Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Informo pri raporto de uea-ĉefdelegito por Ĉeĥio Petr Chrdle

Elŝuti 6.76 Kb.

Informo pri raporto de uea-ĉefdelegito por Ĉeĥio Petr Chrdle
Dato18.03.2017
Grandeco6.76 Kb.

Elŝuti 6.76 Kb.

Informo pri raporto de UEA-ĉefdelegito por Ĉeĥio Petr Chrdle
(prezentita dum la Jarkunveno de ĈEA 29.9.2012 en Břeclav)

Petr Chrdle substrekis gravan rolon de UEA kiel la ĉefa Esperanto-organizo (ne nur pro la plej multaj membroj, sed ankaŭ pro ĝia signifo kiel reprezentanto de Esperanto-movado ekstermovaden kaj ĝia vere tutmonda agado) kaj prezentis la trarigardon de la membrokategorioj de individua membreco. Ĉe ĉiu kategorio li klarigis, kia estas la kotizo kaj kiujn servojn kaj avantaĝojn la koncerna aliĝinto povas ĝui. Li substrekis la novaĵon, ke venontjare eĉ la membroj de la plej favorpreza kategorio MG (membro kun gvidlibro) ĝuos novan avantaĝon, nome ili havos alireblon al la reta versio de la oficiala organo de UEA – Revuo Esperanto.Li ankaŭ atentigis pri la falo de la ĉeĥaj individuaj membroj (IM). Dum en la jaro 2011 ni havis 71 IM, ĉi-jare estas nur 54, inkluzive de 1 honora membro (Josef Kavka) kaj 5 dumvivaj. Kvankam ne eblis influi tion, ke 6 mortis (inter ili ankaŭ du honoraj membroj de UEA Eli Urbanová kaj Jiří Vychodil), la membrofalo estas vere avertiga. Unue el la ĉefaj problemoj estas, ke la meza aĝo de niaj IM-oj kaj delegitoj pli kaj pli altiĝas. Konkrete, estas nur du IM sub 31 jaroj, 3 inter 31 kaj 40 jaroj, 1 inter 41 kaj 50 jaroj, 12 inter 51 kaj 60, 15 inter 61 kaj 70, 10 inter 71 kaj 80 kaj 11 pli ol 80-jataĝaj. Certe, ni tre aprezas la maljunajn membrojn de UEA kaj ĝoje bonvenigas ankaŭ ĉiun novan triaaĝulon inter ni, tamen necesas fokusiĝi al konvinko de junaj esperantistoj, ke ankaŭ ili trovu vojon al la UEA-membreco.
Krome li prezentis statistikon de la ĉeĥaj delegitoj kaj fakdelegitoj laŭ diversaj kriterioj. Ili estas en Ĉeĥio entute 27, en tiu nombro 21 delegitoj lokaj, 17 fakdelegitoj kaj 1 junulara delegito. La malkongruo inter la indiko de ĉiuj delegitoj kaj la sumo de unuopaj kategorioj estas kaŭzita per la fakto, ke kelkaj plenumas kaj la funkcion de loka, kaj de faka delegito. Dankon al ili pro tio. Bedaŭrinde estas eĉ grandaj regionaj urboj, en kiuj mankas UEA-delegitoj (Jihlava, Hradec Králové, Liberec, Plzeň, Zlín).
Sian informon li finis per instigo de la ĈEA-membroj aliĝi ankaŭ kiel IM de UEA kaj per invito de tiuj, kiuj estas IM, plimultnombrigi la vicon de niaj delegitoj kaj fakdelegitaoj.
La intereiĝantoj turnu sin rekte al chrdle@kava-pech.cz aŭ per poŝto al la adreso indikita en la kolofono de Starto.


Elŝuti 6.76 Kb.


Elŝuti 6.76 Kb.