Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Katjuŝa Rusa popola kanto Tradukis: E. Davido Катюша

Elŝuti 16.57 Kb.

Katjuŝa Rusa popola kanto Tradukis: E. Davido Катюша
Dato21.11.2017
Grandeco16.57 Kb.

Elŝuti 16.57 Kb.

Katjuŝa - Rusa popola kanto Tradukis: E. Davido Катюша
Jam printempo blovas tra la arboj. Расцветали яблони и груши,

Nova vivo venas el la ter´. Поплыли туманы над рекой,

Tra la kampoj venas jen Katjuŝa Выходила на берег Катюша,

laŭ la gaja fluo de l´river´. На высокий берег на крутой.


Jen Katjuŝa kantas mildan kanton, Выходила, песню заводила

kun malĝojo rememoras ŝi: Про степного сизого орла,

Iam al ŝi kantis ĝin amato, Про того, которого любила,

kiu estas malproksime nun. Про того, чьи письма берегла.


Ho, Katjuŝa, ridu al la vivo, Ой ты песня, песенка девичья,

belaj tagoj ja atendas vin: Ты лети за ясным солнцем вслед

La amato baldaŭ ja revenos, И бойцу на дальнем пограничье

en vilaĝa festo dancos vi. От Катюши передай привет.


MY BONNIE

MIA BONNIE

Post mar´ mia Bonnie forestas, post la oceana senlim´, My Bonnie is over the ocean, My Bonnie is over the sea,

post mar´mia Bonnie forestas, revenu li el malproksim´. My Bonnie is over the ocean, Oh, bring back my Bonnie to me.

Ho, revenu, venu li el malproksim´ al mi, al mi Bring back, bring back,Oh, bring back my Bonnie to , me to me.

Ho revenu, revenu li el malproksim´. Bring back, bring back, Oh, bring back my Bonnie

to me.
Dum nokto pasinta mi sonĝis, kaj tial min pezas la tim´, Last night as I lay on my pillow, Last night as I lay on

ke plu mia Bonnie ne vivas, pereis li en malproksim´ my bed,

Last night as I lay on my pillow, I dreamt that my Bonnie was dead.
Ho revenu ..... Bring back....

MUŽ MOUDRÝ píseň francouzských dětí SAĜULO (CHYTRÁK) - v esperantu

Kytarový doprovod v D dur


/:Muž moudrý vystavěl domek na skále:/ – 3x /:Saĝulo konstruis domon sur la rok´:/ - 3x

a pak přišel velký déšť. poste venis granda pluv´.

/: Prrr..šelo a voda stoupala:/ - 3x /:Pluvegis kaj akvo levis sin:/ - 3x

ale domek nespadl. sed la domo ne falis.
/: Muž hloupý vystavěl domek na písku:/ - 3 x /:Sur sablo konstruis domon frenezul´:/ - 3 x

a pak přišel velký déšť. poste venis granda pluv´.

/: Prrr..šelo a voda stoupala:/ - 3x /:Pluvegis kaj akvo levis sin:/ - 3x

a domek odnesla. kaj la domon portis for.

SUR HERBEJO VIDIS MI

(Na tý louce zelený)
1. Sur herbejo vidis mi, 1. Na louce jsem viděl,

ke sin paŝtis cervoj tri, že se pásli jeleni tři,

paŝtis ilin arbaristo, pásl je myslivec,

verdan veŝton havis li. zelenou vestu měl.

2. Ho atendu amatin´, O počkej milá,

por ke mi ĝojigu vin , abych tě potěšil,

mi mortpafos unu cervon zastřelím jednoho jelena

kaj al vi mi donos ĝin. a tobě ho dám.AL KASTELO CELAS VOJO - Na Okoř je cesta

1. Al kastelo celas vojo, kiu belas

pro aleo de la sorp´.

Sur la voj´mi iras, pri ripoz´deziras

tre lacega en la korp´.

Fine de la longa kruta vo

staras la restoraci´.

Aro de vagantoj, tie en la kantoj

vokis kun la emoci´.

Refreno:

Ne plu timigas nin la blanka fantomin´,

el kastel´ jam lumo estas for.

Ŝi ĉiam laŭ kutim´pelis tre al la ti

homojn dum la noktomeza hor´.

La kastelon prisieĝis nun da vagantoj a

kaj blanka fantomin´ kun la ĉef´amuzis sin

tutan nokton en la solidar´.

2. Foje kiel ŝtormo flugis la informo

pri la rabo en kastel´.

Duba jen afero, ĉu ĝi estas vero

aŭ ĝi estas nur fabel´.

Ĉefo ludis kartojn en la ke

kun la blanka fantomin´.

Li ne staris garde,

sed per kisoj arde,

li sen zorg´regalis ŝin.
Výslovnost esperantských hlásek(samohl.) v textu písně: Výslovnost ostatních hlásek (samohl.):

ŝ = š ĝ = dž ĉ = č aŭ = au ĥ = ch ĵ = ž eŭ = eu


Elŝuti 16.57 Kb.

  • MY BONNIE MIA BONNIE Post mar´ mia Bonnie forestas, post la oceana senlim´, My Bonnie is over the ocean, My Bonnie is over the sea
  • Ho, revenu, venu li el malproksim´ al mi, al mi Bring back, bring back,Oh, bring back my Bonnie to , me to me.
  • Last night as I lay on my pillow, I dreamt that my Bonnie was dead. Ho revenu ..... Bring back....
  • /: Prrr..šelo a voda stoupala:/ - 3x /:Pluvegis kaj akvo levis sin:/ - 3x ale domek nespadl. sed la domo ne falis.
  • /: Prrr..šelo a voda stoupala:/ - 3x /:Pluvegis kaj akvo levis sin:/ - 3x a domek odnesla. kaj la domon portis for. SUR HERBEJO VIDIS MI
  • AL KASTELO CELAS VOJO - Na Okoř je cesta 1. A l kast e lo c e las v o jo, kiu b e las pro al e o de la s o rp´.
  • Ŝi ĉiam l a ŭ kutim´p e lis tre al la t i m´ h o mojn dum la n o kto me za h o r´.

  • Elŝuti 16.57 Kb.