonte ni plenumos vian peton. Ne pli obea estas kap’ al koro, Ne pli servema mano al la buŝo, Ol la Danuja tron’ al via patro. Sciigu nin pri la deziro via.LAERTO

Mi petas vin, permesu al mi, reĝo, Reiri nun Francujon. Mi volonte El tie venis tien ĉi, por fari La servon mian ĉe l’ kronado via; Sed nun, jam plenuminte mian ŝuldon, Sopiras mi denove al Francujo, Kaj nun de vi permeson mi petegas.REĜO

Ĉu via patro ĝin permesas? Kion Al tio diras Polonio?POLONIO

Reĝo! Li eldevigis la permeson mian Per ne ĉesanta ripetado, tiel, Ke fine mi al lia peto donis  Sigelon mian. Nun por li mi petas Permeson vian, via reĝo moŝto.REĜO

Mi liberigas vin. Nun via tempo Libere estas al dispono via.— Kaj nun al vi mi turnas min, Hamleto, Vi, kara nevo, kara filo mia!HAMLETO (flanken).

Sed certe tute fremda per la koro!REĜO

Ankoraŭ ĉiam nuboj sur la frunto?HAMLETO

Ho, ne! Mi staras ja antaŭ la suno!REĜINO

Forĵetu la doloron, kara filo, Amikan frunton montru al la reĝo. Ne serĉu kun palpebroj mallevitaj Eterne vian patron en la polvo. Vi scias ja: la leĝoj de l’ naturo Ne estas refareblaj! Kio vivas, Necese devas iam morti. Vivo Eterna post la tombo nur ekzistas.HAMLETO

Ho, jes, reĝino, ĉiuj devas morti.REĜINO

Nu kial do la morto de la patro Al vi ekŝajnis tiel eksterorda?HAMLETO

Ekŝajnis? Ne, ĝi estas, ho, patrino. Ne mia nigra vesto, nek la ĝemoj, Nek la okuloj plenaj de larmaro, Nek la funebra vido de l’ vizaĝo, Nek ĉiuj moroj de senkonsoleco Min vere montras. Ĉio estas ŝajno.  Funebron estas tre facile ludi. L’ efektivaĵon portas mi interne; Eksteraj gestoj estas ja nur vestoj.REĜO

Tre bela kaj laŭdinda estas via Malĝojo pri la patro la mortinta. Sed sciu, ankaŭ via patro perdis La patron sian, tiu—ankaŭ sian. La filo, laŭ la ŝuldo de infano, Funebri devas kelkan tempon. Tamen Obstine kaj sen ia fino plendi,— Agado tia estas granda peko Kaj tute ne konvenas al la viro. Ribel’ ĝi estas kontraŭ la ĉielo, Signo de kor’ sovaĝa kaj senbrida, De kapo nematura kaj malforta. Pri kio ĉiu scias, ke fariĝi Ĝi devis; kio estas tute simpla, Plej ordinara fakto en la mondo: Pro kia kaŭzo tion ĉi obstine Alpreni al la koro? Fi, ĝi estas Pekado kontraŭ Dio kaj naturo, Pekado kontraŭ la mortinto mem; Malsaĝo antaŭ pura la prudento, Kiu predikas: «patroj devas morti», Kaj kiu ĉiam, de l’ mortint’ unua Ĝis nuna tempo, diras kaj ripetas: «Ĝi devas tiel esti!»—Mi vin petas, Forĵetu la doloron la sencelan Kaj vidu patron en persono nia; La mondo sciu, ke al nia trono Vi estas la sendube plej proksima, Kaj, kiel plej amanta el la patroj, Mi portas por vi amon plej varmegan En mia koro. Ke vi nun reiru  Al la lernejo alta Vittenberga, Ni tion ne dezirus; ni vin petas, Vi restu apud ni, amata nevo, Unua kortegano, kara filo.REĜINO

Vi ne rifuzu al patrino via: Mi petas vin, Hamleto, restu hejme.HAMLETO

Al vi obei estas mia ŝuldo.REĜO

Jen tio estas bele respondita. Mi ĝojas, ke vi restas. Nun, reĝino, La propravola cedo de Hamleto Plenigas mian koron je plezuro; Kaj tial ni aranĝos nun festenon, Kaj kune kun la sono de l’ pokaloj La pafilegoj tondru; ĉiun fojon, Kiam la reĝo levos la pokalon, De l’ tero tondro iru al ĉielo, Tra l’ mondo ĝojon disportante.—Venu!

(La reĝo, reĝino, Laerto kaj korteganoj foriras).

HAMLETO

Ho, kial ne fandiĝas homa korpo, Ne disflugiĝas kiel polv’ en vento! Sin mem mortigi kial malpermesis La Plejpotenca! Dio mia granda! Ho, kiel bestaj kaj abomenindaj Aperas ĉiuj agoj de la mondo! Fi, fi! Ĝardeno plena de venenaj Malbelaj herboj, ĉie senescepte! Apenaŭ pasis du monatoj! Ne! Nur ses semajnoj! Tia granda homo! Se lin kompari kun la nuna reĝo, Li estis Apolono ĉe Satiro!  Kaj tiel amis li patrinon mian, Ke al la vento eĉ li ne permesis Vizaĝon ŝian tuŝi! Ho, ĉielo! Ho tero! Ĉu forgesi estas eble? Kaj ŝi ja lin pasie tiel amis! Kaj tamen nun post kelke da semajnoj... Pri tio mi ne volas eĉ ekpensi! Malforto! via nom’ estas: virino! Monato! Ŝi ankoraŭ ne eluzis La ŝuojn, kiujn portis ŝi, irante Funebre post la ĉerk’ de mia patro, Verŝante larmojn kvazaŭ per riveroj. Ho Dio mia! Besto senprudenta Malĝojus ja pli longe! Nun edzino De mia onklo, frat’ de mia patro, Sed ne simila pli al mia patro, Ol mi al Herkuleso! Nur monato! La signoj de mensogaj ŝiaj larmoj Ankoraŭ de l’ vizaĝ’ ne malaperis,— Ŝi estas jam edzino de alia! Ho, malbenita rapideco flugi En kriman liton, liton de adulto! Ne bonon ĝi alportos! Tamen krevu Kor’ mia, sed silentu mia buŝo!

(Horacio, Bernardo kaj Marcello venas.)

HORACIO

Salut’ al la reĝido!HAMLETO

Ha, mi ĝojas Vin vidi! Se memoro min ne trompas, Vi estas Horacio?HORACIO

Jes, reĝido. Kaj ĉiam tute preta al vi servi.

 

HAMLETO

Ne nomu min «reĝido», sed «amiko». Sed kial vi forlasis Vittenbergon? (Al Marcello) Marcello?MARCELLO

Jes, reĝido.HAMLETO

Mi tre ĝojas Revidi vin. (Al Horacio) Sed diru serioze, Por kio vi forlasis Vittenbergon?HORACIO

De maldiligenteco, ho, reĝido.HAMLETO

Al malamiko via ne permesus Mi tion diri, kaj vi vane penas Kredigi min, ke tio estas vero. Mi scias, vi ne amas sen laboro Vagadi. Kion tie ĉi vi faras? Ĉu trinki vi ankoraŭ volas lerni?HORACIO

Mi alveturis al la enterigo De via patro.HAMLETO

Ha, ne moku min, Kolego; diru, ke vi alveturis Al fest’ edziĝa de patrino mia!HORACIO

Jes, vero, princ’, la dua baldaŭ sekvis Post la unua.HAMLETO

Vidu, mia kara,— Afero simpla de ekonomio: De l’ fest’ funebra restis multaj manĝoj,—  Por ke la manĝoj vane ne pereu, Edziĝon fari oni nun rapidis. Ho, pli volonte mi en la infero Renkontus malamikon plej malbonan, Ol tagon tiun ĉi alvivi! ŝajnas Al mi, ke mi la patron mian vidas...HORACIO

Ha, kie?HAMLETO

En l’ okuloj de l’ animo.HORACIO

Mi konis lin, li estis brava reĝo.HAMLETO

Li estis homo en plej pura senco. Al li similan ni neniam vidos.HORACIO

Reĝido, al mi ŝajnas, ke mi vidis Lin en la lasta nokto.HAMLETO

Vidis? Kiun?HORACIO

La reĝon, vian patron, mia princo.HAMLETO

La reĝon? Mian patron?HORACIO

Trankviligu, Reĝido, por momento vian miron Kaj elaŭskultu, kion mi raportos Pri mirindaĵo, kies la verecon Atestos ambaŭ tiuj ĉi kolegoj.HAMLETO

Pro Dio, ho, rakontu pli rapide!

 

HORACIO

Du noktojn al Marcello kaj Bernardo Aperis ĝi: postene ili staris,— Kaj jen en noktomeza silentego Aperas antaŭ ili ia ombro, Simila tute al patro via, Armita de la kapo ĝis piedoj; Per paŝo serioza kaj majesta, Ne rapidante, ĝi sin preterŝovas; Tri fojojn ĝi ripetas sian marŝon Antaŭ la teruritaj oficiroj, Proksime tiel, ke per halebardo Ĝin ili povus tuŝi. Dispremitaj De granda timo, ili mute staras Kaj eĉ ne provas ion ekparoli. Pri la aper’ mistera kaj terura Al mi ili rakontis. Mi kun ili En la sekvanta tria nokto gardis, Kaj jen tre vere en la sama horo, Pri kiu ili diris, en la sama, Perfekte tiu sama maniero Aperis la fantomo. Vian patron Mi konis,—la fantom’ al li similis, Kiel de l’ sama akvo gut’ al guto.HAMLETO

Sed kie ĝi okazis?MARCELLO

Ĝi okazis Sur la teras’, kie ni staris garde.HAMLETO

(al Horacio) Al li parolis vi?HORACIO

Jes, mia princo; Sed li al mi eĉ vorton ne respondis. Nur unu fojon ŝajnis, ke li levas  La kapon kaj moveton ian faras, Por ekparoli: sed subite tiam Ekkriis laŭte koko la matenon, Kaj tuje forrapidis la fantomo Kaj malaperis.HAMLETO

Efektive strange!HORACIO

Mi ĵuras, ke ĝi estas pura vero! Ni ĝin kalkulis kiel nian devon Al vi raporti pri l’ afero.HAMLETO

Vere, Sinjoroj, tio min maltrankviligas. Ĉu vi hodiaŭ staros gardon?ĈIUJ

Jes.


HAMLETO

Kaj, diras vi, li estis en armaĵo?ĈIUJ

Jes, princo.HAMLETO

De la kapo ĝis piedoj?ĈIUJ

De l’ kapo ĝis piedoj, nia princo.HAMLETO

Kaj sekve la vizaĝon vi ne vidis?HORACIO

Levita estis lia viziero, Kaj ni tre bone vidis la vizaĝon.HAMLETO

Ĉu la rigardo estis malafabla?HORACIO

Mieno lia montris pli suferon, Sed ne koleron.

 

HAMLETO

Ĉu li estis pala, Aŭ ĉu koloron havis en vizaĝo?HORACIO

Terure pala.HAMLETO

Ĉu li vin rigardis?HORACIO

Tre forte.HAMLETO

Kial mi kun vi ne estis!HORACIO

Por vi l’ apero estus tro terura!HAMLETO

Tre povas esti. Ĉu li longe restis?HORACIO

Apenaŭ centon povus vi kalkuli Ĉe nerapida kalkulad’.MARCELLO kaj BERNARDO

Pli longe!HORACIO

Almenaŭ tiam, kiam mi ĝin vidis.HAMLETO

La barbo estis griza, ĉu ne vere?HORACIO

Ĝi estis tia, kiel mi ĝin vidis Ĉe lia vivo: duonnigre-griza.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Elŝuti 0.55 Mb.


Elŝuti 0.55 Mb.