Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Financa subteno por Bonaero

Elŝuti 21.85 Kb.

Financa subteno por Bonaero
Dato24.03.2017
Grandeco21.85 Kb.

Elŝuti 21.85 Kb.

El fervoja mondo 14/2013
Argentino: Financa subteno por Bonaero
Preskaŭ 1,2 miliardojn da dolaroj disponigos Inter-American Development Bank por modernigo de fervoja reto Roca en Bonaero. Konkrete en linioparto Plaza Constitución – La Plata estas preparata elektrizo per kurentoprovizada sistemo 25 kV/50 Hz por 74 milionoj da dolaroj, renovigo de pontoj kaj aliaj konstruaĵoj por 102 milionoj da dolaroj, 82 milionojn da dolaroj kostos renovigo de la linio, kaj 120 milionojn da dolaroj postulos nova interkomunikada kaj sekureca aranĝaĵo. Trajnkurson el ĉefurbo Bonaero al La Plata nun uzas 37 milionoj da vojaĝantoj en jaro. La ekspluatanto atendas, ke en unua jaro post elektrizo tiu ĉi nombro kreskos al 55 milionoj.
Britio: Muzeo kaj tramtrafiko en Beamish
En nordorienta Anglujo, nur kelkajn kilometrojn sude de la urbo Newcastle upon Tyne, troviĝas unu el la plej multe vizitataj subĉielaj muzeoj en Britio.

La muzeon en naturo fondis en 1970 Frank Atkinson sur areo 121 hektaroj. Baza ideo de la muzeo estas montri al vizitantoj vivon de loĝantaro en regionoj Durham kaj Northumberland en du tempoperiodoj – de la jaroj 1825 kaj 1913, ke oni povu kompari ĝiajn ŝanĝojn.

Ni iomete rigardu almenaŭ trafikan parton de la muzeo:

Post eniro en vizitcentron ni venas al proksima tramhaltejo. Baldaŭ eksonoras tintado kaj venas historia duetaĝa tramo. Tramakompanisto en historia uniformo invitas entramiĝi kaj post momento ni povas de la supra etaĝo spekti la tutan muzeon. Proksimume 2 km longa tramvojlinio kunligas unuopajn partojn de la muzeo. Ni unue preferas traveturi la tutan muzeon, poste ni eltramiĝas en unu el haltejoj por viziti bienegon Pockerel kaj objektojn de ĉi tiea fervojo. Malgranda sinjora sidejo aperis sur monteto inter malnovaj fagoj jam en 10-a jc. Novaj loĝobjektoj el jaro 1810 alkonstruitaj al mezepoka ŝtona halo el jaro ĉirkaŭ 1400 nun proksimiĝas manieron de vivo de pli malalta provinca nobelaro kaj servistaro ĉirkaŭ jaro 1820. Al sidejo apartenis ankaŭ unu el la plej malnovaj fervojoj en lando. Vagonojn kun karbo sur lignaj reloj komence tiris ĉevaloj, pli poste vaporlokomotivoj de simpla konstruo. Remizo kun vagonriparejo datiĝas de la jaro 1825. Mallonga linio, sur kiu trafikas replikoj de tiutempaj lokomotivoj, finiĝas ĉe kapstano montranta tiaman minekspluatadon de karbo.

Se ni veturas plu al proksima urbeto, ni povas viziti krom alian fervojan stacion de kompanio Nordorienta fervojo (The Nord Eastern Railway). Tiu ĉi kompanio posedis vastan reton da linioj irantaj tra regionoj Northumberland, County Durham kaj North Yorkshire kaj servantaj plejparte al vartrafiko. Rowley estas tipa provinca stacio en stato proksimume el jaro 1910. Por trarigardi ĝin, ni devas trairi ferponteton el Howden-le-Wear kaj preterpasi regejon el jaro 1896, transportita en la muzeon el Carr House East. Rekte en stacidomo ni povas enrigardi atendejon kaj trafikkancelarion. La stacio estis lumigata neniam de elektraj aŭ gasaj, sed nur de oleaj lampoj. Parto de arealo estas ankaŭ remizo kaj vendejo kun karbo. En someraj semajnfinoj vizitantoj de la muzeo povas veturi per historia trajno sur mallonga ringtrako.

Interesa estas ankaŭ vizito de karbominejo kaj apude situanta minista kolonio, najbare de kiu sur branĉtrako staras interesaj minejlokomotivoj.

Teksto al fotoj:


  1. Tramo n-ro 196 origine el urbo Porto proksimiĝas al haltejo, situanta proksime de enirejo en la muzeon. Malproksime estas videbla repliko de aŭtobuso ebliganta eĉ transporton de invalidoj en veturiletoj.


  1. Vidaĵo de fervoja stacio de Nordorienta fervojo vidita de sur ponteto direktiĝanta al arealo de la lokomotivejo.

Ĉeĥio: Nova miniaturo de Fervoja provcentro Velim en Reĝlando de fervojoj


Ekspozicio de fervojminiaturoj en Reĝlando de fervojoj en Praha-Smíchov estis pliriĉigita per plia interesa vidindaĵo. Okaze de 50-jariĝo de Fervoja provcentro Velim en 2013 ĉeĥaj fervojaj miniaturistoj ĉi tie konstruis funkcian miniaturon de Fervoja provcentro de la Esplorinstituto fervoja Velim.

Propra centro disponas pri du kunligitaj provringoj longaj 13,276 kaj 3,952 kilometrojn. Kontaktlineo super la ringoj estas sendependa kaj post kompleta rekonstruo de elektrosubstacio plenumas rigorajn postulojn de TSI (Teknika specifo por intersistema funkcieblo de eŭropaj fervojoj). Modernigon trairis ankaŭ relvoja surkonstruaĵo, kaj tial eblas testado de veturiloj ĝis rapido 250 km/h, se temas pri veturiloj kun klinebla vagonkesto. Rapido tamen ne estas ununura kaj ne plej grava parametro, kiun oni ĉi tie testas. Aliaj estas ekzemple bruo dum ekspluatado, reago al ŝanĝoj aŭ perturboj en kurentoprovizado.

Propra miniaturo en Reĝlando de fervojoj havas dimensiojn 2,2 x 1,6 metroj, kaj en responda proporcio ĝi kopias situon d ĉiuj gravaj trakoj kaj konstruaĵoj de la centro. Sur granda provringo troviĝas enservigita „por testado“o veturilkombinaĵo de Germanaj Fervojoj (DB) ICE 2, kaj sur malgranda provringo lokomotivo Taurus de Aŭstraj Federaciaj Fervojoj (ÖBB). Ambaŭ trakciilojn povas infanoj kaj plenkreskuloj mem ekfunkciigi premante regbutonon sur flankvando de la miniaturo. Se vi do eĉ kun infanoj iam venos al Prago, nepre vizitu ankaŭ Reĝlandon de fervojoj, kaj ĝian miniaturon de Fervoja provcentro Velim, lokita en granda kinosalono.
Francio: Ĉu aperos nova holdingo? La jaro 2014 decidos
Franca trafikministro en printempo 2014 prezentos proponon por leĝo, kiu kunligos nacian trafikiston SNCF kaj administranton de infrastrukturo RFF. Aperos tiel holdingo konata ekzemple en Germanio, Italio aŭ Aŭstrio. En jaro 1997 okazis transformo de la fervojo, en kiu administrado de trafika vojo estis apartigita de trafikistoj. (Sama transforma sistemo estis uzata ankaŭ en aliaj landoj, ekz. en Ĉeĥa respubliko.) Argumento de Francoj por rekunligo kaj kreo de holdingo estas menciata dissplitiĝo kaj nekunordigo en administrado de fervoja infrastrukturo. Okaze de transformo estos ankaŭ solvata debeto de RFF atinganta 40 miliardojn da eŭroj, kiu ĉiujare kreskas je 1,5 miliardoj.

Germanio: Modernigo de serio 189 plivastigos ĝian uzadon


DB Schenker Rail mendis ĉe kompanio Siemens modifi 32 el 90 lokomotivoj serio 189, pri kiuj ĝi disponas. La veturiloj estas destinitaj por trafikado en Pollando kaj Ĉeĥio. La seria modifo komenciĝos en unua duono 2014, por ke ekde valido de horaro 2014/2015 eblu ekspluati almenaŭ 15 veturilojn. Celo estas trafiki vartrajnojn sen lokomotivŝanĝo inter Germanio, Pollando kaj Ĉeĥio. La serio 189 havas maksimuman rapidon 140 km/h kaj disponas pri povumo ĉirkaŭ 6 mil kW.
Germanio: Bombardier liveros al DB pliajn elektrajn lokomotivojn
Germanaj Fervojoj kaj kompanio Bombardier subskribis kontrakton por liveri ĝis 450 elektrajn lokomotivojn en valoro 1,5 miliardoj da eŭroj. La kontrakto validas ĝis la jaro 2023. Samtempe estis validigita interkonsento por produkti unuajn 130 veturilojn en kadra kontrakto – 110 por DB Schenker Rail kaj 20 por DB Regio. La lokomotivoj devenas de familio Traxx, kiu estas aprobita en 17 eŭropaj landoj, kaj enkadre de tio estis fabrikataj jam 1 600 lokomotivoj, el kiuj 700 trafikas sub signo DB.
Pollando: PKP Intercity aĉetos Flirt 3 por londistanca trafiko
Kompanio Stadler en konsorcio kun pola Newag sukcesis ĉe PKP Intercity gajni mendon por liveri 20 okvagonajn elektrajn veturilkombinaĵojn Flirt 3 en modifo por longdistanca trafikado. Valoro de la kontrakto inkluzive 15 jarojn da bontenado estas 350 milionoj da svisaj frankoj. Ĉiuj vagonkombinaĵoj estos liverataj ĝis fino de jaro 2015. Ĉiu kombinaĵo ofertas altan komforton inkluzive de bufedo, en unua klaso sidilojn en aranĝo 2 + 1, kaj ses tualetejojn. La veturilkombinaĵoj estas destinitaj por rapido ĝis 160 km/h.
Rusio: Dek jarojn post transformo de Rusaj Fervojoj
Rusa fervoja holdingo 1-an de oktobro 2013 festis unuan jardekon de sia aktivado. La kompanio estis fondita surbaze de dekreto de federacia registaro de la 18-a de septembro 2003, kaj plenajn 100 procentojn de akcioj posedas ŝtato (apartenas al agado de trafikministerio). Apero de RŽD estas kunligita kun transformo de rusaj fervojoj kaj havas taskon garantii agadojn, kiujn de fervoja trafiko atendas la registaro. Temas pri ekspluatado kaj modernigo de fervoja infrastrukturo , sed ankaŭ pri modernigo, evoluigo kaj liverado de servoj en pasaĝera kaj vartransporta trafikoj.

Por ŝtata kaj privata mono


Rossijskie Železnyje Dorogi aŭ Rusaj Fervojoj en lasta jardeko transportis ĉirkaŭ 11,5 miliardojn da pasaĝeroj kaj 14 miliardojn da tunoj de varoj. Ties dividaĵo en enlanda transporta merkato de vartrafiko en tiu tempo pligrandiĝis de 39,5 al 44 procentoj. La holdingo RŽD aktivas en ĉiuj sferoj de fervoja trafiko, kaj danke al partopago povas krom el ŝtataj rimedoj ĉerpi por ilia modernigo – renovigo de linioj, pasaĝera kaj vara trafikoj kaj veturilaro – ankaŭ financaj rimedoj el kapitala merkato. En jaroj 2003 ĝis 2013 estis investataj por evoluigo de fervojoj 3,1 trilionojn da rubloj.

En kategorio de infrastrukturo estis dutrakigataj aŭ tute novkonstruataj 1 700 km da linioj, 1 400 km da linioj estis elektrizataj, kaj renovigataj estis pli ol 17 mil kilometroj da linioj. Modernigo de infrastrukturo estas direktita al ĉefaj, plej ekspluatataj koridoroj, kiuj direktas al eksporthavenoj, kiel Murmansk, marhavenoj ĉe Balta kaj Nigra maroj, aŭ al Malproksima Oriento. Atentemo estis dediĉita ankaŭ al kontinentaj fervojlinioj, sur kiuj estas transportataj varoj kaj mineralaj krudaĵoj al Eŭropo, Ĉinio, kaj ankaŭ al Korea PR (antaŭ nelonge malfermita fervojlinio al Korea PR).Vojaĝantoj en novaj veturiloj kaj sur modernigitaj linioj


Malantaŭe restas nek evoluigo de linioj gravaj por pasaĝertrafiko. Signifa atentemo estas dediĉata por kunligaj linioj al gravaj flughavenoj en diversaj partoj de Rusio. Nuntempe kulminas laboroj por finkonstruo de fervoja infrastrukturo en ĉirkaŭaĵo de Soči, kie okazos Vintra Olimpiko. Krome estas preparataj ankaŭ projektoj de grandrapidaj linioj, kiuj kunligu ekzemple Moskvon kun Adler en sudoriento de la lando. Rusaj grandrapidaj trajnoj nun plejparte uzas ĝisnunan modernigitan infrastrukturon.

La kompanio RŽD en lasta jardeko sukcesis entrafikigi grandrapidajn trajnojn Sapsan (Aglo) kun maksimuma rapido 250 km/h sur linio Moskvo – Peterburgo, kaj Moskvo – Niĵni-Novgorodo. Grandrapidaj trajnoj sub komerca signo Allegro kunligas Peterburgon kun Helsinko. Renovigo de veturiloj estis kaj estas direktata ankaŭ al aliaj segmentoj de trafiko. Laŭ informo aperigita fare de UIC oni anoncis, ke RŽD en lasta jardeko aĉetis preskaŭ 3 mil novajn lokomotivojn, kaj preskaŭ 1 400 lokomotivoj estis modernigataj. Modernigon trairis krome preskaŭ 7 mil pasaĝervagonoj. Renovigo de veturiloj postulis dum ekzisto de RŽD preskaŭ 600 miliardojn da rubloj.Sur la foto tipa komerca homsvarmado dum atendo en fervoja stacio.
Svisio: Atendejo en Berno servas kiel kafejo
Svisaj Fervojoj ekspluatas en Berno atendejon, kiu servas ankaŭ kiel kafejo. Vojaĝantoj ĉi tie povas aĉeti trinkaĵojn kaj malgrandajn refreŝigaĵojn. La atendejo daŭrigas kontaktojn kun mempriserva zono SBB kaj proponas 25 sidlokojn kaj kelkajn pliajn lokojn proksime de priserva bariltablo. Netradiciaj spacoj estas malfermaj tage ekde 6-a matene ĝis 1-a horo post noktomezo.
Usono: Grandrapida linio en okcidenta Usono
En Kalifornio, ĉe okcidenta marbordo de Usono, estas konstruata grandrapida fervojreto longa pli ol 1 200 km, kiu priservos 24 staciojn. Mendo por konstruado de unua, 47 km longa linioparto en valoro preskaŭ 1 miliardo da dolaroj estis transdonita en jaro 2013. Nuntempe oni elektas liverantojn por du pliajn konstrusekciojn preskaŭ 100 km longajn, kaj kun supozataj investoj 1,5 ĝis 2 miliardoj da dolaroj. Komenciĝo de ekspluatado estas planata por jaro 2022. Por jaro 2023 estas planata redukto de vojaĝtempo inter Los-Anĝeleso kaj San-Francisko al malpli ol tri horoj.
Preparis Jindřich Tomíšek

Reviziis Heinz Hoffmann


Elŝuti 21.85 Kb.

  • Por ŝtata kaj privata mono
  • Vojaĝantoj en novaj veturiloj kaj sur modernigitaj linioj

  • Elŝuti 21.85 Kb.