Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Eventoj n-ro 0014, 2/septembro '92, retpoŝta versio

Elŝuti 199.78 Kb.

Eventoj n-ro 0014, 2/septembro '92, retpoŝta versio
Dato15.03.2017
Grandeco199.78 Kb.

Elŝuti 199.78 Kb.

Eventoj n-ro 0014, 2/septembro - '92, retpoŝta versio

*******************************************************


ENHAVO

//////
Titolpaĝe: - La Papago: Telefona Esperanta Gazeto

- Esperanto ago-tago
Teorio: - Strategio kaj funkcio de Informa fako de UEA
Faka aplikado: - Ĉu la internacia komerco bezonas Esperanton?

- Kontaktoj serĉataj

- Manifesto por nova Eŭropo
Komerca aplikado: - *

- Resumoj en Esperanto en edukscienca revuo


Organizaj demandoj: - Vieno anstataŭ Prago
Aranĝoj: - IS trans lokiĝas!

- 26-a Konferenco de ILEI

- Konferenco de Kolektivo Esperantista Komunista

- Silvestra festo en Praha!


Alvoko!: - Festo por Eŭropo

- Proksimaj limdatoj


Movado: - Informa dorsosako

- Drezen: Historio de la Mondlingvo

- La unua Esperanto-grupo en Bolivio
Ringo: - *

- Asocio de publika utileco

- Syonai Dewa-Ningyo Sibai
Lingvo: - Aktiveco - Aktivaĵo
Afrika agado: - Faka instruado per Esperanto
Propagando: - Kiel propagandi?
Esperanto en radio: - Nova horaro ĉe Radio Havano
Leteroj: - ***
Filatelo: - Memore al Deng Yingchao

- Nervoj
Anoncetoj: - ***

- "Intimo" vokas vin

- Internecia konkurso por lernejanoj


Korespondi deziras: - ***
Anonco: - Sonkasedo!
*************************************************************************
TITOLPAĜE

//////////


Kiu faros similan en Eŭropo?
La Papago: Telefona Esperanta Gazeto

====================================


De la dua de oktobro 1989 funkcias telefona Esperanta gazeto en

Quebec, Kanado, nomata "La Papago". Ĝi estas ĉiutaga, kaj la longo

daŭras inter kvin kaj dekkvin minutojn. Ĝi estas

alvokebla de ie ajn en la mondo, se oni ne timas la

telefonkostojn.
La telefonanto povas aŭskulti la jam ekzistantajn informojn,

sed poste povas ankaŭ aldoni novajn. Tiu kontribuo iĝas la

artikolo por la sekva tago, ĉar la komputilo pli-malpli kiel

telefonrespondila aparato ĝin ripetas (kiel la papago...).


La telefonan gazeton Papago nun ĉ. dekkvin esperantistoj uzas

ĉiutage. Kelkaj jam regule vokas el Otavo, Kanado el Usono.

Ĝis nun ĉ. kvardek personoj kontribuis, kaj tridek aliaj estis

intervjuitaj de la papago. La traktitaj temoj estas tre diversaj

laŭ la plaĉo de la kontribuantoj. Ofte temas pri politiko kaj

pri Esperantaj aferoj. Aperas ankaŭ spritaĵoj, eseoj, informoj,

kantoj ktp.
La papago celas rapide, malmultkoste kaj moderne informi pri la

Esperantaj okazaĵoj en Montrealo, kaj plioftigi uzon kaj

praktikon (aŭda kaj parola) de nia ligvo.
Laŭplaĉe ofta "eldono"

----------------------


En la Montreala regiono ne oftas okazoj uzi kaj praktiki la

lingvon. Moderna vivo ja estas tia, ke multaj homoj ne plu

pretas veturi. La Esperantaj gazetoj estas maloftaj, kaj la

televido kaj la radio estas tro multekostaj por esperantaj

elsendoj. La telefono do estas interesa solvo. Ĝi estas

malmultekosta, kaj ĝi povas esti laŭplaĉe ofta.


Krome, male al televido aŭ radio, la aŭskultantoj povas ne nur

pasive ricevi informojn sed povas ankaŭ reagi kaj kontribui.

Alia avantaĝo estas, ke oni povas telefoni iam ajn, kaj tage

kaj nokte!


Du informaj sistemoj per unu telefonnumero

------------------------------------------


Krom aŭdigi la ĉiutagan Esperantan gazeton, la komputilo

servas ankaŭ kiel anonctabulo. La tabulo estas loko, kie oni

afiŝas mesaĝojn, legeblajn ĝis kiam oni ilin forprenas. Ĝi

povas enhavi informojn ekzemple pri la venontaj e-renkontoj.

Tiuj informoj de la anonctabulo estas riceveblaj ĉe la sama

telefonnumero, sed sendepende de la gazeto. (Fakte ĝi signifas

la funkciadon de du malsamaj, paralelaj inform-sistemoj).

La komputilo povas voki (kaj fakte vokas) la membrojn por

memorigi pri kunvenoj aŭ por organizi lastminutajn

renkontiĝojn, ekzemple kiam venas subite e-gastoj (ne ofta

fenomeno en Montrealo).
Kiel uzi la "Papago"-n?

-----------------------


Por aŭskulti "La Papago"-n, simple telefonu 1-514-2700054. Ĉe

la fino, se vi deziras, enparolu vian komunikon (artikolon) por

la sekvataga "eldono". La aparto limigas la daŭron de kontribuo

je dek minutoj.


Eblas kontribui sen aŭskulti la tutan programon post premo de

"*" sur la klava telefono.


Aŭskultante la Papago-n, se iu temo eventuale ne estos tro

interesa, oni povas salti al la sekva artikolo per simpla premo

al la telefonbutono "3".
La anonctabulo havas paĝojn, numeritaj inter 100 kaj 999. Jen

kelkaj titoloj el ili:


100 - Ĝenerala prezento;

101 - enhavtabelo ( en e-o);

110 - kiel uzi la Papago-n ;

111 - kiel uzi la tabulon ;

200 - Montreala E-Klubo;

201 - venonta renkontiĝo;

202 - lasta raporto;

210 - E-Societo Kebekia;

220 - Ontaria E-Asocio;
Por aŭskulti la deziratan informon, simple premu la paĝnumeron

kaj vi tuj aŭdos tion.


Se vi vokas al la Papago, vi tuj aŭdos la tagan eldonon de la

gazeto. Iam ajn vi povas iri al la tabulo aŭ reveni al la

gazeto:
- Premu #11 por aŭskulti la tabulon,

- Premu #10 por aŭskulti la gazeton.


Vi povas aŭskulti krom la taga eldono ankaŭ la kvar antaŭajn:
- Premu "1" por iri al la antaŭa kontribuo.

- Premu "3" por iri al la venonta kontribuo.

- Premu "01" por iri al la eldono de la antaŭa tago.

- Premu "O3" por reveni al la eldono de la posta tago.


Dum vi kontribuas al la Papago, jen kelkaj novaj eblecoj:
- Premu "*" por fini la kontribuon kaj daŭrigi la aŭskultadon

de la gazeto.


- Premu "61" se vi estas malkontenta kaj volas rezigni vian

kontribuon.


La venonta pliboniga paŝo estas krei reton de tiaj servoj en

multaj urboj tra la mondo. Ili tiam povos interŝanĝi voĉajn

artikolojn. Kiuj ŝatus okupiĝi pri komputilo en sia urbo por

tiu reto, bonvolu kontakti min ĉe la ĉi-suba adreso:


Patriko Monĵa,

7491, av. de Gaspé, Montreal, Quebec, Kanado, H2R 2A3.

Tel: 1-514-2708856
Rim: Por atento de orient-eŭropanoj (telefonsistemo kun pulsaj

signaloj)! Vi sciu ke la Papago estas atingebla (aŭskultebla

kaj ĉe la fino alparolebla) de iu ajn lando, sed la servojn (*,

11 ktp) vi povas uzi nur se vi havas klavan telefonon kun

ŝaltito pulso-tono! Por telefoni vi devas kiel kutime sed poste

vi devas transŝalti al tono-reĝimo, kaj tiel uzi la servojn.

La klava telefono mem sen pulso-tono ŝaltilo ankoraŭ ne

sufiĉas! Kontrolu vian aparaton!


La red.
*************************************************************************
Ĉu ankaŭ vi partoprenos?
Esperanto ago-tago

==================


La rezolucioj de pluraj verdulaj partioj, rezultitaj de lingvaj

debatoj montras, ke Esperanto havas multaj ŝancojn se, oni agas

racie.
Debatoj pri la lingva problemo ĉie kaj ĉiam bonvenas, sed

aparte utilas se ĝi okasas antaŭ granda publiko. Ĝuste la

grandan publikan manifestiĝon celas la internacia "Esperanta

ago-tago" la 10- an de oktobro en pluraj ĉefurboj en Eŭropo.

Tiu surstrata aktivado certe okazos minimume en Londono, Romo

kaj Budapeŝto, ke oni havas du celojn:


- atentigi la publikon pri Esperanto, disdonadi flugfoliojn,

informilojn (plej taŭga tempo ĉe la komenco de aŭtunaj

lingvokursoj), do elmontri ĝenerale, ke la Esperanto-movado

ekzistas;


- altiri la atenton de amaskomunikiloj, petante la publikan,

televidan debaton pri la problemoj de la internacia lingva

komunikado.
Estas tre grave - krom la zorga preparo - ke la surstrata apero

de esperantistoj estu kiel eble plej atento-kapta. Oni devas

prepari diversajn port-tabulojn, transparentojn, vesti sin

"sandviĉ-homo", ktp. - sed estas rekomendite ne tuŝi parti-

poltikajn aferojn, kaj neniel ataki la anglan lingvon! La ago-

tago ne nepre devas esti ege serioza, gi povas esti ankaŭ gaja,

leĝera, ja ankaŭ gravas, ke la esperantistoj mem bonfaru!
Nepre vi zorgu pri la dokumentado, fotado de la tuta aranĝo,

kion poste tuj sendu al la internacia kunordiganto d-ro Alberto

Menabene! Vi povas demandi lin pertelefone ankaŭ pri vialanda

organizanto:


Alberto Menabene,

via Monti Sibillini 3, I-00141 Roma

Tel: 39-6-890195
*************************************************************************
TEORIO

//////
Strategio kaj funkcio de Informa fako de UEA

============================================
----------------------------------------------------------------

Se Ivo Lapenna ankoraŭ sukcesis influi ĉiujn facetojn de UEA,

ni konsciu, ke nuntempe la vivo tiom kompleksiĝis, ke ne plu

eblas al individuo por regi entreprenon aŭ asociacion. Post la

principaro de Frostavallen ne plu aperis alia dokumento koncerne

la strategion kaj funkcion de la Informa Fako de UEA. Intertempe

okazis multaj ŝanĝoj en la socio kaj en la Esperanto-movado.

----------------------------------------------------------------


Principaro de informa agado

---------------------------


Antaŭ ol pensi pri organizaj aferoj kaj pri priskribo de taskoj

kaj prioritatoj, necesas havi klaran ideon pri tio, kion ni

esence celas. Unu el la premisoj estas, ke Esperanto estas rimedo

por kontribui al pli da feliĉo por la homaro.


Ni aktivas por Esperanto ĉar tiel ni esperas trovi pli da

persona kontento. Per sia agado, la aktivuloj pri enformado

spertu personan kontentiĝon, riĉiĝon feliĉon.
El ti ĉi aksiomo ni deduktas la unuan pricipon.
- inter la aktivuloj estas aro de seniluziigitaj homoj. Estu

unua proritato de la aktivulara komunumo por rekuraĝigi tiujn

homojn. Se tio neniel sukcesas, ni komprenigu al tiuj homoj, ke

estas pli saĝa haltigi la aktivadon.


- Alia konskvenco estas, ke ni instigu unu la alian por

malaltigi la ambiciojn. Se ni okupiĝas pri planoj sen ŝanco

de konkretigo, ni mem kreas seniluziigojn.
- Tria konsekvenco estas, ke ni havu adresaron de kunlaborantoj,

por konservi tiujn homojn, kiuj montriĝas fidindaj en la

internaj kotaktoj.

Kio estas la persona kontento, feliĉo?

--------------------------------------
Kontenton ni sentas, kiam ni sukcesas disvolvi niajn eblecojn.

Nova esperantisto ĝuas la rapidan progreson en la studado kaj

kosentas paroli pri tio kun homoj en la ĉirkauaĵo. Iom post

iom kreiĝas ambicio por diskonigi sian malkovron en la gazetaro,

por aŭdigi en radiointervjuoj, ktp.
Por disolviĝi necesas impulsoj, kaj tiuj impulsoj estas rompo

de la harmonio en la cikloj. Se okazas rapidigo en la ciklo, ni

spertas feliĉon. En euforio ni povas pli rapide pensi, pli

adekvate reagi, disponas pri pli da energio. Sed ofte, pro

nekonscia timo, ni bremsas aŭ haltigas ciklon. Tio resultas

senton de frustracio, kolero, malfeliĉo, seniluziiĝo aŭ

resume limigon de naj eblecoj.
Estas necesa pli da memfido!

----------------------------


Por optimaligi niajn eblecojn necesas etoso de memfido kaj de

respekto por alies aktivecoj, konsiloj anstataŭ detruaj

kritikoj.
Necesas regulaj reciprokaj rilatoj inter la aktivuloj kaj la

informa fako de UEA por tiel instigi unu la alian. Tamen ni

kosciu, ke tro granda premo por pli da aktiveco kondukas al

limigo de niaj eblecoj por aktive labori.


La intenseco de impulso dependas de la surprizo: ju pli nova, des

pli intensa. Plej fortajn ĝuojn ni spertas, kiam ni travivas

unufojajn spertojn. Tiuj spertoj, kiuj ofte ripetiĝas, iom post

iom perdas sian specfan allogon, ĉar homoj estas plej ofte

neantaŭkalkuleblaj estaĵoj kaj ĉar ni okupiĝas pri rilatoj

kun homoj de plej diversaj kulturoj kaj sociaj tavoloj.


La informa fako de UEA estu ĉiam malferma

-----------------------------------------


La informa fako de UEA estu ĉiam malferma por novaj kreivaj

ideoj.
Novaj situacioj estas ofte timigaj. Ili povas konduki nin al

plej grandaj ĉagrenoj, zorgoj kaj seniluziiĝoj.
La plimulto de situacioj, kiujn ni timas, neniel minacas nin,

esti konscia pri tio permesas al ni por lerni el malsukcesoj kaj

sekve ĝui situaciojn, kiuj antaŭe havigis al ni sendormajn

noktojn.
Analizi la malsukcesojn, kaj lerni el ili

-----------------------------------------
El ĉiuj malsukcesoj ni povas krei sukcesojn, se ni konsideras

ilin, kiel eblecoj por lerni. Ili estu malkaŝendaj elementoj

por lerni anstataŭ por timi pluan agadon. El malsukcesoj povas

kreski brilaj novaj ideoj!!!


Ni nur sukcesas disvolviĝi se se ni akceptas la kostantan

konfrontiĝon de niaj ideoj kun la ĉirkauaĵo. Plej brilaj ideoj

ne multe helpas nin, se ili ne kondukas al pli da aktiveco.
Studado konduku nin al pli da agado. Ju pli konkretaj estas niaj

pensoj, des pli grandaj estas la ŝancoj, ke la realiĝo

efektiviĝos.
Konfrontiĝo kun la ĉirkaŭaĵo ankaŭ postulas "malferman

pordon" ĉe tiuj personoj, kiujn ni volas atingi. Modernaj

reklamistoj malkovris, ke ne tiom gravas la enhavo de nia

mesaĝo. Unue necesas krei etoson tiel, ke la persono, kiun ni

alparolas, sentu sin kmprenata, spertu iom da komuneco. En tia

etoso kreiĝas malfermeco por ĉiaj mesaĝoj kaj la rezisto

estas minimuma.
Ni lernu de reklamistoj

-----------------------


Pli bone eblas konvinki per konkordo ol per konkero! Ni lernu de

reklamistoj, kiel eblas krei etoson de malfermeco por niaj

mesaĝoj. Ni sekvu laŭeble nacilingvajn kursojn pri la malfermo

de enirkanaloj al la publiko, kiun ni volas atingi.


La rezultoj de nia agado ne unuavice dependas de la nombro da

kunlaborantoj, sed de la profesieco de niaj laboroj.


Pli profesian laboron!

----------------------


Profesiulo uzas nur tiun kapacitojn, kiujn li nepre bezonas por

plenumi sian taskon, tiel li akiras maksimuman rezulton per

minimumo da energio.
Por konduki niajn aktivulojn al pli profesia laboro, ni kreu

etoson malstreĉan, memfidan, ni havigu laŭeble modelojn de

sukcesa, efika laboro en la formo de konsilaroj, raportoj pri

alies spertoj aŭ kursoj.


Unu el la kvalitoj de profesieca laboro estas konservo de nia

ebleco por percepti la ĉirkauaĵon, eĉ dum iom koncernita

laboro, do por percepti panorame. Tamen la plimulto de la homoj

fariĝas iom trostreĉitaj dum la laboro kaj pli kaj pli fokusas

sian atenton al la plenumendaj taskoj. Tiel perdiĝas la plej

granda parto de la kapacitoj kaj ankaŭ perdiĝas la kontakto

kun la ĉirkaŭaĵo. Multaj esperantistaj aktivuloj suferas pro

tro da fokusigo al Esperanto kaj krispita sinteno al la ekstera

mondo. Tiel ili perdas la eblecojn por percepti kion diras aŭ

pensas neesperantistoj.


Nia konscio estas valorega

--------------------------


Por povi percepti panorame kaj resti en bona kontakto kun la

neesperantista mondo, necesas etoso de plenfida malfermeco por

ĉiu ajn ideo pri kaj eĉ por ĉiu ajn atako kontraŭ Esperanto.

La konscio, ke neniu diraĵo, eĉ ne primoko povas ŝanĝi niajn

proprajn agrablajn spertojn, sendube multe helpos nin.
Ivo Durwael (Belgio)

estinta estrerano de UEA pri informado


*************************************************************************
FAKA APLIKADO

/////////////


Ĉu la internacia komerco bezonas Esperanton?

===========================================


Lingvo ne estas celo (nur kiam oni studas ĝin literaturcele),

sed ilo: komunikilo. Edukado - instruado komplikiĝas: oni devas

studi tro multe da fakoj: por ĝenerala socia kleriĝo kaj por

sia fako, metio, profesio. Mankas tempo por studi multajn

lingvojn. Eŭropanoj ofte ne tiom perceptas tion, ĉar studo de

alia eŭropa lingvo ne estas malfacila por talentulo, sed por

ĉinoj kun sia tute aalistruktura lingvo tio estas grandega

problemo. Ili devas investi tiom da tempo en ligvoinsruado, ke

restas tro malmulta tempo por aliaj studceloj. Estas severa

handikapo kaj tiel rezultigas diskriminadon: en la komunikado,

la negocado. Tio estas neakceptabla situacio.
La Esperanto-movado kunkulpas pri malĝusta reputacio de la

internacia lingvo. UEA tro flegis Esperanton kune kun la Interna

Ideo en la literatura kampo, en la "mola sektoro" kiel celo en

la granda rondo familia.


Zamenhof semis, la Esperanto-movado flegis, verdigis la planton.

Nun venas la horo de la vero; la tempo por rikolti.


Ĉu la planto portas fruktojn?

-----------------------------

Multaj ĉinoj sed ne nur ili, lernis Esperanton por praktikaj

celoj. Kaj nun ili sin prezentas: "Ni volas rikolti". "Ni

volas apliki Esperanton en nia profesio: ekonomio, komerco,

aplikata scienco, tekniko". Kaj nun montriĝas, ke Eŭropo,

la semujo (=samenhof) de Esperanto, la sidejo de UEA, ne

estas tiom progresinta. Ni ne estas pretaj! Ni ne bone faris

nian taskon. Kiel sonas unu mano aplaŭdanta?
La ligvo ne kulpas. Vi en Ĉinio faris la ĝustan elekton.

Sed ne faru nian eraron; ne estu tro moderaj. Esperanto travivis

jarcenton sukcese; ĝi pruvis sian utilon. POstulu de viaj

partneroj la aplikon de la Internacia Lingvo. Se ili ne volas

kunlabori, lasu ilin investi: donu al ili elekteblecon, vi lernu

ĉu Esperanton, ĉu la ĉinian.


Donu pli favorajn negockondiĉojn al komercpartnero, kiu pretas

negoci ĉu en Esperanto ĉu en la ĉina.


Mono ĉiam estis bona persvalido. Postulu de UEA, ke ĝi sekvu

vian filozofion.


Esperanto estu vendata laŭ la modernaj merkatumadaj metodoj. IKEF

(Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo) jam penas sed bezonas

helpon. Ĝoste komercistoj estas ege okupataj homoj kun malmulte

da libera tempo.


Ĉina Aktief ( vidu en eventoj julio(1)-92, suplementa paĝo) en

Oostende, Belgio montras ke vi pravas. Vi elektis la ĝustan

lokon por via prezentado. Benelukso estas la 4-a ekonomia potenco

en la mondo, post Usono, Germanio kaj Japanio, kaj en Belgio

naskiĝis kaj loĝas la EK (Eŭropa Komunumo), ido de Benelukso.

Ĝi estas la ĝusta loko por montri, ke ekonomia komunumo

celanta internacian komercan kunlaboron, signifas ankaŭ aplikon

de komuna lingvo, ne nur ene de la EK, sed speciale eksteren, al

nia partnero de la estoneco: Ĉinio!
Ing. Kees RUIG, ĉefkonsilisto pri internacia

komerco de la Ĉambro de Komerco kaj Industrio por Nimego k.ĉ.

Postbus 38200, B-6503 AE Nijmengen, Belgio.
*************************************************************************
Kontaktoj serĉataj

==================


La "Movado de LiIberaj Demokratoj" serĉas kontaktojn en diversaj

eŭropaj landoj por komune lanĉi Esperanton kiel lingvon de la

unuiĝita Eŭropo.
ul. Dubois 3, Pk. 16,

PL-50-952 Wroclaw 17, Polio.

Tel./fakso: 48-71-226954
*************************************************************************
Manifesto por nova Eŭropo

=========================


La Esperanto Fako de Naturamika Internacio (TANEF) aperigis la

manifeston ankaŭ en Esperanto.


La kajero prezentas la tekston de la tuta - cetere tre racie

vortumita - deklaracio, prezentas la naturamikan movadon, kaj

listigas la prioritatajn agad-terenojn.
La 16-paĝa eldonaĵo - redaktita de Dies Krombeen (NL) - havas

simpatian, allogan, tamen ne fanfaron-luksan aspekton, entenas

16 paĝojn en formato A/5, kaj estas havebla ĉe:
E-Fako de Naturamika Internacio, TANEF,

Pk. 225, CH-4003 Basel, Svisio.


*************************************************************************
KOMERCA APLIKADO

////////////////


Nia firmao "Amikaj adresoj" funkcias ekde 1991. Ni eldonas la

samnomon dulingvan (rusa kaj Esperanta) gazeton, kaj peras

kontaktojn de rusiaj kaj eksterlandaj entreprenoj pri komerco,

kuturo, scienco.


Se vi serĉas tiajn kontaktojn en Siberio, turnu vin al ni!

Multaj Siberiaj firmaoj serĉas eksterlandajn partnerojn, sed la

lingvaj problemoj forte malhepas. Per Esperanto ni povas helpi

kaj al vi kaj al ili! (vidu ankaŭ nian ĵurnalon).


Amikaj Adresoj, Andrej Grigorjev,

pk. 2420, RUS-660075 Krasnojnarsk, Rusio.

Telefono: 7-391235259.

Fakso: 7-3912-223513


* * *
Esperantista turisma firmao "UNIVERSO", funkcianta jam du

jarojn, serĉas kontaktojn al aliaj e-firmaoj en la tuta mondo.

Nia adreso: pk. 130,RUS-197022 Sankt-Peterburg, Rusio.

Telefono: 7-812-2344759.


*************************************************************************
Resumoj en Esperanto en edukscienca revuo

=========================================


Al ĉiuj interesatoj pri instru-teknologioj kaj pri uzado de la

Internacia Lingvo en sciencaj kampoj:


Nia Centro de Esploro pri Teleinstruado (CRIAD), kadre de

Klerigscienca Departamento en Roma Universitato "La Sapieza", jam

de 6 jaroj okupiĝas pri malĉeesta (tele-)instruado.
Aranĝante perfektigajn malĉeestajn kursojn por miloj da

istruistoj de la italaj lernejoj, ni planas kaj eksperimentas

novajn kursmodelojn kun aŭtomata pritaksado de lernosukcesoj

kaj alpersonigo de la instumaterialoj.


Pasintjare ni lanĉis novan revuon ("IAD - Intuzione a

Distanza") pri niaj temoj, kun kontribuoj de fakuloj el la tuta

mondo. La revuo aperas en la itala ligvo, tamen la eseaj

artikoloj en ĝi havas resumojn en la franca, angla, hispana,

germana kaj Esperanta lingvoj. Eldoniĝis jam 4 numeroj, kaj la

5-a estas presata. Verŝajne ĝi povas interesi vin kaj viajn

kolegojn. Al petontoj ni povas sendi senpagan specimenon.

Dankon pro via kunlaboro:


Maŭro La Torre

Dipartamento di Scienze dell' Educazione,

Vie del C. Pretorio 20, I-00185 Roma, Italio.

Tel: 39-6-4957805, fakso: 39-6-4452642.


*************************************************************************
ORGANIZAJ DEMANDOJ

//////////////////


La muroj ne falis
Kritikaj pensoj pri la 77-a Universala Kongreso

===============================================


----------------------------------------------------------------

La 77-a Universala Kongreso okazis en renoma eŭropa urbo Vieno.

Dum la UK kunvenas kaj kunsidas la plej alta forumo de la

organizo "la" komitato, kaj ĝuste pro tio oni nomas la aranĝon

"Kongreso".

----------------------------------------------------------------


Vieno anstataŭ Prago

--------------------


La ĉi-jara UK havis jam en la prepara etapo nerdinarajn

trajtojn. En la lasta momento - malgraŭ protesto de pluraj

komitatanoj kaj vienanoj - oni trudis ĝin al la esperantistoj

de Aŭstrio. La komitato estis persvadita pri la neceso kongresi

en Vieno, ja laŭ koncernaj respondeculoj en la planita urbo

Prago estas malstabileco en la politika-ekonomia vivo, male en

Vieno oni certigos tre favorajn prezojn, sekve la kongreso donos

gandan pofiton.


Esperantistoj de Aŭstrio estis malpli facile konvinkeblaj, ili

ne invitis la Universalalan Kongreson, nur asistis (cetere

altnivele kaj entuziasme) al la Centra Oficejo de UEA.
Nun, post la UK ni jam vidas la eraran decidon de la koncernaj

respondeculoj kaj UEA-Estraro: en Prago la ŝanĝoj estis

kalkuleblaj, okazis neniuj politikaj-ekonomiaj perturboj kiuj

danĝerigus UK-n, sed male Vieno donis grandegan malprofiton,

malgraŭ tio ke oni ŝparis en ĉiuj kutimaj rubrikoj, eĉ ĉe

la informado al la publiko (eĉ en la apuda domego de la

kngresejo-oficejoj de Unuiĝitaj Nacioj - oni ne rimarkis la

unusemajnan kongreson. Ĉu le Estraro kiajn konkludojn tiros

post la maltrafaj decidoj?
La temoj de la Komitato

-----------------------


Kiel kutime la gvidorgano de UEA kunsidas dum UK. Ĉi-foje la

komitato kunsidis en Vieno 6 foje, kaj traktis la jenajn temojn:


- elektoj: "C" komitatanoj, kaj estraro

- en komitataj laborgrupoj: faka agado; lingva evoluigo; statuto

de UEA; financoj, revizio de la statuto, generaciaj demandoj

en la movado, aliĝpetoj, komitata labormetodo;

- dum ĝenerala kunsido: raporto pri la pasinta jaro

- aliĝpetoj de landaj kaj fakaj asocioj

- kunlaboraj kontaktoj

- rezolucioj

- estontaj UK-j.
Sube mi raportos pri kelkaj el inter la traktitaj temoj.
La elekto de nova estraro

-------------------------


Ĉi jare la Komitato havis specifan taskon, ja elektis novan

estraron. La elektoj estas kernaj punktoj de ĉiuj organizoj,

pro tio indas detale analizi la proceduron kaj la rezulton.
La opinion de la Elekta Komisiono (E.K.) iom haste prezentis

al la Komitato Renée Triolle. Ne estis kontraŭregulara, tamen

por multaj ne ne estis kontentiga la bagateliga prezento de la

kandidatoj: la elekta komisiono ne prezentis skribe la kandidatojn,

ne estis dissenditaj iu ajn skribaj fidindaj kaj detalaj informoj

pri la kandidatoj nek antaŭ nek ĉe le komenco de UK; nek la

prezidanto nek la aliaj kandidatoj prezentis sian planon por la

sekva periodo; la estraro ne respektis la proponon de la elekta

komsiono pri la taskodivido en la elektota esraro; la nova esraro

ne transprenis, sekve ne daŭrigas la komencitajn agadojn de la

antaŭaj estaranoj.
La Elekta Komisiono prezentis sepkapan estraron kun difinitaj

taskoj: John C. wells - prezidanto, Ulrich Lins - vicprezidanto,

Ian Jackson - ĝenerala sekretario, Hans Bakker - financoj, Mark

Fettes - informado, Michela Lipari - kulturo, William Harmon -

faka agado. Krom ili estis tri kandidatoj: Brunetto Cassini,

Oszkár Princz, Gilsu So.


La komitatanoj diskutis ĉefe unu mankon de la propono: mankon

de reprezentigo de azia kaj eŭropa movadoj. En la propono de

E. K. estis neniu el Afriko, Azio kaj orienta-suda parto de

Eŭropo.
Ĉu kunlaboran aŭ reprezentecan estraron?

----------------------------------------
Dum la diskuto batalis unu konraŭ la alia du opinioj:
- la estraro estu malgranda (7 personoj), kunlaborema stabo, kun

spertuloj;


- en la estraro estu reprezentataj krom Okcident-Eŭropo ankaŭ

la fortaj mondopartoj de Esperanto movado (9 personoj).


La argumentoj de la unua grupo estis ĉefe financaj; ŝpari

kostojn (du- kvar mil guldenoj jare), dum la dua grupo akcentis

la gravecon de tutmondiĝo kaj la speguligon de disvastiĝo de

Esperanto ankaŭ en la Estraro.


La Komitato finfine 7 kapan estaron. Iom da statistiko: estis

elektitaj du estrararoj el Anglio, 1 el Germanio, 1 el

Nederlando, 1 el (Nederlando) Kanado, 1 el Italio, 1 el Koreio.

El la 7 estas 5 (6) el la Eŭropa Komunumo, el la 7 estas 1

virino.

 Membroj  Kandidatoj Aŭstrio Pollando Belgio Bulgario Kroatio Kipro Ĉeĥio Danio Estonio Finnlando Francio Germanio Grekio Hungario Irlando Italio Latvio Litovio Luks. Mak. Malto Ned. Portugalio Rumanio Slovakio Slo.

Ĉu malpliigi la rabatojn?

-------------------------


La rezulto de la elektoj ĝuste ĉi jare estas anakronisma, kiam

la kongreso traktis la temon "Kiam falas la muron de miljaroj:

komuna eŭropa domo". Ĝis la fino de UK plu grandiĝis la

distanco inter la rezolucioj kaj la realo. En rezolucioj ni

legas, ke la 77-a UK "ALVOKAS la Eastraron de UEA urĝe

ellabori, en kosiliĝo kuun la landaj asocioj, konkretan planon

kun realisma atento al la disponeblaj rimedoj, por laŭeble

mildigi la efikon de aktualaj ekonomiaj malekvilibroj inter la

landoj de Eŭropo por la agado de esperantistoj"; kaj alie

"ATENTIGAS pri la neceso kreskigi ankaŭ kunlaboradon inter

Eŭropo kaj aliaj kontinentoj". Sed en la praktiko malpliiĝis la

rabato de esperantistoj de malriĉaj landoj por UK, ne estis

akceptita la proporcia membrokotizo (ekz al la nacia enspezo),

publike estis levita (kotraŭstatuta, ĉar diskriminaca)

propono, kiel malhelpi la aliĝon de malriĉaj kongresanoj

(ekzemple poloj) al la sekvontaj UK-j? (La pola komitatano ne

ricevis respondon post sia portesto!)
Viglaj reagojn rikoltis ankaŭ la modifo de kongrskotizo. Iom da

kontraŭstaro sperteblis pri la altigo de baza kotizo, ja pluraj

asertis ke la altigo okazas nur pro la malbona negocado de

ĝenerala direktoro pri la kongresejo en Vieno, kaj ĉar en

Valencio oni senpage donos la kongresejon, la propono perdos

sian bazon.


Propocian ŝarĝoportadon!

------------------------


En la diskuto leviĝis iu tute nova penso, kiu - verŝajne pro

ĝia nekutimeco - restis sen reeĥoj. Ĝin prezentis komitatano

el Orienta Eŭropo kaj temis pri proporcia ŝarĝoportado en

UEA. La esenco estas, ke oni trovu demokratian solvon por la

kotizado, ke la anoj de UEA kontribuu al la kostoj proporcie.
La kotizoj en UEA jam nun ne estas la samaj, sed ĝian principon

neniu konas, krome ĝi tute ne estas kontentiga. Unu el la

pricipoj povus esti - jam tuj - ekzemple la nacia enspezo de la

lando, kaj la kotizo diferencus laŭ ĝi.


Alvoko por ne-kontraŭvoĉdoni...

-------------------------------


La diskuto en la komitato pri la novaj aliĝintoj por tiuj kiuj

ne partoprenis la laboron de komitata laborgrupo, ŝajnis foje

ke oni parolas iun idon de lingvo Esperanto, ja vortoj eĉ foje

ankaŭ la frazoj estis kompreneblaj, temen la esenco de la diskuto

restis sekreto. Temis pri la aliĝpetoj de landaj asocioj el la

iama kaj nuna Jugoslavio. Por certaj ailĝontoj oni starigis

hardajn postulojn por aliaj eĉ ne pretan statuton (povus esti, ke

la Komitato akceptis landan asocion kies statuto estas kontraŭ

tiu de UEA). Ankaŭ ne estis komprenebla kial UEA ne respektas la

decidon de Unuiĝintaj Nacioj pri la militantaj landoj-

respublikoj de Jugoslavio. Dume okazis fortaj politikaj konfesoj

(en la plej alta forumo de politike neŭtrala UEA), agitoj pro

kaj kontraŭ, eĉ alvoko al minimume sindeteno por tiuj kiuj

volus kontraŭvoĉdoni!


Rezolucioj por tirkesto

-----------------------


La kongreso, kiel kutime, dum la fermo akceptis diversajn

rezoluciojn, - rezoluciojn por tirkesto - kiel reagis unu

kongresano kiu ne povis ilin akiri en Vieno. Ĉu ekzistas

novaĵagentejo kiu apergos ilin (aŭ citos el ili) se ili ne

atingos la agentejon en la lasta tago de la kongreso?
R. Ĝido
*************************************************************************
ARANĜOJ

///////
Internacia Seminaro de GEJ


IS translokiĝas!

================


En la origina ĉi-jara IS-ejo oni malebligis la uzon de la

gimnastikejo kiel tranoktejo por memzorgantoj, tial la tuta

aranĝo IS (kio ja estas la plej granda internacia juunulara

aranĝo, kun partopreno kutime de ĉ. 400!! gejunuloj)

translokiĝas. (28.12.92.-03.01.93.)
La nova IS-ejo estas en Bad kleinen (norda Germanio), kio estas

eĉ pli bone atingebla trajne.


La partoprenkotizo por memzorgantoj estas malaltigita (inter

50-150 DEM), kaj por ili ankaŭ la unua aliĝperiodo estas

plilongigita ĝis la unua de novembro.
Esperantistoj el CS, H, PL, eks-YU bv. atenti, ke la aliĝo

validas nur post la ricevo de antaŭpago!


Kun la supraj ŝanĝoj vi povas uzi la malnovan aliĝilon, aŭ

vi povas peti novan ĉe:


Germana E-Junularo, Berlina Oficejo

Unter der Linden 38, DO-1086 Berlin,

Tel: 49-30-20340564

laŭ Koncize 5/92, U.M.


*************************************************************************
26-a Konferenco de ILEI
Pli granda, intrenacia kaj aĝvaria

===================================


Kun 112 partoprenantoj el 23 landoj, la 26-a ILEI-konferenco en

Bratislavo (Slovakio) estis la plej granda kaj internacia de la

lastaj jaroj. Dank'al la situo, kolegoj el Polio, Rumanio,

Hungario kaj Bulgario povis unuafoje partopreni, dum instuistoj

el Aŭstralio, Argentino, Islando, Israelo, Usono kaj Zairio

kompletigis la internaciecon. La aĝvario estas dankebla al nova

iniciato de ILEI, gimnazia semajno por 13-16jaruloj paralele

aranĝita.


Ĉeftemo de la konferenco estis la vivo kaj lingvo-instuaj

teorioj de pionira pedagogo Komenio, kies 400-jaran jubileon oni

nun celebras. En la malfermo gast-prelegis la vicpresidanto de

UEA d-ro Ulrich Lins pri "Edukado kontraŭ naciismo". Dum la

semajno okazis deko de pliaj prelegoj, kaj ankaŭ Cseh-seminaro.
Estis akceptitaj du novaj landoj sekcioj: Kroatio kaj Rumanio. La

aliĝpeto de Kubo estos poste traktita. Sur la eldona kampo

konkreta atingo estas la apero de la dua kajero de la

porjunulara lernolibro "Tendaraj Tagoj". Okazis parta

estrarelekto, per kiu reenigis la gvidan organon d-ro Till

Dahlenburg el Germanio.


Dum la UK en Vieno la Komitato de UEA akceptis regularon por la

supera nivelo de la ekzamenoj de UEA/ILEI.


Instruista kurso

----------------


Por spertiĝi en la situaci-komunika lingvo-instruado ILEI

organizos specialan kurson por e-instrustoj inter 6-a kaj 9-a de

novembro en Poprad, kun tre modera partprenkotizo. (Vidu pli

detale en EVENTOJ aŭgusto (2)-92).


Pliaj informoj kaj aliĝiloj ĉe ILEI:
Eső u. 7, H-1034 Budapest, Hungario.
*************************************************************************
Esperantistaj komunistoj Kunvenis en Aŭstrio
Konferenco de Kolektivo Esperantista Komunista

==============================================


Tuj post la UK en Vieno, okazis en Leoben (urbo situanta en

Karintio) la Sepa Konferenco de Kolektivo Esperantista Komunista

(KEK), de la 2-a ĝis la 4-a de aŭgusto. Tie partoprenis

esperantistoj el diversaj eŭropaj landoj; bedaŭrinde la nunaj

ekonomiaj malfacilaĵoj malebligis la ĉeeston de esperantistoj

el iamaj socalismaj landoj.


La konferenco traktis diversajn temojn, rilate al la nuna

situacio en la orient-eŭropaj landoj, kaj rilate al la agado de

la kolektivo de tiu ĉi specifa periodo. Ĉefe pri tiu ĉi lasta

temo, la konferenco decidis unue nuligi la statuton iam aprobitan

dum la sesa konferenco de KEK en Ruse (Bulgario) en 1989, ĉar

ĝi montriĝas tute neaktuala; elektis novan estraron, kaj

decidis pri la estonta agado de la asocio. Anstataŭ ol renovigi

statuton la konferenco aprobis kelkajn gvidliniojn, kiuj devos

esti la inspiro por la venontaj jaroj;tie oni klarigas, ke la

kolektivo estas malferma asocio al ĉiuj, kiuj volas kunlabori pri

la plej gravaj problemoj de la momento, kaj ke marksismo-leninismo

estas la ideologa bazo de la asocio, sed ĝi ne estas nepra kondiĉo

por la aparteno de la membroj al la kolektivo. Oni poste decidis

kelkajn renovigojn en la redaktado de la bulteno "Internaciisto".

En la nova estraro ne plu estas la vicprezidantoj kaj la kasisto;

ĝin nun komponas iu prezidanto, en la persono de de Anatolij Surnakin

(Mosvo), kiu reprezentos la asocion, kaj estrarano por la rilatoj

inter la kolektivo kaj la alia fakaj asocioj kaj ceteraj eksteraj rilatoj.

Al tiu lasta tasko la konferenco elektis Paolo Cerretini (Italio. La

taskoj de la kasisto estos en la manoj de la redaktoro de la bulteno.

Krome, estos starigita ankaŭ reto de landaj delegitoj, kij devos zorgi

pri informado de iliaj respektivaj landoj, aŭ grupo de landoj,

pri kiuj ili respondecas.
Same funkcias ankaŭ libroservo, kie estas diponeblaj diversaj

eldonaĵoj.


Interesa substrekinda aspekto, estas, ke la konferenco okazis

ejoj de loka komunista partio. Siatempe, la Aŭstra Komunista

Partio adoptis rezolucion favoran al uzo de Esperanto.
Pliaj informoj pri KEK ĉe:
"Internaciisto", c/o Franz Schick, Erzstr. 11.

A-8704 LEOBEN, Aŭstrio.


Post la konferrenco la partoprenantoj povis ankaŭ ĝui

ekskursojn en la bela urbeto Leoben kaj ĉirkaŭaĵoj.


Paolo Cerretini
*************************************************************************
Silvestra festo en Praha!

=========================


Ni invitas ĉiujn por 5 taga restado en Praha por fino de la

jaro kun silvestra programo. La prezo nur 250 DEM por loĝado,

manĝado kaj ekskursoj.
Pliaj informoj ĉe:
INTERHELPO, PK. 44, cs-15000 Praha 5, Ĉeĥoslovakio

Tel. & fakso: 42-2-542993.


*************************************************************************
ALVOKO!

///////
Artistoj kaj metiistoj, bonvenon en la


Festo por Eŭropo

=================


Dum la Pentekosto 1993, la urba turisma asocio en Saint-Lambert-

du-Lattay, je 23 km-oj de Angers, Francio, planas aranĝi per

Esperanto feston pri Eŭropo, kaj por tio sercas tuteŭropajn

artistojn kaj metiistojn, kiuj povus individue aŭ grupe

prezenti ion pri sia lando!
La urba turisma asocio prizorgos la gastigadon. Estas ebleco

ankaŭ por interkonseto pri la repago de vojaĝkostoj. Ni petas

de la legantoj de EVENTOJ transdoni tijn ĉi informojn al iliaj

esperante parolantaj artistaj kaj metiistaj konatoj.

Artisto Artisto estas persono kiu per kreaj talentoj kreas arton. Oni povas uzi la vorton rilate al iu branĉo de la artoj-ekzemple: muziko, literaturo, kaj teatro-tamen pliofte ĝi estas konektita de belartoj.


La interesatoj devas si turni al:

Esperanto-grupo en Coteaux-du-Layon,

B.P. 5, F-49750 Saint-Lambert-du-Lattay,

Francio.
*************************************************************************


Proksimaj limdatoj

==================


26.09-02.10. Internacia Foiro de e-turismo, Bydgoszcz

01-04.10.

Foiro Foiro estas socia, ekonomia kaj kultura okazaĵo -establita, portempa aŭ vaganta, semajna aŭ jara- kiu efektiviĝas en preciza sidejo kaj kiu intencas ĉirkaŭi ĝenerale precizan temon aŭ komunan celon. Ĝi povas havi por esenca objektivo la promocion de la kulturo, iun pli precizan celon aŭ vivostilon, ĝenerale en amuza, distra kaj diversa formo.
Vina seminario, Bzenec, Ĉeĥio.

03-03.10. Konkurso pri Arta Kreado, Vilnius, Litovio.

08-11.10. Montkastela Renkontiĝo, Trofaiach, Aŭstrio.

09-12.10. Interlanda Konferenco pri Instruado, Saenzpenjo,

Argentino

06-09.11. Kurso por e-istruistoj, Poprad, Slovakio.

11-15.11. Belaj Tagoj, Poprad


*************************************************************************
MOVADO

//////
Informa dorsosako

=================
Estas projekto de la Nederlanda E-Junularo dotita per 5000

guldenoj, kies celo estas trovi pli bonaj varbilojn kaj

argumentojn por la e-movado. Nun oni kolektas propagandilojn

(afiŝojn, flugfoliojn), ankaŭ nacilingvajn. (En ĈFR kolektas

ilin Vladka Chvátalová, Vysocanská 763, CS-58291 Svetlá n.S. Kaj

kiu ĉe vi?)


Adreso de Nederlanda E-Junularo:
Cora Brink,

Beatrixstraat 36, NL-7511 KL Enschede, Nederlando.

Tel; 31-53-310796.
*************************************************************************
Drezen: Historio de la Mondlingvo

==================================


La fimao "Ruthenia" estas universala komerca entrepreno kun

speciala intereso pri orient-okcidentaj interreletoj. Ĝia nomo

estas latina vorto, konata de la mezepoko kaj signifas:

Ruslando.


La firmao subtenis la eldonon de la klasika verko de Ernesto

Drezen: Historio de la Mondlingvo, kaj okaze de la centjara

jubileo, ĝis la 14-a de novembro (naskiĝtago de Drezen)

ofertas ĝin kun speciala rabato (30 USD). Post la jubilea

periodo la prezo estos 36 dolaroj. Se oni mendos pli ol 10

ekzemplerojn, la prezo reduktiĝos je 20, resp. 24 USD.


Speciala rabato por eks-sovietianoj kaj orient-eŭropanoj: Se

oni trovas tri aĉetantojn kun okcidenta valuto kontraŭ normala

prezo, la peranto ricevos unu libron senpage.
Ruthenia, pk. 15, RUS-111524 MOSKVO, Rusio.

Telefaks: 7-095-2926511 interling 7790.


*************************************************************************
La unua Esperanto-grupo en Bolivio

==================================


En la bolivia urbo Cochabamba estis organizita baza kurso laŭ

Cseh- metodo,gvidata de Atilio Orellana Rojas el Argentino,

nuntempe UEA- vulontulo. Al la kurso aliĝs 14 personoj, kaj

ĉiuj restis ĝis la fino; eĉ post la kurso la partoprenintoj

fondis la unuan E-grupon en Bolivio. La kursgvidinto petas

helpon el la tuta mondo por kuraĝigi ilin: bv. sendi leterojn,

poŝtkartojn, librojn, vortarojn ktp. al la kontaktadreso:
S-ino Wilhelmine Verhaaf,

Casilla 3945, Cochabamba, Bolivio.


*************************************************************************
RINGO

/////
Porinfana revueto en Esperanto aperis komence de januaro '92.

Ĝi estas eldonita por infanaj membroj de Ĉeĥa kaj Slovakia

Esperanto-Asocio kaj Asocio de Esperantistoj-Handikapitoj.


Ni esperas, ke por ĝi konribuos ĉefe infanoj mem. Ĝi estas

dissendita senpage - ja la eldonadon financas la Fondaĵo Ringo -

por disvastigo de Esperanto inter la infanoj de ĈEA. Ricevi

ĝin povas ankaŭ infanoj, kiuj ne estas membroj de la menciitaj

E-Asocioj, sed nur kontraŭ interesa letero, poemeto aŭ desgnaĵo

por Ringo! Skribu al:


Karel Danek,

RINGO, pk.425, CS-660 25, Brno 2, Ĉeĥoslovakio.

el Starto, 1/92.
*************************************************************************
Asocio de publika utileco

=========================


La urbestraro de Madrido (Hispanio) dum sia plena kunsido de

novembro 1991. akceptis Madridan Esperanto-Liceon (MEL) kiel

"Asocio de publika utileco". MEL estas la unua Hispana

Esperanto-societo, kiu atingis tiun socian rekonon. (N. V.)


Heroldo, n-ro 4-5/1992.
*************************************************************************
Japana pupteatro en Kroatio
Syonai Dewa-Ningyo Sibai

========================


La japana pupteatro SYONAI DEVA-NINGYO SIBAI post prezentiĝo en

Aŭstrio kaj Slovenio gastis en Kroatio kiel la unua japana

ensemblo ekde la ekzisto de la nova ŝtato. La ensemblon gvidis

konata japan esperantistinos-ino Kikuŝima Kazuko.


La turneo ampleksis 4 prezentiĝojn en la urboj Varazdin kaj

Zagreb. Koincide, la prezentaĵoj "Ombrel-danco de Dewa" kaj

"Bravulo KASUGA Kumanzyo submetas niktoreutaĉon" gastis ĝuste

en la tago de la datreveno de la atombombo en Nagasaki, kaj la

gastoj al sia publiko distribuis ankaŭ la paperajn gruojn -

simbolojn de la beno kaj bondeziro en la Japana kuturo. Tiel la

gastado de japanoj samtempe signis la pactagon en la lando, kie

la milto ankoraŭ ne estingiĝis.


La tuta turneo okazis dank' al esperantista organizado, ĉefe de Spomenka

Štimec. La ensemblo kun granda sukceso prezentiĝis antaŭ la

kongresa publiko en Vieno.
Kontak-tadreso de la du-persona pupteatro:
Syonai Dewa-Ningyo sibai, Yamagata-ken, Sakata-si, Ooaza Hirono,

Aza Kamidoori 91, J-998-01 Japan.

Tel: 81-234-924114, fakso: 81-234-924115.
*************************************************************************
LINGVO

//////
Aktiveco - Aktivaĵo

====================
Mi ĝis nun vane atendis reagon de personoj, pli kompetentaj ol

mi, rilate al la ofta misuzo de la vorto /aktiveco/ (ĉefe far

francoj, verŝajne pro la pluraj sencoj de tiu vorto en la

franca lingvo).


Nia kara Plena Ilustrita Vortaro PIV bonvolu pardoni min ke mi

intervenas nun kontraŭ ĝi. Vidu la radikon aktiv- sur la paĝo

24. Laŭ mi, aktiveco estas karaktero, eco de iu aktiva, dum io,

pri kio oni aktivas, devas esti aktivaĵo, kaj mem la faro

aktivado.
Ekzemple, "la aktiveco de Henriko estas unu el liaj ĉefaj

karakteroj, el ĝi fontas lia kapablo plenumi multajn

aktivaĵojn".
Aktiveco estas karaktero, ĉu ne? Ĉu oni povas plenumi

karakteron?


Ni ne ekkonsentu pri escepto, ĉar de escepto al escepto nia

lingvo kaskade disfalos kaj fuŝiĝos.


Marcel Ternant

el SAT-Amikaro, decembro 1991.


*************************************************************************
AFRIKA AGADO

////////////


Faka instruado per Esperanto

============================


Esperantisto 32-jara, isruisto en teknika kolegio en Nsukka,

Niĝerio, deziris plibonigi siajn kvalifikojn studante

librotenadon, aŭ pli vaste, financan administradon. Li

prezentis sian aliĝon al niĝeria universitato plurfoje,

sensukcese. Verŝajne la nombro de kandidatoj multe superas la

disponeblajn lokojn.


Tial li per anonceto en la Revuo Esperanto serĉis instruanton

pri tiu fako, prefere en anglalingva lando, por ke li povu uzi

anglalingvajn librojn. Ne venis respodo. Eĉ se li studas hejme,

perkoresponde, sen reĝistriĝo en oficiala kurso (kaj sekve sen

oficiala diplomo), li tion volonte farus. Eble li poste povus,

jam finlerninte la fakon, aliĝi al ekzamena sesio ĉe iu instituto,

kaj akiri diplomon aparte.
Ĉu vere neniu fakulo pri librotenado kaj financa administrado

volas al tiu Ĉi bona esperantisto? Se jes, jen lia adreso:


Evaristus Attah,

P.O. Box 234, Nsukka, Enugu State, Niĝerio.


Estus bele, se Esperanto tiel servus al klerigado, kaj se

esperantistoj tiel servus unu la alian.


Hans Bakker, Nederlando
*************************************************************************
PROPAGANDO

//////////


Kiel propagandi?

================


Unu el multaj ebloj, kiel propagandi bone kaj efike nian

Esperanton aŭ la movadon, estas utiligi specialan servon de la

poŝto. Temas pri ne tro multekosta eblo: niaj kluboj, sekcioj

kaj aliaj orgnizaĵoj povas pagi kliŝon por afrankmaŝina

stampilo uzata en poŝtoficejoj, kiu per ĝi afrankas milojn kaj

milojn da sendaĵoj. Per tiu maniero renkotadas kun Esperanto

kaj la muvado multe da homoj kaj enlande, kaj eksterlande. Por

lokaj kondiĉoj kontaktu vian ĉefan post-oficejon! Kontakadreso

de konkreta klubo, kiuj jam uzas tiun manieron:
Klubo ESPERANTO Vladislav Hasala,

pk. 34.CS-696 Str znice, Ĉeĥoslovakio.


laŭ Starto, 6/1991.
*************************************************************************
ESPERANTO EN RADIO

//////////////////


Nova horaro ĉe Radio Havano

============================


La Esperanto-Redakcio de Radio Havano Kubo informas, ke pro

financaj malfacilaĵoj la radiostacio devis malpliigi sian

ĝeneralan elsendotempon en ĉiuj lingvoj; do, la dimanĉa e-

programo ekde nun estas nur kvarfoje elsedata, anstataŭ kvin

fojoj. Ĉiuj programoj daŭras duonhoron.
En la suba horaro la elsendotempo estas indikita en UTC

(=Universla Tempo). Jen la frekvencoj, validaj ĝis la 1-a de

novembro: RHC Radio Habana Cuba
08.00 11760 kHz (25 m) por okcidenta kaj norda Ameriko, krome

por pacifika Azio.


15.00 11760 kHz (25 m) por norda, meza suda Amerikoj, kaj

Karibio. -9550 kHz (31 m) por Karibio.


17.30 17705/17770 kHz (16m) por Eŭropo kaj norda afriko.
23.30 13710/11760/9550 kHz (22/25/31 m) por norda, meza suda

Amerikoj kaj Karibio.


Ni ege bonvenigas viajn leterojn kaj rimarkojn.
Radio Havano, Kubo,

E-Redakcio, pk. 6240, Habana, Kubo.


*************************************************************************
LETEROJ

///////
Jen kelkaj linioj responde al artikulo "Kion signifas LKK" de s-

ro J. Henriksen, aperinta en julio(2)-92.
Nu, imagu, mi skribas kelkajn liniojn por varbi por kongreso

ĉi-aŭtune en Augsburg (Internacia E-kongreso por la pli aĝa

generacio). ...Mi tute ne atendis, ke miaj linioj povus provoki

"lingvoscienciston". Tiu scienculo devas sin demandi, ĉu li ne

scias, kio estas LKK kaj kio estas necesejo aŭ duŝo. Laŭ mia

scio tiuj nocioj estas internacie konataj kaj uzataj, kaj mi ne

vidas kaŭzon, kial ne uzi tiujn terminojn. ...Min ne ĉenas

sciencistaj reguloj lingvaj, por mi gravas, ke la homoj en la

tuta mondo kmprenas miajn liniojn kaj la sencon de ili, - kaj

vizitas nian kongreson.


Herman Schmid, Augsburg
* * *
Dum la UK mi ricevis provekzempleron de EVENTOJ. La provo tre

kontentigas min, kaj mi volas komplimenti vin pri bona realigo

de valora iniciato. Mi opinias, ke via iniciato meritas

ĝeneralan subtenon.


Permesu, tamen, ke mi iom plendu. Grande ĝenas al mi rimarki la

konstantan mankon de majuskla E por la nomo de la lingvo kaj por

rektaj derivaĵoj. Tian dintenon mi tre malaprobas. La nomo de

nia lingvo, Esperanto, estas propra nomo. kiel tio, ĝi meritas

majusklan inicialon. Same miaopinie ĉiuj rektaj derivaĵoj el

tiu propra nomo (Esperantistoj, Esperanto-movado, Esperantisteco

ktp. same meritas majusklan inicialon. Mi scias ke pluraj

Redaktoroj, inkluzive de la Redaktoro de Revuo Esperanto

ĝenerale ne donas majusklan inicialon al derivitaj terminoj,

sed ne ĉiuj redaktoroj tion faras. Mi petas vin ŝanĝi vian

sintenon en tiu rilato.
Lawrence Mee, Belfast
* * *
Ekde la komenco ni atendis atakojn, sed Vi estas la unua, kiu

faris ĉi-teman rimarkon. Ni asertas, ke ekz. "esperantisto" aŭ

"esperantisteco" ne estas propraj nomoj, ili estas substantivoj,

ne meritas majusklon, do ĉe derivaĵoj ni certe restos ĉe

minuskloj.
Ni scias, ke en la angla lingvo la lingvonomojn (kaj la nomon de

nacioj) oni uzas majuskle, sed en plejmulto de aliaj lingvoj -

laŭ nia scio - ili estas minuskle skribataj. La samon rezultas

ankaŭ nia lingvo-sento, eĉ se ankaŭ ni lernis iam - pro

nekonata motivo - la malon. En la Fundamento ni ne trovis

aludon, kaj la aliaj fontoj ne estis unusencaj. Se ni akceptus

vian logikon, ĉiujn lingvo-nomojn ni devus skribi majuskle, kio

tute kontraŭdiras al nia lingva sento. Ni scias ke tiu minuskla

"esperanto" ĉe la unua vido estas iom nekutima por ni vidi ekz.

"Angla lingvo, Rusa lingvo, Hungara lingvo" - kio logike sekvus

en alia kazo, kaj ni ne pretas fari escepton en la gramatiko nur

pri nia lingvo. Ne tre malvolonte estus pretaj plene transpreni

la anglan aŭ la germanan ktp. ortografion.
Do, ni restos ĉe minusklo - ĝis iu konvinkos nin. Ni esperas,

ke malgraŭ tiu malperfektaĵo per la enhavo de la gazeto ni

povas iom servi al vi. Kun samideanaj salutoj,
Szilvási László
* * *
Gratulojn pro la laboro pri EVENTOJ. Tia estu la vojo de

esperantismo: aliri la realan mondon per realmondaj rimedoj! La

(mal)movado estas malmoderna, sed Esperanto plu estas moderna

lingvo. Por pliutiligi kaj allogigi ĝin antaŭ la socio,

necesas pli da malvarmaj kapoj!
Marcos Cruz, Hispanio
*************************************************************************
FILATELO

////////
Memore al Deng Yingchao

=======================
Samideanino Deng Yingchao (04.02.1904.-11.07.1992.) estis unu el

la elstaraj gvidantoj de Ĉina Popola Respubliko, kaj pioniro de

ĉina virino-movado. Ŝi estis ankaŭ esperantistino-pioniro,

studinte la lingvon en 1913. (Popolamasa Lernejo, Pekino). Ŝi

kaj ŝia edzo Zhou Enlai (05.03.1898.-08.01.1976.) estis alte

estimataj de la ĉina popolo.


Longtempe antaŭ siaj mortoj ili testamentis, ke oni ne konservu

iliajn cindojn post la morto, sed ilin disŝutu sur la teron kaj

riverojn de la patrolando. S-anino Deng Yinchao fopasis la 11-an

de julio 1992, kaj la 18-an de la sama monato ŝiaj cindroj

estis disŝutitaj en Haie-riveron de Tianjin, kie ŝi vivis en

junaj jaroj kaj konatiĝis kun Zhou Enlai.


Por memore, la Tianjin-a Poŝtmarka Kompanio eldonis specalan

bildkarton kun memoriga poŝtstampo. La bildo kompreneble

montras la riveron Haihe, kaj la memoriga poŝtstampo portas

ideogramojn, signifanta: Memorigo por la disŝuto de cindroj de

k-dino Deng Yingchao al Haihe-rivero. Sur la foto estas Deng

Yingchao kaj ŝia edzo Zhou Enlai en 1970.


Ĉin Kajĝi Pekina Esperanto-Asocio,

Pk. 1089, Beijing, CN-100034, Ĉinio.


*************************************************************************
Nervoj

======
Nia urbo nun fine posedas novan malsanulejon. Grandegaj estis la

elspezoj, pri kiuj respondicis la skabeno. En la malfacila tasko

tamen helpis lin la oficstoj de la koncerna urba fako. la

komunuma estraro bezonis multajn kunvenojn por fari la necesajn

kaj gravajn decidojn. En la loka gazeto aperis longaj raportoj

pri la ofte malfacilaj diskutoj.
Iam oni devis decdi pri la aĉeto de ilaro por la fako

"intensiva zorgo", por kiu oni bezonis plurajn centmilojn da

guldenoj. Kaj, por diri la veron, la membroj de la komuma

estraro estis tiel spertaj pri tia ilaro kiel preskaŭ ĉiu

homo. Por klare diri la veron: ili sciis nenion pri la temo. Kun

tri frapoj de la prezidanta martelo la kunveno akceptis la

elspezon. Poste oni devis decidi pri riparo de la tegmento de

lerneja biciklejo. Entute dumil gudenoj... Feliĉe, la estraro

nun kun zorgo plenumis sian gravan taskon. El la estranoj ĉiuj

havis spertojn kun smilaj problemoj pri la propra domo, aŭ pri

tiuj de iu parenco aŭ najbaro. La dikutoj pri tiu rava sumo

daŭris pli ol unu horon.


Kun tiuj memoroj en la kapo mi nerve preparis min por la

jarkunveno de mia Esperanto-asocio. En la jarkonto de la kasisto

ja aperis sumo de 1234 guldenoj, kiu fakte devus esti 1234

guldenoj kaj 67 cendoj. Kaj krome en la jarraporto mankis dufoje

la litero "n" post ia vorto, de vere grava eraro en oficiala

dokumento.


Kaj miaj timoj praviĝis. La teruraj eraroj en la estrara laboro

postulis multan tempon. Tiom, ke poste mankis la tempo por vera

diskuto, kiam la estraro prezentis siajn gravajn planojn por la

venontaj kvin jaroj. Oni smple aŭdis kaj aplaŭdis.


Kelkaj maljunaj membroj poste parolis pri valora kaj

sukcesplena jarkunveno. Pro tiaj aferoj miaj nervoj suferas!


Ko NURMI
el Fenomeno, aprilo/1992.
*************************************************************************
ANONCETOJ

/////////


De Francisko el Azio por Vi... estas la plej bela libro jam

eldonita pri la vivo kaj la misio de Francisko el Azio. Krom

desegnaĵoj, speciale faritaj por ilustri la libron, estas

ankaŭ fotoj de scenoj de la filmo "Frato Suno kaj Frato Luno"

kaj pri pluraj reginnoj de Itlio. La libro kun 322 paĝoj, bela

grafika prezento estas la plej agrabla donaco por Kristnasko.

prezo: 15 NLG aŭ egalvaloro. Mendu ĉe UEA aŭ:
Spirita Eldona Societo, F. V. Lorenz,

CP 3133, BR-20001-970 Rio de Janeiro (RJ),

Brazilo.
* * *
Ĉasanto el Pollando, esperantisto, serĉas samideanojn

tutmonde. Li kolektas bildkartojn, esperantaĵojn kaj ĉasadajn

trofeojn. Jerry Wroblewski, PL-21-305, Suchwola, Pollando.
Por lerni la ĉinan lingvon vi aliĝu al la Universitato en

urbo Chengdu! La lokaj esperantistoj helpos al vi aranĝi

reduktitajn studkotizojn. Pliaj informoj ĉe:
Docento Mu bing, Chengdu Universitato,

CN-610081 Chengdu, Sichuan, Ĉinio.


* * *
Se vi estas eldonisto, aŭ vi konas iun E-eldoniston, skribu al

ni, ĉar de aŭtuno ni planas en Zagrebo starigi libroservon!


Kroata Esperanto-Unuiĝo,

Trg Burze 2, HRV-41000 Zagreb, Kroatio.


*************************************************************************
"Intimo" vokas vin

==================


La internacia e-familio estas realo, ĉar ni helpos al vi trovi

sinjor(in)on de via koro inter multaj diversaĝaj

geesperantistoj.
"INTIMO"

pK. 2420, RUS-660075, Krasnojarsk, Rusio.


*************************************************************************
Internecia konkurso por lernejanoj

==================================


En la numero aŭgusto (1)-92 de EVENTOJ aperis la alvoko kaj la

regularo de la konkurso. Bv. denove tralegi ĝin! Pri la konkurso

bv. averti viajn mezlernejanajn kaj instruistajn konatojn!
-------------------------------

1-a Taskfolio por mezlernejanoj

-------------------------------
1.tramo, taksio, aŭtomobilo, trajno, trolebuso. kio estas la

komuna vorto de tiuj aĵoj. (2 poentoj)


2.Kion oni uzas por matena sin purigado? Nomu almenaŭ ses

aĵojn! (3 poentoj)


3.Konstruu per la vorto "manĝo" almenaŭ ses kunmetitajn

vortojn! (3 poentoj)


4.Kion vi respondas al tiu, kiu diris al vi "dankon" pro glaso

da akvo? (2 poentoj)


5.Kiu vortoparo konvenas al la suba nekmpleta frazo?

Vidi vin estas ..., kiam doloras ... la kapo. terura - vin/

terure - al vi/ teruro - ĉe vi. (2 poentoj)
6.Difinu per unu sola vorto:

Elektronika aparato, kiu konsistas el el ekrano kaj klavaro,

interalie. Sur la ekrano aperas teksto aŭ desegnaĵo laŭ la

programo. (2 poentoj)


7.Kie okazis la ĉi-jaraj Olimpikoj (urbo, lando) Kiomaj ili

estis? (3 poentoj)


8.Pri kio vin memorigas EVENTOJ? Kio estas tio? (3 poentoj)
Limdato (dato de la poŝta stampo): 12-a de oktobro.
Kun la solvo(j) sendu poŝtmarkojn (en Hungario) aŭ respondkuponon

(en transpagipovaj landoj) por la resendo de la korektita

solvofolio kaj novaj taskfolioj, aŭ sendu nenion, se vi vivas

en ekssocialisma lando. Bv. atenti pri la limdato!


La solvojn sendu al:
Gimnazio Gárdonyi Géza, Esperanto-grupo,

Csiky Sandor u. 1, H-3300 Eger, Hungario.


*************************************************************************
KORESPONDI DEZIRAS

//////////////////


Mi estas 13 jara, kaj mi volas korespondi esperantlingve pri

ĉiuj temoj de mia aĝo. Joanna Kletkiewicz, PL-87617 Bobrowniki

nad Wisla, woj. Wloclawskie, Polio.
* * *
Mi serĉas amikojn kaj korespondajn partnerojn. Rhachlioune

Abdullah, 12 Impasse My Abdelhafid Maison (1), Maroko.

* * *
Mi deziras konatiĝi kun bona homo, fraulo. Estus interese

korespondi.
Tokarevaja Galina, kb. Geroev Bresta 19-34,

348031 Lugansk, Ukraino.


*************************************************************************
ANONCO

//////
Sonkasedo!

==========
Fama verko de la fama komponisto en Esperanto!
Registraĵo de viva koncerto kun profesiaj operokantistoj!
Teksto sur la interna kovrilo de la sonkasedo.
Prezo: 18 NLG. Mendu ĉe LINGVO-Studio.
*************************************************************************

*************************************************************************

EVENTOJ, eszperantó nyelvű információs lap.

Nyt. sz. B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X.

A kiadó és szerkesztőség címe:

H-1675 Budapest, pf. 87. Tel: 1228258

Megjelenik kéthetente. Kézbesíti a HELIR.

Készült az M & M nyomdában.

H-1161 Budapest, Bercsényi u. 10.

EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la Esperanto-movado.

Eldonas Kultura Esperanto-Asocio kaj LINGVO-Studio, Budapest

Respondeca eldonanto kaj ĉefredaktoro László Szilvási

La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj artikoloj

kaj ne respondecas pri la anonc-enhavoj.

*************************************************************************

La kompiladon de reta versio prizorgis: Szilvási László kajKristály Tibor


Elŝuti 199.78 Kb.

  • Eŭropa Komunumo
  • 12 Impasse My Abdelhafid Maison (1)

  • Elŝuti 199.78 Kb.