Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Konsci u numero 69 09/06/2015 Informilo por enprofundighi en la e-movadon Afrikan Redaktas : Liberesko

Elŝuti 20.26 Kb.

Konsci u numero 69 09/06/2015 Informilo por enprofundighi en la e-movadon Afrikan Redaktas : Liberesko
Dato31.10.2017
Grandeco20.26 Kb.

Elŝuti 20.26 Kb.

www.ipernity.com/blog/gkp/1033362

K O N S C I U
=================================
Numero 69 09/06/2015
---------------------------------
Informilo por enprofundighi en
la E-movadon Afrikan
---------------------------------
Redaktas : Liberesko
================================

"kiam la popoloj interfratighos, tiam ili chesos reciproke sin malami ", diris Zamenhof. Chu tiu chi interfratigho jam okazis ? Certe multaj esperantistoj rekonus la diversajn maluniigajn tendencojn kiuj plagas la Esperanto-movadon. Principe io devus jam eki, ke oni sentu, ke la interfratigho baldau okazos. Ne, ghi estas vere malproksima. Tion montras la konduto de gvidantoj de internaciaj esperanto-organizajhoj. Tiu malunuigho pli senteblas eksterafrike. Amaskomunikiloj Esperantaj senchese montras vortojn tute favorajn al tiu chi malunuigho. Kia estas la situacio en Afriko.

Esperantistoj afrikaj kune organizis la Unuan AKE. Tiel okazis ankau pri la dua , la tria kaj la kvara AKE. Char la kvina okazis pli ol dek jarojn post la kvara, eble novaj ideoj alvenis, ke la kongreson partoprenis ne multaj esperantistoj afrikaj. Tiuj chi ja bezonas la interfratighon de Zamenhof, jes la unuighon de chiuj esperantistoj en la sola ujo Esperanta, Esperantujo. Sekvaj linoj pli precizigos la aferojn !================================================================


Kep ENDERBY, Renanto CORSETTI kaj Yu TAO pri UEA kaj Esperanto
================================================================

Dum la UKo de Berlino 1999 Renato disdonis foliojn kun teksto titolita KIO ESTAS UEA. Dum komitatkunsido partoprenantoj diskutis pri la temo, sed ne estis ia konkludo. La homo Renato tute ne forgesis tion kaj alimaniere uzis alian terminon sed kun simila signifo. Sed jam antau li....

Jes, antau Renato CORSETTI, estis Kep, kiu dum la printempa kunveno de la estraro de UEA en 1999 diris :"Ni agadu ankau ekster nia nicho". Li devis poste klopodi, ke ILEI estu membro de Federacio de Instruistoj de vivantaj lingvoj. Kaj Renato reiris al la podio en 2001, kiam li elektighis prezidanto de UEA. En sia unua parolado kiel prezidanto de UEA, li deklaris "Mi estas la prezidanto de chiuj esperantistoj". Chu la celo de Renato kaj tiu de Kep estas similaj ? Jen tio, kion la chino Ju TAO elpensis.

Kiam li estis estrarano de UEA pri azia agado, plia agadtereno lia estis AMIKOJ DE ESPERANTO. Certe Yu TAO scias kion li shatus diri per tio. Li diris ne AMIKOJ de UEA, sed AMIKOJ DE ESPERANTO.Chu eblas proksimigi dirojn de tiuj tri homoj por trovi en ili ion komunan ? Ni vidu.

Kep alvokas al ni chiuj kunlabori kun homoj ekster nia areo. Renato shatus kunlabori kun chiuj, kaj Ju TAO shatus labori ne nur por UEA sed por Esperanto. Kiel ni kontribuu en tio ?

Chiuj niaj klopodoj celu pli Esperanton ol esperanto-organizajhon. Certe tio profitigos al chiuj esperanto-organizajhoj, kaj montros al la cetera mondo, ke Esperantistoj estas vere solidaraj, sin komprenas unu la alian, kiel Zamenhof tion deziris.

Kune ni laboru por Esperanto, kaj niaj esperanto-organizajhoj ion gajnos el tio.

==================================================================


Universala Kongreso (UKo) kaj Afrika Kongreso de Esperanto (AKE)
==================================================================

La unua UKo okazis en 1905, kiam ekzistis nek UEA, nek SAT, nek IEL. Jes tiam neniu tutmonda E-asocio ekzistis. UKo estas pli agha ol tiuj asocioj. Same estas ankau pri AK (Afrika Kongreso), kiu inaugurighis en 1990 en Togolando, kiam fondighis neniu E-asocio Tutafrika. Kun la naskigho de UETA en 2011 AK farighis AKE (Afrika Kongreso de Esperanto). Ghi estas kongreso ne nur de UETA-anoj sed de chiuj Esperantistoj afrikaj kaj kial ne tutmondaj ? La kvalifiko AFRIKA fontas el la fakto, ke la kongreso okazas en Afriko.

Nun nur UEA organizas UKojn, char verdire nur tiu chi asocio havas la forton tion fari. Tamen estas dezirinde, ke UEA helpu, ke ankau aliaj E-organizajhoj kunlaboru en la organizado de la Universalaj Kongresoj. Tio estos granda kontribuo al la progresigo de la tutmonda Esperanto-komunumo. Kio pri AKE ?

La unuan AKE organizis togolandaj esperantistoj. Tiam partoprenis ankau alikontinentanoj, sed neniu el ili partumis en la organiza laboro. Same estis ankau pri la 2a AKE, kiun Beninaj Esperantistoj organizis en Kotonuo. Certe jes, tiel okazis ankau la kvara AKE en Zimbabvo. En la organizado de la tria kaj kvina AKE chefrolis alikontinentanoj. Kial ?

Atillio ORELLANA ROJAS estis la cheforganizanto en la tria AKE en Ganao, dum Mireille GROSJEAN havis tian chi funkcion en Benino por la kvina AKE. Tiuj homoj mem klarigu kial ili havis tiun rolon.

Jam naskighis la ideo pri la sesa AKE, kun la propono ion organizi en Burundio sed chu tiam estos rimedoj afrikaj ke afrikanoj tion faru mem ? Se nun aperos fortoj afrikaj por tion fari mem en 2015 lasante la vicon al Burundio en alia jaro, chu tio malbonfarus al iuj esperanto-organizajhoj au al Esperanto ? Venontaj tagoj montros tion. Tamen sciindas, ke ACE (Afrika Centro Esperantista) flustras ion, kvazau ghi organizus ion tian en decembro 2015. Kontaktoj kun afrikaj esperantistoj jam ekokazas, kaj nenio krom favora respondo kuraghiga aperas. Vortoj subaj en alia artikolo jam ion certigas.

Chiuj esperantistoj tra la mondo estas invitotaj al tiu chi tre grava renkontigho, kiu devos vere instrui multon al afrikaj esperantistoj pri esperantisteco vera. Chiuj jam nun preparu sin por tiu evento. Gvidantoj de UEA klopodu ion organizi tie kaj tiam por klarigi multon al afrikaj esperantistoj kiel konduti en Esperantujo uea-membrece neghenante aliajn esperantistojn kaj ankau PARTDONANTE al la kreskigo de la membraro de UEA. Jes, ankau aliaj E-organizajhoj havas lokon dum la arangho.

Baldau aperos konkretaj proponoj pri la aferoj. Tiam pretighos unua provizora programo.

Bonan shancon al Esperanto en Afriko !

(Artikolo verkita en majo 2015)

==================================
AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA (ACE)
==================================
ACE naskighis chirkau la fino de la jaro 2005 kaj tute ekfunkciis en januaro 2006. Ghi efektivigas chiujn laborojn, kiajn Hans BAKKER faradis ghis sia morto la 21an de januaro 2015. Tiu malapero de la patro de afrikaj esperantistoj neniel bremsas la laborojn de ACE, sed male, iel instigas la laborantojn pli alten porti la verdan grenon, kies semon Hans iniciatis en Afriko.

TASKOJ
-------


Ghiaj chefaj taskoj estas : organizi kursojn diversgradajn perkoresponde au surloke, diversajn ekzamenojn Esperantajn proprajn au de aliaj Esperantaj Instancoj ekzamenaj ; trejni instruistojn kaj organizi internaciajn renkontighojn en Afriko ; plibonigi la esperantistecon de afrikanoj, disponigante al ili esperantologiajn studojn ; zorgi pri transpagoj inter afrikaj landoj kaj la aliaj ; plenumi taskojn de aliaj esperanto-organizajhoj rilate Afrikon kaj Esperanton ; eldoni verkojn de afrikanoj kaj promocii la afrikan kulturon pere de Esperanto. La unua provo de la organizado de AKE (Afrika Kongreso de Esperanto) fare de afrikanoj per propraj rimedoj okazos en Togolando en decembro 2015. ACE tiel helpas al UETA (Unuigho de Esperantistoj en la Tuta Afriko) renkontighi por lanchi la bazon de la memstareco de la E-grupoj tra la kontinento.

KUNLABORO


---------
Afrika Centro Esperantista funkcias preskau nur por la disvastigo de Esperanto kaj de ties kulturo. Tial ghi pretas kunlabori kun chiuj esperanto-organizajhoj tra la mondo. Kio gravas por ghi, tio estas vera kunlaboro kun chiuj, ke Esperanto progresu en la mondo kaj aparte en Afriko. Se konfliktas esperanto-organizajhoj, ghi tamen kunlaboros kun chiuj kun la intenco chion fari, ke repacigho okazu. ACE neniam volas, ke konfliktoj kiaj ekzistas inter esperanto-organizajhoj eksterafrikaj, plagu ankau la movadon afrikan. Chiuj eksterafrikaj esperanto-organizajhoj tute ne importu al Afriko la malbonajn rilatojn kiujn ili bone flegas inter si. Afriko tute ne bezonas tion, kaj ACE forte batalas kontrau tiaj tendencoj.
La chefaj organizoj kun kiuj ACE kunlaboras, estas la nun ekzistantaj : UEA, SAT, MAS kaj la Esperanto Civito. La homoj en ACE scias, ke neniu organizajo estas malbona au bona sed chio dependas de homoj. Tial nur la organizon celas ACE en siaj kunlaboraj rilatoj. Homoj pasos kaj la organizajhoj pluestos. Kiel ACE proponas al si fari komune kun la aliaj organizajhoj ?

LABORADO
--------


ACE unuavice servas al afrikaj Esperantistoj. Tial ghi pretas kunorganizi AKE (Afrikan Kongreson de Esperanto). Ghi pretas trovi financojn por tio kaj jam ludas grandan rolon en la organizado de AKE kaj de tiaj renkontighoj en Afriko.
Ghi partoprenas chiujn kongresojn (inter)naciajn en Afriko, organizante kursojn, ekzamenojn, prelegojn, seminariojn. Tiajn studsesiojn ghi organizas ankau ekster kongresaj momentoj en landoj kiuj petas ghiajn helpojn. Propran ekzamensistemon ghi havas, krom kiu ghi ankau uzas tiujn de aliaj esperanto-organizajhoj. Ghi klopodas siamaniere financi la laborojn dank’al al kontribuoj certaj de afrikanoj mem kiuj nun pretas, ke la afrika movado memstare funkciu.
Ghi jam subvencias Esperantistojn kaj E-grupojn en Afriko. Tiaj klopodoj pluiras kaj subteno al unuopaj esperantistoj ne mankos. Tamen necesas tuj diri, ke ACE funde esploros la situacion de la unuopulo antau ol interveni. Kio gravas por ACE, tio estas ke la helppreteco vere helpu helpi, sed ne helpu malhelpi. Ghuste tial ACE vastigas sian agadterenon.

Nun rimedojn materialajn havas ACE por produkti KD-ojn kaj DVD-ojn de afrikaj esperantistoj, kiuj mem jam havas tutpretan version surdisketigendan. Pri eldonoj de libroj de afrikaj verkistoj ne pluparolindas, char tio jam okazadas. Nun estas la devo de la afrikaj esperantistoj chiam turnighi al ACE por havi tiujn helpojn, kiujn ili rajtas ricevi.

Lomé(IZo), la 24an de majo 2015

====================================


SESA AFRIKA KONGRESO DE ESPERANTO
====================================

Karaj geamikoj,


ACE (Afrika Centro Esperantista) kunlabore kun UETA (Unuigho de Esperantistoj en la Tuta Afrika) organizas la 6an Afrikan kongreson de Esperanto. Kia UKo estis por Esperantistoj tutmondaj, tia ankau AKE estas por esperantistoj tutafrikaj. En Afriko la esperantistoj laboras ne por difinitaj Esperantistoj au esperanto-organizajoj, sed chefe por Esperanto. Tial ghi ne apogas au ne malapogas esperantistojn, sed forte subtenas Esperanton. Tiukadre ghi kunlaboras kun chiuj esperanto-organizajhoj tra la mondo. Ankau pri la organizo de la kongreso ghi jam rilatis kun multaj esperantistoj.

Kiam la ideo pri la organizo de la 6a AKE eniris la kapon de ACE, ghi unue tion malkashis al nunaj UEA-gvidantoj UEA, kaj poste al gvidantoj de aliaj esperanto-organizajhoj. Tion ACE faris tute ne nur por informi pri la naskigho de la ideo sed ankau por peti kunlaboron. Kiam la tuta afero ekvojis al konkretigho, jen la ekzekutivo de UETA informis UEA-n, SAT-n, MAS-n kaj la Esperantan Civiton. Iuj el tiuj organizajhoj jam reagis. Dum atendatas reagoj de aliaj, ACE kaj UETA daurigas siajn klopodojn ke la 6a AKE okazu senprokrate fine de la jaro. Jes, ankau vi estas invitataj al la festo.

Karaj kunlaborantoj, ni ege bezonas vin en la organizado de la kongreso. Tiu chi ebligos al afrikaj esperantistoj starigi veran bazon por tute sendependa Esperanto-movado en Afriko. Certe chiuj vi estas kun ni en tio chi. Ni bezonas vin ankau en prelegado pri temoj.Kiuj havas ion por prezenti dum la kongreso, tiuj ne hezitu rilati kun ACE.

Venu al Afriko, esperantistoj alikontinentaj, por gustumi la verdan grenon sur la nigra kontinento.

Chion bonan kaj anticipan dankon !

Por ACE (AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA)

(La 6an de junio 2015)

La administranto


Kommentare

rughulo

rughulo

UK nepre iam okazu en Afriko.

La E- movado estas same malamika, kiel nia mondo dividita . Tion ne montras la chefa organo de UEA la revuo Esperanto- char UEA estas laustatute neutrala. Nur en Kontakto legeblis artikolo pri la malamikecoj en Ukrainio. M. Grosjean organizis la kongreson en Afriko pro personaj amikoj- tion ankau faris G. Silfer per la kontakto kun IZ -n . Aktuale li denove ech proponis instrui Esperanton dum la AKE ( legebla en Heko )

vor 4 Monaten.

diano

Diano

Mi gratulas la Esperantistoj en la multaj landoj ene de Afriko, ke ili volas kaj povos organizi alian tutkontinentan Kongreson, la AKE. Tiu estos bonan sxancon por iuj, kiuj logxas en Euxropo, Cxinio aux ie en la norda hemesfiro por gxui la varmecon de kaj la vetero kaj la homoj, kiuj kolektos tie. Se la UK ne iras al Afriko, tiam Afriko invitas la mondon por Kongresi tie. Eble mi povos paroli pri la Agado-Espero projekto tie, se mi havas la fizikan forton. Diano en Auxstralio

vor 4 Monaten.

valdas banaitisValdas Banaitis

Karaj afrikanoj!


Via iniciato vekas esperon, ke Esperanto, tiu reciproke interkompreniga lingvokrea modelo, intuita de poliglota infano en unikaj historiaj, interetnaj kaj familiaj cirkonstancoj, post 120 jaroj retrovos la ĝustan direkton (laŭ la proverbo NI FOSU NIAN SULKON) kaj liberiĝos de la gramatikaj okulŝirmiloj, kiujn Zamenhof psudopfacilige fiksis per siaj 16 reguloj de latina gramatiko, tute fremda al la konstruo de Es[peranto. Ja post fino de gimnazio kaj akiro de universitata diplomo li ne plu komprenis, kio estis tute klara al infano (A. de Saint-Exupery). Esperanto estis natura produkto de evoluanta infana menso, kaj per tio ĝi diferencas de la tuta milo da planlingvoj, kompilitaj de pli aĝaj instruituloj, profesiaj kaj amatoraj. En 1869, kiam Ludoviko verkis sian 5-aktan tragedion pri Belostoka Babela turo, John Jacob Thomas en Trinidado, esplorinte la lokan kreolon deklaris, ke tia lingvo estas mirakle lernebla sub la kondiĉo, ke la lernanto TUTE forgesu la gramatikon, truditan de lernejo. Zamenhof tute ne intencis Esperanton por instruado, Tion atestas la fakto, ke dum tuta sia aktivado por disvastigo de Esperanto ekde publikigo de la Unua Libro ĝis publika adiaŭo en Krakova UK 1912 li neniam uzis la radikojn INSTRU kaj LECION rilate Esperanton, ĉiam nur KOMPREN kaj memLERN (263 fojojn). Li ne mensogis naŭfoje en 9 lingvoj insistante, ke la mekanismo de Esperanto estas trestudebla en unu horo, kiel irigo de aŭto SUR LA KAMPO FOR DE L'MONDO, ANTAŬ NOKTO DE SOMERO per 3 pedaloj, kluĉostango, stirrado kaj lumsignaloj, kaj ek al navigado tra tekstoj akumulante leksikon laŭ ofteco el senperaj situacioj. Aŭtomobilo aperis samtempe kun Esperanto, kaj havas jam miliardon de uzantoj, kaj ĝia motoro havas averaĝe 100 ĉevalpovojn, dum la instruado de Esperanto laŭ la jubilea konfeso de Zlatko Tiŝljar "Mia saĝo post 50 jaroj de instruado de Esperanto" sukcesas nur ĉe 1% de komencintoj, 9% restas eternaj komencantoj kaj 90% porĉiamaj rezignintoj.
La instruadp de Esperanto laŭ eŭropa gramatiko egalas koĉeradon de gramatika ĉevalo jungita al aŭtomobilo, per kondukrimenoj, antataŭ manipuli la motoron, kaŝitan sube. Eŭropo tion ne komprenas. Lucien Tesniere,, la patro de struktura gramatiko, kiun mi nomas sinteksa sintakso, mortisd en 1954, kaj lia ĉefverka aoeris en la angla nur en 2015.

vor 4 Monaten.

valdas banaitis

Valdas Banaitis

Pardonu miajn tajperarojn, sed mi laciĝis vane konvinkante, ke la dismembra strukturo de Esperanto ne bezonas la papagan gramatikan doktrinon. Sufiĉas kvarpaĝainstrukcio sur la 4 enkovrilaj paĝoj de legolibro kaj kartona karto kun vortetaro sur unu flanko, kaj afiksaro sur la alia..Analoge oni deevas konatiĝi kun cjiuj ŝakopecoj antaŭ ol lomenci ludi.vor 4 Monaten.


Elŝuti 20.26 Kb.


Elŝuti 20.26 Kb.