Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


"humanitas novaĵOJ"

Elŝuti 34.12 Kb.

"humanitas novaĵOJ"




Dato22.03.2017
Grandeco34.12 Kb.

Elŝuti 34.12 Kb.





"HUMANITAS NOVAĴOJ"

01-04-2003



KOMUNIKILO DE LIGO "HUMANITAS"
INFORMOJ ESTAS PUBLIKIGATAJ DESUBE SUPREN







Aliĝis al Ligo "Humanitas" kaj helpis ĝin en marto 2003




En marto 2003 al Ligo "Humanitas" aliĝis jenajn novaj membroj: Paulina Deković (Kroatio), dr. Jeremi Gishron (Israelo), Jean Revet (Francio), Antoni Pawel Tabacki (Pollando), Edin Husković (Bosnio kaj Hercegovino), Luminita Crisan (Rumanio), Eva Farkas (Rumanio), Erwin Kretz (Francio), Dumitru Ghitea (Rumanio), Violeta Ciobanu (Rumanio), Michail Lineckij (Ukrainio), Navin Shrestha (Nepalo), Alcino Alves (Portugalio), Kyendama Cleophace Mukeba (Zambio). La ligon en marto helpis per donacoj: Dražan Gunjača (1.500 HRK - por uzado de Interreto 4/2003 - 4/2004), Mato Špekuljak (50 HRK), Turisma komunumo de la urbo Pag (1.500 HRK - por Printempaj Humanismaj Tagoj en Pag), prof. dr. Josip Vrančić (100 HRK).

Interna dissendolisto de Ligo "Humanitas" ŝanĝis nomon




Por klare distingi internan dissendoliston kaj la publikan forumon de Ligo "Humanitas", nomo de la interna dissendolisto estas ŝanĝita. La interna dissendolisto de Ligo "Humanitas" ek de 30.03.2003 ne plu havas nomon "humanistaforumo", sed la nomon "erasmo". Erasmo el Roterdamo (1467-1536) estas korifeo de la eŭropa humanismo kaj la eŭropa humanismo estas kerno de la moderna monda humanismo. En la moderna monda humanismo oni rimarkas tendencon de disbranĉiĝo de humanismo je religia kaj sekulara humanismoj. Ligo "Humanitas" sekvas idealojn de la origina eŭropa humanismo, nek ekskluzive religia nek ekskluzive sekulara. Humanismo estas universala aŭ ĝi ne estas humanismo. Adreso: http://groups.yahoo.com/group/erasmo

Esperantujo ricevis modernan interretan portalon




Fine de januaro Esperantujo ricevis unu el la plej modernaj interretaj informejoj - la portalon "Ĝangalo". "Ĝangalo" estas laŭdinda kaj apoginda kontribuo de kompetenta kaj talentplena skipo da entuziasmuloj. Ĝi estas noticejo kun ĉiutaga aktualigo, kun pluraj kaj abundaj alireblecoj, kun ligiloj al diversaj paĝoj kaj elŝutaĵoj. "Ĝangalo" estas perfekta elirpunkto por vagado tra virtuala Esperantujo. Por ĝenerala uzado de "Ĝangalo" oni ne devas esti registrita. Tamen, per registriĝo oni al si ebligas aliron al absolute ĉiuj anguletoj de la portalo. La registriĝo estas senpaga kaj simpla, en esperanto. Registritaj membroj povas uzi mesaĝilon en esperanto por komuniki kun aliaj membroj. Adreso: http://gxangalo.com/modules/news/

Donacantoj de Ligo "Humanitas"




Ligo "Humanitas" estas neregistara, nepolitika kaj senprofita organizaĵo por instigado, praktikado kaj disvastigado de humanismaj valoroj. Ligo "Humanitas" ne estas bonfara organizaĵo. Ĉiuj oficoj en la ligo estas volontulaj. En la ligo ne estas membrokotizo. Materia flanko de agado de la ligo dependas nur de libervolaj donacoj de membroj kaj amikoj de la ligo kaj humanismo: unuopuloj, organizaĵoj, institucioj kaj firmaoj. Ligo ne akceptas ŝtatan helpon kaj donacojn de politikaj partioj. Ĉiuj donacoj estas uzataj nur konforme kun celo da la ligo difinita en ĝia Statuto. Pri eblecoj helpi Ligon kaj pri ĉiuj donacoj oni povas legi en TTT-paĝo: www.adhumanitatem.com/donat.htm

Deklaro de Korea Esperanto-Asocio rilate militon en Irako




Okaze de la atako de Usono al Irako, ni, pacamantaj koreaj esperantistoj nome de Korea Esperanto-Asocio deklaras, ke la atako estas nek ĝusta nek pravigebla pro tio, ke la atako ne estis agnoskigita laŭ la Ĉarto de UN-oj. Tra 116 jaroj, ni esperantistoj persiste sekvis la vojon, kiu kondukas nin al mondo-paco. Surbaze de la idealo de d-ro Zamenhof kaj la interna ideo de Esperanto, Korea Esperanto-Asocio forte postulas ĉesi la atakon fare de Usono, kaj esperas ke la mondo estu regata de paco kaj egaleco. Adreso: www.esperanto.or.kr

"Humanitas Novaĵoj" - oficiala komunikilo de Ligo "Humanitas"




Retpaĝo "Humanitas Novaĵoj" estas escepte bone akceptita de membroj kaj amikoj de la ligo. Nur kelkajn semajnojn post lanĉo de la retpaĝo ĝi estas vizitita jam pli ol centfoje. Tio klare atestas ke membroj kaj amikoj de la ligo preferas malfermitan retpaĝan informadon en la ligo kaj el la ligo kaj ke ne plu estas pravige eldonadi kaj per la interna dissendolisto dissendadi ĝisnunan internan komunikilon de la ligo sub nomo "Humanitas". La redaktanto konsentas: "Humanitas Novaĵoj" estu ek de nun oficiala komunikilo de Ligo "Humanitas". Abonantoj je la presata versio de la komunikilo ek du nun ĉiun duan monaton ricevados surpaperigatan dumonatan enhavon de "Humanitas Novaĵoj". Adreso de la eldono en esperanto: www.adhumanitatem.com/esper/novajhoj.htm

Kiel naskiĝadis Ligo "Humanitas"?




Ligo "Humanitas", formale naskiĝinta en jaro 2002, fakte havas jam kelkjaran historion! Okaze de alproksimiĝinta unua naskiĝjaro de Ligo "Humanitas" (la 6-an de aprilo 2003), koncize pri tio kiel naskiĝadis Ligo "Humanitas", kiu estas ĝiaj prafondintoj, kiel Hilelista rondo, Hilelista renkontiĝo en Zagreb dum 86-a Universala Kongreso de esperantistoj, Homaranisma Asocio Tutmonda (HAT) kaj Hilelista Esperanto-Komunumo (HEK) estas ligitaj kun fondiĝo de Ligo "Humanitas", pri la Fondkunveno de Ligo "Humanitas" antaŭ unu jaro kaj pri ĝia baldaŭa II-a Jarkunveno oni povas legi en TTT-paĝo: www.adhumanitatem.com/esper/jarkunv.htm

Ĉu la milito en Irako estas milito kontraŭ iraka diktatoro?




Bedaŭrinde, honestaj kaj proprakape pensantaj homoj, inter kiuj ankaŭ humanistoj, denove pravis. La milito, ondire komencita por forigi irakan diktatoron, ĉiam pli kaj pli estiĝas milito en kiu civila loĝantaro en Irako, mobilizitaj Irakanoj, usonaj kaj anglaj gejunuloj en uniformo ĉiam pli kaj pli suferas, estas vundataj kaj mortigataj. Samtempe, iniciatintoj de la milito (naftaj magnatoj, posedantoj de kompanioj produktantaj armilojn (kiujn - se estas malnovaj - oni devas eluzi, kaj se estas novaj - oni devas testi), naciaj politikaj gvidantoj por kiuj personaj interesoj estas pli gravaj ol iliaj popoloj) restas en siaj sekuraj surteraj kaj subteraj palatoj. Tiel estos ĝis kiam plimulto da homoj restos indiferenta rilate malfeliĉon de aliuloj kaj ne komencos pensi per la propra kapo.

Eksperimenta kultura-arta-komunika projekto




Vlado Franjević, pentroartisto el Liĥtenŝtejno kaj membro de Ligo "Humanitas", iniciatis interesan eksperimentan kuturan-artan-komunikan interretan projekton. Projekto estas subtenata de pliaj internaciaj TTT-ejoj. Partopreni la projekton estas invitataj ankaŭ membroj kaj amikoj de Ligo "Humanitas". Adresoj: www.artist-seek.com/vlado.html (anglalingva versio); www.welcome.li/index.php?show=vlado-art (germanlingva versio); www.karinkuhlmann.de/DigitaleWelten/Netzkunst/Vlado/vlado.html (germanlingva versio); www.artingrid.de/vladoforever.htm (germanlingva kaj anglalingva versio); www.konture.com/support_vlado.htm (anglalingva kaj kroatlingva versio); www.hkr.ch/for_you_events/vlado franjevic_de.htm (germanlingva kaj kroatlingva versio).

REJo-2: "Esperanto - ligilo de kulturoj"




Societo por subteno kaj defendo de ukraina kulturo "Espero", pledanta por uzado de esperanto en interkulturaj kontaktoj, kaj Kijiva esperantista junulara societo invitas junajn esperantistojn el diversaj landoj de la mondo alveni ĉi-somere Ukrainion kaj partopreni organizatan de ili Renkontiĝon de esperantista junularo (REJon).
Ukrainio aŭ Ukrainujo (ukraine Україна) estas ŝtato en Orienta Eŭropo. Sude ĝi estas lavata de la Nigra kaj Azova maroj. Oriente, nord-oriente kaj norde ĝi limas Rusion, norde - Belorusion, okcidente - Pollandon, Slovakion kaj Hungarion, sud-okcidente Ukrainio limas Rumanion kaj Moldavion.
La renkontiĝo okazos en Kijivo 30.06-06.07.2003. Ĉeftemo estas "Esperanto - ligilo de kulturoj". Estas antaŭvidita riĉa kaj varia programo. Unu el ĉefaj programeroj estas "Parado de landoj". Societo "Espero" kaj Ligo "Humanitas" atingis interkonsenton pri diverskampa kunlaboro. Adreso: http://www.espero.kiev.ua/events_es.html

Ekbruligita nova militaĉo




Hodiau (20.03.2003) estis ekbruligita ankoraŭ unu (jam kioma laŭvice en historio de la homaro?) militaĉo. Ĉi-foje temas pri milito kiun komencis reĝimo de la plej potenca lando en la mondo kaj ĝiaj trabantoj kontraŭ la iraka reĝimo. Viktimoj, kiel en ĉiu milito, plejparte estos homoj kiuj ne povis elekti ĉu la militaĉon partopreni aŭ ne, kaj kiuj ne povis forkuri de ĝi se ili ne volis ĝin partopreni. Pri komencigo de la milito estis organizita neniu voĉdonado, ankedoj pri publika opinio kaj amasaj kontraŭmilitaj demonstracioj estis ignoritaj, UN denove montris sin senpova... Humanistan starpunkton rilate militojn ankoraŭ kvin jarcentojn antaŭe klare priskribis korifeo de la eŭropa humanismo Erasmo el Roterdamo (1467-1536). Nenio intertempe ŝanĝis. Adreso: www.adhumanitatem.com/esper/erasmo.htm

Ligo "Humanitas" en la angla kaj aliaj naciaj lingvoj




Por starigi kunlaborajn rilatojn inter Ligo "Humanitas" kaj humanistaj kaj similaj organiazaĵoj agantaj en la angla kaj aliaj naciaj lingvoj, la ligo proponas al humanismemaj homoj de la plej diversaj naciaj lingvoj kiel la gepatraj, kaj kiuj regas ankaŭ per esperanto, kandidatiĝi por oficoj de nacilingvaj kunordigantoj de la ligo. Esperanto estas ekskluziva internacia laborlingvo en la ligo. La oficoj estas volontulaj. Kandidatiĝi povas membroj de la ligo, aŭ kandidatoj kiuj pretas aliĝi al la ligo. Eblas engaĝiĝo laŭ interkonsento en ĉiu konkreta kazo. Siajn kandidatiĝojn la kandidatoj bonvolu sendi laŭ retpoŝta adreso: info@adhumanitatem.com

Nova emblemo de Ligo "Humanitas"?




Membro de Ligo "Humanitas", artisto Vlado Franjevic el Liĥtenŝtejno, faris tri projektojn de nova emblemo de Ligo "Humanitas". Dum la Jarkunveno (Pag - Kroatio 30.05-01.06.2003) estos decidite ĉu kaj per kiu el proponitaj novaj emblemoj estu anstataŭigita la nuna - iom amatoraspektanta, kompare kun la proponataj. Ankaŭ nemembroj de la ligo povas sugesti kiun emblemon akcepti kiel la plej taugan. La ligo estos dankema por ĉiu sugesto. Nuna kaj la proponataj emblemoj estas videblaj lau jenaj adresoj: www.adhumanitatem.com/images/liga.gif, www.adhumanitatem.com/images/liga1.jpg, www.adhumanitatem.com/images/liga2.jpg, www.adhumanitatem.com/images/liga3.jpg

Ligo "Humanitas" kaj Universala Esperanto Asocio




Je iniciato de kelkaj siaj membroj Ligo "Humanitas" komencis pritraktadon de kunlaboraj rilatoj kun Universala Esperanto Asocio (UEA), fondita ankoraŭ en jaro 1908 (dum vivo de Ludoviko Lazaro Zamenhof, la iniciatinto de esperanto). Flanke de Ligo "Humanitas" oficiala decido estos farita dum Jarkunveno de la ligo, okazonta 30.05-01.06.2003 en Pag (insulo Pag, Kroatio). En proceso estas pritraktado de eblaj kunlaboraj rilatoj kun ankoraŭ kelkaj Esperanto-organizaĵoj. Adreso de UEA: www.uea.org

Deklaro de la Esperanta Civito kiel politika subjekto




Okaze de preparata milito kontraŭ Irako la Esperanta Civito, kiel "politika subjekto esprimita de la Esperantlingva komunumo" alsendis al amasmediaj komunikiloj sian Deklaron. La deklaro, konklude, "rekomendas al ĉiu Esperantiano mobilizi siajn energiojn je la servo de la interpopola dialogo, kontraŭ la etna kaj religia maltolero, por la disvastigo de kulturo de paco." La deklaron subskribis la Konsulo de Esperanta Civito, prof. dr. Walter Zelazny nome de la Senato de la Esperanta Civito. Adreso: www.esperantio.net

Fondita ukraina societo por defendo de la nacia kulturo




Reage al progresanta usoniĝo de la tuta mondo, ne nur ignoranta sed ankaŭ damaĝanta naciajn kulturojn, en Ukrainio antaŭ iom malpli ol unu jaro, estis fondita Societo por subteno kaj defendo de ukraina kulturo "Espero". Plimulto da fondintoj de la Societo estas esperantistoj. Ili proponas, anstataŭ la angla lingvo, uzi Esperanton kiel pli oportunan internacian pontolingvon. Ja esperanto damaĝas neniun nacian lingvon kaj samtempe amike alproksimiĝas diversnacianojn. Societo "Espero" proponas starigon de reto de similaj societoj. El la humanisma vidpunkto nepre kuraĝiginda kaj apoginda projekto, almenaŭ per enskribiĝo en la gastlibron de Societo "Espero". Adreso: www.espero.kiev.ua

Saniga influo de la muziko de Mozarto




Influo de muziko je multaj funkcioj de la homa organismo estas pruvita per vico da sciencaj eksperimentoj. Estas sendube ke muziko influas le vegetativan nervan sistemon, sangopremon, pulson, muskolan streĉecon ktp. Tiu influo dependas de speco de muziko, de individuaj emoj, de edukiteco de homo... Muziko de Mozarto (1756-1791), laŭ sia influo je la homa organismo, supreniras ĉiujn aliajn specojn de muziko. Kaŭzoj de tiu escepta influo de la muziko de Mozarto je homa organismo estis lastatempe science esploritaj kaj konfirmitaj. Adreso: www.adhumanitatem.com/esper/mozarto.htm

Diogeno el Sinopo - originala naĝanto kontraŭ ĝenerala influo




Kun vivo kaj instruo de Diogeno el Sinopo (404-323 a.K.), antikva greka pensulo kuraĝe naĝanta kontraŭ ĝenerala fluo, indas nepre konatiĝi. Diogeno estis intelekte sendependa pensulo, tre sprita kaj senkompromisa. Sendepende de iuj liaj socie apenaŭ akcepteblaj opinioj, Diogeno certe meritas respekton pro sia rarege elementara sincereco kaj boneco, kaj pri la vivo strikte laŭ tio, kion li konsideris ĝusta. Adreso: www.adhumanitatem.com/esper/diogeno.htm

Giordano Moya Escayola




Informilo de Barcelona Esperanto-Centro (n-ro 120, marto 2003) anoncis DUAJN SOMERAJN DIALOGOJN en Esperanto-restadejo Monistrol de Monserrat en Barcelono 6-7.09.2003. Ĉiu aliĝinto ricevos senpage ekzempleron de la verko "La Homa Vivaventuro" de Giordano Moya Escayola, vicsekretario de BEC Giordano Moya Escayola estas unu el la plej elstaraj homaranistoj.
Giordano MOYA ESCAYOLA (Terrassa, 1913-2009), elektro-teknikisto, estis esperantista aktivulo kaj verkisto el Katalunio, Hispanio.
Esperanto estas lingva, kaj homaranismo la idea projektoj de Ludoviko Lazaro Zamenhof (1859-1917). Ili ambaŭ estas inspiritaj per humanismaj idealoj. Kontakto: BEC, Bassegoda 40-3-1, ES-08028 Barcelona, Hispanio; tel. 93 333 80 81

Ludoviko Lazaro Zamenhof en TTT-ejo de Ligo "Humanitas"




Ludoviko Lazaro Zamenhof (1859-1917), aŭtoro de unikaj humanismaj projektoj - esperanto, hilelismo, homaranismo - estas prezentita en TTT-ejo de Ligo "Humanitas" per konciza biografio kaj kelkdek da originaj pensoj, dank' al kiuj oni povas facile kompreni kio origine estas esperanto, hilelismo, homaranismo kaj kion Zamenhof celis iniciatinte ilin. Se estas interesiĝantoj por revigligo de hilelismo kaj homaranismo kiel specifaj formoj de Esperanto-humanismo, Ligo "Humanitas" pretas fondi hilelisman kaj homaranisman rondojn kadre de la ligo. Adreso: www.adhumanitatem.com/esper/llz.htm

Marko Tulio Cicerono en TTT-ejo de Ligo "Humanitas"




TTT-ejo de Ligo "Humanitas" estas pliriĉigita per TTT-paĝo dediĉita al elstara romana oratoro kaj filozofo - Marko Tulio Cicerono (106-43 a.K.). Kelkdek da liaj famaj eldiraĵoj estas publikigitaj en la paĝo en la latina originalo kaj en la esperanta traduko. Multaj eldiraĵoj de Cicierono eniris mondan trezorejon de la humanisma pensaro. Cicerono estas alte taksata kaj respektata en humanista mondo. Adreso: www.adhumanitatem.com/esper/cicerono.htm

Elstaraj humanistoj en TTT-ejo de Ligo "Humanitas"




En interreta paĝaro de Ligo "Humanitas" estas ĝis nun publikigitaj koncizaj biografioj kaj dekoj da pensoj de jenaj elstaraj humanistoj kaj aliaj pensuloj: Jan Amos Komensky, Aristotelo, Johann Gottfried Herder, Erasmo el Roterdamo, Bertrand Russell, Claude Adrien Helvetius, Diogeno, Lev Nikolajevich Tolstoj, Thomas More, Arthur Schopenhauer kaj Ivan Supek. Estas ankau prezentitaj Moseo, Jesuo, Sidarto Gotamo kaj Konfuceo. Al la unuopaj paĝoj gvidas grizkoloraj retligiloj de sur paĝo: www.adhumanitatem.com/esper/historio.htm

En Ligo "Humanitas" membras jam pli ol 200 membroj




En Ligo "Humanitas" - la unika humanisma organizaĵo aganta internaciskale en Esperanto - post nek unu jaro ek de ĝia fondiĝo membras jam pli ol 200 membroj el 52 landoj de la mondo. Plimulto da membroj estas esperantistoj, kio atestas ke Esperantujo, estanta mem frukto de humanismaj revoj de ĝia iniciatinto, bezonegis tian organizaĵon. Estas invitataj adeptoj de hilelismo kaj homaranismo, kiel specifaj specoj de Esperanto-humanismo, aliĝi al la ligo kaj fondi kadre de ĝi proprajn klubojn kun propraj kunordigantoj. Kontakto: humanitas@adhumanitatem.com

Lanĉitaj "Humanitas Novaĵoj"




Je iniciato de kelkaj siaj membroj Ligo "Humanitas" lanĉis TTT-paĝon "Humanitas Novaĵoj". En la paĝo estos publikigataj novaĵoj el Ligo "Humanitas" kaj rilate ĝin, sed - iom post iom kaj ĉiam pli kaj pli - ankaŭ novaĵoj el la humanista mondo ĝenerale. La paĝo estos refreŝigata depende de ricevado de novaĵoj. Estas invitataj unuopuloj kaj organizaĵoj agantaj surkampe de humanismaj valoroj sendi al "Humanitas Novaĵoj" koncizajn informojn pri siaj aktivecoj. Adreso: www.adhumanitatem.com/esper/novajhoj.htm








Elŝuti 34.12 Kb.

  • Giordano Moya

  • Elŝuti 34.12 Kb.