Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Indekso antaŭparolo 1 Matenaj laŭdoj: Dimanĉo (la 10-a de julio) 1 Lundo (la 11-a de julio) 5 Mardo (la 12-a de julio) 9 Merkredo (la 13-a de julio) 13 Ĵaŭdo

Elŝuti 201.56 Kb.

Indekso antaŭparolo 1 Matenaj laŭdoj: Dimanĉo (la 10-a de julio) 1 Lundo (la 11-a de julio) 5 Mardo (la 12-a de julio) 9 Merkredo (la 13-a de julio) 13 Ĵaŭdo
paĝo1/2
Dato17.03.2017
Grandeco201.56 Kb.

Elŝuti 201.56 Kb.
  1   2

INDEKSO
Antaŭparolo 1

Matenaj laŭdoj:

Dimanĉo (la 10-a de julio) 1

Lundo (la 11-a de julio) 5

Mardo (la 12-a de julio) 9

Merkredo (la 13-a de julio) 13

Ĵaŭdo (la 14-a de julio) 16

Apendico - Aliaj preĝoj 20

Bibliaj tekstoj uzitaj ĉi tie 20

ANTAŬPAROLO
Kara amik(in)o,
En la sekvaj paĝoj vi trovos la preĝojn ― troveblajn en la Matenaj Laŭdoj de la katolika Breviero (aŭ Liturgio de la Horoj) en ĉiuj lingvo-versioj ― uzotaj dum la "Ekumenaj Preĝ-Momentoj" antaŭ la oficiala programo de ĉiuj kongresaj tagoj (de la 10-a ĝis la 14-a de julio 2011).

Laŭ la liturgia tempo kaj la horo de la tago, al ĉiu tago la Eklezio indikas himnojn, psalmojn, legaĵojn (el la Malnova kaj Nova Testamentoj) porpetojn kaj finajn preĝojn por la taga preĝo de religiuloj kaj laikoj.

Psalmo Psalmoj (helena psalmos - laŭda kanto) estas himnoj de la hebrea religia poezio kaj preĝoj (el la Malnova testamento). Ili konsistigas la deknaŭan libron de la Malnova testamento, la Psalmaron. Oni atribuas la aŭtorecon de la psalmoj al la reĝo Davido (ĉirkaŭ 1000 a.K.)
Ĉiuj himnoj, psalmoj, leĝaĵoj, porpetoj kaj finaj preĝoj estas kunigitaj en la Breviero, kiujn oni preĝas laŭ diversaj manieroj kaj eĉ laŭ ritmoj kaj melodioj specialaj.

Do, tiu ĉi broŝureto estis kreita por esti ilo de ekumena kunpreĝado en Esperanto, kaj tiel la kunpreĝantoj fariĝos "unukora kaj unuanima" (Agoj 4, 32) kaj "granda rondo familia" kune kun la anaro de la kredantoj je Kristo tra la mondo.

Di-benitan kunpreĝadon !


Vitor Luiz Rigoti dos Anjos

Serra - Espirito-Santo - Brazilo

Julio 2011
DIMANĈO

Malfermo
Dio, atentu helpi nin.

ĈIUJ: Rapidu subteni nin.
Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

ĈIUJ: Kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

Himno
Kreint' eterna de la mond',
regant' de l' nokto kaj de l' tag',
Vi donas ŝanĝon de la temp'
por preni enuiĝon for.
La kok', heroldo de la tag':
jam kantas li, la nokt-gardant',
anoncas per kokerikad'
en nokt' la lumon al migrul'.
Sin levas la matena stel',
la lum-portanto, sub la volb'.
Pro tio la malluma hord'
ne plu damaĝos sur la voj'.
Kun nova forto la ŝipist'
al ondoj spitos de la mar'.
Kaj Petro, rok' de l' eklezi',
pent-ploras je la koko-kri'.
Jesuo, Vi rigardu nin.
Samkiel Petro pekis ni.
Sanigu nin per Via vid';
solviĝos nia kulp' en larm'.
Kaj Via lum' briligu nin,
ke viglu nia febla mens',
kaj nove sonu nia voĉ'
laŭvote, Krist', al Via laŭd'.
Al Vi, ho Kristo, pia Reĝ',
al Vi, ho Patro, estu glor',
al Vi, Spirito, Paraklet',
adoro same en etern'.
Psalmo 93 La grandeco de Dio Kreinto
ĈIUJ: Mirinda estas la Eternulo en la ĉielo! Haleluja.
La Eternulo reĝas; Li estas vestita de majesto; La Eternulo estas vestita kaj zonita de potenco; Kaj fortikigita estas la mondo, ke ĝi ne ŝanceliĝu.
De antikve estas fortika Via trono; Vi estas de eterne.
Levas la riveroj, ho Eternulo, levas la riveroj sian voĉon, Levas la riveroj sian bruon;
Pli ol la bruo de multego da akvo, Ol la potencaj ondoj de la maro, Potenca estas la Eternulo en la altaĵo.
Viaj leĝoj estas tre fidindaj; Via domo estas ornamita de sankteco, Ho Eternulo, por eterne.
Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.


ĈIUJ: Mirinda estas la Eternulo en la ĉielo! Haleluja.

Laŭdkanto laŭ Daniel 3, 57-88.56 Laŭdo de la kristanoj al la Eternulo
ĈIUJ: La Eternulo estu laŭdata kaj honorata por eterne. Haleluja, haleluja.
Ho ĉiuj laboroj de la Sinjoro, ho anĝeloj de la Sinjoro, ho ĉieloj:

Benu la Sinjoron, laŭdu kaj gloru Lin por eterne.


Ho ĉiuj akvoj super la ĉielo, ho ĉiuj potencoj de la Sinjoro, ho suno kaj luno, ho steloj de la ĉielo:

Benu la Sinjoron, laŭdu kaj gloru Lin por eterne.


Ho pluvoj kaj roso, ho ĉiuj ventoj, ho fajro kaj varmo, ho malvarmo kaj frosto:

Benu la Sinjoron, laŭdu kaj gloru Lin por eterne.


Ho roso kaj neĝa blovado, ho malvarmego kaj frosto, ho prujno kaj neĝo, ho noktoj kaj tagoj:

Benu la Sinjoron, laŭdu kaj gloru Lin por eterne.


Ho lumo kaj mallumo, ho fulmotondroj kaj nuboj, ho tero:

Benu la Sinjoron, laŭdu kaj gloru Lin por eterne.


Ho montoj kaj montetoj, ho ĉiuj plantoj de la tero, ho fontoj, ho maroj kaj riveroj:

Benu la Sinjoron, laŭdu kaj gloru Lin por eterne.


Ho marmonstroj kaj akvaj estaĵoj, ho birdoj de la ĉielo, ho sovaĝaj kaj malsovaĝaj teraj bestoj, ho homidoj:

Benu la Sinjoron, laŭdu kaj gloru Lin por eterne.


Ho Izrael, ho pastroj, ho sklavoj de la Sinjoro:

Benu la Sinjoron, laŭdu kaj gloru Lin por eterne.


Ho spiritoj kaj animoj de la justuloj, ho sanktuloj kaj korhumiluloj, ho Ĥananja, Azarja kaj Miŝael:

Benu la Sinjoron, laŭdu kaj gloru Lin por eterne.


La Patron, la Filon kaj la Sanktan Spiriton ni laŭdu kaj gloru por eterne.

Benata Vi estas, Sinjoro, en Via firmamento, laŭdata kaj honorata por eterne.


ĈIUJ: La Eternulo estu laŭdata kaj honorata por eterne. Haleluja, haleluja.

Psalmo 148 Gloro al la Dio Kreinto
ĈIUJ: Gloru la Eternulon en la alto. Haleluja.
Gloru la Eternulon el la ĉielo, Gloru Lin en la alto.

Gloru Lin, ĉiuj Liaj anĝeloj kaj ĉiuj Liaj militistaroj.


Gloru Lin, suno kaj luno, kaj ĉiuj lumaj steloj.

Gloru Lin, plej supraj ĉieloj, Kaj la akvo, kiu estas super la ĉielo.


Ili gloru la nomon de la Eternulo; Ĉar Li ordonis, kaj ili kreiĝis.
Kaj Li starigis ilin por ĉiam, por eterne; Li donis leĝon, kiun ili ne malobeos.
Gloru la Eternulon el la tero, Marmonstroj kaj ĉiuj abismoj; Fulmo kaj hajlo, neĝo kaj nebulo, Ventego, kiu plenumas Lian vorton;
Montoj kaj ĉiuj montetoj, Fruktoportaj arboj kaj ĉiuj cedroj; Bestoj kaj ĉiaj brutoj, Rampaĵoj kaj flugilaj birdoj;
Reĝoj de la tero kaj ĉiuj popoloj, Princoj kaj ĉiuj juĝantoj sur la tero; Junuloj kaj junulinoj, Maljunuloj kaj knaboj.
Ili gloru la nomon de la Eternulo, Ĉar sole Lia nomo estas alta, Lia majesto estas sur la tero kaj en la ĉielo.
Kaj Li altigis la kornon de Sia popolo, La gloron de ĉiuj Liaj fideluloj, De la filoj de Izrael, Lia plej proksima popolo.
Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito

Kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.


ĈIUJ: Gloru la Eternulon en la alto. Haleluja.

Evangelio
La Sinjoro estu kun vi!

ĈIUJ: Kaj kun via spirito!

El la evangelio laŭ Mateo, ĉapitro 13, versoj 1 al 23.ĈIUJ: Gloro estu al Vi, Sinjoro!
1 En tiu tago Jesuo eliris el la domo kaj sidiĝis apud la maro. 2 Kaj kolektiĝis al li grandaj homamasoj, tiel ke li eniris en ŝipeton, kaj sidis; kaj la tuta homamaso staris sur la marbordo.
3 Kaj li multe parolis al ili per paraboloj, dirante: "Jen semisto eliris, por semi; 4 kaj dum li semis, iuj semoj falis apud la vojo, kaj la birdoj venis kaj formanĝis ilin; 5 kaj aliaj falis sur ŝtonajn lokojn, kie ili ne havis multe da tero; kaj tuj ili ekkreskis, ĉar ili ne havis profundecon de tero; 6 kaj kiam la suno leviĝis, ili brulsekiĝis, kaj ĉar ili ne havis radikon, ili forvelkis. 7 Kaj aliaj falis inter dornojn, kaj la dornoj kreskis kaj sufokis ilin; 8 kaj aliaj falis sur la bonan teron, kaj donis frukton, jen centoble, jen sesdekoble, jen tridekoble. 9 Kiu havas orelojn, tiu aŭdu."
10 Kaj la disĉiploj venis, kaj diris al li: "Kial vi parolas al ili per paraboloj?" 11 Kaj li respondis kaj diris al ili: "Al vi estas donite scii la misterojn de la regno de la ĉielo, sed al ili ne estas donite. 12 Ĉar kiu ajn havas, al tiu estos donite, kaj li havos abundon; sed kiu ajn ne havas, for de tiu estos prenita eĉ tio, kion li havas. 13 Tial mi parolas al ili per paraboloj; ĉar vidante, ili ne rimarkas, kaj aŭdante, ili ne aŭdas nek komprenas.
14 Kaj por ili plenumiĝis tiu profetaĵo de Jesaja, kiu diras: 'Aŭdante, vi aŭdos, sed ne komprenos; Kaj vidante, vi vidos, sed ne rimarkos; 15 Ĉar la koro de tiu popolo grasiĝis, Kaj iliaj oreloj aŭdas malklare, Kaj siajn okulojn ili fermis; Por ke ili ne vidu per siaj okuloj, Kaj ne aŭdu per siaj oreloj, Kaj ne komprenu per sia koro, Kaj ne rekonvertiĝu, Kaj ke Mi ne sanigu ilin.'

16 Sed feliĉaj estas viaj okuloj, ĉar ili vidas; kaj viaj oreloj, ĉar ili aŭdas. 17 Vere mi diras al vi, ke multaj profetoj kaj justuloj deziris vidi tion, kion vi vidas, sed ili ne vidis;
La vidkapablo aŭ vida percepto estas tiu el la kvin sensoj, kiu ebligas percepton, observon, kaj analizon de onia medio per la ricevo kaj interpretado de lumo. La sensa organo estas la okulo -kiu konsistas el la okula globo kaj la pluaj organoj- estas la organo, kie registriĝas impresoj de videbla lumo, sed la vidprocedo inkluvizas ankaŭ agadojn en specifaj regionoj de la cerbo (vida kortekso): Tie la kolektitaj informoj analiziĝas kaj kunordiĝas laŭ formo, koloro, materialo, reliefo, ktp., kaj kompariĝas kun antaŭe memorigitaj bildoj. La vidkapablo estas celata precipe por perceptado de kontrasto, kaj per tio ankaŭ konturoj. La vidkapablo tial permesas vidadon de la konturoj de objektoj, iliajn distancojn kaj signife ĝi partoprenas en orientado en spaco. Por homo, vidkapablo estas la plej grava senso, kiu perceptigas proksimume 80 % da ĉiuj informoj pri la medio. Iuj uzas okulvitrojn por plibonigi sian vidkapablon. Oni kiu ne povas vidi, aŭ kiu preskaŭ ne povas vidi estas blinda.
kaj aŭdi tion, kion vi aŭdas, sed ili ne aŭdis.
18 Vi do aŭdu la parabolon de la semisto. 19 Kiam iu aŭdas la vorton de la regno kaj ne komprenas ĝin, tiam venas la malbonulo, kaj forprenas tion, kio estas semita en lia koro. Ĉi tiu estas la ricevinta semon apud la vojo. 20 Kaj tiu, kiu ricevis semon sur la ŝtonaj lokoj, estas tiu, kiu aŭdas la vorton kaj tuj kun ĝojo akceptas ĝin; 21 sed li ne havas radikon en si, sed restas nur portempe, kaj kiam venas sufero aŭ persekuto pro la vorto, tuj li falpuŝiĝas. 22 Kaj kiu ricevis semon inter la dornoj, estas tiu, kiu aŭdas la vorton; sed la zorgoj de la mondo kaj la trompo de riĉo sufokas la vorton, kaj li fariĝas senfrukta. 23 Kaj kiu ricevis semon sur la bona tero, estas tiu, kiu aŭdas la vorton kaj komprenas ĝin; kaj tiu ja portas frukton, kaj donas, jen centoble, jen sesdekoble, jen tridekoble."
Jen la parolo de la Sinjoro!

ĈIUJ: Al Kristo estu laŭdo!

Responsorio
Kristo, filo de la vivanta Dio, kompatu nin!

ĈIUJ: Kristo, filo de la vivanta Dio, kompatu nin!
Vi, kiu sidas dekstre de Dio Patro,

ĈIUJ: Kompatu nin!
Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito

ĈIUJ: Kristo, filo de la vivanta Dio, kompatu nin!

Laŭdkanto de Zeĥarja Luk 1, 68-79 La Mesio kaj lia Antaŭulo
ĈIUJ: La semo estas la vorto de Dio; tamen, Kristo estas la semanto; kiu aŭskultas la Sinjoron, tiu vivos por eterne. Haleluja.
Benata estu la Eternulo, la Dio de Izrael, ĉar Li vizitis Sian popolon kaj faris por ili elaĉeton,
kaj levis kornon de savo por ni en la domo de Sia servanto David,
kiel Li parolis per la buŝo de Siaj sanktaj profetoj, de post la komenco de la mondo,
savadon el niaj malamikoj kaj el la mano de ĉiuj niaj malamantoj;por montri Sian bonecon ĉe niaj patroj,
kaj por memori Sian sanktan interligon; la ĵuron, kiun Li ĵuris al nia patro Abraham;
ke Li donos al ni, ke, liberigite el la mano de niaj malamikoj, ni servu Lin sentime,
en sankteco kaj justeco antaŭ Li ĉiujn niajn tagojn.
Kaj vi, infano, estos nomata profeto de la Plejaltulo,
ĉar vi iros antaŭ la vizaĝo de la Sinjoro, por pretigi Liajn vojojn,
por doni al Lia popolo scion de savo en la pardonado de iliaj pekoj,
pro la kompata koro de nia Dio, per kiu nin vizitis la sunleviĝo de supre,
por lumi sur tiujn, kiuj sidas en mallumo kaj en la ombro de morto,
por gvidi niajn piedojn en la vojon de paco.
Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.


ĈIUJ: La semo estas la vorto de Dio; tamen, Kristo estas la semanto; kiu aŭskultas la Sinjoron, tiu vivos por eterne. Haleluja.

Porpetoj
Ni preĝu al la Dio, kiu sendis la Sanktan Spiriton por esti sanktega Lumo de la koro de ĉiu fidelulo; kaj ni diru plenfide:
ĈIUJ: Ho Dio, lumigu vian popolon!
Benata estu, Sinjoro Dio, nia lumo, – Vi, kiu por via gloro faris, ke tiu ĉi tago okazu al ni.
ĈIUJ: Ho Dio, lumigu vian popolon!
Vi, kiu lumigis la mondon per la resurekto de via Filo, – faru, ke tiu paska lumo brilu sur la tuta homaro per la laborado de via Eklezio.
ĈIUJ: Ho Dio, lumigu vian popolon!
Vi, kiu per la Spirito de la vero lumigis la disĉiplojn de via Filo, – sendu tiun saman Spiriton al via Eklezio, por ke ĝi estu ĉiam fidela al viaj instruoj.
ĈIUJ: Ho Dio, lumigu vian popolon!
Lumo de la popoloj, memoru pri tiuj, kiuj ankoraŭ vivas en la mallumo, – kaj malfermu iliajn koro-okulojn por ke ili rekonu vin kiel la solan ververan Dion.
ĈIUJ: Ho Dio, lumigu vian popolon!
(oni povas preĝi libere)

Patro-Nia (ĈIUJ)
Patro nia, kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu Via nomo. Venu Via regno.

Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.

Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.Ĉar Via estas la regno kaj la potenco kaj la gloro eterne. Amen.

Resuma Preĝo
Dio, kiu montras la lumon de via vero al la devojiĝantoj, por ke ili povu reveni al la ĝusta vojo, ebligu, ke ĉiuj, kiuj sin konfesas kristanoj, forigu ĉion, kio kontraŭas ĉi tiun nomon, kaj praktiku ĉion, kio kun ĝi kongruas. Per nia Sinjoro Jesuo Kristo, via Filo, kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito, Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

Fina Voko
Dio benu nin. Li gardu nin de ĉio malbona kaj konduku nin al la vivo eterna.

ĈIUJ: Amen.
La matena laŭdo finiĝis. Iru en paco.

ĈIUJ: Al Dio estu danko.

LUNDO

Malfermo
Dio, atentu helpi nin.

ĈIUJ: Rapidu subteni nin.
Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

ĈIUJ: Kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

Himno
Vi patran gloron file rebrilas,
lumo el lumo kiel radi'.
Lumon fontan' de lumo similas:
Tag' prilumanta tagon, Vi.
Ho vera Sun', la teron vizitu;
daŭre ardegu tiu donac'.
Funde en koro fajron ekscitu
Sankta Spirit' kun Sia grac'.
Ni preĝe ankaŭ Patron adoru;
sankta la Patro, glora sen fin'.
Ĉiujn Li tre potence favoru:
el kulp-danĝer' Li savu nin.
Al viglaj faroj forton Li donu;
denton elrompu Li de l' serpent',
en amareco dolĉon proponu;
fruktu labor' per bena vent'.
Li menson nian reĝe regadu;
korpon Li faru pura en fid'.
Kredon fervor' flamanta flegadu;
ĝin ne venenu falsa gvid'.
Manĝaĵo nia, Kristo, Vi estu;
puran trinkaĵon ĉerpu la kred'.
Trinku kaj festu! Inter ni restu
sobra ebri' de l' Paraklet'.
La nunan tagon vivu ni ĝoje;
ĉastu la koroj kiel aŭror'.
Hele la fid' tagmezu survoje;
restu krepusk' el mensoj for.
Eksaltu, Sun', leviĝu al brilo;
grimpu la lum' ĝis plena komfort'.
Loĝas en Patro tute la Filo,
Patro kaŝiĝas en la Vort'.

Psalmo 84 Sopiroj je la templo de la Eternulo
ĈIUJ: Feliĉaj estas tiuj, kiuj loĝas en Via domo, ho Eternulo!
Kiel ĉarmaj estas Viaj loĝejoj, ho Eternulo Ĉiopova de la Universo!
Mia animo deziras kaj sopiras al la kortoj de la Eternulo; Mia koro kaj mia korpo sentas ravon pri la viva Dio.
Eĉ birdo trovas domon kaj hirundo neston por si, En kiu ĝi tenas siajn idojn: Viajn altarojn, ho Eternulo Cebaot, mia Reĝo kaj mia Dio.
Feliĉaj estas tiuj, kiuj loĝas en Via domo: Ili laŭdas Vin konstante.
Feliĉaj estas la homoj, kies forto estas en Vi, Kaj en kies koro estas Viaj vojoj;
Kiuj pasas tra la Valo de Ploro kaj faras tie fontojn, Kaj la printempa pluvo ĝin kovras per benoj; Ili iras de forto al forto, Aperas antaŭ Dio sur Cion.
Ho Eternulo, Dio Ĉiopova de la Universo, aŭdu mian preĝon; Aŭskultu, ho Dio de Jakob!
Nia ŝildo, vidu, ho Dio, Kaj rigardu la vizaĝon de Via sanktoleito.
Ĉar tago en Viaj kortoj estas pli bona, ol mil aliaj: Mi preferas stari sur la sojlo de la domo de mia Dio, Ol loĝi en tendoj de malvirto.
Ĉar Dio, la Eternulo, estas suno kaj ŝildo; Favoron kaj honoron donas la Eternulo; Li ne domaĝas bonon al tiuj, kiuj iras en virto.
Ho Eternulo Ĉiopova de la Universo, bone estas al la homo, kiu Vin fidas.
Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.


ĈIUJ: Feliĉaj estas tiuj, kiuj loĝas en Via domo, ho Eternulo!

Laŭdkanto - Jes 2, 2-5 La monto de la domo de la Eternulo pli altas ol ĉiuj altaĵoj
ĈIUJ: Venu, ni iru supren sur la monton de la Eternulo!
Iam en la tempo estonta la monto de la domo de la Eternulo staros kiel ĉefo inter la montoj,
kaj ĝi estos pli alta ol ĉiuj altaĵoj; kaj fluos al ĝi ĉiuj nacioj.
Kaj iros multaj popoloj, kaj diros: Venu, ni iru supren sur la monton de la Eternulo,
al la domo de la Dio de Jakob, por ke Li instruu nin pri Siaj vojoj, kaj ni iru laŭ Lia irejo;
ĉar el Cion eliros la instruo, kaj la vorto de la Eternulo el Jerusalem.
Kaj Li juĝos inter la nacioj, kaj Li decidos pri multaj popoloj;
kaj ili forĝos el siaj glavoj plugilojn kaj el siaj lancoj rikoltilojn;
ne levos nacio glavon kontraŭ nacion, kaj oni ne plu lernos militon.
Ho domo de Jakob, venu, kaj ni iru en la lumo de la Eternulo.
Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito

Kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.


ĈIUJ: Venu, ni iru supren sur la monton de la Eternulo!

Psalmo 96 Dio, Reĝo kaj Juĝanto de la tuta tero
ĈIUJ: Kantu al la Eternulo, gloru Lian nomon!
Kantu al la Eternulo novan kanton; Kantu al la Eternulo la tuta tero.
Kantu al la Eternulo, gloru Lian nomon, Proklamu de tago al tago Lian savon.
Rakontu inter la popoloj Lian gloron, Inter ĉiuj gentoj Liajn miraklojn.
Ĉar la Eternulo estas granda kaj tre glorinda, Li estas timinda pli ol ĉiuj dioj.
Ĉar ĉiuj dioj de la popoloj estas nur idoloj; Sed la Eternulo kreis la ĉielon.
Gloro kaj majesto estas antaŭ Li, Forto kaj beleco estas en Lia sanktejo.
Tributu al la Eternulo, familioj de la popoloj; Tributu al la Eternulo gloron kaj potencon.
Tributu al la Eternulo la honoron de Lia nomo; Alportu donacon kaj venu en Liajn kortojn.
Kliniĝu al la Eternulo en sankta ornamo; Tremu antaŭ Li la tuta tero.
Diru inter la popoloj: La Eternulo reĝas, Kaj fortikigita estas la mondo, ke ĝi ne ŝanceliĝu; Li juĝas la popolojn en justeco.
Ĝoju la ĉielo, kaj estu gaja la tero, Bruu la maro, kaj ĉio, kio ĝin plenigas.
Ĝoju la kampo, kaj ĉio, kio estas sur ĝi; Tiam kantu ĉiuj arboj de la arbaro
Antaŭ la Eternulo, ĉar Li venas, Ĉar Li venas, por juĝi la teron; Li juĝos la mondon kun justeco Kaj la popolojn kun Sia fideleco.
Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito

Kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.


ĈIUJ: Kantu al la Eternulo, gloru Lian nomon!

Evangelio
La Sinjoro estu kun vi!

ĈIUJ: Kaj kun via spirito!

El la evangelio laŭ Mateo, ĉapitro 10, verso 34 al ĉapitro 11, verso 1.ĈIUJ: Gloro estu al Vi, Sinjoro!
En tiu tempo Jesuo ekparolis kaj diris: 34 "Ne supozu, ke mi venis, por enkonduki pacon sur la teron; mi venis, por enkonduki ne pacon, sed glavon. 35 Ĉar mi venis, por kontraŭmeti viron kontraŭ lian patron, kaj filinon kontraŭ ŝian patrinon, kaj bofilinon kontraŭ ŝian bopatrinon; 36 kaj la domanoj de homo estos liaj malamikoj.
37 Kiu amas patron aŭ patrinon pli ol min, tiu ne estas inda je mi; kaj kiu amas filon aŭ filinon pli ol min, tiu ne estas inda je mi. 38 Kaj kiu ne prenas sian krucon kaj sekvas post mi, tiu ne estas inda je mi. 39 Kiu trovas sian vivon, tiu ĝin perdos; kaj kiu perdas sian vivon pro mi, tiu ĝin trovos.
40 Kiu vin akceptas, tiu min akceptas; kaj kiu min akceptas, tiu akceptas Tiun, kiu min sendis. 41 Kiu akceptas profeton en la nomo de profeto, tiu ricevos rekompencon de profeto; kaj kiu akceptas justulon en la nomo de justulo, tiu ricevos rekompencon de justulo. 42 Kaj kiu trinkigos nur tason da malvarma akvo al unu el ĉi tiuj malgranduloj en la nomo de disĉiplo, vere mi diras al vi, tiu neniel perdos sian rekompencon."
11, 1 Kaj kiam Jesuo finis siajn ordonojn al siaj dek du disĉiploj, li foriris de tie, por instrui kaj prediki en iliaj urboj.
Jen la parolo de la Sinjoro!

ĈIUJ: Al Kristo estu laŭdo!

Responsorio
Glorata estu Dio la Eternulo, Kaj laŭdata estu Lia glora nomo eterne!

ĈIUJ: Glorata estu Dio la Eternulo, Kaj laŭdata estu Lia glora nomo eterne!
Dio de Izrael, Kiu sola faras miraklojn.

ĈIUJ: Kaj laŭdata estu Lia glora nomo eterne!
Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito

ĈIUJ: Glorata estu Dio la Eternulo, Kaj laŭdata estu Lia glora nomo eterne!

Laŭdkanto de Zeĥarja Luk 1, 68-79 La Mesio kaj lia Antaŭulo
ĈIUJ: Benata estu la Eternulo, nia Dio!
Benata estu la Eternulo, la Dio de Izrael, ĉar Li vizitis Sian popolon kaj faris por ili elaĉeton,
kaj levis kornon de savo por ni en la domo de Sia servanto David,
kiel Li parolis per la buŝo de Siaj sanktaj profetoj, de post la komenco de la mondo,
savadon el niaj malamikoj kaj el la mano de ĉiuj niaj malamantoj; por montri Sian bonecon ĉe niaj patroj,
kaj por memori Sian sanktan interligon; la ĵuron, kiun Li ĵuris al nia patro Abraham;
ke Li donos al ni, ke, liberigite el la mano de niaj malamikoj, ni servu Lin sentime,
en sankteco kaj justeco antaŭ Li ĉiujn niajn tagojn.
Kaj vi, infano, estos nomata profeto de la Plejaltulo,
ĉar vi iros antaŭ la vizaĝo de la Sinjoro, por pretigi Liajn vojojn,
por doni al Lia popolo scion de savo en la pardonado de iliaj pekoj,
pro la kompata koro de nia Dio, per kiu nin vizitis la sunleviĝo de supre,
por lumi sur tiujn, kiuj sidas en mallumo kaj en la ombro de morto,
por gvidi niajn piedojn en la vojon de paco.
Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.


ĈIUJ: Benata estu la Eternulo, nia Dio!

Porpetoj
Ni preĝu al Dio Patro, kiu lokis la homojn sur la mondon por ke ili laboru harmonie al Sia gloro; kaj ni petu fervore:
ĈIUJ: Ho Dio, aŭskultu nin, por la laŭdo de Via gloro!
Dio, Kreinto de la universo, ni Vin laŭdas pro la amaso da kreitaĵoj al ni donitaj, – kaj pro la vivo, kiun Vi konservis al ni ĝis ĉi tiu tago.
ĈIUJ: Ho Dio, aŭskultu nin, por la laŭdo de Via gloro!
Turnu Vin al ni dum la komenco de ĉi tiu labor-tago, – por ke ni, kunlaborantoj ĉe Via verko, ĉion faru laŭ Via volo.
ĈIUJ: Ho Dio, aŭskultu nin, por la laŭdo de Via gloro!
Faru, ke nia hodiaŭa laborado estu fruktodona al niaj gefratoj, – por ke ni ĉiuj kunkonstruu mondon pli justan kaj fratecan je Viaj okuloj.
ĈIUJ: Ho Dio, aŭskultu nin, por la laŭdo de Via gloro!
Al ni kaj al ĉiuj, kiuj hodiaŭ renkontos nin, – koncedu vian ĝojon kaj vian pacon.
ĈIUJ: Ho Dio, aŭskultu nin, por la laŭdo de Via gloro!
(oni povas preĝi libere - silente aŭ laŭtvoĉe)

Patro-Nia (ĈIUJ)
Patro nia, kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu Via nomo. Venu Via regno.

Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.

Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.Ĉar Via estas la regno kaj la potenco kaj la gloro eterne. Amen.

Resuma Preĝo
Ho nia Dio, Reĝo de la ĉielo kaj de la tero, gvidu kaj sanktigu niajn korojn kaj niajn korpojn, niajn sentojn, vortojn kaj agojn, je la fideleco al Via leĝo kaj je la obeo al Via volo, por ke ni, nun kaj ĉiam, helpataj de Vi, atingu la liberiĝon kaj la saviĝon. Per nia Sinjoro Jesuo Kristo, via Filo, kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito, Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

Fina Voko
Dio benu nin. Li gardu nin de ĉio malbona kaj konduku nin al la vivo eterna.

ĈIUJ: Amen.
La matena laŭdo finiĝis. Iru en paco.

ĈIUJ: Al Dio estu danko.

MARDO

Malfermo
Dio, atentu helpi nin.

ĈIUJ: Rapidu subteni nin.
Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

ĈIUJ: Kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

Himno
Bonvene la matena ruĝ'
anoncas, ke la suno mem
aperos baldaŭ, kaj la land'
per lum' sin vestos kaj kolor'.
Eterne radianta Sun',
nin viviganta, Krist' Jesu',
al Vi sin turnas nia kant'
kun forta emo ĝui Vin.
La sci' de l' Patro estas Vi,
la vort', per kiu ĉiu est'
ekbrilas en mirinda ord',
per bon' kaj bel' allogas nin.
Ni, kiel idoj de la lum',
per Vi pilgrimu sen pigrec',
atestu pri la Patra grac'
per niaj moroj, nia far'.
Vi helpu, ke el nia buŝ'
elfluu nur sincera vort'.
Nin ĉiam pelu klar' kaj ver',
stimulu nin per dolĉa ĝoj'.
Al Vi, Jesu', plej pia Reĝ',
al Vi, ho Patro, estu glor',
al Vi, Spirito, Paraklet',
honor' eterne kaj ador'.
  1   2


Elŝuti 201.56 Kb.

  • DIMANĈO Malfermo
  • Laŭdkanto laŭ Daniel 3, 57-88.56 ―
  • Laŭdkanto de Zeĥarja ― Luk 1, 68-79 ―
  • LUNDO Malfermo
  • Laŭdkanto - Jes 2, 2-5 ―
  • Laŭdkanto de Zeĥarja ― Luk 1, 68-79 ―
  • MARDO Malfermo

  • Elŝuti 201.56 Kb.