Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Konsekru ilin en la vero; Via Vorto estas Vero

Elŝuti 35.31 Kb.

Konsekru ilin en la vero; Via Vorto estas Vero
Dato24.11.2017
Grandeco35.31 Kb.

Elŝuti 35.31 Kb.


LA FRATO DE LA PLEJ - MALGRANDAJ
“Konsekru ilin en la vero;

Via Vorto estas Vero.”

Johano 17: 17
En la unueca lingvo - la lingvo de la senpeka Dieca Spirito, plej - subtila en la hierarkio de la anĝelaj estaĵoj kiam okazis la konsilo por la kreado de la homo sub la prezidado de la Eternulo Jesuo Kristo, Kiun ni nun nomiĝas Savanto de la mondo - Dio donis al la homo alia nomo. La nuna nomo estas erara(malĝusta) traduko, sed ni kontentiĝas per ĉi tio vorto pri la estaĵo, kiu pensas. La penso de la nuntempa homaro iras sur du direktoj konforme al la homa evoluo. Jen al vi bildo, pentrita iam. Kiel vi komprenas, ĝi rilatas al la nuntempa geometrio, ĝi estas farita en geometria formo. Mi klarigos koncize ĉi tiujn direktojn de la penso, kiujn esprimas en malsuprenira kaj en suprenira formo.

La malsuprenira formo de la penso estas bezonata por formado de la homa individo, por kreado de la homa korpo kun liaj sep volvaĵoj. Ĉiuj okcidentaj kaj orientaj skoloj distingiĝas en la klasifiko de la volvaĵoj, sed ĉi tiuj diversaj klasifikoj estas nur de la ekstera, videbla parto de ĉi tio instruo; en la esenco inter la du skoloj ne ekzistas diferenco. Laŭ la profunda esenco de la instruo, kiu Kristo donis, la homo havas tri esencajn neŝanĝeblajn korpojn kaj sep volvaĵojn. Por la sep volvaĵoj vi povus legi en la teozofia literature, tien oni parolas por ili, sed por la tri neŝanĝeblaj nur oni aludas. La sep volvaĵoj ili nomiĝas korpojn, sed ili ne estas korpoj, sed volvaĵoj, vi povus ilin nomiĝi korpojn sed ĉi tio nomigo estas transira. Laŭ la rilato de ilia realeco, la mondo estas transira, la evoluo tamen estas Dieca. Laŭ la rilato al la Dieca mondo la ideala strebo de la homa spirito estas gajni tri esencajn korpojn. Kompreneble, ĉi tio ideo estas tiel vasta kaj senlima, ke plej genialaj homoj, plej majestaj mensoj en la pasinteco kaj en la nuntempeco, ne nur en la scienco, ne nur en la okultismo, sed inter ĉiuj erarkioj, ne povas ĝin akcepti plene. La vorto Dio nun estas sensala, per ĝi oni komencis titolon kaj tiaj, kiuj ne estas dioj, te tiaj estaĵoj, kiuj erarigas la homojn. Vi devos liberiĝi de la erarigita vidpunkto(opinio) pri Dio. La vorto Dio en la unueca lingvo havas specialan signifon, kiu nun estas falsturnita kaj kiam la homoj prezentis la Diecan nomon, ili falsprezentas kaj sian menson. Por ke ni elformu unu ĝustan nocion, ni devos reveni al nia unueca stato, nur tiam ni povus kompreni Dion. Ĉiuj pensas pri Dio, kiel pensas pri si mem - por unu estaĵo, kiu senĉese ŝanĝas sin. Kaj la okcidentaj okultistoj faras tion ĉi eraron kaj vi ankaŭ. Mi ne eldiras ĉi tion por riproĉo, ĉar ĝi devenas de unu konkuro inter la loĝioj de du frataroj, kiuj ekzistas en la mondo - la Blanka kaj la nigra - kiujn disdividas la homaron de du kontraŭaj polusoj kaj estas kaŭzo por ĉiuj kvereloj, kiuj ekzistas en la politika kaj sociala vivo, en la scienco kaj religio, en la domo, en la sama homo. Tiuj ĉi, du kontraŭaj influoj disdividas tiel dirite, de unu ĥemia maniero la homajn mensojn. La rusoj diras: ”ĉelovek v duhe”, sed angloj diras “A man out of the spirit” - lia spirito estu ekstere - sed la Dieca Spirito en disdivido ne povas agi: se vi disdividis en si mem, vi havas kontraŭon en si mem - Dio estas ekster vi. Tio estas psika leĝo.

Kiam mi parolas antaŭ vi pri la homo, mi volas ke vi enpensiĝi en si mem, kompreni la unuecan homon, elkreitan laŭ la vizaĝokaj simileco de la vero, en kiu mankis la emon makuligi la Diecan nomon. Moseo, unu el la majestaj endediĉitaj eĉ diris: ”Ne prenu la nomon Diecan vane. ”Gi estas la unua leĝo de unu mistiko, de unu teosofo, kiu volas ellerni la majestan Diecan instruon, te ellernu sanktigi la nomon Diecan kaj neniam ĝin sendignigi. Tio signifas, ke vi estu homo. Ĝis kiam vi ne komencos sanktigi la nomon Diecan en tio senco, kiun metis en la homo iamajn virgajn Diecajn spiritojn, neniu el la okultistojn, sendepende kie ajn troviĝas en la mondo, ne devos pensi ke la ĉielo havas por li ian altan opinion. Eternulo taksas ĉi tiujn por nenio…

Ian fojon mi rigardas en Bulgario, ke vi havas pretendon disdividi la homon de grandsinjoroj, disdividi ilin laŭ la partia principo - mallarĝaj kaj larĝaj, de blankaj kaj nigraj. Vi diros: ”Ni estas larĝaj, ne mallarĝkonceptoj. ”Donu Dio, ke vi estu larĝaj, sed mi ne volas, ke vi estu senformaj - senideaj. Se vi iras en Svislando, ankaŭ en Ameriko, kion vi rimarkos inter la okultistoj? - La teosofa movado estas sendita de la Blanka frataro, por renovigi la homa filozofia penso, por krei novajn formojn, en kiuj estonte enverŝos la novajn strebojn kaj la novan agon de la Dieca Spirito. La teozofoj nun dividas de bezantaj teozofoj kaj de ŝtajneristoj antropozofoj, sed kaj la du specoj estas anropozofoj; kaj ili kiel vi ankaŭ ne povas sin toleri. Se vi ĉeestas en la loĝio de la orientaj teozofoj bezantistoj, malofte vi vidos ĉeestado de la ŝtajneristo kaj kontraŭe. Kaj ili dividas de larĝaj kaj mallarĝaj. La bezantistoj estas virinoj kaj la ŝtajneristoj - viroj. Viroj kaj virinoj estas malpacigitaj. ĉiuj tendencoj en la orienta skolo estas virinoj - tien virinojn regas, la okcidentaj estas viroj - tien virojn regas. La viroj estas kokoj. Tio ĉi ĉefe distingiĝas en ĉi tiuj de tendencoj. Sed ĉi tio estas la ekstera parto. Se vi ne estas alte starigita, vi allogos, sed ĉiu, kiu alloĝas, ne povas kompreni Kriston. Kaj kiam ia tempo, kiam Kristo parolis iuj alloĝis ankaŭ kaj nun alloĝas. Sed, kiu alloĝas, ne povas kompreni Kriston kaj neniam plialtiĝos ĝis la nivelo de la pensanta homo, neniam komprenos la internajn bazajn leĝojn, sur kiuj fondas la homan spiriton. Por ke ni povu aliigi nian individuan vivon, por ke ni povu aliigi la vivon de unu polo, de la tuta homaro, ni devos kompreni la bazajn leĝojn de la Dieca penso.

En la teosofia literature la supera penso, la supera menso nomiĝas “superan manason”, la malsupera natura menso - “malsupera manaso”, sed nenien mencias pro la mediala manaso - mediala menso, kiu estas plej - grava La malsupera manaso estas bazo, sur kiu oni konstruas la homa penso; ĉi tio manaso estas grundo de la mensa mondo. Se vi komprenas la elementojn de ĉi tio grundo, ĝiaj jaraj sezonoj, apenaŭ tiam vi scios kion semu sur ĉi tio teraĵo. Ĉiu penso enhavas unu ĝermo de agemo. Sekve, por ke vi eklernu regule pensi, vi devas scii kiujn semojn devus semi dum la diversaj sezonoj de la jaro. La Sankta skribo diras: ”Kion vi semas, ĉi tion vi rikoltos”. La semado oni okazas en la penso. Inter ni kaj la homoj estas tiel multe eraraj konceptoj kaj agoj, ke se ili ne aŭskultos la voĉon de la Majesta Majstro, ili mem mortigos unu la alian. Li metis punkton: de ĉi tie pluen al neniu permesos iri eĉ paŝo antaŭen, ne lasos eĉ unu, kiu ajn, eĉ mil da jaroj frapu sur Lia pordo, se ne aliformas siajn pensojn, se ne sanktigas en si mem la nomon Diecan - ve al li! Li rikoltos malbonajn fruktojn de sia karmo de mil jaroj, la rezultoj de ĉiuj semoj, kiujn li semis en la pasinteco. Kristo venis en la mondo nur por unu aĵo - savi la homojn; mi subkomprenas eklernu ilin sanktigi la nomon Diecan en si mem kaj en la mondo - tiu ĉi nomo sur kiu baziĝas ĉiujn principojn de nia genezo. Sanktigo la nomon Diecan - tio estas plej - majesta aĵo, ĝi devos esti la filozofio de la estonteco. Iuj plendas, ke al ili ne malkaŝas la sekretojn. Kion ili volas? - Ke mi donu ilin armilon por ili sin mortiĝu?

En la Okcidenta Eŭropo ekzistas instruoj kaj frataroj, ili povus tien iri kaj eklerni sekretojn, sed ili similigus tiujn virinojn, kiujn uzas vitriolon(koncentra sulfuracido), kiam iu amanto ilin trompis kaj forlasis - ili atakas lin, misformiĝas lin kaj diras: ”Li estos nek por mi, nek por aliaj.” Tion faras ne nur virinoj kaj ankaŭ la viroj, kaj la religiaj socioj, eĉ vi inter si mem.

Kristo estas ĉagrenita de la homaj agoj. Se ili ne korektos sian konduton, Li decidis ilin puni. Vi demandos: ”Kial Li ilin punigos?” Laŭ la nuntempa leĝo plu ne povos erari. Ĉio devos esti likvidita, ĉar ekmarŝas novan epokon, novan supreiron.

La virga Dieca Spirito malsupreiras en unu sferecan ondon tra ĉiuj tiuj sep kampoj, nomiĝitaj mondoj(la Majstro montras unu desegnaĵon). Dum la periodo, nomita saturna, la virga Spirito malsupreiris en la mensa mondo kaj elformis la mentalan volvaĵon de la homo. Dum la dua periodo, nomita suna, la Spirito malsupreniras en la astrala kampo kaj elformis la korpon de la deziroj. Dum la tria periodo, nomita luna, la Spirito malsupreniris en la etera sfero de la fizika mondo kaj elformis la eteran volvaĵon de la homo. Nun jam malsupreniris la periodon de la tero de la plej - malnobla kampo de la fizika mondo kaj elformis la fizikan korpon. En ĉiu el tiuj periodoj estis malsupreniro kaj supreiro aŭ tiel nomitaj tago kaj nokto. En la unua periodo, kiam laboris la Diecan Spiriton, la homo, elkreita laŭ la simileco de Dio, estis senpeka. Dum la duaperiodo komencis la homa falado. En la tria periodo la homoj estis tute falantaj. Dum la kvara periodo, la tera, la plej - malsupra periodo de la malsupreniro, la homa falado atingis sian finan punkton.

Tio ĉi malsuprenirado kaj dronado estas bezonataj por, ke homo envestu en ĉiuj volvaĵoj ĉiam pli - densaj kaj pli - densaj kaj komencu la rean periodon de la supreniro sur la progresa vojo kaj formoj. Dum ĉio periodo ekzistas aparta malsupreniro kaj supreniro en ĉi tio ondforma movo, sed la fina movo estos al supre. Tiu, kiu ne volas esti kun Dio, la ondo ĵetos lin ekster la konuna fluado de la Dieca tago, kaj li devos atendi alian periodon de la malsupreniro kaj supreniro. Li falos sub ĉi tio ondo kaj tiam, ĉiuj tiuj, kiuj iras supren al Dio, eniros ĉielon, sed li restos eksteren. Dio ŝlosos la pordon kaj diros: ”Mi ne konas vin. ”Hodiaŭ, morgaŭ, kiam Kristo ekfrapos, tiuj, kiuj okupiĝas per personaj problemoj per nevaloraĵoj, restos eksteren - oleo ne estos por iliaj kandelingoj. Poste ili elerariĝos sed la Dieca ŝipo fornaĝos, ne atendos ilin. Ĉiu devos esti preta renkonti ĝin. Per tio, kion diras, mi ne volas moraligi - nur mi klarigas kia estas la leĝo, kiu Eternulo parolas. Li por neniu haltos la ŝipon.

Jen, ĉi tio ondo moviĝas kaj nun vi havas tre favorajn kondiĉojn evolui. Kiam en vi venas io penso, kio povas elkreski de via pasinteco - ĉar ĉiuj malbonaj pensoj ne estas viaj nunaj - ne akceptu plu tiujn forlasitajn infanojn. Mi volas nek al mi sendu antaŭnaskitaj de neleĝaj patroj kaj patrinoj, kiel Majstro mi ne estas sendita elkreski tiajn infanojn. Planti kaj elkreski pekulon estas unu ajo, sed eduki eksteredzeĝaj infanoj estas alia aĵo. Unu pekulo povus saviĝi, tiu, kiu havas kunscion, kiu pentas por siaj pekoj kaj faras ĉiujn klopodojn plenumi Diecan volon - por tiaj Kristo venis sur la tero. Homo facile povus saviĝi kaj ĉiu homo saviĝos, sed unu infano antaŭnaskita, frukto de eksterleĝaj gepatroj, ĝi estas serpento, kiu kiom pli nutradas tiom pli granda fariĝas kaj unu tagon envolviĝos ĉirkaŭ la homo kaj rompos liajn ostojn. Estas bezonate por vi persone, por via estonta boneco elkreski la majestajn pensojn, kiujn Dio unuece enmetis en vi pere de Sankta Spirito, sed ne tioj neaj pensoj, kiujn semis la nigran loĝon. Vi diras: ”Mi trolacigis, ĉi tio infano tre ploras, granda klopodo kaŭzas al mi, sed unu tagon ĝi prizorgos min.” Ne, unu tagon ĝi kiel serpento rompigos viajn ostojn kaj forĵetos vin ekster tion ondon.

Neniu okultisto sukcesos eklerni la Diecan leĝon, ĝis kiam ne komencos prilumigi la nomon Diecan. Viaj pensoj estos puraj kaj santaj, vi elkonstruos en vi ĉi tio volvaĵo, en kio ekĝermos la korpo de la Vero kaj la Vero vin faros liberajn. Gi estas la unua korpo, sur kiu vi nun devos labori - eniri kaj vivi vian animon en la korpo de la Vero kaj tiam vi estos liberaj. Tion subkomprenas Kristo, ke vi estu liberaj. Vi povas plori kiom volas, sed nur pere de plorado vi ne povas vin helpi. La ploro vere estas utila, sed iam estas tre malutila. La ploro estas pluvo kaj se vi semis bonajn semerojn, ili elkreskos kaj vin plialtigos. Sed, se vi semis dornojn, ili elkreskos kaj vin sufokos. Se vi ploras laŭ Dio, mi konsideras vin feliĉa, se vi ploras laŭ mondo, mi bedaŭras vin. En la lasta okazo la sekeco estas pli –bona. Do, se vi eksemis belaspektajn pensojn, ili elkreskos kaj plialtigos vin, vi eniros en la korpo de la Vero kaj estos liberaj. Tiam vi ekkonos Kriston kaj Li ekkonos vin. Iuj volas trovi Kriston en mi. Kriston vi trovos en Lia instruo. Se vi volas scii kiu mi estas, mi diros al vi kiu mi estas - la frato de la plej - malgrandaj en la Regno Dieca. Sed, tiu plej - malgranda volas plenumi la Volon Diecan, kiel Dio ordonis - prilumi Lian Nomon tiel, kiel Li prilumis min. Li estis tiel bona al mi, ke mi, la frato de la plej - malgrandaj, volas rekompenci al Li pere de ĉia mia konfeso. Mi volas, ke vi postsekvu mian ekzemplon. Oni povus en via menso naskiĝi aĉa penso, ke vi estu pli - grandaj ol mi, ke vi estu sur unua loko. Tioĉi jam estas tento de la diablo. Unue la Majstro diris: ”Sufiĉas por la disĉiplo estu kiel sia Majstro. ”Mi ne volas plu, mi estas kontenta de ĉi tio malgranda loko kaj ne ŝanĝiĝos ĝin per alia. Ne gravas la lokon, kiun vi okupas, sed kiel vi plenumas vian devon al Dio. Vi volas esti reĝoj, bela aĵo estas ke homo estu reĝo, sed ne ekzistas pli - granda malbeno de ci tio. Unu reĝo povus elfari mil da bonaĵojn, favori tutan socion aŭ popolon, sed povos kaŭzigi ankaŭ kaj pereo. Kiam vi volas esti tre grandaj en vi jam laboras laŭdego kaj fiereco. La grandaj homoj, kiel same la grandaj komercistoj, kiuj turniĝas grandegajn kapitalojn, faras ankaŭ fremdajn ŝuldojn kaj ofte okazas, ke ili ne redonas la prunteprenitan monon de multuloj. Se vi havas cent mil (per tio cifero mi signas la anĝelojn)da levoj kaj perdis ilin, ĉu vi scias kiaj estos viaj suferadoj? Tiaj, kiajn la homa lingvo ne povus priskribi. Ne ekzistas en la homa vortaro tiom da vortoj por ke oni esprimu la feliĉon, kion eksentas tiu, kiu akceptas cent mil da levoj kaj scias kaj povas uzi ĝin utile. Kiom la unuo estas terure, tiom la alie estas majeste.

Tio, kion vi devas eklerni de de Kristanaj vortoj, estas la humileco. La humileco estas patrino de la vera kono, ĝis kiam la fiereco estas patrino de la mensoga. Vi povas havi multe da konoj, sed se vi estas fieraj, vi estos kiel unu el la erarintaj fratoj de la nigra loĝo. Se vi gardos la Diecajn leĝojn, malgraŭ, ke vi estas unu el la plej - malgrandaj, vi plialtigos vin. Se vi volas, ke la ĉielo interesiĝus de vi, kaj vin benu, vi nepre devos esti humilaj. La humileco estas tiel bela anĝelo, tiel bela spirito, ke ĉiu, kiu vidis ĝin - ĝin ekamis. En la humileco ekĝermas ĉiujn Diecajn virtecojn, por kiuj la homa spirito strebas kaj la homa animo sopiras. La anĝelo de la humileco estas viva, portas kun si mem kaj la korfavorecon. La korfaforeco estas ido de la amo, plej - malgranda filino de Dio. Ĝi estas inter virgaj spiritoj kaj garantias helan estonton de la tuta homaro kaj de tiuj el vi, kiujn serĉos ĝin. Se vi volas vian Kriston estu senmorta kaj forta kaj sublevigos vin, estas bezonate, ke vi pere de la amo eklevigi Lin supren, sur la plej alta loko - loko en via animo kaj vi metu Lian nomon en via koro. Iju pensas, ke estas proksime al Kristo. Povas, sed se vi eklernos ĉi tio arto estiĝu malgrandaj kiel mi. Por ke vi estu proksime al Li vi devos eklerni la leĝojn de la senprofitema servado.; eklernu pensi regule, ne malamu la homojn, repagu per bono. La nomoj Ivan, Dragan, Cvetan ktp estas indiferentaj. Grave estas la servado. Estas vere, ke ĉio nomo havas sencon, do ankaŭ ĝi estas grava, sed Kristo ne estas konkreta nomo, sed kolektiva. KRISTO - Li estas kiel la aero, kiel la lumo, ĉiu homo havas rajton de ĉi tiu aero kaj de ci tiu lumo kaj utiliĝas sin de ili. Rezonu regule kaj filozofe kaj ne memmensogu pere de eksteraj formoj de la vortoj, serĉu la internan sencon. Se mi pensus kiel vi pensas, delonge mi malsupreniros de ĉi tio alteco de la Dieca mondo. Mi ne volas sendignigu Kriston kaj mi ne volas ankaŭ vi sendignigu Lin. Mi volas instigi vin iri sur la rekta vojo supren. Prilumi la nomon Diecan en si mem, ĉar ĝi plialtigos vin ĝis tio unueca stato, ke vi estu kiel Kristo estis dirita, kunheredantoj kaj kunpartoprenantoj Liaj.

Mi parolas al vi en ĉi tio lingvo, ĉu vi scias kial? Mi volas hodiaŭ enmeti en viaj mensoj kaj koroj la Diecan lumon, kunhelpi, ke vi forigu ĉiujn aĉajn ĝermojn. La glavo de la spirito estas eligita kaj ho ve al tiuj kiuj kontraŭstaras al la vero. Ni devos militi, sed la armiloj estas kiel oni diras en la ĉp. 10, str. 4 - 5 de la II Epistolo de la Korintanoj - “ĉar la iloj de nia militado estas ne laŭkarnaj, sed potencaj antaŭ Dio por la deĵetado de fortikaĵoj; deĵetante diskutojn, kaj ĉian altaĵon levatan kontraŭ la scio konforma al io, kaj ekkaptante ĉiun penson al la obeu al Kristo, ”Tio ĉi estas Dia saĝeco - teozofio, okultismo, spiritualismo, kiel volas, tiel vi ĝin nomu. Mi volus, ke vi prenu ĉi tion strofon kiel moto - viaj armiloj ne estu karnaj, sed kun Dio vi estu fortaj. Kaj tiam vi liberigos vin de la intencoj de la malsupera manaso, de la peko al kiu la homoj ĝis nun multfoje donis la dekonon. Kristo diris: ”Donu reĝa al la reĝo kaj Dieca al Dio”. Tio ĉi malsupera manaso estas la reĝo en vi.

Oni diros, post kiam vi donos la ŝuldata al la malsupera, donu ŝuldaton ankaŭ al la supera manaso. Kio signifas, ke vi donu reĝan al reĝo kaj Diecan al Dio? - Signifas ke vi neniigu la malutilajn ĝermojn por ke ili ne kresku, forpelu ĉiujn malbonajn pensojn kaj diri: ”Jen, la reĝo via”, ekprenu la Diecajn pensojn, metu ilin en la Dieca grenejo de la animo kaj diru: ”Jen, Eternulo, Via”. Vi eniru vian kaŝitan ĉambreteton kaj elportu viajn pensojn, prezentu vian preĝon al Eternulo, sed ne tiel, kiel agas iujn, kiam preĝas kaj diservas, kunmiksas reĝan kaj Diecan, ĉi tio ne estas preĝo. La preĝo estas forta nur tiam, kiam la koro estas pura kaj turnita al Dio. La homa preĝo atingos Dion nur tiam, kiam la fajrujo de lia koro varmiĝas. Kiam vi eksentas la Diecan varmecon en via koro, ĉu vi scias kion estos tiam vian staton? Riĉa amerikano, post kiam aŭskultis la skribludadon de Kamila Ruso - lernantino de Pikaso - jen kion diris al mi: ”Mi aŭskultis “La suno de la vivo”. sed tia Dieca aĵo ĝis nun mi neniam aŭskultis kaj en tio momento mi estis preta donaci la duonon de mia havaĵo, reamikiĝi kun la tuta mondo - pardoni al ĉiuj malamikoj. ”Jen kion povis fari Kamila Ruso. Tiu amerikano aŭskultis tiom multe da profetoj, sed nenio profeto sukcesis lin emociigi, kiel ĉi tiu ludistino. Kiam en viaj koroj penetros la humilecon, vi diros: ”Eternulo, ni estas pretaj pardoni al ĉiuj. ” Mi aŭskultis la voĉon de la humileco. Mi ne aŭdis pli bona muziko ol la voĉo de la humileco! Kia amo elfontas de la koroj kaj kiel ĉirkaŭverŝas la koron de la homo per siaj radioj ĉiun tagon kaj elsendas mildajn pensojn kaj konsolon al la tuta homaro, al ĉiuj suferantaj kaj plorantaj!

Esperu, mi helpos vin prilumi la nomon Diecan en viaj mensoj, koroj kaj donu al vi la tutan benon. Kristo volas unuigi ĉiujn fratarojn kaj religiojn en la mondo en unu. Ne permesu sin riproĉi kia ajn eklezio, nek frateco, vi ne estas senditaj juĝi la homojn, ĉar vi ne scias la kaŭzojn por kiuj tiel okazis la aferoj.

Laŭ kia maniero agas Eternulo ĉiu tago por nia subleviĝo? - Pere de vojo de la suferadoj kaj la ĝojoj. Mi travagis la tutan homan vivon, aŭskultis superajn Diecajn spiritojn kaj de la gajnita sperteco mi trovas, ke ĉiujn devas trairi la vojon de la suferoj kaj ĝojoj; de ĝi pli bona ne estas. Kiu sur la tero povas kontesti, ke de ĉi tio vojo en kiu nun iras la homojn ekzistas pli bona? La vojo mem estas bona, sed multe da homoj servas al la reĝo. Iu virino plendas al sia viro: ”Mi ne amas lin, li faris min tiel malfeliĉa!” Mi diras al ŝi: ”Tiam lasu lin.” ”Sed kiu nutros min?” - ŝi kontraŭdiras. Tio ne estas edzeco, tio ĉi estas kromedzeco. La edzeco estas stato ideala kaj Dieca. Kiam vi volas eniri la regnon Diecan, ne devas murmuri, sed danki Dion, ke donis al vi tian malbonan viron. Se vi murmuras kontraŭ via edzo, Eternulo havas rajton diri al vi: ”Mi ne donis lin al vi perforto, vi elektis lin. Vi volas, ke mi farigu lin pli - bona, sen vi fariĝis bona. ”Mi havas imagon por la virino kiel komuna ekzemplo, ĉi tio rilatas al ĉiuj, mi ne parolas persone. Ĉiu virino kaj ĉiu viro estas kiel malgranda parto de la komuna. Tio ĉi estas realaj aĵoj de via vivo kaj estas kontrolitaj. Sur ĉi tio vojo de la pacienco kaj suferado vi devos trairi por, ke vi kolektu la sperton kaj riĉecon, por ke vi povu kompreni la majestajn Diecajn vojojn. Se vi volas ĉi tiun jaron progresi, ne toleru la murmuradon. Kiel mi diras “ne estu murmuradon, ”mi ne parolas pri la bruo, kiu iuj povus elfari ĉirkaŭ vi, sed vi en si mem, ne akceptu la bruon, sed en via koro estu silente. Ke iuj ekstere forĵetus ŝtonojn, rompus la fenestrojn, vi ne estas respondecaj. Sed, kiam vi de interne komencas rompi la fenestrojn de via domo, de via animo, mi diros: amiko, vi ne ellernis servi al Dio, vi ankoraŭ pagos al la reĝo. Ĉiu povus malbonigi la vivon de mil estaĵoj, sed, ĉu vi scias kiom da jarcentoj estas bezonataj por pravigi la erarojn? En via penso ekĝermas la pensojn revenĝi iun: ”Mi dispremos lin sub miaj piedoj, li konos kiu mi estas! ” Haltu kaj diru: ”Tiu ĉi spirito estas demona, sed mi kaptos ĝin kaj ekkrios al ĝi: ”Silentu, for de mia sanktejo, mi malpermesas al vi makuligi la vizaĝon Diecan! ”Iu diras por la alia: ”Mi ne povas lin toleri, mi ne povas lin pardoni! ”Mi bedaŭras vin.

“Mi ne povas pensi bone por li. ” - Mi bedaŭras vin. Kial vi ne povas pensi bone por Dio? Tiam en kio vi amos Lin?

Ekzistas tri vojoj, kiujn vi povos sekvi: la vijo de la Amo, de la Saĝeco kaj de la Vero. La teozofio estas scienco nur por malplimultaj. Ĝia vojo estas mallarĝa. Kristo diras: ”Malmultaj estas kiuj iras en la larĝa vojo” kaj ankoraŭ: ”Se vi povas, klopodu ankaŭ en ĉi tiu vojo, sed en la vojo de la Amo, ĉiujn povas iri.” Se vi ne povas iri en la vojo de la Saĝeco, eniru la vojon de la Amo. Se vi ne povas iri en ĉi tiuj du vojoj, eniru la vojon de la volo. Kaj ne koleru, ke vi eniris alian vojon. Iru, la rezulto de ĉiu vojo estas unu kaj la sama, nur ekzistas diferenco en la vojturnoj - per ioj oni ĉirkaŭas multe.

Do, ĉi tio, kion instruis Kristo kiam estis sur la tero, ĉi tion instruas kaj nun. Kaj se vi ne povas kompreni ĉi tion, kion diras Kriston, la plej - facilan, la terajn aferojn, kiel vi komprenos la ĉielajn? - Tio ĉi estas la plej - majestan, kion povas diri al vi la fraton de la plej - malgrandaj, la frato de viaj anĝeloj, kiujn gvidas vin. Vi diras: ”S - ro Dănov estas nia frato. ”Vi mensogas vin - mi ne estas karneca, sed se vi diras frato de mia spirito - estas vere, mi estas frato de via spirito. ”Vi ne amas nin. ”Se vi subkomprenas amon teran - mi ne amas vin, sed, se vi diros, ke mi ne amas vin kiel amas vin viajn anĝelojn, vi mensogiĝas. Vi ne povas trovi homon, kiu povus ami viajn animojn tiel, kiel mi ilin amas. Mi volus, ke vi ilin tiel amu. Ĉu ĉi tiu instruo estas klara? - Estas klara. Mi scias, ke viajn anĝelojn tre ĝojas simple mi volas fari al ili unu komplezo, ĉar mi estas tre ŝuldata al ili. Pro tio mi estas sur la tero - simple mi faras al vi servon. Post kiam mi finiĝas mian laboron, vi diros: ”Li nun estas forveturita.” Mi ne forveturos, kien mi forveturo? Mi iros kaj diros: ”La oficon, kiun mi havis, ĉu mi ĝin plenumis? Kaj se ekzistas io, kiun mi ankoraŭ ne finiĝis, mi denove venos kaj se mi la dua fojo ne finiĝis ĝin, denove mi venos, ĝis kiam al mi diros: ”Bele. Vi ĝin finigis.” Tia estas la leĝo de la malgranda frato sur la tero - farigu tiel, kiel la Eternulo postulas. Jen majesta instruo, kiun vi ĝis nun ne aŭskultis kaj ĉi tion, kion vi nun sentas, ĝis nun vi ĝin ne sentigis. Ĉu vi scias kial? - Ĉar, ĉi tio instruo estas de la malgrandaj anĝeloj, kiuj malsupreniras plialtigu la homaron, savigu la mondon.

Nun mi ne haltiĝu por benu vin, mi ne faros ĉi tion. Ĉu vi scias kial? Mi diros al vi. Se mi donos al vi benon sed en vi estas loloj, ili pufiĝos. Sed mi agas saĝe, konforme al la leĝo Dieca. La plej malgrandaj sur la Ĉielo, kiam vidas, ke vi semis bonajn fruktojn, elsendos ĉiujn benojn, por ke elkresku kaj maturiĝu ĉi tiujn fruktojn, pere de kiuj vi prilumigu la nomon Diecan.Dio elkresku kaj reviviĝu en vi, (Iuj diras - Amen)

Kaj kiam vi prilumigos Lian nomon, ĉi tio estos por mi ĝojo, ĉar ni estos proksime al Dio. Tio ĉi estas, kio mi proklamas al vi por la Nova jaro. Mi ne finiĝas, sed komencas - tion vi sciu. Ĉi tion, kion mi parolas antaŭ vi, estas komenco, kiom da pli - majestaj aĵoj ekzistas! Kaj se vi aŭskultas kion vi diras ĉi tiujn, malgrandajn, vi eksentos la forton Diecan kaj tiam en vi venos la Saĝecon, disvolviĝos la volo kaj la aĵoj de ĉi tio mondo ordigos. De nun plue ekestas grandega laboro por la malgrandaj. Tio ĉi instruo de la malgrandaj estas majesta kaj ĝi estas plej - taŭga por vi, ĝi estas bazo por ĉio alia, kiu la majesta Dieca estonteco portas en si mem por via animo. Tio estas la penso por la 1917jaro, ne tera, sed Dieca. Ĝi ne estas 17, ekzistas 14 - a, 15 - a, 16 - a kaj per la nuna estiĝas kvar Diecaj jaroj de la nova epoko, de la nova ciklo de la Dieca beno. La 17 - a estas unu reflekto de la Dieca jaro, ĉar la unuo portas la principon de la justeco kaj sep - la leĝo de la ripozo kaj la bonaĵoj. Nun mi lasas vin pensi pri la humileco, la pacienco kaj la amo kaj strebi glatigi pere de ili ĉiujn raspojn en viaj animoj, kiujn ĝenas la Diecan harmonion en via vivo. Ĉiu al vi invitu sian anĝelon kaj alvoku Eternulon en si mem kaj demandu: ”Kion Vi volas, Eternulo, por, ke mi faru por la triumfado de Via Regno sur la tero kaj la prilumado de Via nomo inter la homoj? ”Kaj la unua, kion Li diros al vi estas: ”Rezigniĝu.” Mateo kaj Luko skribas kion diris Kriston: ”Kiam vi iras ĉe la altaro, por aldoni vian donacon, kaj vi eksentas kaj havas ion kontraŭ via frato, lasu vian donacon kaj iru kaj pacigu kun via frato. Se li ne volas paciĝi, prenu ankoraŭ du personojn kaj denove iru ĉe li.” Tiu, kiu iras ĉe la altaro, li devos pacigi kun ĉiuj. Neniu povus iri ĉe la altaro, se antaŭe ne paciĝis. Iuj diras: ”Venu, ke ni ilin pacigu.” Kion ni ilin inrepacigu, kiam ili ne volas iri ĉe la altaro? Vi devos interpaciĝu! Se via frat o ne volas paciĝi kun vi, vi devos iri duope, vi iros kun la tuta eklezio aŭ la tuta frataro kaj se li denove ne volas, rezignas, vi diru: ”Permesu, ke mi estu por vi impoŝisto kaj pagano” - tio ĉi estas la Kristana instruo. La malpacoj, kiuj nun ekzistas, ne akordiĝas kun la Nova instruo. Mi ne havas intencon juĝi kiu ajn de vi, por mi vi ĉiuj estas egalaj, sed se vi ne akcertus ĉi tiun instruon, la rezulto ne estos bona, apenaŭ ne estos egala por ĉiuj. Kial oni elkreos nebezonatajn suferadojn en la mondo - sufiĉas ĉi tiujn de la pasinteco. Estu de ci tiam ekesti ĝojo kaj beno inter la homaro. Tion, kion hodiaŭ mi parolas antaŭ vi, ĝin parolas ĉien - tiel parolas Dio, la anĝeloj, la servantoj Diecaj ĉiuj ili helpas por estigi la Regno Dieca kaj ĝia Justeco sur la tero. Jen kion parolas Kristo. Kaj mi kredas, ke tio okazos. Mi ne havas eĉ la ombro de dubo, kiel estas dirite, tiel estos. Unu tagon ni ĉiuj renkontos, kompreneble ne en ĉi tia medio, kiel la nuna, sed pli bona, dek foje pli bona. Denove ĉi tie sur la tero. Post dek jaroj ni estos cent foje pli bone ol nun; post ankoraŭ dek –mil foje pli - bone; post aliaj dek jaroj - dek mil jaroj pli bone; kaj post dek jaroj - cent mil fojoj pli bone. Poste post ankoraŭ dek jaroj - unu miliono kaj tiel ĝis cent milionoj fojoj pli - bone ni atingos, sed en la fino de ĉi tio periodo kaj en la komenco de la nova - kune kun Dio.

“Mia paco estu kun vi!” (Iju diras –Amen)


Becedo, farita dimanĉe, la I - a de januaro1917j.


Elŝuti 35.31 Kb.


Elŝuti 35.31 Kb.