Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


"humanitas novaĵOJ"

Elŝuti 19.52 Kb.

"humanitas novaĵOJ"
Dato22.03.2017
Grandeco19.52 Kb.

Elŝuti 19.52 Kb.

"HUMANITAS NOVAĴOJ"

01-07-2003KOMUNIKILO DE LIGO "HUMANITAS"
INFORMOJ ESTAS PUBLIKIGATAJ DESUBE SUPREN
Aliĝis al Ligo "Humanitas", eksiĝis el ĝi kaj helpis ĝin en junio 2003
En junio 2003 al Ligo "Humanitas" aliĝis jenaj novaj membroj: Athanase Namutema Wabasobe (Benino) kaj Fátima Jiménez García (Hispanio). El la ligo pro neebleco partopreni ĝian agadon kaŭze de alta maljuneco kaj serioza malsano petis eksiĝon Georges-Henri Clopeau (Francio). Ĉi-jaran kotizon por kunlaboraj rilatoj kun International Humanist and Ethical Union (IHUE) kaj Universala Esperanto-Asocio (UEA) prenis sur sin pagi, okaze de sukcesa starigo de tiuj kunlaboraj rilatoj, la kunordiganto de la ligo. La oficialaj proponoj starigi kunlaboraj rilatoj kun menciitaj organizaĵoj, do, estas senditaj al sidejoj de la menciitaj organizaĵoj.

Interna komunikilo de Ligo "Humanitas"
Krom la publika bulteno, sub nomo "Humanitas Novaĵoj" (en la elektronika formo por ĉiuj interesiĝantoj legebla laŭ retadresoj www.adhumanitatem.com/esper/novajhoj.htm kaj
www.geocities.com/adhumanitatem/novajhoj.htm), Ligo "Humanitas" ĵus lanĉis ankaŭ sian monatan internan bulteneton, sub nomo "Erasmo". "Erasmo" enhavas nur informojn de la interna karaktero (detalaj kontaktinformoj pri novaj membroj de la ligo, oficialaj cirkuleroj, raportoj, voĉdoniloj ktp.) "Erasmo" povas esti ricevata nur pere de la interna dissendolisto de la ligo http://groups.yahoo.com/group/erasmo/. Pro jam tre granda amplekseco ne plu estos ĉiumonate pere de la interna dissendolisto dissendata tuta interna adresaro de la ligo. La tuta interna adresaro de la ligo ek de nun estos dissendata nur foje jare kaj intertempe, pere de la nova interna bulteno, estos dissendataj kontaktinformoj pri nur novaj membroj (kompreneble, tiuj informoj kiujn novaliĝintoj permesas publikigi). Publikigataj estos ankaŭ ŝanĝoj en la kontaktadresoj de jam aliĝintaj membroj.

Nova kunordiganto de Ligo "Humanitas" por la angla lingvo
Nova kunordiganto de Ligo "Humanitas" por la angla lingvo estas s-ro David Richard Curtis el Britio ( 7 St Jude's Terrace, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 8HB; telefono (1934) 622112, retadreso en la interna adresaro de la ligo). David estas emerita instruisto pri disleksio, li estas organizanto de prelegoj por distrikta branĉo de "National Trust" - nacia organizo por konservi la kamparon kaj historiajn konstruaĵojn, li okupas per prizorgado de lokaj blindaj naĝantoj, kampanjado por la enkonduko de esperanto en la lernejoj de Eŭropa Unio, li estas tradukisto por "Labour Start" - esperantlingva retejo por tramondaj sindikatoj - http://www.
Eŭropa Unio  Membroj  Kandidatoj Aŭstrio Pollando Belgio Bulgario Kroatio Kipro Ĉeĥio Danio Estonio Finnlando Francio Germanio Grekio Hungario Irlando Italio Latvio Litovio Luks. Mak. Malto Ned. Portugalio Rumanio Slovakio Slo.
labourstart.org/eo
David jam tradukis en la anglan lingvon Statuton de la ligo, jarraportojn kaj nun tradukas la internan adresaron. Dankon, David!

Propono el UEA por ĉiuj esperantistoj
Informas la prezidanto de Universala Esperanto Asocio, s-ro Renato Corsetti: Se oni volas esti informata pri novaĵoj en la Libroservo de UEA kaj/aŭ se oni volas ricevi informojn pri agadoj partoprenindaj, oni sendu sentekstan aliĝ-mesagxon al:
<la-komunumo-b-subscribe@yahoogroups.com> sendepende de tio, ĉu oni estas membro aŭ nemembro de UEA. Ĉiuj esperantistoj estas bonvenaj. Ne temas pri normala diskut-listo, sed pri novaĵ-dissenda listo.
Estas bonvenaj vizitantoj en la somera sidejo de Ligo "Humanitas"
Kunordiganto de Ligo "Humanitas" dum periodo 15.06 - 15.09.2003 estas disponebla al membroj kaj amikoj de la ligo en turisma apartamentaro Ĉervar-Porat sur bordo de la Adriatika maro (8 km norde de ĉarma nordadriatika urbo Poreĉ, situanta en koro de Eŭropo). Telefono: 385 (0)52 436 970, retpoŝto: info@adhumanitatem.comadhumanitatem@yahoo.com . Vizitantoj bonvenaj! Kun la regiono oni povas konatiĝi en Esperanto pere de la retpaĝo: www.geocities.com/adhumanitatem/porec.htm Kutimpoŝtaj sendaĵoj bonvolu daŭre sendi laŭ la oficiala adreso de la sidejo: Liga "Humanitas", Ostarijska 8, HR-10 000 Zagreb, Kroatio - Croatia

Starigo de kunlaboraj rilatoj inter Ligo "Humanitas" kaj IHEU
Jarkunveno de Ligo "Humanitas", okazinta la 31-an de majo 2003, akceptis proponon de Mato Špekuljak pri starigo de kunlaboraj rilatoj inter Ligo "Humanitas" kaj International Humanist and Ethical Unicon / Internacia Humanista kaj Etika Unio (IHEU). Laŭ decido de la jarkunveno oficiala tiusenca letero estos sendita al IHEU tuj post kiam inter membroj de la ligo estos kolektita monsumo 24 EUR (por jara kotizo de la ligo en statuso de "Associate Member"). Antaŭ ol la Ligo malfermos propran konton ĉe UEA, donacantoj bonvolu sendi siajn donacojn por starigo de kunlaboraj rilatoj kun IHEU laŭ UEA-konto "spem-k" de la kunordiganto de la Ligo. Pri la monsumo sendita laŭ la indikita konto bonvolu nepre skribe sciigi la sidejon de la ligo (per retpoŝta mesaĝo laŭ la retadreso: adhumanitatem@yahoo.com aŭ per letero aŭ poŝtkarto sendita laŭ poŝta adreso: Ligo "Humanitas", Ostarijska 8, HR-10000 Zagreb, Croatia - Kroatio. Se estos kolektita pli alta monsumo, ĝi estos elspezita por venontjaraj kotizoj.

Starigo de kunlaboraj rilatoj inter Ligo "Humanitas" kaj UEA
Jarkunveno de Ligo "Humanitas", okazinta la 31-an de majo 2003, akceptis proponon de Jose Antonio Vergara pri starigo de kunlaboraj rilatoj inter Ligo "Humanitas" kaj Universala Esperanto Asocio (UEA). Laŭ decido de la jarkunveno oficiala tiusenca letero estos sendita al Centra Oficejo de UEA tuj post kiam inter membroj de la ligo estos kolektita monsumo 50 EUR (por jara kotizo de la ligo en statuso de FAK (faka asocio, farinta kun UEA kontrakton pri kunlaboro), aŭ 150 EUR por jara kotizo en statuso FAA (faka asocio, aliĝinta al UEA). Antaŭ ol la Ligo malfermos propran konton ĉe UEA, donacantoj bonvolu sendi siajn donacojn por starigo de kunlaboraj rilatoj kun UEA laŭ UEA-konto "spem-k" de la kunordiganto de la Ligo. Pri la monsumo sendita laŭ la indikita konto bonvolu nepre skribe sciigi la sidejon de la ligo (per retpoŝta mesaĝo laŭ la retadreso: adhumanitatem@yahoo.com aŭ per letero aŭ poŝtkarto sendita laŭ poŝta adreso: Ligo "Humanitas", Ostarijska 8, HR-10000 Zagreb, Croatia - Kroatio. En la sciigo oni nepre indiku ĉu oni preferas FAK aŭ FAA stastuson de la ligo en UEA. Se estos kolektita pli alta monsumo, ĝi estos elspezita por venontjaraj kotizoj.

INTERNA MONATA BULTENETO DE LIGO "HUMANITAS" DISTRIBUATA PERE DE GHIA SAMNOMA INTERNA DISSENDOLISTO

1. Krom la publika bulteno, sub la nomo "Humanitas Novajhoj" kaj en la elektronika formo por chiuj interesighantoj legebla lau retadresoj <www.adhumanitatem.com/esper/novajhoj.htm> kaj <www.geocities.com/adhumanitatem/novajhoj.htm>, jen Ligo "Humanitas" lanchas ankau sian monatan internan bulteneton, en esperanto sub la nomo "Erasmo". "Erasmo" enhavos nur informojn de la pure interna karaktero (kontaktinformoj pri novaj membroj de la ligo, oficialaj cirkuleroj, raportoj, vochdoniloj ktp.)

2. Pro jam tre granda amplekseco ne plu estos chiumonate dissendata tuta interna adresaro de la ligo. La tuta interna adresaro de la ligo ek de nun estos dissendata nur foje jare kaj intertempe, pere de la interna bulteneto, estos dissendataj nur kontaktinformoj pri novaj membroj (kompreneble, tiuj informoj kiujn novalighintoj permesas publikigi). Publikigataj estos ankau shanghoj en la kontaktadresoj de jam alighintaj membroj.

3. Novaj membroj de la ligo en junio 2003 estas:
Athanase Namutema Wabasobe (03.07.1957), B.P. 3493 Bujumbura II, Burundio, Afriko;

Burundo aŭ Burundio, (burunde kaj france Burundi), Respubliko Burundi (burunde Republika y'u Burundi, france République du Burundi) estas malgranda lando en oriento de Centra Afriko en la regiono de la Grandaj Lagoj.
tel. 257972992, rete: <namutema@yahoo.fr> (profesio: metadispono; shatokupo: vojaghoj; regas la lingvojn svahila, franca kaj esperanto)
Fatima Jimenez Garcia (10.08.1982), C/Arbol No7 1°B Ronda (Malaga), Hispanio; rete: fanjo@esperanto.zzn.com> (studentino; shatokupoj: humanaj sciencoj, legado kaj skribado, kolektado de bildkartoj, shako ktp; regas la hispanan kaj esperanton)

4. Long Nguyen Dinh (Vjetnamio) havas novan retadreson: <longngd99@yahoo.com>. Liaj du iamaj adresoj <longngd@sunshine.vnn.vn> kaj <long_ngd@yahoo.com> ne plu funkcias.

5. Iom miras neintereso de membroj kaj amikoj de la ligo iniciati kaj partopreni diskutojn en la "Humanista Forumo" <www.adhumanitatem.com/forum> Chu la aligho kaj membreco en la forumo estas tro komplika au ni estas
nediskutemaj? Jam kelkaj provoj vigligi la forumon, en kiu ja membras sed persiste silentas pli ol trideko da membroj, fiaskis. Bone, se intereso ne estas - ni nuligu la forumon, tio estus pli bone ol teni ghin neaktivan, chu
ne?

6. Iom miras ankau nur kvardeko da membroj en la interna dissendolisto "Erasmo" <http://groups.yahoo.com/group/erasmo/> Novaj membroj de la ligo estas automate alighataj en la listo, sed de la malnovaj alighis relative malmultaj. Tio signifas ke relative granda parto de membroj ne partoprenas nian (solan) oficialan internan komunikadon. Kompreneble, tiun liston ni tamen neniukaze nuligos char ni ghin bezonegas. Ghi estas rigore sekure funkcianta.

7. Estas fakto ke membroj de la ligo ne havantaj aliron al Interreto kaj ne uzantaj retposhton estas en iom nefavoraj kondichoj: ilia sola ebleco partopreni internan komunikadon de la ligo estas uzado de relative multekosta kutima poshto kaj abono de dumonataj materialoj, sed momente ne eblas pli favora solvo. Surpaperigado de tekstoj kaj ilia dissendado per la paperposhto, precipe la aviadila (kaj en la ligo membras humanismemaj homoj el jam preskau 60 landoj de la mondo de sur 6 kontinentoj), estas chiam pli kaj pli multekosta. Aliflanke, niaj disponeblaj monrimedoj estas chiam ankorau nealtaj, apenau sufichaj por la plej elementara funkciado.

8. Kial lastatempe rare aperas novaj kolektoj de pensoj de elstaraj humanistoj? Ja, sen tri kunordigantoj por tri lingvoj en kiuj la ligo funkcias (esperanto, la angla kaj la kroata), ili ne povas pli ofte aperadi. Unu kunordiganto ne sufichas por tiu laborego. Vere, la taskon de la kunordiganto por la angla lingvo sur sin entuziasme prenis s-ro David


Richard Curtis kaj la taskon de la kunordiganto por esperanto kaj la kroata lingvo, krom la daure plenumata tasko de la ghenerala kunordiganto, plenumas Mato Spekuljak, sed s-ro David Richard Curtis (cetere, arde engaghighinta
che alproksimigho inter Ligo "Humanitas" kaj Internation Humanist kaj Ethical Union kaj che tradukado de bazaj materialoj de la ligo en la anglan lingvon) havas relative limigitan liberan tempon kaj Mato Spekuljak elspezas
multe da tempo por administrado de la ligo. Estas daure serchataj helpkunoridgantoj por esperanto kaj la kroata lingvo, kaj nur se kaj kiam ili aperos - oni povas kalkuli kun pli ofta aperado de novaj kolektoj de pensoj de elstaraj humanistoj.

9. Estas tre bone ke s-ro Jose Antonio Vergara prenis sur sin kunordigadon de renkontigho de esperantistoj - membroj de la ligo dum chi-jara UK (espereble, li daurigos plenumi la saman taskon ankau dum venontaj UK?), sed


ne estas bone ke niajn jarkunvenojn partoprenas chiam ankorau tre malmultaj membroj, apenau sufichaj por la kvorumo. Kion fari por ke tiu afero plibonighu? Alsendu viajn sugestojn. Se ne iros alie, ni disbranchighu je
tri organizajhoj-filinoj (la esperantlingva, la anglalingva kaj la
kroatlingva), au almenau du (la esperantlingva kaj la kroatlingva). La esperantlingva filino povus havi jarkunvenojn kadre de UK, kaj la kroatlingva havus jarkunvenojn chiujare ie en Kroatio. Ne estas akcepteble ke ni (r)estu nur virtuala kvankam jure registrita, organizajho. Sen niaj almenau detempaltempaj grupaj renkontighoj, aranghoj ktp. nia agado estus ege handikapita.

10. Entute, nia evoluo kaj progreso daurigas, la projekto ne plu estas nuligebla!


Elŝuti 19.52 Kb.


Elŝuti 19.52 Kb.