Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Internacia literatura revuo Septembro 2011 Vitralo de kirko de Sankta Petro en Teruel, Hispanujo. Foto de Manuel Pancorbo. La revuon oni legas en landoj: Belgio, Brazilo, Britio, Ĉeĥio, Ĉinio, Francio, Germanio, Hindio, Hispanio, Hungario, Irano, Japanio

Elŝuti 39.78 Kb.

Internacia literatura revuo Septembro 2011 Vitralo de kirko de Sankta Petro en Teruel, Hispanujo. Foto de Manuel Pancorbo. La revuon oni legas en landoj: Belgio, Brazilo, Britio, Ĉeĥio, Ĉinio, Francio, Germanio, Hindio, Hispanio, Hungario, Irano, Japanio
Dato29.12.2017
Grandeco39.78 Kb.

Elŝuti 39.78 Kb.


FENESTRO

Internacia literatura revuo

Septembro 2011Vitralo de kirko de Sankta Petro en Teruel, Hispanujo. Foto de Manuel Pancorbo.
La revuon oni legas en landoj: Belgio, Brazilo, Britio, Ĉeĥio, Ĉinio, Francio, Germanio, Hindio, Hispanio, Hungario, Irano, Japanio, Kartvelio, Kolumbio, Koreio, Latvio, Meksiko, Nederlando, Polio, Rumanio, Rusio, Serbio, Usono, Venezuelo, Vjetnamio.

Atentu! Tiun Mikrosoft Word-an dosieron “Fenestro 2011. Septembra kajero” vi povas simple printi kiel revuon por sekvonta bindaĵo. Por tio klaku: “Dosiero” – “Preso” – “Duflanka preso” – “Bone”. Ankaŭ atentu! Se vi unuafoje per via hejma printilo printos dosieron kun duflanka preso, do komence provu printi duflanke ajnan kvarpaĝan dosieron. Tio estas bezona, ke vi eksciu, kiel vi devas returni foliojn, kiujn printilo jam printis unuflanke, por daŭrigo de preso. Sed se vi mendos presado en presejo, do simple diru: “Faru duflanka preso”.

ENHAVO


Putkuna. Guram Svanidze (Kartvelio)........................................................4

Rubriko “Mia plej ŝatata anekdoto” (Hungario, Ĉeĥio, Nederlando, Rusio)...........................................................................................................6

Ĉefredaktoro Igorj Ĥomjakov

Ĉefa artisto de la revuo Tatjana Ĥomjakova

Ni atendas viajn verkojn, opiniojn, rimarkojn kaj recenzojn al retadreso:ceramikisto@yandex.ru

Retejo de la revuohttp://sites.google.com/site/revuofe/

Guram Svanidze

Esperantigis Igorj Ĥomjakov

Ilustraĵo de Igorj Ĥomjakov
Putkuna

Estis varmego, 40 gradoj. Mi rapidis al hejmo, volis pli baldaŭ trafi sub duŝo. En la strato Pirosmani, kiu kondukas al Molokana placo, kie mi loĝis, min haltigis unu stranga homo. Okulumante, movante sendentan buŝon la maljunulo indignante parolis al mi:

– Tie oni mokturmentas unu korpulentan junulinon. Oni surverŝas tutan ŝin per akvo. Ja ŝi povas malvarmumi. Oni devas diri al ŝia patro...

Li nomis ŝin kartvellingve “putkuna”, tio estas “benjeto”.

Tiu persono montris al direkto de fino de la strato. Mi atentigis al li per instrua tono, ke en tia varmego ŝi ne povas malvarmumi, kaj daŭrigis mian vojon. Sed la maljunulo ne kvietiĝis kaj komencis tedi al alia pasanto.

Pli proksimume al fino de la strato pli evidente aŭdiĝis facilanimaj kaj bravaj krioj de junaj homoj. Ili estis malsekaj en diversa grado, sed same ekzaltaj. Ŝtelirante al unu la alian ĉiu el ili provis surverŝi per akvo kontraŭulon kaj poste kun kriegoj forkuri sub arkon en korton, kie estis krano. Mi pririgardis ĉirkaŭe, sed ne ekvidis putkuna-n. Mi eĉ haltis por konvinkiĝi, ke neniu “mokturmentas” iun. Verŝajne efektive okazis enmiksiĝo de patro. Tuj min hazarde surverŝis el botelo nigrahara knabo. Mi konsterniĝis atendante, ĝis kiam malaperis ŝokon pro neatendeco. La knabo pardonpetis kaj forkuris.

Mi ne indignis pro lia “huligana ekstravaganco” kaj jam komencis foriri, kiam hazarde mi ekvidis ŝin.

... Gracie kaj ŝtelirante el sub arko aperis korpulenta nudpieda junulino. Grandaj nigraj okuloj rigardis kun ruzo, skarlataj lipoj malicete ridetis. Esplorante “oferon” “putkuna” tenis preparitan siteleton da akvo... Nigraj kiel gudro malsekaj malordigitaj haroj. Malseka robo ĉirkaŭkovris pompajn formojn: junulinojn mamojn, korpulentajn koksojn, belan ovalon de sidvangoj... Ŝia vizaĝo ardis pro superpleniganta ŝin gajeco.Mia plej ŝatata anekdoto


Sendis Julianna Vas-Szegedi (Hungario)

Ilustraĵo de Tatjana Ĥomjakova

Estas bela knabino. Ŝi nomiĝas Dajana. Ŝi ĉiam ludas kun Dio.

Ŝi estas tre gaja kiam ŝi ludas kun la dio. Ili saltas kaj kuras kaj promenas kaj ludas kaj ludas kun mem.

La knabino diris:

Dio, vi estas kun mi, vi estas tre afabla, bela kaj bona, kiam mi ridas. Kiam mi ridas vi estas kun mi kaj mi vidas vin. Kiam mi ploras, mi ne vidas vin.

Ŝi demandis :

Kie vi estas kiam mi ploras?

Dio ridas kaj respondis :

Kiam vi estas gaja, mi estas kun vi, do vi povas vidi min. Kiam vi ploras , mi ĉirkaŭ brakumas vin, do vi ne povas vidi min.

Sendis Melvyn Clarke (Ĉeĥio)

Ilustraĵo de Igorj Ĥomjakov

Mondfama ĉasisto migradis tutmonde ĉasante kaj mortigante ĉiajn sovaĝajn bestojn.

Iam al li alvenis famo, ke en la ĝangalo vivas ega tigro, kiu terorizas la lokajn vilaĝojn kaj kiun neniu povas kapti. Do la ĉasisto tuj vizitis tiun lokon kun la intenco ĉasi kaj mortpafi la bestegon. Neniu el la apudaj vilaĝoj volis al li helpi ĉar ili ĉiuj tro timis la monstran tigron, do li ekiris en la ĝangalon tute sole.

En la nokto li aŭdis antaŭ si hororigan graŭladon kaj li panike elpafis ĉiudirekte en la mallumon, sed la graŭlado nur kreskis. Nun antaŭ si li subite ekvidis du proksimiĝantajn aĉajn okulojn: unu dekstre kaj unu maldekstre. Kun siaj tri lastaj kugloj li celumis inter okulojn kaj elpafis, sed la okuloj ... paf! ... nur ... paf! ....daŭre... paf! alproskimiĝis. Panike li ekbruligis alumeton kaj ekvidis...

...du alirantajn tigrojn, ambaŭ kun rideto kaj unu fermita okulo.

Sendis Johan Derks (Nederlando)


Kiam en 1900 ekis la dua milito de Britujo kontraŭ la sudafrikaj buroj, Paul Kruger estis prezidanto de la afrikansa respubliko Transvalio.

Por akiri militan subtenon de eŭropaj potencoj li ekvojaĝis al Eŭropo. Pro la dominado de la britoj jam la marvojaĝo estis danĝera entrepreno, kiun li faris per nederlanda militŝipo. Atinginte Nederlandon  li ricevis entuziasman akcepton en Nederlando, interalie de la nederlanda reĝino Wilhelmina kiu gastigis lin.

Dum bankedo je lia honoro la ne eŭropece edukita bura prezidanto konsideris ke la bovleto da akvo, destinita por lavpurigi la fingrojn, devas esti trinkita.

Kiam li metis la bovleton sur la lipojn, ekestis silenta konsterniĝo ĉetable pro tiu kampardevena nescio. Sed la reĝino trankvile sekvis la ekzemplon de la ne-elita prezidanto kaj same metis la bovleton sur la lipojn por fintrinki. Tiel ŝi savis la honoron de sia gasto.


Paul Kruger

Igorj Ĥomjakov (Rusio)
Tiun historion mi eksciis hazarde.

Foje mi spektis animacian filmon pri poŝtaj kolomboj, kiujn angloj uzis dum Dua mondmilito. En fino de la filmo oni skribis, ke en Britio dum tiu milito oni rekompencis per plej grava medalo por animaloj 32 kolombojn, 18 hundojn, 3 ĉevalojn kaj unu virkaton.

Mi tre ekvolis scii, kiu estas tiu virkato, pro kia heroaĵo oni rekompencis lin. Mi fosis en Vikipedio (la plej populara interret-enciklopedio) kaj trovis tiun mirindan historion.

En 1948 en Honkongo unu angla ŝipano ekvidis junan malgrasiĝintan virkaton kaj kaŝe alportis lin en la militan ŝipon “Amethyst”. La virkato Sajmon (angle Simon) kun entuziasmo komencis ekstermi ratojn, kiuj svarmis en malsupraj ferdekoj. Pro siaj scipovoj li baldaŭ meritis konfidon de ŝipanaro. Li ankaŭ famiĝis per siaj ekstravagancaĵoj: li metis mortigitajn ratojn en litoj de maristoj, dormis en kapitana kasketo.

En fino de 1948 la ŝipon “Amethyst” oni pripafis en Ĉinio. Oni mortigis kapitanon kaj multajn anojn de la ŝipanaro. Sajmon ankaŭ ricevis vundon. En ŝipa malsanulejo kuracistoj helpis al li: prilaboris multajn brulvundojn, eligis el lia korpo 4 (!) ŝrapnelajn kuglojn. Estas nekredeble, sed Sajmon restis viva kaj ree komencis plenumi siajn devojn. Kiam li venis en la ŝipa malsanulejo, eĉ tre junaj ŝipanoj komprenis, ke vundo ne estas motivo perdi kuraĝon.

Famo venis al Sajmon post alveno la ŝipo en Brition. Pri li oni skribis en gazetoj ne nur en Britio sed en tuta mondo. Oni rekompencis lin per 3 medaloj, li ricevis titolon “La kato estas avanulo de mara servo”. Al Sajmon oni sendis tiom multajn leterojn, ke oficiron de “Amethyst”, kiu estis devigata respondi je tiuj leteroj, oni liberigis kontraŭ ĉiuj aliaj devoj.

Bedaŭrinde baldaŭ la virkato infektiĝis, kaj malgraŭ ĉiuj penoj de kuracistoj malfortigita pro vundo Sajmon mortis en 1949. Dum lia enterigo ĉeestis centoj da homoj, ankaŭ la tuta ŝipanaro de “Amethyst”.

En fino de artikolo pri Sajmon mi trovis referencon “Nesubakvigebla Sem” (angle Unsinkable Sam). Kaj jen tiun pli interesan historion mi legis.

Unu germana ŝipano alportis la virkaton Sem al plej fortega faŝisma ŝipo, la batalŝipo “Bismark”. Post ioma tempo angloj subakvigis la batalŝipon. El 2200 homoj de ŝipanaro de la batalŝipo saviĝis nur 115 maristoj kaj ankaŭ la virkato. De tiu tempo li komencis navigi en la savinta lin angla eskadra torpedŝipo “Cossack”. Baldaŭ germana submarino subakvigis la eskadran torpedŝipon, kaj oni transportis la virkaton al la aviadila ŝipo “Ark Royal”. Post pereo de “Cossack” la virkato ricevis nomon Nesubakvigebla Sem. Sed plej mirinda estas tio, ke baldaŭ oni subakvigis la aviadilan ŝipon “Ark Royal”. Tutan ŝipanaron kaj ankaŭ la virkaton oni savis. Bonokaze 2 ŝipojn, kiuj partoprenis en sava operacio, germanoj ankaŭ subakvigis. La vera fatala virkato!

Post pereo de la aviadila ŝipo Sem dum ioma tempo vivis en kancelario de guberniestro de Ĝibraltaro, sed baldaŭ oni sendis lin al Britio. Nesubakvigebla Sem mortis en tero en 1955. Sem travivis 15 jarojn, sed povra Sajmon travivis nur 2 jarojn. Laŭ fotoj ili estas tre diversaj virkatoj: Sajmon estas rafinita aristokrato, kaj Sem estas sperta pirato.Tiel dank’ al sia kuraĝo kaj sukceso famiĝis la virkatoj-herooj.Sajmon Nesubakvigebla SemŜipfenestro. Foto de Cezar (Altenburg, Germanio).

La foto farita en Wahren-Müritz, Germanio, en gastejo, kiu estas
aranĝita kiel submarŝipo.
Elŝuti 39.78 Kb.

  • Putkuna.
  • Ĉefredaktoro
  • Guram Svanidze Esperantigis Igorj Ĥomjakov Ilustraĵo de Igorj Ĥomjakov
  • Sendis Juli
  • S endis Melvyn Clarke (Ĉeĥio) Ilustraĵo de Igorj Ĥomjakov
  • Sendis Johan Derks (Nederlando)
  • Paul Kruger Igorj Ĥomjakov (Rusio)
  • Sajmon Nesubakvigebla Sem

  • Elŝuti 39.78 Kb.