Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Ki-skizo pri la Esperantaj okazontaĵoj en Braziljo Pri kio – Kleriga laborvizito

Elŝuti 37.1 Kb.

Ki-skizo pri la Esperantaj okazontaĵoj en Braziljo Pri kio – Kleriga laborvizito
Dato21.03.2017
Grandeco37.1 Kb.

Elŝuti 37.1 Kb.

KI-skizo pri la Esperantaj okazontaĵoj en Braziljo
Pri KIO – Kleriga laborvizito de Doktorino Katalin Kovats kaj de ŝia filino Petra Smidéliusz

al Braziljo, invititaj de lokaj esperantistoj, kun okazigo de la novtipa KER-Ekzameno kaj de aliaj klerigaj fulmokursoj por la lokaj kandidatoj.Kio estas KER-Ekzamenoj? Resume KER estas la mallongigo por Komuna Eŭropa

Referenckadro por lingvoj: lernado, instruado, pritaksado, kreita de Konsilio de Eŭropo,

celante unuecigi la mezuradon de ligvokapablo de lernantoj kaj kanidatoj al atestiloj pri

fremda lingvo. (www.edukado.net)

niveloj: estas ses lingvo-niveloj A1, A2, B1, B2, C1, C2, laŭgrade de baza, meza kaj supera lingvokono. La proponataj Esperanto-ekzamenoj amplekas nur tri el tiuj ses: B1, B2, C1

valideco de la KER-ekzamenoj en Brazilo. Tiuj novtipaj eŭropaj ekzamenoj kaj la

koncernaj diplomoj ankoraŭ ne oficiale validas en Brazilo por atestiga celo. Tamen pro

ilia internacia prestiĝo kaj pro manko de alitipa atestilo, eble la brazilaj edukaj instancoj

emos provizore akcepti la C1 atestilon kiel pruvon de lingvokono, kaze de urĝa bezono

de instruistoj pro la aprobo de Leĝo Cristovam, ĝis la lando havos laŭleĝajn

meĥanismojn por prepari tiajn instruistojn.persona valoro de la KER diplomo. Tiu valoro estas individueca kaj nemezurebla

kaj dependas de ies vivofilozofio kaj kompreno de la ideo de lingvo internacia kaj persona engaĝigo en la solvo de la problemo de la homa komunikado.je kiu nivelo mi kandidatiĝu por la KER-Ekzamenoj? malfacile respondebla

demando. En Braziljo estas multaj kompetentaj Esperanto-parolantoj kiuj certe nombras

suficê por emigi Katalin apliki ekzamenojn je la tri niveloj B1, B2 kaj C1. Ŝi postulas,

pro administraj kialoj, ke estu minimume po 10 aŭ 12 konfirmitaj kandidatoj je la

dezirataj niveloj por ke la ekzamen-sesioj okazu. Ĉu ni celu tion kaj strebu kune por

atingi tiun celon?Je kio konsistas la KER-ekzamenoj? Ĝi konsistas el triparta kompleta ekzameno kiu

trafe taksas la lingvokonon de la kandidato je ties kapablo paroli, skribi, aŭdkompreni

kaj tekstokompreni Esperanton.

Kio estas Edukado.net? Porinstruista portalo, iniciita kaj gvidata de Doktorino

Katalin Kováts, funkciigita de usona fondaĵo ESF. Ĝi celas helpi al instruantoj de

Esperanto kaj disponigas al ili materialojn, trejnadojn kaj kunlaboreblojn. La retejon

uzas pli ol 300 brazilaj membroj.Kio estas ILEI? La Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj celas interalie akceli la

instruadon de Esperanto, trejni instruistojn, okazigi ekzamenojn, eldoni modernajn

lernilojn.
Pri KIU Doktorino Katalin Kováts – Ŝi estas filologo, diplomita lingvoinstruisto pri

Esperanto (ELTE-Budapeŝto), itala kaj rusa lingvoj, trejnisto de lingvopedagogoj.

Doktoriĝis pri la propedeŭtika valoro de Esperanto, gvidis pli ol cent Esperanto-kursojn

kaj trejnseminariojn en diversaj partoj de la mondo.Fraŭlino Petra Smidéliusz Diplomita instruisto pri la hispana kaj angla lingvoj kaj

literaturoj, ŝi studis en (ELTE) Eötvös Loránd Universitato en Budapeŝto.Profesoroj Paulo Nascentes kaj Josias Barboza, de ni jam konataj, diplomitoj je

C1 nivelo laŭ la KER-ekzamenoj kaj rajtigitaj ekzameni, kiel asistantoj.kandidatoj al la fulmokursoj kaj preparsesioj por KER-ekzamenoj gvidotaj de

Petra Smidéliusz, komence de Juniokandidatoj al unu el la tri niveloj B1, B2 kaj C1 de KER-ekzamenoj gvidotaj de Katalin

Kovats, fine de Junio.


Por KIU - La aranĝoj celas la esperantistojn de Braziljo kaj regiono.

Pri KIAL La precipaj celoj de la invitintoj estas:

1. alporti ankaŭ al la esperantistaro de Braziljo la bonan ŝancon, kiun ĝuos la

partoprenontoj de TAKE, la Tutamerika Kongreso de Esperanto, okazonta Julie

en Sanpaŭlo, plikleriĝi kaj ekzameniĝi pri Esperanto okaze de la ĉeesto de la plej

kompetenta spertulo pri tiuj novtipaj ekzamenoj.

2. Liveri al la braziljaj esperantistoj la eblecojn taksi kaj plialtigi sian lingvo-

nivelon kaj aktualiĝi pri la ĉiam pliboniĝanta statuso de Esperanto en la mondo kaj

pri la eksterbrazila stato de la instruado de Esperanto, siaj metodologiaj kaj

didaktikaj aspektoj.

3. Glatigi la vojon al la solvo de la baldaŭa problemo kiu trafos la brazilan esperantistaron trovi kompetentajn kaj rajtigitajn instruistojn por efektivigi la celojn de Leĝo Cristovam, kiu proponas la opcian instruadon de Esperanto

en Brazilo

4.

Brazilanoj Brazilanoj estas ĉiuj homoj, kiuj naskiĝas en Brazilo laŭ landa rajto, ĉiuj filoj de brazilanoj kiuj naskiĝas ekster Brazilo, se iliaj gepatroj enskribas ilin en ia brazila ambasadejo, aŭ eksterlandanoj kiuj post 5 jaroj de enloĝado volas brazilaniĝi.
glatigi la vojon por la preparlaboroj de la Brazila Kongreso de Esperanto,

okazonta venontjare en Taguatinga

(...)
Pri KIEL Doktorino Katalin kaj Petra Smideliusz havas grandan sperton je la gvidado de tiuj

sesioj kaj ili jam asistas la lokajn helpantojn plej bone aranĝi por ke ĉio glate okazu.

Por prezenti siajn preparsesiojn Petra havos konkretajn ekzamenspecimenojn (projekciatajn aŭ fotokopieblajn) kaj kune solvendajn kun dono de iom da memstara

tempo kaj komuna solvado, traktado, atentigo pri eblaj eraroj, kaptiloj... aparte por la

skriba parto, aparte por la laboratoria kaj aparte por la parola.

Tio povas daŭri inter 3 horojn ĝis 10 horojn, depende de la profundeco de la ekzerco, intereso kaj disponebla tempo. 

Poste en la resto de la tempo disponigita al Petra eblos fari trejnadon pri tiuj partoj kiuj pleje necesas... paroligo, bildpriskribo, situacioj, gramatiko...  

Se estos C1-anoj, kaj verŝajne instruontoj, Petra prezentos apartan prelegon pri edukado.net, kiel uzi ĝin efike, kiel serĉi, kiel trovi aferojn, kiel kunlabori... do, se eblas kun reta konekto kaj projekcieblo. 

Kaj laŭ nia aranĝpovo Petra aŭ Katalin (kiu alvenos fine de Junio por gvidi la KER- Ekzamenojn) povos ankaŭ prezenti en 60 minutoj la tre utilan retan trejnprogramon RITE kaj kiel eblos sekvi studojn kun tutoroj por trejniĝi esti instruistoj aŭ simple kleriĝi.

por la skriba parto: necesas lasi 5 horojn liberaj se ni havas ĉiujn nivelojn kaj necesas

por tio du salonoj. Granda, por enteni ĉiun dum 5 horoj.

Malgranda por sinsekvaj ekzamenoj de aŭskulta kompreno dum 2 horoj kun paralela

komenco.  Ni diru: ekde la 9 ĝis la 14h la granda ejo; ekde la 9a ĝis la 11 h la

mapli granda.   

La parolajn ni povas fari ne senĉese sed en diversaj blokoj kaj tagoj, depende de la

kandidatoj kaj programoj. Jam duona bloko kun 6 personoj valoras.

Por la parolaj ekzamenoj ni bezonas malgrandan ejon kun granda tablo (por la

komisiono (2-3 personoj unuflanke kaj aliflanke unu por la kandiadto)

Ni simple difinu blokojn kaj "oficejon" al kiuj homoj rajtas aliĝi.

Ni diru, iun matenon dum 2-3 horoj kaj la kandidadtoj aliĝas por fiksitaj tempoj :

9.00 - 9.20 Antono XS /

9.20 -9.40 Marco ĈS /

9.40 -10.00 Johano FB ...

Resume, tage 12-18 personoj povas ekzameniĝi eĉ en tiu tago, kiam okazas la skriba

parto.


Ni bezonos helpon por la financa parto ( kolektado de mono, donado de kvitancoj...) kaj en kelkaj logistikaj demandoj.
Pri KIOM 1. La ekzamenoj estas pagataj, laŭ la suba skemo kaj la mono destiniĝas kotize al

pluraj instancoj.


B-tarifo: valida por la loĝantoj de Brazilo

Nivelo

B1 skriba

B1 parola

    B2 skriba

B2 parola

     C1 skriba

C1 parola

Prezo

€17

€17

    €19

€19

     €21

€21

2. por la fulmokursoj kaj preparsesioj gvidotaj de Petra: neniu pago estas postulata

3. por gastigado kaj aliaj kostoj Petra kaj Katalin gastos senkoste ĉe loka

esperantisto.


Pri KIAM en la 31 de Maio marde - Petra alvenos noktiĝe akceptota de Josias. Supozeble ŝi

volos ripozi tiunokte.

en la 1-a de Junio merkrede - vizito intervjuo ĉe TV supren de Unio Planeda .

en la 2-a de Junio ĵaude - iom turismunmi kaj vespermanĝi kun la esperantistoj .

en la 3-a de Junio vendrede - fulmokurso pri ...

en la 4-a de Junio sabate - preparsesioj por KER-ekzamenoj gvidotaj de Petra

en la 5-a de Junio dimanĉe - preparsesioj por KER-ekzamenoj gvidotaj de Petra

en la 6-a de Junio lunde - Josias akompanos Petran al Bona Espero


en la 28-a de Junio marde - Katalin alvenos noktiĝe, akceptota de Josias

en la 29-a de Junio merkredo - vizito intervjuo ĉe TV Supren de Unio Planeda kaj

eventuale al la Brazila parlamento... kune vespermanĝi kun la esperantistoj

en la 30-a de Junio ĵaudo - vespere fulmokurso aŭ prelego

en la 1-a de Julio vendredo - vespere fulmokurso aŭ prelego

en la 2-a de Julio sabato - KER ekzamenoj

en la 3-a de Julio dimanĉo - KER ekzamenoj

en la 4-a de Junio Lunde - Josias akompanos Katalin al Bona Espero

Katalin kaj petra havas bileton por la 7ª de julio, matene por flugi al Sanpaŭlo

Pri KIE – depende de la nombro de partoprenantoj ni havas almenaŭ du eblecojn: La sidejoj

de EAB Esperanto-Asocio de Braziljo aŭ de TEK-Taguatinga Esperanto-Klubo. Estas tria

ebleco (ankoraŭ ne traktita, sed pli bona laŭ lokaj kondiĉoj.) la aŭditorio de la advokata

oficejo Riedel de Resende, en la urbocentro.

Aliajn eblecojn bonvolu indiki, preferinde plej proksime de la urbocentro kaj kun du disponeblaj ĉambroj.
PRI KIA - altkvalita donacaĵo per kiu nin regalas Petra kaj Doktorino Katalin Kovats per siaj

politikaj kaj pedagogiaj spertoj. Ni alte taksu kaj ne perdu la okazon ĝui tiun maloftan

bonŝancon! Ni faru el tiu aŭspicia okazo memorinda evento por la Esperanto-movado

de DF.
La ĉimomenta tasko de la lokaj esperantistoj: anonciĝi ĉe Evandro (evandro.avellar@ gmail.com) por partopreni en la aranĝoj kaj jam antaŭĝui (kaj eble iom studi) la Juliajn eventojn.


Bonvenon Petra kaj Katalin!
kompilis/skizis Josias


Elŝuti 37.1 Kb.

  • Kio estas KER-Ekzamenoj
  • valideco de la KER-ekzamenoj en Brazilo
  • Je kio konsistas la KER-ekzamenoj
  • Pri KIU Doktorino Katalin Kov á ts
  • Fraŭlino Petra Smidéliusz
  • Pri KIOM
  • Nivelo B1 skriba B1 parola B2 skriba
  • La ĉimomenta tasko de la lokaj esperantistoj

  • Elŝuti 37.1 Kb.