Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Konkurso por elekto de invitonto de konferenco de ilei en la jaro 2016

Elŝuti 6.51 Kb.

Konkurso por elekto de invitonto de konferenco de ilei en la jaro 2016
Dato15.10.2017
Grandeco6.51 Kb.

Elŝuti 6.51 Kb.

Konkurso

por elekto de invitonto de konferenco de ILEI en la jaro 2016

La Konferenca Regularo de ILEI (ilei.info/dok/regularo_konferencoj.rtf?lingvo=eo), punkto 3, preskribas:

Ĝenerale la Konferencon invitas ILEI-Sekcio aŭ loka Esperanto-organizo kaze de ne ekzisto de Sekcio. La inviton akompanu utilaj informoj pri la Konferencaj ejoj, loĝlokoj, kostoj kaj subvencioj. Al la oficiala invito estu aldonita ekzemplero de ĉi tiu Regularo, subskribita de la invitanta instanco, por atesti, ke ĝi respektos ĝiajn regulojn, se la invito estos akceptita.

Surbaze de tio, la Estraro de ILEI invitas sekciojn de ILEI, aŭ aliajn Esperanto-organizojn se en la lando ne ekzistas sekcio de ILEI, kandidatiĝi por invitonto de la 49-a konferenco de ILEI planata por la jaro 2016. Konsiderante, ke la 101-a Universala Kongreso de Esperanto en la jaro 2016 okazos en Nitra, Slovakio, kaj ILEI emas konferenci en la semajnoj antaŭ aŭ post UK, relativan avantaĝon por inviti la konferencon havas proksimaj landoj kun laŭeble facila kaj malmultekosta transiro inter la konferencurbo kaj okazejo de UK. Aliaj kriterioj por elekto de konferenca invitonto estas:

- organizaj forto kaj spertoj de la kandidato

- taŭgeco kaj kostoj de proponata konferencejo

- loĝkostoj kaj komforto

- veturebloj kaj veturkostoj por alveno kaj foriro de konferencanoj

- atendebla subteno de lokaj aŭtoritatoj kaj amaskomunikiloj

- ŝancoj por gajni subvencion

- atendeblaj efikoj al la lokaj E-movado kaj ekstermovada medio

- kiom longe ILEI ne konferencis en la kandidata lando

Organizaj postuloj:

+ La konferenco devas esti sendependa evento sen konkurenco de aliaj samtempaj kaj samlokaj eventoj.

+ Financa mastrumado de la konferenco apartenas al ILEI; ĉiuj konferencaj enpagoj kaj elpagoj principe iras tra ILEI. La Loka Konferencorganiza Komitato (LKK) devas havi konferencan kasiston kiu kunlaboros kun la kasisto de ILEI.

+ La Konferenca Regularo de ILEI estas deviga por ILEI kaj por la konferenca invitanto.

Kandidatiĝan leteron, kun esprimita kaj motivita intenco inviti la konferencon, bonvolu sendi retpoŝte al la estrarano pri konferencoj:

Radojica Petrović

plej laste ĝis: 31 okt 2014.

Bonvolu aldoni al la letero bazajn informoj laŭ la jena demadaro:

1. Prezento de la organizaĵo/ILEI-sekcio kiu kandidatiĝas por inviti la konfernecon, ĝiaj organiza strukturo, adres- kaj kontakt-informoj, agadplanoj kaj agadrezultoj

2. Motivoj de via emo inviti la konfernecon

3. Kion vi proponas por la konferencejo? Kiomkoste (proksimume) kaj kun kiaj kondiĉoj?

4. Kian kaj kiomkostan (proksimume) loĝadon vi povos proponi al konferencanoj?

5. Kian subtenon de la loka/landa E-movado kaj ne-movadaj institucioj vi povas certigi por la konferenco?

6. Kion, orientige, vi proponas por la turisma kaj kultura programo de la konferneco?

7. Ĉu eblas peti subvencion por la konferenco aŭ iu ĝia programero (simpozio, lingva festivalo k.c.)?

8. Kiaj, kiutempaj, kiom longaj kaj kiom kostaj (orientige) estas vojaĝebloj inter la proponata konferencurbo kaj okazejo de UK (Nitra, Slovakio)?

La Estraro de ILEI pristudos ricevitajn kandidatiĝojn kaj komunikos la rezulton al ambaŭ, selektita(j) kaj ne selektitaj kandidatoj plej laste ĝis: 30 nov 2014.

Selektita(j) kandidato(j) ricevos pli detalan demandaron, kiun necesos respondi por definitiva decido pri elekto de invitonto de la konferneco.Planata limdato por definitivigi la elekton: 31 jan 2015.


Elŝuti 6.51 Kb.


Elŝuti 6.51 Kb.