Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Jarfina festivalo : Duan fojon en Magdeburg

Elŝuti 7.41 Kb.

Jarfina festivalo : Duan fojon en Magdeburg
Dato12.01.2018
Grandeco7.41 Kb.

Elŝuti 7.41 Kb.

Amri Wandel
Jarfina festivalo : Duan fojon en Magdeburg

Gaja grupo de infanoj, gejunuloj kaj plenkreskuloj, ludantaj, ridantaj, kaj amuziĝantaj kune

ĝis post la kvara matene – tiel oni festis la lastan nokton de la Internacia Festivalo (IF), la konata jarfina aranĝo por familioj kaj mezaĝaj personoj. Efektive ne nur la lastan, sed preskau ĉiun nokton grupoj da « noktaj birdoj » viglis en la « Knajpo » (la jam tradicia IF-trinkejo) ĝis la matenaj horoj. Aliaj partoprenantoj ne restis vekajtiommalfrue, preferante partopreni en la matenaj prelegoj.
La IF estas unu el tri grandaj jarfinaj internaciaj renkontiĝoj en Germanio. La aliaj du estas la longtradicia Internacia Seminario por la gejunuloj, ĉi jare en Wetzlar, kun la ĉeftemo Kulturaj diversoj - problemoj kaj perspektivoj, kaj la relative nova aranĝo (nur triafoje) – la Novjara Renkontiĝo, por familioj, ĉi jare okazinte en surmonta kastelo ĉe Mozelo.

Tiuj kaj aliaj tutsemajnaj renkontiĝoj kiel REF en la somero kaj PSI en pasko estas iom similaj al la Universalaj Kongresoj lau la programa kadro, sed havas la familiecan atmosferon pli tipa al la kongresoj de TEJO – dank’ al la komunaj loĝado kaj manĝoj en unu konstruaĵo, la kunesto de ĉiuaĝuloj kaj tuataj familioj kaj ĉar ili estas malpli amasaj ol la UK..


Pli ol cent personoj (156 lau la aliĝlisto), el preskau dudek landoj partoprenis en la ĉi-jara IF), kunvenanate dum la novjara semajno en junulargastejo en la urbo Magdeburg, la duan fojon en la sama urbo kaj ejo.

Kvankam la IF jam pasis sian dudekan jubileon, ĝi restis dinamika familia renkontiĝo kun longaj sociaj noktoj ĝis preskau mateniĝo. Okazis artaj vesperoj – popmuzika parado de la fratoj Friese, kiuj esperantigis malnovajn klasikajn pop-kanzonojn, koncertis la opero-kantistino Evelina Sokolova el Siberio, kaj la kantisto Solotronik el Hispanio, kiu kantigis kaj dancigis volontulojn el la audienco kaj prezentis i.a. modernstilan version de La Espero. Kiel ĉiujare oni vigle festis en la silvestraj bufedo kaj balo, kiuj dauris ĝis la mateno.

Sed ne nur distraj vesperoj kaj noktoj stiris la intereson de la partoprenantoj – okazis plej divera programo kun prelegoj pri variaj temoj, infanan programon (en du grupoj, por junaj kaj mezaĝaj infanoj), kursoj, ekskursoj kaj konkurso (tablotenisa).

Oni povis partopreni kursojn pri diversaj temoj – kiel Esperanto paroligo kaj instruado, la litova lingvo, Origami, japana kuirarto kaj valsdanco. Oni plurfoje ekskursis en la urbo kaj la ĉirkauaĵo (kaj aparte okazis tuttaga ekskurso al la tradiciplena urbo Tangermuende). 

Ankau la prelegoj variis : pluraj temis pri la kadra temo – tradicioj, en kiuj eblis audi pri tradiciaj kutimoj en Rusio, pri festoj en Litovio, la somera johano-festo en Latvio, siberiaj naturo, vilaĝoj kaj la trans-siberia trajnvojaĝado, Origami arto en Japanio, juda tradicio en Israelo, kaj eĉ tradicioj en Esperantujo. Estis multaj aliaj diverstemaj prelegoj, kiel Japana tradicia manĝo, 25-jara magazino « Monato », Naturmetoda medicino, Ginsengo-radiko, Srilanko, Norda kurado,

Kristnaskaj kantoj, Esperanto en la komputilo kaj en la reto, universitataj tradicioj en Akademio internacia de la Sciencoj kaj spacmisioj al Marso kaj marsa ŝako, kiu estis unu el la popularaj sociaj ludoj luditaj de infanoj ka plenkreskuloj dum la tago kaj vespero.


Kvankam la obstinaj kaj tempohavaj partoprenantoj povis plilongigi la restadon je unu plia tago, la fino tamen alvenis kaj oni adiauis la ĉiaman organizanton HDP, la novajn kaj jamajn geamikojn, ĝis la venonta renkontiĝo - paske, somere au novjare.

 

Amri WandelMETI EN APARTA KADRO 
Vi povas legi pli pri familiaj renkontiĝoj tra la jaro en la bulteno « Familia Esperanto » eldonata de Rondo Familia de UEA. La bulteno kiu informas ankau pri Esperantaj familiaj aferoj en la mondo, estis dum multaj jaroj sendita senpage al centoj da esperanto-familioj kaj interesiĝantoj. Ĉi jare Rondo Familia decidis limigi la sendadon nur al abonantoj (je kosto de 5-10 eurojn) sed ne pagipovaj landoj povos plu ricevi ĝin senpage. Vi estas bonvena ricevi provekzempleron au aliĝi al la ricevantoj de la bulteno per simpla peto al la Centra Oficejo.


Elŝuti 7.41 Kb.


Elŝuti 7.41 Kb.