Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Institut Zamenhof

Elŝuti 27.1 Kb.

Institut Zamenhof
Dato10.11.2017
Grandeco27.1 Kb.

Elŝuti 27.1 Kb.

Institut Zamenhof

(Togolando, Gbeglo Koffi, Hans Bakker)

Je la 13a de septembro 2004a "Institut Zamenhof" unuafoje malfermis siajn pordojn.

La nombro de infanoj kreskis de 200 en 2004 ĝis 475 en 2009.


knaboj

knabinoj

kune

Baza lernejo (zes groepen)

115

150

265

Ĝenerala instruado (CEG, vier groepen)

111

99

210

Primara kursaro

226

150

265

La instituto havas proprajn enspezojn de € 19 251 kontraŭ kurantaj elspezoj de € 22 935. La deficito de € 3 684 jare (16%) estas kovrata de la fondaĵoj "Een school in Togo" kaj "Une école à Togo".
Changamano

(Tanzanio, Nino Vessella)

La Organizaĵo "Changamano" (vorto en la svahila kiu signifas "Kunlaboro, Solidareco") estas laika societo, kiu celas antaŭenigon de la kresko socia kaj ekonomia de la plej malriĉaj familioj de Tanzanio kaj, pli ĝenerale, disvastigon de la kulturo de solidareco kaj kunlaboro.

La organizaĵo starigas seminariojn, forumojn, kunvenojn, por prezenti siajn projektojn, por diskonigi la tanzanian kulturon kaj do, por sentemigi la komunumojn pri solidareco, kunlaborado kaj memdaŭropova evoluo.

La unuaj regionoj en kiuj ni aplikas tiun labormetodon estas elektitaj inter tiuj, en kiuj pli intense manifestiĝas malriĉeco de la enloĝantoj. Tiuj estas Mara, norde, kaj Ruvuma, sude. En Bunda (Mara) nia referencgrupo nomiĝas Zinduka kaj nia agado kovras dek kvin vilaĝojn.

La projekto en Bunda estas fermata, ĉar la tieaj esperantistoj trompis plurajn helpemajn esperantistojn. Komence ni ne estis certaj pri tiuj trompoj, sed poste ni mem konstatis ke tiuj lokaj esperantistoj ne estas fidindaj homoj. Nuntempe ili sukcesis anstataŭigi nin per alia esperantista organizo, kiu, laŭ mia informo, malfacile rekte kontrolos ilin. Mi esperas, ke la informo ne estas korekta kaj ke helpamaj geesperantistoj ne estos trompitaj.

En Tunduru (Ruvuma), la referencgrupo estas A.NA.NA. kaj ni kovras kvin vilaĝojn.

La projektoj estas:


 1. Donacu unu beston (bestobredado):
  per 350 eŭroj vi donacas gravedan bovinon al unu familio;
  per 85 eŭro vi donacas kaprinon al unu familio

 2. Kultura interŝanĝo inter lernejoj aŭ lernoklasoj:
  ekz. per 10 eŭroj vi kontribuas al aĉetado de krajonoj necesaj por unu jaro al unu klaso. La klasoj sin devontigas al perioda interŝanĝo de diversaj materialoj, laŭ definota ritmo, surbaze de la konkretaj ebloj de la partneroj, je la komenco de la sperto kiu, ni substrekas, povas daŭri jarojn.

 3. Adoptu lernejanon ("Lernejoj por evoluo"):
  La ideo estas, ke ĉiu esperantisto, kiu donacas 50 eŭrojn al la konto ĉe UEA (cgmn-g) rajtas "adopti" unu infanon en la helpataj vilaĝoj. (Se oni aldonas dek eŭrojn, la infano samtempe ricevos lernolibron de Esperanto en la svahila.)

 4. Studstipendioj:
  per 50 eŭroj vi pagas ununuran lernojaron por unu infan(in)o
  per 350 eŭroj vi pagas la tutan elementan lernociklon sepjaran por unu infan(in)o
  Subtenantoj ricevas foton kaj personajn datenojn de la infano, ĝeneralajn informojn pri la regiono, jarraporto pri nia agado, desegnojn au leterojn (laŭ la lerno-ŝtupo) flanke de la infano

 5. Mikrokreditaj projektoj:
  donado al malriĉaj familioj surbaze de fido kaj ĉefe al virinoj, monsumojn malgrandajn, sed gravajn por tiuj kiuj posedas nenion kaj pro tio estas taksataj nefidindaj fare de la oficialaj financantoj.(sekvas neniu ekzemplo)


Bilanco de la jaro 2007-a

Enspezoj Eŭroj

Kaso je la 1.1.2007 4.232,11

Kotizoj 500,00

Stipendioj 8.450,00

Mikrokredito 7.055,82


Sumo 20.237,93

Elspezoj Eŭroj

Stipendioj 4.055,00

Mikrokredito 3.100,00

Bankaj makleraĵoj 85,64

Afrankoj kaj poŝtaj makleraĵoj 403,69

Reklamadaj elspezoj 441,80

Eksterordinaraj elspezoj en Tanzanujo

1.235,35


Sumo 9.321,48

Kaso je la 31.12.2007 10.916,45

Prezidanto: Nino Vessella (Instruisto, Latina), Sekretario: Michela Lipari (Ŝtata funkciulo, Roma)

Konsilantoj: Renato Corsetti (Universita profesoro, Roma), Gianfranco Molle (Informatika konsilisto, Roccasecca),


Mario Tanzilli (Ŝtata funkciulo retiriĝinta, Roccasecca)

retpoŝtadreso: info@changamano.org; retej-adreso: http://www.changamano.org


lernejo Jules Verstraeten

(Benino, Jean Codjo)

La lernejo-JV en la afrika vilaĝo Codji malfermis sian pordon en 1999 danke al esperantistoj el la tuta mondo, precipe el Eŭropo kaj Benino, interalie tra la fondaĵo "www.Stiftung-Mondo.de", ĝis 2004. El tute loka materialo ĝi unue konstruiĝis per la kunlaboro de la tuta vilaĝo kaj poste per financa helpo de surloka organizo kaj germanaj esperantistoj.

Moderniĝo de la Lernejo-JV: Dum la jaro 2001 la lernejo ŝanĝis sian aspekton.

Dum la somero de 2003 mankis akvo pro relative longa seka sezono. Kune kun la infanoj ni decidis fosigi propran puton por ne nur havigi trinkeblan akvon, sed ankaŭ por akvumi legomojn de la ĝardeno.Unuaj knabinoj el la lernejo-JV en la regiona Gimnazio: Amegnihoue kaj Mayissi estis la unuaj du knabinoj, kiuj sukcesis en la enirekzameno al la regiona Gimnazio en la jaro 2005. Ili ricevas sakojn kun lernejaĵojn por la gimnazio.

Ni planas konstruigi centron de komunumo por la vilaĝo en somero 2009. Tie ne nur restos volontuloj aŭ gastoj el aliaj landoj, sed ankaŭ ĝi iĝos kleriga centro por homaj rajtoj, virinaj aferoj, ktp.

Tiu centro estas parte financita de belga esperantistino Flory Witdoeckt. Ĝi estos kvazaŭ centro por klerigi la komunumon pri higieno, edukado por plenkreskuloj, ktp. Ĝi devus esti finkonstruigita je la fino de la jaro 2009.

Sur la paĝaro http://www.freewebs.com/lernejo-jv ne troviĝas respondecaĵoj nek nomoj de estraranoj, tamen nomoj de gravaj kontribuantoj: Sabine Hauge, Pit Hauge, Agnes Geelen kaj la retpoŝtadreso jean_codjo@yahoo.com de Jean Codjo. Belaj fotoj de grupoj kaj vizitantoj el la jaroj 2005, 2006, 2008 kaj 2009. Vide-bendoj pri la someraj aktivadoj en 2009 estas videblaj ĉe youtube aŭ ĉe google. Sufiĉas serĉi la vorton aŭ alklaku sur ĝi: "codji" aŭ "jeancodjo"


Mazingira

(Tanzanio, Mramba Simba)

La projekto entenas la konstruadon de akvoputoj, la donadon de mikrokreditoj, la konstruadon de lernejo kaj la subtenon de edukado de orfoj kaj infanoj kiuj aliokaze ne havus tiujn eblecojn. Mazingira (svahila por ĉirkaŭaĵo) estas neregistara organizo fondita de Mramba Simba kiu estras Salama-n, tio estas aro da kvin vilaĝoj en la Bunda-distrikto kun entute 14.000 enloĝantoj.

Vi povas subteni la projekton ĝirante al Flandra Esperanto Ligo, Antwerpen, kun la mencio: Mazingira (+ orfo / lernejo / mikrokredito / puto). Ĉiuj donacantoj estos informitaj kvarfoje jare pri la projektoj.

Estas reprezentantoj en Nederlando, Francujo kaj Germanujo.

Sur http://www.kono.be/mazingira/lernantoj.php?lingvo=eo oni povas elekti el tridekkelke da infanoj kiuj bezonas monon por povi iri al lernejo. Oni povas ĝiri 20, 30 aŭ 50 eŭrojn por difinita nombro da jaroj. (La projekto sukcesis kolekti en 2008 pli ol 10 000 EUR nur en Germanujo.)

Kiel la lernemuloj estas antaŭselektitaj ?

Ili vivas en komunumo kaj estas tiel ankaŭ la komunumo kiu unue decidas kiuj infanoj estas unue konsiderataj. La problemoj estas jenaj: Unue estas aidoso kaj aliaj malsanoj kiuj kaŭzas multajn viktimojn.

Dua grava fenomeno estas la manko de seksuma edukado. Multaj junuloj frue seksumas kaj tial knabinoj naskas infanojn. Ili ne povas aŭ volas prizorgi la infanon kaj lasas la infanon ĉe la geavoj aŭ eĉ surstrate. Sed se la infano havas la bonŝancon resti ĉe la geavoj, tiuj ofte estas tro malriĉaj por sendi la infanon al la lernejo. Krome, sciante ke la mezuma vivdaŭro estas 46 jaroj, tiuj infanoj ofte tro junaj restas solaj. La kaŭzoj de la problemoj devas esti traktataj kaj estas traktataj, sed dume tiuj infanoj devas havi la eblecon de instruado.

Mazingira volas konstrui novan mezlernejon kun dek-ses klasejoj, administrejo, laboratorio, biblioteko, necesejoj kaj dek-du loĝejoj por la instruistoj kaj ilia familio.

Estas apenaŭ malgrandaj entreprenoj. Por stimuli tion Mazingira volas starigi mikrokreditsistemon. Por tio oni serĉas € 5000,=. Finfine bezonatas multaj putoj, ĉar por irpreni akvon oni devas piediri minimume kvar kilometrojn.
Nabouba

(Benino, Vlad'ka Chvátalová)

"Nabouba”estas orfejo troviĝanta proksime de la urbo Lokossa, urbo konata kiel grava centro de la Esperanto-movado en Benino kaj sidejo de la Afrika Oficejo de UEA. La orfejo havas ekde longa tempo kontaktojn kun lokaj esperantistoj, kaj kelkaj pli aĝaj infanoj sekvis kursojn de Esperanto.

La ĝeneralaj kondiĉoj estas apenaŭ elteneblaj. La domo estas ŝiminta. Mankis mono por ĉiam certigi sufiĉe da manĝaĵoj por ĉiuj. Mankis mono por pagi al kuracisto, por aĉeti necesajn lernejajn helpilojn kaj simile. La infanoj dormas aŭ surplanke, aŭ sur malnovaj, stinkantaj matracoj.

La praktika subtenado komenciĝis en januaro 2009a kaj konsistas el serĉado de patronoj de infanoj aŭ de aliaj subtenantoj, kiuj preferas subteni, regule aŭ neregule, la orfejon por ebligi ĝian pli rapidan evoluon. Subtenataj estas ankaŭ kelkaj infanoj, plej ofte duonorfoj, kiuj loĝas en familioj ekster la orfejo. En familioj la infano ĝenerale pli bone fartas ol en orfejoj, sed orfejoj estas bedaŭrinde afrika realeco kaj necesas helpi ankaŭ tiujn infanojn, ĉar ne ĉiu infano povas resti ĉe familio.

Al la kernaj kunlaborantoj apartenas la direktoro de la orfejo, s-ro Felicien Michifan, kaj Charles Alofa, bone konata esperantisto el Cotonou, kiu vizitas la orfejon por kontroli la aktualan situacion, la elspezojn kaj eventuale konsili la direktoron. Vlad'ka Chvátalová el Bruselo (sciuro@seznam.cz) kunordigas la projekton kaj serĉas subtenantojn inter esperantistoj kaj neesperantistoj. Ŝi proponas pagi po 15 eŭroj por infano kaj monato kaj eblos sendi tiun monon al ŝia konto en Belgujo, el kiu ŝi sendos ĉion kune al la konto de la neregistara organizo „Centre Africain de la Citoyennete Mondiale“, kies eŭropa kunordiganto ŝi fariĝis.

Artikolo pri ŝia agado aperis en la 11a numero de http://esperanto-afriko.webs.com/bultenoj.htm.

Fine de 2009 aŭ komence de 2010 ŝi ŝatus komenci renovigadon de la orfejo (de la nuna konstruaĵo, kiu estas en tre malbona stato), eventuale en venontaj jaroj konstruadon de novaj dormejoj.

Elŝuti 27.1 Kb.

 • Donacu unu beston
 • Studstipendioj : per 50 eŭroj
 • Mikrokreditaj projektoj
 • Moderniĝo de la Lernejo-JV
 • Unuaj knabinoj el la lernejo-JV en la regiona Gimnazio

 • Elŝuti 27.1 Kb.