Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Kongres-numero aliĝilo por la 69-a kongreso de ifef 16-a ĝis 23-a de majo 2017

Elŝuti 82.71 Kb.

Kongres-numero aliĝilo por la 69-a kongreso de ifef 16-a ĝis 23-a de majo 2017
Dato18.03.2017
Grandeco82.71 Kb.

Elŝuti 82.71 Kb.


Kongres-numero ...
ALIĜILO por la 69-a

kongreso de IFEF

16-a ĝis 23-a de majo 2017

Colmar, FrancioL
Retadresoj:

por aliĝiloj: jeanripoche@wanadoo.fr por pagoj: andreo.ag16@free.frKK-adreso
: André Grossmann,


5, rue des Pyrénées

68390 BALDERSHEIM, Francio

Familia nomo
Persona nomo

Naskiĝjaro

Adreso
Telefono: __________________ Poŝtelefono:____________________

Ret-adreso:__________________@_________________IFEF-ano jes ne viro virino (forigu ne taŭgajn)

Mi antaŭpagas jenan sumon ________________ Eŭro

per ĝiro franca ĉeko UEA-konto (forigu ne taŭgajn)

Kongreskotizo en Eŭro

Ĝis 31.12.2016

Poste

Sumo

IFEF-membro

60

80

 

Familiano, junulo ĝis 30 jaroj kaj IFEF membro loĝanta en B-landoj laŭ UEA-difino

30

40

 

Ne IFEF-membro

70

90

 

Ĉambro-perado

5D1a: Urbovizitado Colmar piede, 2 h

3D1b: Urbovizitado Colmar per urba trajneto, 45 min

10D2: Fervoja muzeo Mulhouse

22D3: Kaysersberg, Riquewihr, Hunawihr-Ĝardeno de papilioj

18T1:Tuttaga ekskurso kun tagmanĝo: Strasburgo, Obernai

40Tranoktado laŭ elekto (minimume unu nokto)   


Libervola donaco al la kongresa kaso  


Sume

Postkongreso


Mardo, 23.05

09.00 – 18.00

Haut Koenigsbourg, Ribeauvillé,

Hunawihr-Cikonio-bredejo

sen tagmanĝo: restoracio surloke;

ebleco pikniki35

Merkredo, 24.05

09.00 – 18.00

Eguisheim, Ungersheim-Ekomuzeo

sen tagmanĝo; ebleco pikniki35

Ĉambro-mendilo por la kongres-numero.....

Nepre menciu, kaze de plurlita ĉambro, la kunloĝanto/-jn. Alie vi pagos la prezon por unulita ĉambro.

Mi loĝos kun: ..................................................................kongresnumero.................

Mi mendas la jenajn noktojn (bonvolu signi)La hotelaj prezoj estas en Eŭro: por unu nokto kaj unu persono, inkluzive kun matenmanĝo.


Noktoj.

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22/23

23-24

24-25

25-26


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colmar - Hotelo Primo Balladins **, 5 Rue des Ancêtresunulita ĉambro

49 €
1ĉambro kun duobla geedza lito

62 €
1 lito en dulita ĉambro

31 €
1 lito en dulita ĉambro por handikapitoj (entute 3 ĉambroj)

31 €
1 lito en trilita ĉambro

24 €
1 lito en kvarlita ĉambro

22 €
Pagoj por Francio:

- per ĝiro al André Grossmann CCP 819 34 U Strasbourg

- per franca ĉeko al André Grossmann, 5, rue des Pyrénées, 8390 BALDERSHEIM


Internacia ĝiro al:

André GrossmannIBAN: FR6920041010150081934U03669

BIC: PSSTFRPPSTR

aŭ al UEA-konto de TAKE: ekat-i


1. Ĉiu partoprenanto bonvolu plenigi kaj sendi apartan aliĝilon por la kongreso al la

retadreso de Jean Ripoche: jeanripoche@wanadoo.fr

2. Sendu la pagon nur en Eŭro al unu el la indikitaj bank-kontoj de la LKK. Oni traktos la

aliĝon nur post alveno de la pago.

3. Se vi pagas por alia persono, kiu nepre devas sendi apartan aliĝilon, menciu precizajn

informojn pri la koncerna persono: nomo, lando, kompleta adreso.

4. Kongres-kotizo neniukaze estas repagebla. La pagoj por la ceteraj servoj estas

repageblaj post la depreno de 10% por administrado, kondiĉe ke LKK ricevos la

malmendon ĝis la 31-a de marto antaŭ kongreso.

5. LKK konfirmos la akcepton de ĉiu aliĝilo post la ricevo de la koncerna pago per indiko de

via kongresa numero kaj de ĉiuj antaŭmenditaj kaj antaŭpagitaj servoj.

6. LKK havas la rajton ŝanĝi la prezojn pro inflacio aŭ se aliaj ne antaŭvideblaj kondiĉoj postulos tion.


Mi konfirmas, ke mi konsentas kun la ĝeneralaj instrukcioj presitaj en ĉi tiu aliĝilo kaj aparte deklaras, ke mi havas san- kaj akcident-asekuron por mia restadperiodo en Francio dum la 69-a IFEF Kongreso kaj Postkongreso.
Mi konsentas (ne konsentas), ke mia retadreso estu skribita en la kongresa libro (forigu ne taŭgan).

Mi venos en Colmar per ........................... la …..-an de majo je la…..-a horo.


Loko, dato:................................ Subskribo:........................................


Mardo 16.05

10.00 – 21.00

17.00 – 18.00

18.00 – 19.00

19.00 –


Akceptado / Informado

Kunveno de la IFEF Estraro kaj LKK

Kunsido de la IFEF Estraro

Interkona vesperoMerkredo 17.05


08.00 – 10.00

13.00 – 20.0010.00 – 12.00

12.00 – 12.30


14.00 – 18.00

20.30 – 22.00Akceptado / Informado

" "


Solena Inaŭguro

Komuna foto, Gazetara konferencopaŭzo

Urbovizitado (D1a, b) – Colmar (piedire aŭ per trajneto);

gustumado de vinoj, komuna por ambaŭ grupojpaŭzo

Kultura programo: La grupo "VOGESIA" de ColmarJaŭdo 18.0509.00 – 12.00

10.00 – 12.00

14.00 – 16.30

16.45 – 18.0014.00 – 16.30

20.00 – 21.00

21.00 – 22.30


Nepublika Komitatkunsido

E-kurso por komencantojpaŭzo

Kunsido de la Faka Komisiono

Movadaj aferoj; kunsido de la laborgrupoj, publika

Ateliero pri informadiko (bazaj informoj)

paŭzo

Prelego pri la regiono: Elzaso/Alzaco - Edmond Ludwig

Venonta kongreso sin prezentas - Vroklav, Pollando


Vendredo 19.05


09.00 – 12.00

10.00 – 12.00

14.00 – 18.00

21.00 – 23.00Plenkunsido

E-kurso por komencantojpaŭzo

Ekskurso D2 – Fervoja muzeo “Cité du Train”

paŭzo

Dancvespero kun FernandoSabato 20.0509.00 – 12.00

10.00 – 12.00

09.00 – 12.00

09.00 – 11.00

11.00 – 12.00

14.00 – 18.00


21.00 – 22.30Libroservo funkcias

E-kurso por komencantoj

Kunsido de FFEA (Franca Fervojista Esperanto-Asocio)

Kunsido de la Faka Komisiono

Kunsido de la laborgrupoj, publika

paŭzo

Ekskurso D3 – Kaysersberg, Riquewihr, Hunawihr:

Ĝardeno de vivantaj papiliojpaŭzo

Koncerto Grazia Barboni, Italio

Dimanĉo 21.0509.00 – 12.00

10.00 – 12.0009.00 – 12.30
12.30 – 13.00
14.30 – 15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 18.00
20.00 – 22.30


Libroservo funkcias

E-kurso por komencantojĈefa fakprelego kaj aliaj prelegoj

Prelego: Vizitu Baraton per trajno-Liba kaj Floreal GabaldaSolena fermo

paŭzo

Komitatkunsido de EFE (Espéranto France - Est)

Kunveno de la IFEF Estraro kaj LKK

Estrarkunsido de IFEFpaŭzo

Teatrumado kun libera improvizado-programero proponita de Mirejo (Mireille Grosjean, prez de ILEI)

Lundo 22.05

09.00 – 19.00

Tuttaga ekskurso – Strasburgo, Obernai
PROVIZORA PROGRAMO


Postkongreso

Mardo, 23.05, 09.00 – 18.00


Haut Koenigsbourg, Ribeauvillé, Hunawihr : Cikonio- bredejo sen tagmanĝo; restoracio surloke; ebleco pikniki

Merkredo, 24.05, 09.00 – 18.00


Eguisheim, Ungersheim-Ekomuzeo

sen tagmanĝo; ebleco pikniki

ANONCO pri la fakprelegoj

Laŭ la programo de la 69-a IFEF-kongreso estos prezentitaj pluraj fakprelegoj.

La resumon de la ĉefa fakprelego estu sendita al Rd ĝis la fino de januaro 2017 por aperigi ĝin en la nr. 2 de IF, kaj al Gv de la Faka Komisiono ĝis la fino de marto 2017.

La preleg-dezirontoj estas petataj anonci sin kaj prezenti la resumojn de la prelegoj al LKK kaj al Gv de FK antaŭ la 31-a de marto 2017 por esti enhavitaj en la programon de la kongreso.

Faka Komisiono elektos laŭtemajn altkvalitajn prelegojn el diversaj landoj, por ke la ĉeestantoj povu interŝanĝi kaj ĝui la sukcesajn rezultojn pri la fakaj scienc-teknikaj esploroj kaj pri la fervoja evoluo en la mondo.

Bonvolu sendi la prelegojn kun simpla memprezento pri la aŭtoro al la retpoŝta adreso: esperanto@kabelmail.dk.


Kiel atingi la kongres-urbon Colmar // hotelon// kongresejon

Aviadile al la flughaveno Bâle-Mulhouse aŭ Basel-Mulhouse. De tie aŭtobuso veturas al la plej proksima fervoja stacidomo de Saint-Louis (10 min). Poste per trajno al Colmar (40 min)

Trajne: diversaj rapid-trajnoj TGV alvenas al Colmar de Parizo, de Marseille, de Svislando, de Germanio.


La hotelo Primo Balladins,

5 Rue des Ancêtres, Colmar,

troviĝas je 20 min de la stacidomo.
Elŝuti 82.71 Kb.

 • L Retadresoj : por aliĝiloj: jeanripoche@wanadoo.fr por pagoj: andreo.ag16@free.fr KK-adreso : André Grossmann
 • Ĉambro-mendilo por la kongres-numero.....
 • 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
 • 24-25 25-26
 • Internacia ĝiro
 • Loko, dato:................................ Subskribo:........................................
 • 10.00 – 12.00
 • 09.00 – 12.00
 • Ateliero pri informadiko (bazaj informoj) paŭzo Prelego pri la regiono: Elzaso/Alzaco - Edmond Ludwig
 • Plenkunsido
 • Ekskurso D3
 • 09.00 – 12.30 12.30 – 13.00
 • Tuttaga ekskurso – Strasburgo, Obernai PROVIZORA PROGRAMO Postkongreso

 • Elŝuti 82.71 Kb.