Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Informilo nr. 2 pri la 46-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj ( bet-46 )

Elŝuti 9.77 Kb.

Informilo nr. 2 pri la 46-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj ( bet-46 )
Dato21.03.2017
Grandeco9.77 Kb.

Elŝuti 9.77 Kb.

I N F O R M I L O Nr.2

pri la 46-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj ( BET-46 )

La 46-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj ( BET-46 ) okazos la 26-an de Junio – la 4-an de Julio, 2010 en orientlitovia urbo VISAGINAS, en Profesia studcentro pri teknologioj kaj entreprenado ( str.Festivalio 7 ).

Chi-jare BET estas dedichita al 35-jarigho de la urbo VISAGINAS

Veno al la arangho la 25-an kaj la 26-an de Junio, forveturo la 4-an de Julio.

Ghis hodiaua tago al BET-46 alighis pli ol 200 personoj el 23 landoj. Alighoj ankorau venas. Ni antauvidas chirkau 250 partoprenantojn de BET-46.

Partoprenantoj de BET-46 loghos en la apuda studenta domo de la studcentro. Kelkaj partoprenantoj loghos en hotelo „Aukštaitija“ kaj en aliaj urbaj hoteloj. Chiuj programeroj okazos en Profesia studcentro krom kelkajj aparte indikitaj esceptoj ( ekz. kelkaj vesperaj kulturaj programeroj okazos en kulturcentro „Banga“). En Profesia studcentro konstante funkcios Organiza komitato de BET-46, redakcio de gazeto de BET-46 kaj richa libroservo.

Manghado estas organizita kaj antaupagita en manghejo de la Studcentro. Menuo estas egala por chiuj. La unua servo estas tagmangho la 26-an de Junio, la lasta servo estas matenmangho la 4-an de Julio.

VISAGINAS estas atingebla buse, trajne, automobile. Busa kaj trajna horaroj el VILNIUS al VISAGINAS estas publikigitaj en retejo de Litova Esperanto-Asocio www.esperanto.lt ( aparta rubriko BET-46 maldekstre de komputila ekrano ) kaj en retejo de la urbo VISAGINAS www.visaginas.lt . BET-ejo de la busa chefhaltejo de VISAGINAS estas proksime kaj atingebla perpiede. Bonvolu chiuj atingu la lokon de BET-46 memstare. Ni ne havas eblecon renkonti Vin.

Ekde la 22-a de Junio Organiza komitato de BET-46 funkcios jam en VISAGINAS, en Profesia studcentro. Portebla telefono de prezidanto de Organiza komitato de BET-46 Povilas JEGOROVAS estas +370 687 12219 . Retadreso de Organiza komitato estas litova.ea@mail.lt . Chiujn aktualajn informojn pri BET-46 eblas trovi en retejo de Litova Esperanto-Asocio www.esperanto.lt , rubriko BET-46 ( maldekstre sur la ekrano de la komputilo ).

La 25-an de Junio ( vendrede ) kaj la 26-an de Junio ( sabate ) ekde la 8-a ghis la 22-a horo en Profesia studcentro okazos registrado de venantaj partoprenantoj de BET-46, loghigo, eblos havi diversajn informojn. Dum registrado Vi registros Vian alvenon, ricevos pakajhon kun diversa materialo, programon de BET-46, karton kun notita Via loghdomo kaj chambro, kuponojn por manghado k.s. Chiuj, kiuj ne pagis anticipe alighkotizon, loghadon kaj manghadon au pagis neplene, dum registrado devos pagi chion konforme al kategorio kaj periodo. Novaj anticipe nealighintaj personoj plenigos alighilojn. Malfruighintoj povos registri partoprenon en BET-46 ankau dum postaj tagoj. Registrigho por la ekskursoj kaj pago okazos aparte dum la arangho. Ekskursoj estos aparte pagendaj.

La 26-an de Junio ( sabate ) vespere je la 19-a horo estas antauvidita komuna organiza kunveno de partoprenantoj. Dum tiu-chi kunveno Vi ricevos necesajn praktikajn informojn. Poste la saman tagon okazos libera interkona vespero sen fiksita programo.

La 27-an de Junio ( dimanche ) komencighos laboro de BET-46 kaj estas antauvidita organiza tempo por diversaj programeroj kaj por preparigho al solena inauguro de BET-46.

Solena inauguro de BET-46 okazos la 27-an de Junio ( dimanche ) je la 12-a horo en chefa salono de la Profesia studcentro.

Solena fermo de BET-46 okazos la 3-an de Julio ( sabate ) je la 14.00 horo en la sama loko.

La 30-an de Junio ( merkrede ) estos ekskurso dum la tuta tago por dezirantoj. Alia programo tiutage forestos. Dum aliaj tagoj okazos kelkaj surlokaj duontagaj ekskursoj.

Bonvolu veturigu vendotajhojn por libroservo, ekspoziciajhojn, E-filmojn, lumbildojn.

La programo de la arangho estos richa kaj interesa.

Chiutage aperos gazeto de BET-46. Tie Vi trovos chiujn aktualajhojn, informojn, anoncojn pri salonoj, eventualajn shanghojn de la programo, precizigojn, prilumon de BET-46 k.s. Uzu la gazeton por diversaj anoncoj, proponoj, informu en ghi pri la jam okazintaj programeroj k.s. Ghi estas Via gazeto, tial bonvolu anticipe preparighu kunlabori kun ghi. Ni antauvidas, ke la gazeto estos 4-pagha kaj entute aperos 7-8 numeroj.

Laborlingvo de la arangho estas Esperanto.

Dum BET-46 funkcios ekspozicietoj.

Monon eblos shanghi en urbaj bankoj, sed konsideru, ke la 24-27-an de Junio en Litovio estos festotagoj kaj bankoj ne funkcios.

Elektra tensio en Litovio ghenerale estas 220-volta.

Nacia mono en Litovio estas lido kaj cendo. Unu lido egalas al 100 cendoj. Unu euro egalas al 3,45 lidoj, unu lido egalas al 0,29 euroj. La kurzo estas fiksita kaj ne shanghighas.

Organiza komitato de BET-46 petas Vin esti atentemaj, toleremaj, disciplinemaj, akurataj, ghustatempaj.

Fine de la arangho chiu ricevos plenan liston de partoprenantoj kun adresoj kaj retadresoj.

Dum la arangho sekvu anoncojn sur la anonctabulo.Preparighu aktive labori dum BET-46. Sukceso de la arangho dependas de chiuj partoprenantoj.

BONVENON AL VISAGINAS !
Organiza komitato

19.06.2010


Elŝuti 9.77 Kb.

  • BONVENON AL VISAGINAS ! Organiza komitato 19.06.2010

  • Elŝuti 9.77 Kb.