Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Ffk 10 – eldonjaro ne indikita (= 2002), 32 paĝoj

Elŝuti 23.44 Kb.

Ffk 10 – eldonjaro ne indikita (= 2002), 32 paĝoj
Dato15.03.2017
Grandeco23.44 Kb.

Elŝuti 23.44 Kb.


FFK 10 – eldonjaro ne indikita (= 2002), 32 paĝoj:

E.H. Olsen: Bonaj trajnoj por ĉiuj

J. Tomíšek: Rekonstruo de fervojaj koridoroj en Ĉeĥa Respubliko

L. Sekereŝ: Ŝanĝo de naturo per konstruado de fervojlinioj

G. Sredić: Eksteraj kostoj de trafiko

H. Sonntag: Apliko de lumo-ondokondukiloj por telekomunikado, sekurigaj instalaĵoj kaj teleregado ĉe la Aŭstriaj Ŝtataj Fervojoj (OEBB)

J. Werner: Klasifiko en terminologa procedo

J. Marek: Diagnostiko de staciaj sekuriginstalaĵoj tipo DIAB-2FFK 11 – eldonjaro ne indikita (= 2003), 28 paĝoj:

R. Koleva,

K. Prodanov,

A. Saliev: Kalkuloj pri la socialekonomika efikeco de pasaĝertransporto laŭ merkataj segmentoj

S.A. Ananiev: Variant-organizado ĉe transporto de pasaĝeroj kadre de la urbo Sofio en 2002

A. Saliev: Kvalito de la pasaĝerservoj ĉe fervoja transporto

R. Miĥajlov,

J. Georgiev: Speciala priservado de nefacilmovaj personoj per fervoja transporto

V. Trifonova,

T. Rangelova,

P. Petkov,

D. Maneva: Estradperfektigo de fervoja vartransporto

R. Pobornikova,

D. Delanov: La muzeaj tradicioj en la bulgaraj fervojoj

G. Sredić: Aliĝo de orienteŭropaj fervojoj al transeŭropaj koridoroj

D. Hartig: Trajnveturado en la jaro 2100

H. Hoffmann: Translima trafiko per EgroNet


  • - -

La supra listo estas kompilita de Dana Esperantista Fervojista Asocio (DEFA), origine en 2004; jena eldono en 2005.

Internacia Fervojista Esperanto-FederacioFervojfakaj Kajeroj (ISSN 1602-3730)

Neregula informilo pri fakaj fervojaj aferoj
Dum la periodo 1992 - 2003 aperis 11 kajeroj kun jenaj artikoloj:FFK 1 – 1992, 3a eldono 1995 – 28 paĝoj:

P. Engen: Antaŭvortoj

P. Chrdle: Rekomendoj por verkado de fakaj artikoloj pri fervojo

L. Sekereŝ: Ek al seneraraj fervojfakaj tekstoj

J. Werner: Distingi kvalitojn en rilato de nocio kaj nomo

H.Hoffmann: Kio estas fervojo

J. Fortúnski: Pola elektro-manovra lokomotivo EM-10

J. Giessner: Funkcio kaj servoj de okcidentaj fervojoj

L. Kovař: Konklude
FFK 2 – 1993, 28 paĝoj:

H. Hoffmann,

J. Werner: Ankoraŭfoje: Kio estas fervojo

E. Glättli: La S-fervojo de Zürich

J. Fortúnski: Fervoja transporto en Pollando

I.Tereşneu,

M. Ştefan: Rumanaj fervojoj, turnoplato de Eŭropo

Dr.ing Wenkel Ne ĉiu vagono taŭgas

H. Hoffmann: Interesaj komplikaĵoj en difinlaboro

L. Kovař: Masmezurilo en ranĝstacioj

L. Kovař: Konklude
FFK 3 – 1994, 24 paĝoj (sur paĝo 24 erare indikite ’n-ro 2’):

Polak Zdenék: Trafika faklernejsistemo en Ĉeĥa Respubliko

H. Hauge: Sekurigado de traknivelaj pasejoj

Ion Bizduna: Nova metodologio por kontrolo kaj diagnostiko de injekta mekanismo de la dizelmotoroj 12LDA28 kaj 6LDA28 sen demunto de sur motoro

E. Glättli: La feruta koridoro tra Svislando

J. Werner: Pri la terminoj streno kaj streniĝo en la terminaro de IFEF

J. Giessner: Iom pri la tunelo sub la Maniko

L. Kovař: KonkludeFFK 4 – 1995, 20 paĝoj:

J. Giessner: Ĉu la fervojo estas bruema?

P. Zdenék: Restrukturado de Ĉeĥa Fervojo

E. Glättli: ZUB – La aŭtomata trajnbremsosistemo ĉe la S-fervojo en Zürich

E. H. Olsen: Novaj S-trajnoj

S. David: Horaro

G. Sredić: Sinergiaj efektoj de la integriĝo de societoj INTERCONTAINER kaj INTERFRIGO

L. Kovař: KonkludeFFK 5 – 1996, 36 paĝoj:

J. Giessner: La vojo de la fervoja Esperanto-terminaro ĝis 1995

G. Sredić: Malaperas la ’fluganta’ rado

J. Niemann: Aŭtomataj biletsistemoj – plia evoluo – elirpunkto en la sistemo SCANPOINT

E. Glättli: Kvar BRUNEL-distingoj por la Svisaj Federaciaj Fervojoj

J. Giessner: Ambiciaj energio-ŝparplanoj de Germana Fervojo DB

L. Sekereŝ: Purigado, lavado kaj desinfektado de varvagonoj

J. Halász: Kelkaj pensoj pri la interrilatoj de geometriaj kaj movadaj karakterizaĵojFFK 6 – 1997, 23 paĝoj:

J. Giessner: Novaĵoj pri la eŭropaj grandrapidaj linioj

G. Sredić: Amasa konstruado de fervojaj tuneloj

E. Glättli: Aŭdaca anstataŭigo de du unutrakaj fervojpontoj el fero per dutraka arka betonponto

DEFA: Fervoja tunelo sub Granda Belto

J. Halász: Fortoj, efikantaj al fervoja surkonstruadoFFK 7 – 1998, 23 paĝoj:

E. Glättli: Rulantaj elektro-centraloj

J. Niemann: Brunel-distingoj al Danaj Ŝtatfervojoj

L. Kovař: Modernaj informsistemoj por vojaĝantoj

J. Giessner: Transrapid kaj aliaj aktualaĵoj

J. Halász: La plej nova hungara fervojlinio estas projektata

G. Sredić: Grandrapidaj fervojaj linioj en Balkanio

FFK 8 – 1999, 15 paĝoj:

E. Glättli: La nova duetaĝa Intercity-navettrajno de la Svisaj Federaciaj Fervojoj (SFF)

M. Feifičová: La Arbara Fervojo en la regiono Čierny Hron

H. Hoffmann: Konciza historio de terminara laboro ĉe IFEF

E.H. Olsen: Metroo en Kopenhago

FFK 9 – 2001, 19 paĝoj:

E.H. Olsen: Planoj pri elkonstruo de la dana fervojreto

E. Glättli: La energi-provizado de la Svisaj Fervojoj

E.H. Olsen: Kopenhaga metrooE.H. Olsen: Stato de la firma ligo trans la Sundon

E. Glättli: La unua svisa pasaĝertrajno kun kliniĝtekniko


Elŝuti 23.44 Kb.

  • Internacia Fervojista Esperanto-Federacio Fervojfakaj Kajeroj (ISSN 1602-3730)

  • Elŝuti 23.44 Kb.