Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Ĉinaj dizellokomotivoj por Qube Logistics

Elŝuti 14.69 Kb.

Ĉinaj dizellokomotivoj por Qube Logistics
Dato19.03.2017
Grandeco14.69 Kb.

Elŝuti 14.69 Kb.

El fervoja mondo 7/2013
Aŭstralio: Ĉinaj dizellokomotivoj por Qube Logistics
Aŭstralia firmao Qube Logistics aĉetas ses modernajn dizellokomotivojn de ĉina kompanio CSR Ziyang. Qube Logistics sukcesis en amaso de novaj mendoj por garantii trafikon el marhavenoj enlanden, kaj ĝuste pro tio oni decidis amase aĉeti novajn lokomotivojn. Nur en la jaro 2012 la firmao aĉetis ses lokomotivojn kaj cent varvagonojn. La novaj kompletaj ĉinaj lokomotivoj venos Aŭstralion fine de 2013.
Britio: Eurostar en 2012 plialtigis profiton kaj nombron da pasaĝeroj
Kompanio Eurostar, ekspluatanta grandrapidan trafikon inter kontinento kaj Britio, en jaro 2012 transportis 9,9 milionojn da pasaĝeroj, tio signifas je 0,2 procentoj pli ol en 2011. Malgraŭ malgranda malkresko de enspezoj pasaĝertrafikaj de 803 al 799 milionoj da britaj pundoj la kompanio sukcesis altigi ekspluatadan profiton de 25 al 52 milionoj. Eurostar en la jaro 2013 planas enkonduki en trafikon unuajn modernigitajn veturilkombinaĵojn de nuna tipo kaj ekde 2015 ankaŭ novajn veturilkombinaĵojn Siemens Velaro serio e320. Oni krome pripensas plivastigi linian trafikon al Amsterdamo kaj Kolonjo.
Ĉeĥio: Eŭrop– azia renkontiĝo pri vartrafiko
Trian semajnon en marto 2013 ĉeĥa ĉefurbo Prago gastigis tritagan konferencon pri internacia fervoja vartrafiko (IRFC 2013), organizitan de kompanio JERID. Dum la aranĝo estis pritraktata precipe rolo de Rusaj Fervojoj, kies prezidanto Vladimir Jakunin ankaŭ parolis. En praga hotelo Clarion partoprenis traktadon reprezentantoj de eŭropaj kaj aziaj trafikistoj kaj eksped-kompanioj, de Eŭropa komisiono kaj de Ĉeĥa trafikministerio. Ĉeĥaj Fervojoj (ČD) ricevis honorigon Golden Charriot).

Ĉeestantaj fakuloj aŭskultis kontribuaĵojn precipe pri koridoroj en direkto al oriento (tra Rusio, Kazaĥio kaj Mongolio), kie trafikamplekso kaj trajnfrekvenco kreskas. Ekzemple vagonekspedo sur transsiberia ĉeflinio plirapidiĝis al 7 tagoj, kio sukcese konkurencas al martrafiko. Baza limito de plia evoluo tamen restas administraciaj obstakloj, plejparte flanke de Ĉinio. Plenumdirektoro de CER Libor Lochman en sia kontribuaĵo direktiĝis al konsekvencoj de eŭropa leĝdonado al fervoja sistemo.


Ĉinio: Cent milionoj da vojaĝantoj el Pekino al Ŝanhajo
Per grandrapida fervojlinio inter ĉefurbo Pekino kaj Ŝanhajo estas jam transportitaj pli ol cent milionojn da vojaĝantoj, kvankam ekspluatado sur tiu kunligo komenciĝis nur en junio 2011. Entute pli ol 1300 kilometrojn longa fervoja linio, konstruita per investoj pli ol 237 miliardoj da juanoj (en rekalkulo 34,7 miliardoj da dolaroj) ebligis redukti vojaĝtempon inter ambaŭ grandurboj de 8 horoj al nuntempaj 5 horoj. Ĉinaj Fervojoj nuntempe ekspluatas 9300 km da grandrapidaj fervojlinioj, inkluzive de la plej longa en la mondo el Pekino al Guangzhou.
Francio: Pliaj fervojaj linioj ricevis sistemon GSM-R
Fine de jaro 2012 enkondukis ekspluatanto de reto de la francaj fervojoj RFF (Réseau ferré de France) en ekspluatadon unuan parton de linioj, ekipitaj per radiofonio-reto GSM-R, liverata de kompanio Synérail. Temas pri linioj en departementoj Nord (regiono Mauberge) kaj Doubs; per tiuj ĉi linioj tiel nuntempe estas plivastigita reto al ĉirkaŭ 3 mil km da francaj fervojoj, kie la sistemo GSM-R jam funkcias. Ĝis la jaro 2015 estos per sistemo GSM-R ekipitaj entute 11 mil km da linioj. Kunlaboro kun kompanio Synérail okazas en kadro de la projekto PPP, en realigo partoprenas la firmao SNCF infra.
Irano: En Teherano oni translokos trakojn en tunelon
Ĝis fino 2013 povos esti finkonstruita elstara infrastruktura projekto en Teherano. Dekkilometra linioparto de fervoja linio Teherano – Tabriz estos translokata al linioparto, novkonstruita en okkilometra tunelo. La projekto postulis multajn modifojn de liniotraceo, inĝenieraj retoj kaj surteraj veturvojoj. Dank´ al konstruo okazos plibonigo de vivmedio, limigo de bruo, kaj malmultigo de akcidentoj kun personoj kaj veturiloj en dense homloĝata teritorio. Liberiĝos tiel ankaŭ 260 000 m² da areo, kiu estos uzata por plia evoluo en la regiono.
Italio: La plej rapida serie fabrikata veturilkombinaĵo en Eŭropo
Ĝenerala direktoro de kompanio FS, Mauro Moretti prezentis unuan el kvindek menditaj motorvagonkombinaĵoj ETR 1000. Kun konstrua rapido 400 km/h kaj planita komerca rapido 360 km/h tio estas la plej rapidaj serie fabrikataj veturilkombinaĵoj en Eŭropo. La vojaĝtempon de trajnkunligo Milano – Romo ili reduktos de 2 horoj kaj 55 minutoj al 2 horoj kaj 15 minutoj. Al regula trafiko ili estos entrafikigataj unuafoje jam en la jaro 2014. Mendon en valoro pli ol 1,5 miliardoj da eŭroj plenumas kompanioj Ansaldo-Breda kaj Bombardier.
Rusio: StadlerRail sukcesis en Moskvo kun duetaĝaj pasaĝervagonoj
Rusa trafikisto Aeroexpress aĉetos de kompanio Stadler Rail 24 duetaĝajn veturilkombinaĵojn en valoro 350 milionoj da eŭroj por ekspluatado inter urbocentro de Moskvo kaj ties flughaveno. Laŭ farita kontrakto estos 16 kombinaĵoj kvarvagonaj kaj 8 sesvagonaj. La veturiloj estos liverataj ĝis fino de jaro 2016. La menditaj veturiloj eliras el koncepto de vagonaroj KISS, nur mezuroj estas modifitaj al rusa profilo, vagonlarĝo pliiĝos de 2,8 al 3,4 metroj, kaj alto de 4,5 al 5,42 metroj. La novaj vagonaroj ofertos al pasaĝeroj la du vagonklasojn Business kaj Economy. Maksimuma rapido estos 160 km/h.
Slovakio: Sur pasejoj traknivelaj en 2012 mortis 21 homoj
Ekspluatanto de fervojlinioj en Slovakio, kompanio ŽSR, informis pri rezultoj de kolizioj sur traknivelaj pasejoj en la jaro 2012. Okaze de 50 akcidentoj (kunpuŝiĝoj) kun ŝoseaj veturiloj, piedirantoj kaj biciklantoj sur traknivelaj pasejoj estis mortigitaj 21 homoj, kio estas je 9 pli multe kompare al 2011. Nombro de grave vunditaj kreskis interjare je unu persono al entute 15. La difektoj entute estis nombritaj al preskaŭ 1,5 milionoj da eŭroj. Preskaŭ duono da akcidentoj okazis sur traknivelaj pasejoj kun lumsignalado.
Tajlando: Unua grandrapida fervoja linio el Bangkoko
Ankaŭ Tajlando planas evoluigon de grandrapidaj fervojoj. En jaro 2014 estos finpreparita projekto de linio Bangkoko – Nakhon Ratchasima, kaj post fina aprobo la konstruado daŭros kvin jarojn. La linio el ĉefurbo al nordorienta provinco longos (ĝis nun surpapere) 256 kilometrojn, kaj trajnoj ĉi tie trafikos per rapido ĝis 250 km/h. Veturtempo estas planata je 90 minutoj. Temas pri unua etapo de konstruado de grandrapidaj fervojlinioj en Tajlando, kiu inkluzivos entute kvar ĉefajn liniotraceadojn.
Turkio: Nova grandrapida trajnkunligo longas 350 km
Turkaj Fervojoj TCDD enkondukis novan grandrapidan kunligon inter urboj Eskişehir kaj Konya. En ĉeesto de ĉefministro Erdogan oni inaŭguris rektan fervojan kunligon de la ambaŭ, ĉirkaŭ 350 km malproksimaj urboj. Vojaĝtempo tiucele reduktiĝis de originaj ĉirkaŭ kvin horoj al nuntempaj ĉirkaŭ du horoj. La kunligo estas signifohava ankaŭ pro tio, ke ĝi estos plilongigata plu de Eskişehir al Istanbul, kaj post malfermo de tunelo Marmaray sub Bospora markolo ĝis Eŭropo. La grandrapida linioparto al Istanbulo povas esti finkonstruita fine de 2013.
Usono: Amtrak malaltigis dependon je monsubtenoj
Usona nacia trafikisto Amtrak laŭ informo de sia ĉefo en Kongreso malaltigis postulon pri financaj subtenoj al 12 procentoj de siaj kostoj. Ĝiaj enspezoj male kovris 88 procentojn de la kostoj. La kompanio atingis tion dank´ al malaltigitaj tenadkostoj kaj kresko de enspezoj pere de pli alta nombro de pasaĝeroj. Tiujn ĉi rezultojn oni atingis ankaŭ dank´al federaciaj investoj en evoluon de infrastrukturo. Amtrak tage ekspluatas pli ol 300 trajnkunligojn kaj priservas pli ol 500 staciojn en 46 ŝtatoj de usona federacio. En la jaro 2012 la kompanio transportis preskaŭ 32 milionojn da vojaĝantoj. Meza aĝo de ĝiaj veturiloj atingas 27,7 jarojn.
Preparis Jindřich Tomíšek

Reviziis Heinz Hoffmann


Elŝuti 14.69 Kb.

 • Eurostar en 2012 plialtigis profiton kaj nombron da pasaĝeroj
 • Eŭrop– azia renkontiĝo pri vartrafiko
 • Cent milionoj da vojaĝantoj el Pekino al Ŝanhajo
 • Pliaj fervojaj linioj ricevis sistemon GSM-R
 • En Teherano oni translokos trakojn en tunelon
 • La plej rapida serie fabrikata veturilkombina ĵ o en Eŭropo
 • StadlerRail sukcesis en Moskvo kun duetaĝaj pasaĝervagonoj
 • Sur pasejoj traknivelaj en 2012 mortis 21 homoj
 • Unua grandrapida fervoja linio el Bangkoko
 • Nova grandrapida trajnkunligo longas 350 km
 • Amtrak malaltigis dependon je monsubtenoj

 • Elŝuti 14.69 Kb.