Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Internacia Fervojista Esperanto-Federacio

Elŝuti 272.7 Kb.

Internacia Fervojista Esperanto-Federacio
paĝo1/3
Dato19.03.2017
Grandeco272.7 Kb.

Elŝuti 272.7 Kb.
  1   2   3

IFEF

Internacia Fervojista

Esperanto-Federacio

STATUTO


kaj

regularoj


majo 2004

Tiuj ĉi tekstoj enhavas ankaŭ la ŝanĝojn, kiuj estis aprobis la plenkunsidoj dum la:

- 43a IFK en Olomouc (CS) la 14.05.1991,

- 45a IFK en Cervia (IT) la 09.06.1993,

- 46a IFK en Krems ad Donau (AT) la 17.05.1994,

- 49a IFK en Košice (SK) la 14.05.1997.
ENHAVO
paĝo

I. ĜENERALAĴOJ

§ 1 Nomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

§ 2 Celoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

§ 3 Neŭtraleco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

§ 4 Eksteraj rilatoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

§ 5 Agadperiodoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

§ 6 Lingvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

§ 7 Respondeco de la Federacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
II. MEMBRECO

§ 8 Membrokategorioj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

§ 9 Apogantoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

§ 10 Aliĝkondiĉoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

§ 11 Eksiĝo kaj eksigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
III. KOMITATO

§ 12 Konsisto kaj elektoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

§ 13 Taskoj de la komitato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

§ 14 Taskoj de la ĉefkomitatano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

§ 15 Anstataŭado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

§ 16 Respondeco de la komitatanoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9


IV. ESTRARO

§ 17 Konsisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

§ 18 Elektoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

§ 19 Taskoj de la estraro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

§ 20 Funkcioj de la estraranoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
V. LABORMANIERO

§ 21 Kunsidoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

§ 22 Rajtoj de la membraro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

§ 23 Voĉdonado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

§ 24 Kompensoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
VI. FINANCOJ, ORGANO, ARKIVO

§ 25 Financoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

§ 26 Federacia organo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

§ 27 Arkivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


VII. DIVERSAĴOJ

§ 28 Revizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

§ 29 Konfliktoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

§ 30 Likvido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

§ 31 Duboj kaj demandoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

§ 32 Aprobo kaj valido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16


VIII. Aldono KR (KONGRESA REGULARO)

A. Ĝeneralaĵoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

B. Organizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

C. Kongresanoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

D. Oficiala programo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

E. Financoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18


IX. Aldono FR (REGULARO FAKA KOMISIONO)

A. Ĝeneralaĵoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

B. Taskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

C. Konsisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

D. Elektoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

E. Labormetodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

F. Fakprelegoj ekster federaciaj kongresoj . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

G. Demisioj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22


X. Aldono TL (TABELO PRI LlMDATOJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
XI. Aldono OG (ORGANIGRAMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
XII. Aldono LP (LABORPLANO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
XIII. Aldono LP (INDEKSO LAŬTEMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
I ĜENERALAĴOJ

§ 1 Nomo

1) La nomo de la faka fervojista Esperanto-organizo estas Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. (IFEF). En tiu ĉi Statuto ĝi estas nomita "Federacio" aŭ "IFEF".


[IFEF estis refondita la 4an de aŭgusto 1948 en Amsterdam (NL) sub la nomo "Internacia Federacio de Esperantistaj Fervojistoj", valida ĝis 1953, poste Internacia Federacio Esperantista Fervojista", valida ĝis 1963. La unua fondiĝo de internacia fervojista Esperanto-organizo okazis la 7an de septembro 1909 en Barcelona (ES), sub la nomo "Internacia Asocio de la Esperantistoj Fervojistoj" (IAEF).]
§ 2 Celoj

La celoj de la Federacio estas:

a) disvastigi la uzadon de la internacia lingvo Esperanto inter fervojistoj, ĉe fervojistaj organizoj kaj fervojaj instancoj;

b) kontaktigi aktivajn kaj emeritajn fervojistojn, kiuj scipovas aŭ lernas Esperanton;

c) aranĝi internaciajn renkontiĝojn;

d) eldoni oficialan organon, fakan materialon kaj terminaron;

e) evoluigi la fervojfakan lingvon, gardi ĝian unuecon kaj zorgi pri ĝia ĝusta uzado;

f) kontribui al faka klerigo kaj ĝenerala kulturo de la membroj.


Ĝenerala Regularo § 2:

Por la aranĝo de kongresoj, por terminaraj kaj fake aplikaj aferoj, kaj por limdatoj respektive validas:


ALDONO KR (kongresa regularo),

ALDONO FR (regularo por la faka komisiono),

ALDONO TL (tabelo pri limdatoj).
[Regularon pri Junulara Sekcio oni starigos, kiam denove eblos funkciigi tiun sekcion, kiu ne plu kapablis agadi ekde 1977].
Al b) Por plifaciligi reciprokajn kontaktojn, la Federacio starigas Korespondan Servon.
§ 3 Neŭtraleco

1) La Federacio estas faka kultura organizo, neŭtrala rilate al nacieco, raso, sekso, religio, politiko kaj sociaj problemoj, kun escepto de la lingva problemo en internaciaj rilatoj.


2) Respekto de la homaj rajtoj, difinitaj en la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj, estas esenca elemento de la federacia agado.
§ 4 Eksteraj rilatoj

1) IFEF estas "Aliĝinta faka asocio" de la "Universala Esperanto-Asocio" (UEA).

2) IFEF kunlaboras kun la "Internacia Fervojista Federacio por Kulturo kaj Libertempo" [Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles de Cheminots (FISAIC)].

3) IFEF laŭ konveneco kunlaboras kun aliaj Esperanto-organizoj aŭ subtenas ilin.


Ĝenerala Regularo § 4:

Al 1) a) Laŭ UEA-statuto IFEF rajtas delegi komitatanon "A" al la UEA-komitato. La kondiĉojn kaj limdatojn pri tio UEA diskonigas sufice frue antaŭ la elektoj. Krome, laŭeble, limdato por la proponoj estu diskonigata per la federacia organo kaj per cirkulero.

b) La membroj nomitaj en § 22 rajtas fari proponojn al la IFEF-sekretario. lli devas atingi lin plej malfrue unu monaton antaŭ la limdato de la elektoproceduro. Se alvenas pluraj proponoj, la estraro decidas pri la elektota kandidato kaj anoncas la elektiton al UEA. Antaŭe la proponita kandidato skribe devas deklari, ke li akceptas la kandidatecon kaj estas preta partopreni en la Universalaj Kongresoj (UK).

c) La taskoj de komitatano "A" estas:

1) reprezenti IFEF ĉe UEA;

2) kunlabori kun la UEA-komitato;

3) okazigi kontaktkunvenon por fervojistoj en Universalaj Kongresoj;

4) raporti pri sia agado al IFEF kaj fari proponojn por plifirmigi la reciprokajn rilatojn.

Al 2) a) La landaj IFEF-asocioj laŭeble estu membroj de FISAIC pere de ties landaj sekcioj.

b) IFEF-kongresoj kaj aliaj gravaj internaciaj manifestacioj estas envicigataj en la aranĝo-kalendaron de FISAlC, konforme al ties statuto.

c) Post ĉiu IFEF-kongreso la sekretario informu FISAIC pri la planota(j) kongreso(j).

d) Interkonsente kun FISAIC la Federacio rajtas honori membrojn per FISAlC-medaloj. Honoroto devas havi eksterordinarajn kulturajn meritojn en fervojista medio, ĉefe sur internacia kampo, kaj devas esti membro de FISAlC-sekcio.

e) Principe la komitato elektas la honorotajn membrojn, sed ĝi povas delegi tiun rajton al la estraro por la daŭro de tri jaroj. Tiakaze la estraro elektas la honorotan personon konsente kun la respektiva landa asocio kaj laŭ la kondiĉoj interkonsentitaj kun FISAIC.

f) Kutime la medaloj estas transdonataj al la honorotaj personoj flanke de FISAIC mem. Tio okazu laŭeble en IFEF-kongreso.§ 5 Agadperiodoj

1) La administra jaro estas la kalendara jaro.

2) La organiza jaro komenciĝas tuj post la federacia kongreso.
§ 6 Lingvo

La oficiala lingvo de IFEF estas la internacia lingvo Esperanto laŭ la difinoj en sia Fundamento, laŭ la verkaro de Zamenhof kaj laŭ la ĝenerala lingvouzo kontrolita de la Akademio de Esperanto.


§ 7 Respondeco de la Federacio

Pri la agoj de siaj reprezentantoj IFEF respondecas nur en tia amplekso, ke tiuj agoj okazis laŭ la kompetentecoj, kiujn Statuto, Regularoj kaj kongresaj decidoj difinas por ĉiu funkcio.


II. MEMBRECO

§ 8 Membrokategorioj

La Federacio distingas jenajn membrojn:

1) asociaj membroj de la aliĝintaj landaj asocioj;

2) individuaj membroj el landoj, kie ne ekzistas landa asocio;

3) honoraj membroj, nomumitaj de la komitato pro siaj meritoj por la Federacio;

4) honoraj prezidantoj, nomumitaj de la komitato pro siaj meritoj por la Federacio.

5) membroj de la Honora Patrona Komitato.
Ĝenerala Regularo § 8:

Al 3) kaj al 4)

a) Proponon por honoraj membrecoj rajtas fari la estraro aŭ almenaŭ kvin komitatanoj el pli ol du landaj asocioj. La kandidato devas esti IFEF-membro kaj havi eksterordinarajn meritojn por la Federacio.

b) Al la propono oni aldonu mallongan priskribon pri la vivo kun la plej gravaj datoj, kaj pri la servoj faritaj por IFEF, kaj eventualan liston de laboraĵoj verkitaj en Esperanto.

c) La komitato povas delegi al la estraro por la daŭro de tri jaroj la rajton elekti kandidaton por honora membreco interkonsente kun ties landa asocio. Havante delegon, se cirkonstancoj malfaciligas antaŭan aprobon, la estraro povas peti postan aprobon de la komitato.

d) Por la plua traktado de la propono validas § 22 kaj § 23.

e) Honoraj membroj kaj honoraj prezidantoj estas liberaj de kotizpago kaj laŭdezire ricevas la protokolojn de la nepublikaj komitatkunsidoj.

Al 3) La maksimuma nombro de vivantaj honoraj membroj ne transiru dekkvin.


Al 4) La kandidato devas esti estinta prezidanto minimume dum tri elektoperiodoj.

Al 5) La Honora Patrona Komitato estas speciala konstanta reprezenta organo de la Federacio, kiu konsistas el personoj elektitaj inter ministroj, altrangaj fervojaj funkciuloj kaj nefervojistaj eminentuloj pro siaj meritoj por IFEF. Proponon por la elekto rajtas fari la estraro aŭ la koncerna landa asocio, kiuj devas konfirmi kaj prezenti koncize la meritojn de la kandidato. Pri la akcepto de la propono, antaŭ la aprobo fare de la komitato, provizore decidas la estraro. La membroj, dumvivaj, de la Honora Patrona Komitato estas liberaj de kotizpago.


§ 9 Apogantoj

Apogantoj estas personoj aŭ organizoj, kiuj subtenas morale kaj finance la celojn de la Federacio. Ili ne estas membroj laŭ § 8.


Ĝenerala Regularo § 9:

La estraro decidas pri la akcepto kaj raportas al la komitato pri la financa kontribuaĵo de apogantoj.


§ 10 Aliĝkondiĉoj

1) La membroj de landa fervojista Esperanto-asocio, laŭregule organizitaj, povas aliĝi al la Federacio, kondiĉe ke la asocia statuto ne kontraŭas la IFEF-Statuton.

2) El ĉiu lando (ŝtato) principe povas esti reprezentata nur unu landa asocio. Se pro naciaj cirkonstancoj ne eblas starigi tutŝtatan asocion, IFEF akceptas plurajn sekciojn el la tereno de la respektiva ŝtato. Pri la rajtoj je komitatanoj kaj voĉdonado validas la sumo de la sekciaj IFEF-membroj (§ 12). La sekcioj decidas inter si pri la personoj de komitatanoj.

3) La membreco de landa asocio efektiviĝas post la akcepto fare de la komitato kaj post la pago de la kotizoj.

4) Nur kiu loĝas en lando, kie ne ekzistas aliĝinta asocio, senpere anigas al IFEF kiel individua membro. La membrecon de individua membro ordigas kaj registras la kasisto.
Ĝenerala Regularo § 10:

Al 1) La minimuma nombro da membroj por aliĝo kiel landa asocio sen komitatano estas dek.

Al 3) a) La baza jarkotizo por la kuranta jaro estas pagenda al IFEF de la landaj asocioj kaj de individuaj membroj ĝis la 30a de junio.

b) Ĉiujare en la kongreso, plej malfrue ĝis la 30a de junio, la komitato konfirmas la kotizon por la venonta administra jaro, aŭ nove fiksas ĝin per kongrespropono kaze de intencota ŝanĝo. La kotizo inkluzivas la abonon alla IFEF-organo.§ 11 Eksigo kaj eksigo

1) La membreco finiĝas per morto, skriba eksiĝdeklaro aŭ eksigo.

2) Membro, kiu komunikas sian eksiĝdeklaron post la fino de administra jaro, devas pagi la kotizon ankaŭ por la komenciĝinta jaro.

3) Membro estas eksigata pro:

a) agado kontraŭ la celoj de IFEF;

b) neplenumado de propraj devoj;

c) endanĝerigo de la reputacio de IFEF aŭ de la Esperanto-movado;

d) nepago de IFEF-kotizo malgraŭ perletera urĝigo.


Ĝenerala Regularo § 11:

Al 2) Eksiĝdeklaro estu direktata al la sekretario.

Al 3) La komitato devas esplori la situacion, se membro ne pagas la federacian kotizon dum pli ol du jaroj. Tio validas analoge por landaj asocioj.
III. KOMITATO

§ 12 Konsisto kaj elektoj

1) La komitato estas la decida organo de IFEF. Ĝi konsistas el komitatanoj, delegitaj de propraj landaj asocioj por ilin reprezenti.

2) Se necesas reprezenti apartan komisionon, la komitato povas alelekti kromkomitatanojn ĝis maksimume kvinono de la nombro de komitatanoj.

3) La gvidanto de la faka komisiono aŭtomate estas kromkomitatano.

4) La komitatanoj elektas inter si ĉefkomitatanon kaj anstataŭanton.
Ĝenerala Regularo § 12:

Al 1) kaj 2)

a) Komitatanoj kaj kromkomitatanoj devas esti aktivaj, emeritaj aŭ estintaj fervojistoj aŭ personoj el asimilitaj entreprenoj. Ili devas esti IFEF-membroj kaj pretaj konservi la oficon dum tuta trijara laborperiodo.

b) Por la plia proceduro validas § 22 kaj § 23.

Al 1) a) La minimuma nombro de asociaj membroj rajtiganta havi komitatanon, estas dekkvin. Landa asocio kun 15 ĝi 100 membroj delegas unu komitatanon kaj unu plian por ĉiu komencita cent, maksimume ses komitatanojn.

b) Pri la membronombro decidas la kotizpagoj al IFEF ĝis la fino de administra jaro, esceptokaze kaj pruvende ĝis antaŭ la komenco de la koncerna kunsido.

c) La landaj asocioj komunikas al la ĉefkomitatano antaŭ la fino de jaroj de estrarelekto la nomojn kaj adresojn de siaj delegotaj komitatanoj por la venonta organiza oficperiodo.

Al 2) La elekto de kromkomitatanoj okazas en jaro post estrarelekto. Proponojn rajtas fari la membraro laŭ § 22. Reelekto eblas.


Al 4) a) La elekto de la ĉefkomitatano kaj de la anstataŭanto okazas en jaro antaŭ estrarelekto en la unua komitatkunsido. Proponojn rajtas fari nur la funkciantaj komitatanoj. Reelekto eblas.

b) La kandidatoj devas esti estintaj komitatanoj dum minimume unu elektoperiodo.


§ 13 Taskoj de la komitato

1) La komitato estas kompetenta pri:

a) aprobo de la Statuto kaj Regularoj;

b) direkto de la ĝenerala agado de la Federacio;

c) aliĝo kaj eksigo de ĉiuspecaj membroj;

d) elektoj de la estraro, ĉefkomitatano kaj anstataŭanto, kromkomitatanoj;

e) decidoj por la agado de la estraro;

f) starigo de komisionoj, konfirmo de ties respondeculoj kaj elekto de komisiitoj por specialaj taskoj;

g) aprobo de la estraraj jarraportoj;

h) aprobo de la budĝeto, fikso de la jarkotizo kaj ekzamenado de la financoj;

i) nomumo de honoraj prezidantoj, honoraj membroj kaj membroj de la Honora Patrona Komitato;

k) kunlaboro kun aliaj esperantistaj, kulturaj kaj sindikataj organizoj en la limoj de neŭtraleco;

l) proponoj flanke de la membraro laŭ § 22;

m) akcepto de proponoj prezentitaj post limtempo;

n) lokoj kaj periodoj de la sekvontaj kongresoj.

2) Pri la interna organizado kaj disvolviĝo de landaj asocioj kaj pri ties rilatoj kun ŝtataj aŭ fervojaj instancoj la komitato povas esprimi nur rekomendojn.


Ĝenerala Regularo§ 13:

Al 1) b) Komitatano aŭ kromkomitatano rajtas komuniki sciigojn kaj peti opiniojn de la komitato pere de aparta cirkulero.


§ 14 Taskoj de la ĉefkomitatano

1) La ĉefkomitatano:

a) prizorgas la administrajn taskojn de la komitato;

b) invitas la komitaton al kunsidoj kaj al skribaj voĉdonoj interkonsente kun la estraro;

c) akceptas proponojn kaj submetas ilin al la komitato;

d) ricevas demisiojn de estraranoj kaj gvidanto de la faka komisiono, konigas ilin al la landaj asocioj kaj komitatanoj kaj invitas prezenti kandidatojn;

e) gvidas la Federacion ĝis la sekvonta komitatkunsido kaze de evidenta malfunkciado de la estraro.

2) La ĉefkomitatano kaj anstataŭanto konservas la reprezentantecon de siaj landoj kaj ne ĝuas apartajn rajtojn.


Ĝenerala Regularo § 14:

Al 1) d) Intencota demisio de estrarano aŭ de la komisiona gvidanto devas esti anoncataj al la ĉefkomitatano ĝis la 31a de aŭgusto antaŭ la fino de oficperiodo.


§ 15 Anstataŭado

1) Landa asocio, landa sekcio aŭ komisiono rajtas skribe delegi por difinita komitatkunsido samrajtan anstataŭanton por komitatano aŭ kromkomitatano malhelpata partopreni en tiu kunsido.

2) Landa asocio, landa sekcio aŭ komisiono, kiu povas delegi nek komitatanon, nek anstataŭanton al komitatkunsido, rajtas skribe voĉdoni pri raportoj kaj publikigitaj proponoj, kaj, se ĝi mem faris proponojn por la kongresa tagordo, ĝi rajtas peti alian landan asocion aŭ la estraron defendi ilin.

3) Anstataŭigo por skriba voĉdonado ne eblas.


Ĝenerala Regularo § 15:

Al 1) Se ĉeestanta komitatano, pro grava kaŭzo, parte aŭ tute ne povas partopreni en dumkongresa komitatkunsido, li rajtas skribe transdoni sian voĉdonrajton por tiu okazo kaj tempo al alia membro de sia landa asocio aŭ komisiono. La anstataŭanto devas prezenti la rajtigilon al la kunsida prezidanto.

Al 2) Landa asocio (komisiono), ne reprezentata en kongreso, sendu siajn skribajn decidojn pri raportoj kaj kongresproponoj en fermita letero, kun mencio ''voĉdonado', al la IFEF-sekretario, kiu transdonos ĝin al la gvidanto de la kongreskunsidoj, kiu sola rajtas malfermi ĝin dum la respektiva kunsido.

Al 3) Dum kongresoj tamen validas § 15 kaj al 1).


§ 16 Respondeco de la komitatanoj

1) Komitatano aŭ kromkomitatano prezentas kaj defendas proponojn kaj decidojn de sia landa asocio, sekcio aŭ komisiono, tamen li estas persone respondeca pri siaj agoj kaj decidoj. Li devas plenumi la decidojn de la komitato, eĉ se li ne samopinias.

2) Kaze ke landa asocio, sekcio aŭ komisiono malaprobas la agadon de sia komitatano, ĝi povas forigi lin de la posteno antaŭ fino de oficperiodo, sed devas tuj anstataŭigi lin, kaj anonci tion al la ĉefkomitatano.
IV. ESTRARO

§ 17 Konsisto

La estraro de la Federacio konsistas el prezidanto, vicprezidanto, sekretario, kasisto kaj redaktoro.


Ĝenerala Regularo § 17:

En konvenaj kazoj, por akcenti la reputacion de IFEF, la estraranoj povas nomi sin en eksterfederaciaj rilatoj "Ĝenerala Prezidanto" ktp.


§ 18 Elektoj

La estraranoj estas elektataj de la komitato.


Ĝenerala Regularo § 18:

a) Elekto de estraranoj por trijara oficperiodo okazas en jaroj kun nombro dividebla per tri. Reelekto eblas.

b) Estrarano, kiu kandidatiĝas por alia estrarofico, laŭdezire restas kandidato ankaŭ por reelekto en sia antaŭa ofico.

c) Proponojn povas fari la membroj laŭ § 22. Ili enhavu gravajn koncizajn indikojn pri la kandidatoj, minimume kiel:

1) aĝon;

2) deĵoroficon;

3) agadon por Esperanto (speciale por IFEF kaj propra landa asocio);

4) fotografaĵon.

d) Necesas skriba aprobo de la interesita landa asocio (aŭ eventuala motivita rifuzo), kiu devas atingi ĉefkomitatanon ĝis 31.12.

e) La kandidato(j) devas esti aktiva(j) aŭ emerita(j) fervojisto(j) kaj havu spertojn en la federacia laboro. Ili havigu al la ĉefkomitatano, plej malfrue ĝis 31.12 antaŭ elektojaro, deklaron pri sia preteco partopreni en la kunsidoj de estraro kaj komitato dum la koncerna oficperiodo.

f) La ĉefkomitatano publikigu la proponojn, indikojn kaj fotografaĵojn en la IFEF-organo kiel kongresproponojn.

g) La elektoproceduro okazas laŭ § 23. La ĉefkomitatano kaj tri diverslandaj helpantoj elektitaj de la komitato formas elekto-komisionon, kiu aranĝas sekretan elekton kaj konfirmas publike la rezulton en la sama kunsido. Ankaŭ se estas nur unu kandidato, necesas konstati la nombron de la voĉoj.

h) La kandidatoj ne rajtas ĉeesti la elektoproceduron, sed devas havi eblecon voĉdoni, se ili voĉdonrajtas.

i) Elektita estas tiu kandidato, kiu ricevas la plej multajn voĉojn. Kaze de voĉegaleco oni revoĉdonu. Se estas sama rezulto, decidas la loto.

k) La oficperiodo de novelektita estrarano komenciĝas tuj post valida elekto.
§ 19 Taskoj de la estraro

1) La estraro respondecas al la komitato kaj devas fari ĉion utilan kaj eblan por la Federacio, nome precipe:

a) plenumi la decidojn de la komitato;

b) prezenti proponojn;

c) prezenti agad- kaj kas-raportojn de la pasinta, kaj budĝeton por la sekvonta jaroj;

d) respondeci pri la financoj;

e) administri la propraĵon;

f) aprobi kongresprogramon kaj kunlabori kun la loka kongresa komitato kaj la koncerna landa asocio;

g) kunvoki la komitaton helpe de la ĉefkomitatano minimume du monatojn antaŭ kunsido kaj informi ĝin pri la tagordo kaj proponoj;

h) eldoni la federacian organon;

i) starigi kaj aktualigi laborplanon.
§ 20 Funkcioj de la estraranoj

1) La prezidanto:

a) reprezentas la Federacion;

b) prezidas la estraron, komitaton kaj kongreson;

c) subskribas la ĉefajn korespondaĵojn kaj dokumentojn;

d) afergvidas la organizadon de la kongresoj;

e) pro urĝaj kaj esceptaj kazoj rajtas agi anstataŭante estraron kaj komitaton, sed havigu al si la konsenton de la komitato kiel eble plej baldaŭ.

2) La vicprezidanto:

a) anstataŭas la prezidanton, laŭnecese;

b) kolektas la jarraportojn de la landaj asocioj kaj verkas ties resumon por plenkunsido kaj IFEF-organo;

c) transprenas specialajn taskojn laŭ interkonsento kun la prezidanto.

3) La sekretario:

a) administras la Federacion;

b) memstare plenumas malpli gravajn korespondaĵojn, sciigante ilian enhavon, originale aŭ kopie, al la prezidanto;

c) respondecas pri la plenumo de la kurantaj laboroj kaj certigas la ligon kun internaciaj organizoj kaj fervojaj instancoj;

d) interkonsente kun la prezidanto kaj ĉefkomitatano fiksas la tagordon de la komitatkunsidoj kaj prizorgas ties protokoladon;

e) plenumas la decidojn de la komitato, se ili ne koncernas aliajn estraranojn;

f) administras la arkivon.

4) La kasisto:

zorgas pri ĉiuj kasaj kaj bilancaj aferoj, akurata librotenado kaj respekto de la budĝeto.


5) La redaktoro:

prizorgas la eldonadon de la federacia organo en la kadro de la disponeblaj financaj rimedoj kaj konforme al la celoj de la Federacio.


Ĝenerala Regularo § 20:

Al 3) d) La sekretario zorgu, ke la komitat- kaj plenkunsidoj laŭeble estu kasede registritaj. Post la kongreso la protokoltekstoj de la komitatkunsidoj estu kiel eble plej rapide sendataj rekte al la estraranoj kaj komitatanoj (komparu § 26 Ĝen. Reg. 2) d)).


V. LABORMANIERO

  1   2   3


Elŝuti 272.7 Kb.

 • I ĜENERALAĴOJ § 1 Nomo
 • § 5 Agadperiodoj
 • § 7 Respondeco de la Federacio
 • § 9 Apogantoj
 • III. KOMITATO § 12 Konsisto kaj elektoj
 • § 13 Taskoj de la komitato
 • Ĝenerala Regularo§ 13
 • § 16 Respondeco de la komitatanoj
 • IV. ESTRARO § 17 Konsisto
 • § 18 Elektoj
 • § 19 Taskoj de la estraro
 • § 20 Funkcioj de la estraranoj

 • Elŝuti 272.7 Kb.