Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Iii-a Postferia renkontiĝo, ĉi-foje en ĉarma sudbohemia urbeto Netolice

Elŝuti 18.33 Kb.

Iii-a Postferia renkontiĝo, ĉi-foje en ĉarma sudbohemia urbeto Netolice
Dato31.10.2017
Grandeco18.33 Kb.

Elŝuti 18.33 Kb.

Esperanto-klubo La Ponto „Písek“ invitas vin al la


III-a Postferia renkontiĝo,
ĉi-foje en ĉarma sudbohemia urbeto Netolice

kun propra esperantlingva retpaĝaro (vidu www.netolice.cz)

kiam? 12.(-13.9.)2009

Ni proponas al vi optimume kunligi renesancetosan turisman kaj kulturan programon

kun ebleco pli perfektiĝi en via lingvoscio de Esperanto!

Samtempe per via partopreno vi helpos fortigi pozicion de Esperanto en la urbo!

Eblas variantoj kaj por nur unutaga, kaj por dutaga restado!


panoramo de Netolice urba muzeo

Programo:

Vendrede – por gastoj de malproksime – eblas alveturo vespere,

neformala amika vespero, kun programo laŭ interkonsentoSabate – Ĉefa programtago

9:30-11:00 Lingvokleriga seminarieto en historia salonego de la urba muzeo

(Traduknuksetoj pri arkitekturo kaj (art)historio)

11:15-12:00 Trarigardo de la muzeo, inkl. etan serĉ(ŝerc)ludon

12:15-13:15 Komuna tagmanĝo

13.15-14:00 Promeno al la kastelo (3km) aŭ peraŭta veturigo kaj babilado en la kastela refreŝiĝejo

14:00-16.00 Vizito de ĉarma renesanca kastelo Kratochvíle (kun nove aranĝitaj internoj!)

kun unika akompano de Petr Vok (Jan Řepa alias Fidel en stila historia kostumo)

kaj kompreneble kun E-ĉiĉerono

Eta E-koncerto en la kastela medio

Kratochvíle – brila ekzemplo de norditala arkitekturo, unika sur teritorio de Ĉeĥio
Post 16:00 Forveturo, daŭrigo de la lingvoklerigado

aŭ promeno al arkeologia parko en NetoliceVespera amuzvespero en stila gastejo

kun vino (biero), virinoj kaj kantoj (kun gitaroj)Dimanĉe
Antaŭtagmeze:

1) Trejnseminario pri tradukado de ĉiĉeronaj tekstoj (arkitekturo kaj arthistorio)

2) Paroliga E-seminario por kursfinintoj kaj tiuj,

kiuj malofte havas okazon paroli Esperanton


Post tagmanĝo – adiaŭo, forveturo

Bus- kaj trajnkonektoj gvidas tra České Budějovice

al ĉiuj direktoj! (Prago, Strakonice, Písek, Plzeň, Brno, Jindřichův Hradec, Linz)

Kotizo:

inkluzivas: kompletan programon (inkluzive biletojn por la muzeo kaj la kastelo),

organizajn elspezojn, ricevotajn materialojn kaj tagmanĝon (ĉefpladon –kokidan naturtranĉaĵon

kun terpomoj aŭ senviandan varianton – frititan fromaĝon kun terpomoj)

Membroj de ĈEA kaj ĈEJ:

Studentoj, senlaboruloj, pensiuloj kaj handikapuloj 180,-Kč

Perlaboruloj 240,-Kč
Krompago por nemembroj 60,-Kč
Fakultative:

unu tranokto 11./12. aŭ 12./13. – 180,-Kč

du tranoktoj (de vendredo ĝis dimanĉo) 290,-Kč

en tranoktejo de la loka sporthalo

(simplaj 2-3litaj ĉambroj kun lavujo;duŝejoj/necesejoj komunaj)

Eblas mendi ankaŭ pli komfortan apartamenton sur la ĉefplaco

kontraŭ 250-300,-Kč/nokte/persone – vidu http://milan.brom.sweb.cz

Dimanĉa matenmanĝo 25,-Kč

Ceterajn manĝojn ĉiu prizorgas memstare.
Bv. aliĝi ĝis 25.8.2009 ĉe:

Vladimír Türk, Tržní 521, 384 11 Netolice, Turk.V@seznam.cz


Vi ricevos ĝustatempe konfirmilon kaj precizigajn informojn!

Pagoj okazos surloke.

Kaze de nuligo de partopreno bv. laŭeble plej baldaŭ informi nin!


Ni antaŭĝojas vian partoprenon!


Elŝuti 18.33 Kb.

  • 12.(-13.9.)2009
  • Programo: Vendrede
  • D imanĉe
  • Eblas mendi ankaŭ pli komfortan apartamenton sur la ĉefplaco kontraŭ 250-300,-Kč/nokte/persone – vidu http://milan
  • Bv. aliĝi ĝis 25.8.2009 ĉe

  • Elŝuti 18.33 Kb.