Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Forkortelser

Elŝuti 105.45 Kb.

Forkortelser
Dato15.03.2017
Grandeco105.45 Kb.

Elŝuti 105.45 Kb.
Forkortelser

i

Ordbogen.

an

Anatomi
km

Kemi

ar

Arkitektur
li

Litteratur

as

Astronomi
ma

Matematik

bin

Bindeord
md

Medicin

bi

Biologi
mk

Mekanik

bo

Biord
mt

Metal

bot

Botanik
ml

Militær

el

Elektricitet
mi

Mineral

fi

figurlig
mu

Musik

fil

Filosofi
my

Mytologi

fin

financiel
no

Navneord

for

Forholdsord
po

Politik

fo

Fotografi
rl

Religion

fy

Fysik
S0

Søvæsen

geo

Geografi
tk

Teknik

geol

Geologi
to

Tillægsord

geom

Geometri
tf

Trafik

gr

Grammatik
tr

transitiv

hdl

Handel
tp

Typografi

itr

intransitiv
vtr

veterinær

ju

Jura
zo

Zoologi

Den danske Retskrivning er taget efter Dansk Retskrivnings Ordbog, udg. af Undervisningsministeriets Retskrivningsudvalg.

Fællesord.

A
abnorma, absoluta, abstrakta, absurda, adjektivo, adjunkto, • adjudanto, administracio, admiralo, adreso, advento, ad-verbo, aeroplano, agento, akademio, akoio, akreditivo, akrobato, akso, akto, aktiva, akumolatoro, akurata, akuzativo, akvarelo, akva-rio, albutno, alegorio, alegro, alfabeto, algo, algebro, alhxemio, ali-bio, aligatoro, alkoholo, alkovo, almanako, alpako, altano, alumi-nio, aluno, amatoro, amazono, ambasadoro, amboso, ambulanoo, amen, amfiteatro, amnestio, amoniako, amortizi, ampero, amuleto, analfabeto, analoga, anapesto, anarkio, anatomio, andanto, ane-mono, angino, animalo, anonima, antikristo, antikva, antilopo, anti-patio, antipodo, aparato, apetito, apokrifa, apopleksio, apostrofo, apoteko, aprilo, arabesko, aresti, argumento, aristokrato, aritme-tiko, arkitekto, arkivo, armeo, arseniko, artilerio, asesoro, asfalto, asketo, astrologo, astronomio, atlaso, atleto, atmosfero, atomo, aŭ-dienco, aŭgusto, aŭtografo, aŭtomato, aŭtomobilo.
Anapesto estas trisilaba versero, en kiu post du mallongaj aŭ senakcentaj silaboj sekvas unu longa aŭ akcenta silabo. Oni kutime notas ĝin per ∪ ∪ -. Ekzemploj: "anapest'" (unu anapesto), "Ne riproĉ | u la sor | ton, ho ju | na ani | mo" (kvar anapestoj plus kroma silabo).


B


bacilo, bagatelo, bakterio, balasto, balkono, balono, balu-. strado, banala, banano, banderolo, bandito, banko, barako, barbaro, bariero, barikado, barometro, barono, bastardo, bataliono, baterio, bazalto, bazaro, benefico, benzino, benzolo, betono, biblio-grafio, biblioteko, bileto, binoklo, biografio, biologio, bivako, boj-koti, bolŝeviko, bombo, bombardi, botaniko, bramano, bremso, budaismo, buldogo, bulvardo, butiko.

C

celuloido, cemento, cendo, centimetro, ceremonio, cigaro, . cigaredo, oikorio, cirkulero, oirkuraflekso, oitrono, civila, ci-vilizaoio.

D


G
damasko, darvinismo, dato, dativo, debato, decembro, deoi-• mala, decimetro, definitiva, deflacio, dekametro, dekreto, delegacio, delto, demokratio, demonstracio, departemento, despoto, detektoro, diademo, diagramo, diagnozo, diagonalo, diakono, dia-lekto, dialogo, diamanto, diametro, diktatoro, diletanto, diplomo, diplomato, direktoro, diskonti, diskreta, diskuti, distanco, distrikto, divano, diversa, dividendo, docento, doktaro, doktrino, dokumento, dolaro, dominikano, dragono, dramo, domedaro, drosko, duelo, dueto, dukato, dumpingo.

E

ebonito, egoismo, eho, ekonomio, eksoelenco, ekskremento, • ekspedioio, eksperimento, eksperto, eksplodi, eksponi, eks-ponento, ekspresa, ekstazo, ekstemporalo, ekstra, ekstrakto, ekstra-vanganco, ekvatoro, ekvivalento, ekzameni, ekzemplo, elefanto, eleganta, elektro, elemento, elevatoro, elipso, elito, emajlo, eman-cipi, emblemo, eminenta, emulsio, empiro, energio, enketo, epide-mio, epigramo, epilepsio, epizodo, erotika, eskadro, eskadrono, eskorti, establi, estetiko, estrado, etaĝo, etapo, etato, etiko, eti-keto, etimologio, etnografio, evangelio, eventuala, evoluoio.


F


fabriko, faceto, fakiro, faktoro, fakturo, fakultato, falko, fa-• milio, familiara, fanatika, fanfaro, fantazio, faraono, farizeo, -armacio, fasado, fasti, fazo, fazano, feo, februaro, feldspato, femi-nismo, fenomeno, ferio, festo, fezo, fiasko, fibro, figuro, filantropo, filatelisto, fdharmonio, filistro, filmo, filologo, filozofo, filtri, finalo, financo, firmamento, fizionomio, flago, flakono, flegma, flirti, fone-tiko, fonografo, fonometro, formo, formato, forsto, fortuno, forumo, fosforo, fotografi, frakcio, fregato, frekvenco, frekventi, fresko, friso, fronto, frosto, fundamento, funkoii, furio.

G

galanta, galanterio, galerio, galoŝo, galvana, galvanizi, ga-• maŝo, garantio, garnituro, gaso, garnizono, gazelo, genera-cio, generalo, genio, genitivo, geografio, geologio, geometrio, gi-ganto, girlando, gitaro, glacea, gladiatoro, gladiolo, glazuro, gloso, gnejso, golfo, gondolo, gongo, gorilo, gotika, grado, grafiko, grafito, grafologio, gramo, gramatiko, granito,gratuli, grupo, gruzo, gutaperko.

ĝazbando, ĝendarmo, ĝirafo.

H

halo, halelujo, hamstro, haremo, harmonio, harmoniko, har- moniumo, harpo, harpuno, hegemonio, heksametro, hektaro, hektolitro, heliotropo, heliumo, hemoglobino, hemoroidoj, herma-frodito, hermetika, heroldo, hieroglifo, hipodromo, historio, homeo-patio, homogena, honorario, hordo, horizonto, horizontala, horo-skopo, hortensio, hospitalo, hotelo, humana, humoro, hundo, hura, husaro.

I

ibiso, ido, ideo, ideala, idioto, idiotismo, ilumini, ilustri, imponi, importi, impresario, improvizi, impulso, indekso, indiano, in-digo, individualismo, industrio, infanterio, inflaoio, ingredienco, in-ĝeniero, injektoro, inkluziva, inkognito, inkvizicio, insekto, inspekti, inspektoro, inspiri, instali, instanoo, instinkto, institucio, instituto, instrukcio, instrumento, integralo, intelekto, intendanto, inteligenta, interdikto, interesa, interpelacio, intervalo, intervjuo, intima, in-trigo, invalido, inventaro, investituro, ironio, islamo.

J

jaguaro, jaĥto, jako, jambo, januaro, Jezuo, jezuito, jodo, jodoformo, jubileo, julio, junio, juro, juvelo.

Kkabalo, kabareto, kabineto, kablo, kabrioleto, kadenco, ka-. deto, kafo, kaftano, kajo, kakao, kalejdoskopo, kaleŝo, kali-bro, kalko, kalifo, kalorio, kamarado, kamelo, kameleono, kanalo, kanapo, kanario, kanceliero, kandelabro, kandidato, kanibalo, ka-nono, kantato, kantonmento, kantoro, kaolino, kapitalo, kapitula-cio, kapoko, karaktero, karakterizi, karamelo, karato, karavano, kariero, karikaturo, kariolo, karmezino, karnavalo, kartono, karu-selo, kaso, kaseto, kasto, kastrj, kasuaro, katakombo, katalogo, ka-taro, katastrofo, katedro, katedralo, kategorio, katehismo, katodo, katoliko, katuno, kaŭĉuko, kavalerio, kavaliro, kavalkado, kaviaro, kazemato, kazerno, keglo, kerno, kerubo, kilogramo, kilovato, kine-matografo, kinino, kirurgo, kitelo, klapo, klara, klarneto, klaso, klasifiki, klasika, klemato, klerikala, kliento, klingo, kliniko, klinko, kloako, kloroformo, kloro, klubo, koeficiento, kokaino, kokardo,

koketa, kokoso, kolego, kolegio, kolektiva, kolibro, koliko, kolonelo, kolonio, koloso, ikolporti, komandi, kotnandoro, kombini, komedio, komentario, kometo, komika, kotnisaro, komisiono, komitato, ko-mizo, komodo, ĥompakta, kompanio, kompaso, kompetenta, kom-pleksa, kompleta, komplimento, komploto, komponi, kompoto, kom-promiso, kompromiti, koncerto, koncesio, kondensatoro, kondolenci, kondoro, konduktoro, konfekcio, konferenoo, konfiski, konflikto, kongreso, konjako, konjugacio, konkava, konkordato, konkreta, kon-kurenco, konsekvenoo, konservativa, konservatorio, konsistorio, kon-sonanoo, konsonanto, konstanta, konstati, konstitucio, konsulo, konto, kontakto, kontanta, kontinento, kontingento, kontoro, kontrabando, kontrabaso, kontrakto, kontrasto, kontroli, konvalo, konveksa, kon-venoio, konzerno, kooperativo, kopio, koralo, korano, korespondi, koridoro, korko, korporacio, korpulenta, kosinuso, kosmetiko, kosmo-logio, kostumo, kotangento, kotiljono, kotleto, kozako, kratero, kre-dito, kreditoro, krepo, kriketo, kriminala, kristalo, kritiki, kroketo. krokodilo, krokuso, kromo, krono, kroniko, kronologio, kronometro, krucifikso, ksilofono, kulio, kuliso, kulmini, kulturi, kupeo, kupono, kuriero, kurioza, kurso, kursivo, kvadrato, kvadrilo, kvalito, kvarco, kvartalo, kvarteto, kvasto, kvintesenco, kvinteto, kvita, kvociento.

L

laboratorio, laguno, lako, lakeo, lakona, lampo, lanco, lando, • lanterno, lapiso, larvo, laŭnteniso, legato, legendo, legitimi, leksikono, lektoro, leopardo, levkojo, liberala, likvidi, liliputa, limo-nado, linio, liriko, listo, litanio, literaturo, litografio, liturgio, livreo, logaritmo, logiko, logogrifo, lojala, lokalizi, lokomobilo, lokomotivo, lordo, lunĉo, lupino, lupuso.

M

magio, magistro, magistrato, magneto, maizo, majo, majo-• liko, majoro, makarono, maksimumo, malario, malto, ma-mono, mamuto, manao, mandato, mandolino, maneĝo, manifestacio, manometro, mansardo, mantiso, manufakturo, manuskripto, maroi-pano, margarino, marmelado, marmoro, marŝalo, masiva, masko, masto, matadoro, matematiko, materia, materialo, matrioo, ma-trono, mazurko, medalo, medaliono, mediano, medicino, medika-mento, mediumo, melankolio, melaso, melodio, melodramo, me-

lono, membrano, memorando, menaĝerio, meningito, menslruo, menuo, menueto, meridiano, merkantilismo, mesio, metafiziko, me-talo, metamorfozo, meteoro, meteorologio, metodo, metro, metriko, mezalianoo, miaŭi, mikrobo, mikrofono, mikroskopo, milda, mili-ardo, milico, milimetro, miliono, mimiko, mimozo, minareto, mine-ralo, tniniaturo, tninistro, minus, minuto, mirabelo, miraklo, miri-ado, mistiko, mitiologio, mnemotekniko, mobilizi, tnodo, modelo, moderna, moduli, momento, monarko, monogamio, monogramo, monoklo, monologo, monoplano, monopolo, monoteismo, monotona, monumento, mopso, moralo, morfino, moskeo, moskito, mosto, mo-tivo, motoro, mozaiko, multipliki, mumio, muro, muso, muskato, muslino, muziko.

N

nafto, naitalino, naiva, naturo, naŭtilo, navigacio, negativa, • nekrologo, nektaro, nervo, neŭtrala, nihilisto, nikotino, nito, nomado, nordo, normo, normala, novelo, novembro, novico, nu-anoo, nulo, nutnero.

O

oazo, obelisko, objektiva, oblato, obligacio, observi, ooeano, • ofensivo, oficiala, oficiro, ofte, oktavo, oktobro, olivo, omni-buso, omeleto, opalo, opero, operacio, opio, opozicio, optiko, opti-mismo, orangutango, organismo, organizi, orgio, originala, orkestro, orkideo, ornato, ornitologio, ortodoksa, ortografio, ovalo.

P

paciento, pacifismo, palaco, palmo, panelo, paniko, panoramo, • panteismo, pantero, pantomino, papiruso, papriko, paro, para-dizo, paradoksa, parafino, paragrafo, paralela, paralelogramo, par-celo, parentezo, parfumo, pario, parko, parlamento, parodio, par-tero, partio. pasiva, pastinako, patento, patoso, patriarko, patrioto, patrono, paŭzo, pavilono, pedagogo, pedalo, pedanta, pedelo, peli-kano, penco, pensiono, pepsino, perfekta, pergameno, periferio, periodo, periskopo, perlo, perono, perpleksa, persono, perspektivo, perversa, pesimismo, pesto, pfenigo, piano, pietismo, pilgrimi, ping-vino. pioniro, piramido, pirato, pistolo, plagiato, plano, planedo, planti, plastiko, pleonasmo, plus, poeto, poezio, pokalo, poligono, politiko, polko, pomado, pontono, poplo, populara, poro, poroelano,

10

porcio, portalo, portreto, pozitiva, prelato, preludo, premio, pre-miso, primitiva, principo, prioro, prismo, privata, privilegio, pro-blemo, procento, proceso, procesio, produktiva, profesio, profesoro, profeto, profilo, programo, projekto, proletario, prologo, propa-gando, prospekto, protektorato, protesti, protestanto, protokolo, protoplasmo, provianto, provinco, prozelito, psalmo, pseŭdonimo, pudelo, pulso, putnpi, punĉo, punkto.
Psalmoj (helena psalmos - laŭda kanto) estas himnoj de la hebrea religia poezio kaj preĝoj (el la Malnova testamento). Ili konsistigas la deknaŭan libron de la Malnova testamento, la Psalmaron. Oni atribuas la aŭtorecon de la psalmoj al la reĝo Davido (ĉirkaŭ 1000 a.K.)
puritano, purpuro.


R

rabarbo, rabato, racionalismo, radio, radikala, radiofonio, radiumo, raketo, rando, rango, ranunkolo, raso, raspi, rebuso, recepto, redakcio, redaktoro, referenco, reformacio, regento, regi-mento, regiono, registri, regulatoro, reklamo, rekordo, rekruto, rektoro, relativa, reliefo, religio, renesanco, renfo, repertuaro, re-spekto, respektiva, respubliko, restoracio, retoriko, retorto, reŭma-tismo, revizoro, revolucio, revolvero, revuo, rezignacio, rezolucio, reznltato, rimo, ringo, rivalo, rojalisto, rokoko, romano, romantiko, rombo, rosmareno, rubriko, rudimento, ruino, rusto, rutino.

S

safiro, safrano, sakramento, sakristio, saksofono, salamandro, salato, salpetro, samovaro, sanatorio, sandalo, sardino, sarko-fago, satano, satiro, sceno, sceptro, sekanto, sekstanto, sekto, se-kundo, sekundanto, sekundara, seminario, senato, sensacio, senti-mentala, serenado, serio, serumo, servico, sfinkso, sifiliso, signalo, silko, simbolo, simetrio, simfonio, simpatio, sinagogo, sindikato, sintezo, sinuso, situacio, skalo, skalpo, skandalo, skeleto, skemo, skio, skismo, skolastiko, skolopendro, sociala, sodo, sofo, soflsto, sojlo, soldato, solida, solidara, solisto, solventa, sonato, soneto, so-prano, sortimento, speciala, spektaklo, spekulativa, spiono, spirala, spiritismo, sporto, stabo, stafeto, stako, stando, stango, staniolo. starti, statistiko, stativo, statuo, staturo, statuto, stearino, steno-grafio, stereometrio, stereoskopo, sterlingo, stifto, strando, strategio, strigli, striknino, strofo, strukturo, studento, stumpo, subjektiva, sublimato, substanco, sultano, sumo, supo, superlativa, surogato, suvereno, svingi.

11

T

tabelo, tabernaklo, tabureto, tafto, takto, taktiko, talento, talismano, talko, tamburino, tango, tangento, tantiemo, ta-peto, tarifo, tatui, teatro, tekniko, teksto, telefono, telegrafo, tele-gramo, teleskopo, temo, temperamento, temperaturo, templo, ten-denoo, teniso, tenoro, teo, teologio, teorio, teraso, teroeto, tere-binto, teritorio, termometro, teroro, testamento, timiano, tinkturo, tipografio, tirano, tomato, tono, tornistro, torpedo, torturo, tradicio, trafiko, tragedio, tragika, traktato, traktoro, transakcio, transforma-toro, transito, transitiva, trapezo, trio, tribuno, bributo, trigonome-trio, trihino, triumfo, triviala, trofeo, trokeo, trono, trotuaro, truba-duro, trupo, trusto, tualeto, tuberkulozo, tumulto, tundro, tunelo, turbano, turbino, turisto.

u

ultimato, uniformo, universo, universala, universitato, urino, urno, utopio.

V vakcini, valso, valuto, vatnpiro, vanilo, varo, variaoio, varie- teo, vasalo, vato, vazelino, vegetara, venera, verando, ver-muto, verso, veterano, viadukto, vikario, vino, violo, virtuozo, vi-triolo, vivisekcio, vokalo, volto, vulkano, vulkanizi.

z zebro, zenito, zigzago, zinko, zono, zoologio.


Elŝuti 105.45 Kb.


Elŝuti 105.45 Kb.