Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Eventoj n-ro 0002, 2/marto '92, retpoŝta versio

Elŝuti 204.51 Kb.

Eventoj n-ro 0002, 2/marto '92, retpoŝta versio
paĝo3/3
Dato14.03.2017
Grandeco204.51 Kb.

Elŝuti 204.51 Kb.
1   2   3
Miaopinie tial aperadas, naskiĝas daŭre novaj gazetoj, informiloj, ĉar

mankas centra - enhave, lingve altira, interesa, pli ampleksa, ĉiumonate

sopire atendata - movada revuo. Tiu movada revuo estus la organo de la

tutmonda esperantistaro kaj ne tiu de UEA. La eldonanto povas resti UEA,

sed la revuo estas de la tuta Esperanto-movado. Nun UEA havas propran

revuon, kio estas memkomprenebla, sed ne la esperantistaro. En la nova

revuo trovus lokon ankaŭ la novaĵoj kaj informoj de kelkaj

fakorganizaĵoj, ekz. tiu de ĵurnalistoj. La nunaj fakorganizaĵoj tute

ne havas tiom da novaĵoj, ke ili bezonas propran gazeton, kaj ne okazas

tiom da eventoj, por kiuj ne estus loko en la movada revuo. Jene ĉiu

esperantisto informiĝus pri la agado de la tuta movado kaj ne

librorecenzoj okupus la plej valorajn paĝojn. Tia revuo fortikigus

ankaŭ la unuecon de la movado kaj esperantistaro.
Hodiaŭ signifa parto de la laboro de seriozaj esperantistoj

elĉerpiĝas, ĉar ili kolopodas vivteni multobligitan aŭ tre simplan

gazeton, informilon: kiel farĉi ĝin per io, ankaŭ per artikoloj. La

komencantoj tiujn vidas.


Ofte la gazeteldonado estas esperantista hobio, ŝatokupo.
Mi diras sincere: kion UEA ne povis realigi ĝis nun, tion realigis S.

Maul en kelkaj jaroj sola: li kreis nivelan, nuntempan, modernan revuon,

unikan magazinon. Ĉu la mondpolitiko pli interesas la esperantistojn ol

ilia lingvo?


Mi kuraĝas veti, se Monato pliampleksiĝus per dek paĝoj por esperanto-

informoj, eventoj redaktataj en la sama stilo kaj nivelo kiel nun la

paĝoj de la magazino, prezentiĝus kunlaborantoj por la dek paĝoj kaj

tuj vidiĝus, ke vigla vivo regas en Esperantujo. Cetere en Monato ankaŭ

nun aperadas primovadaj artikoloj, okupante la paĝojn de politikaj,

ekonomiaj informoj. Do, Monato kun Esperanto-Suplemento: Movad-Lingva

Magazino. Mi nur laŭte pensas kaj ne proponas.
Mi ĉiam malesperiĝas legante bonegan, interesan movadan aŭ lingvan

artikolon en iu ne tre konata, ne disvastigita gazeto. Kial ĝi ne povas

esti legata almenaŭ en iu el la grandaj gazetoj? Ĝi interesus la

inteligentajn esperantistojn. Mia plurjardeka revuo estas: Esperanto

Readers Digest. Ne la originala en esperanto, sed la nia en la sama

formato kaj ankaŭ ĝi enhavas la plej bonajn artikolojn en nia gazetaro.

Titolo? "Ĉies Revuo"
Reago de Ivo Lapenna:

---------------------


Tia suplemento povus esti ege alloga legaĵo, se vi, aŭ redaktoro

komisiita de vi, bone selektus. Mi tre esperas, ke vi realigos la ideon

en 1987, jam ekde januaro. Tio estus vere utila kontribuaĵo de Monato al

la Jubilea Jaro.


Reago de Yamasaki Seiko:

------------------------


Mi estas kontraŭ la proponata Esperanto-suplemento de Monato. Monato

devas esti ordinara magazino en ĉiu aspekto tute same kiel Time, Der

Spigel aŭ L'Express. Esperantujo devas havi sian propran version de la

institucioj en la aliaj ujoj, tiamaniere demonstrante ke esperanto estas

nenio alia ol unu el la ordinaraj lingvoj, ne io speciala, io kurioza.

Monato estas oazo por mi, kiu volas rifuĝi foje de la movada atmosfero.


Reago de Stefan Maul:

---------------------


Ĉar venis ne pli ol nur tiuj ĉi du reagoj, nun do mi, la redaktoro,

estas tiel saĝa aŭ/kaj malsaĝa kiel antaŭe!


Klare tamen estas, ke kaj pro financaj kaj pro personaraj problemoj nun

ni ĉiukaze ne povus realigi Esperanto-suplementon, eĉ se mi volus.


Tamen, okaze de l' jubilea jaro mi ja verkis artikol-serion "Fronte al la

jubileo", kaj Monato eldonos por la jubilea jaro la antologion "Sub socia

muzo".
el Inter-Monato aprilo 1986
Eble ne ĉiuj konsentas kun I.Nagy, ke "UEA havas propran revuon, sed ne

la esperantistaro", kvazaŭ UEA estus nur kelkaj oficistoj. La konstato

tamen estas pensiga, por movade nekomencanto kial ŝajnas esti tiel? Eble

foje aspektas tiel, do indas pripensi ĉu la movadaj strukturoj adekvatas

al la bezonoj, anstataŭ kalkuli, ke esperantistoj ne estas UEA.
Ŝ. H.
*************************************************************************
Internacian bultenon!

=====================


Nia movado devus leviĝi super naciaj interesojn, la esperantistoj devus

prezenti sukcesajn solvojn pri internacia kunlaboro. Mankas bonaj modeloj

eĉ inter najbar-landaj esperantistoj. Pro kio nia internacia movado ne

eldonas internaciajn revuojn komunajn(!)? Geografiaj, politikaj,

ekonomiaj, kulturaj motivoj troviĝas multe, kiuj instigas nin al tia

vere komuna agado. De tempo al tempo ni aŭdas pri planoj por komuna

eldonado de "Internacia Esperanto-Revuo" en kelkaj (najbaraj) landoj. Sed

kiu povas raporti pri gravaj sukcesoj ĉi-terenaj?


Kruco: (laŭ Debrecena Bulteno 64)
Gratulon pro via kuraĝa entreprenemo!

--------------------------------------


...Ĝenerale la esperantistoj hontas postuli pagon al siaj esperantaj

laboroj. Kaj ĉio estas senpaga! La konsekvencoj? Parttempa laboro!

Neprofesiaj rezultoj! Centoj de bazaj apostolsimilaj lernolibroj sen la

respondaj daŭrigaj kaj superaj! Malbelaj gazetoj! Ĉu nomi tion

minuskomplekso? Manko de iniciatemaj entreprenistoj?
Sinjoro Szilvási, tiuj vortoj des pli incitu vin daŭrigi vian projekton.

Ke vi investu vian tempon, energion, monon, sed vi ankaŭ rericevu la

redonon, ke la jaro 1992 alportu al Vi kaj al viaj kunlaborantoj plenan

sukceson!...


Ivaldo Alves de Souza, Brazilo
Ĝojigis min la novaĵo, ...

----------------------------


... pro ke mi denove povos legi esperantaĵon. Mi gratulas kaj deziras al

la redaktoraro multajn sukcesojn.


Mi nur iomete timas, ke pro la alta prezo malmultaj abonos la novan, la

tre mankitan hungaran esperantan revuon.


Tamen mi esperas la renoviĝon, kiu tiam sukcesos, se la esperantistaro

ne timas de sia oferado, kaj kunlaboros por la ununura vera internacia

interkomprenilo.
"per Esperanto por la paco!"
oĉjo Steĉjo, esperanto-amanto

István Bálint, H-6131 Szank, Béke u. 70., Hungario


*************************************************************************
Adiaŭ Hungara Informilo

========================


Hungara Informilo ne plu estas eldonata. Post unujara feliĉa-malfeliĉa

ekzisto eldoniĝis la lasta n-ro de HI, kiu oficiale ne estis organo de

HEA. Por refuti tion, mi notas, ke sur la titolpaĝo de ĉiuj dek du

numeroj aperintaj en 1991 estas skribite: "22-a jarkolekto...", kaj en la

kolofono: "jura postorgano de BI". Kompreneble, temas pri tio, ke HI

estis posteulo de Budapeŝta Informilo, sed ne oficiale. Oficialaj estis

nur tiuj 150 mil forintoj, per kiuj HEA subvenciis la eldonadon de sia

"neoficiala" organo. BI estis tia, HI estante jura postorgano de BI, jam

ne plu estas tia. Jen (mal)facile solvebla enigmo. Dum la unua kaj

samtempe lasta jaro de HI aperis 150 paĝoj A/5 por 300 HUF. Ĉu tio

estas ĝojiga aŭ malĝojiga? La plurjardekan agoniadon kaj finan morton

de serio da HEA-organoj (Hungara Esperantisto, Eszperantó magazin, Világ

és Nyelv (Mondo kaj Lingvo), Budapeŝta Informilo, Hungara Informilo)

estas kaŭzita de tio, ke en la estraro de HEA neniam estis

interkonsento, ke la regulan kontakton kun la membroj oni povas flegi nur

pere de centra organo. La nombro de esperanto-libroj, eldonitaj de HEA,

jam atingis mondrekordojn, sed kiu prizorgis la proprajn membrojn?
Nun elĉerpiĝis la mono. Nun venos la vico de kvaronjara (poste ĉu

duonjara, unujara, dekjara) HEA-informilo, kiu pro la longa aperritmo

publikigos multe da "malnovaĵoj". La proceso estas (antaŭ)videbla: HEA-

centro devas transformiĝi je informa, organiza oficejo. Laŭ la

nuntempaj ebloj ĉiuj ĝiaj funkciuloj devas esti nesalajrataj.
Hungara Informilo, ripozu en paco! Sed vi, kompetentuloj en kaj ekster

HEA-centro, ne ripozu en paco!


Tibor Papp
laŭ Debrecena Bulteno, n-ro 68, feb. 1992.
*************************************************************************
MOVADO

//////
Prelegvojaĝoj atendataj

========================
Laŭ Rumana Esperanto-Asocio estus tre utile por la movado, se venus

profesoroj, docentoj, sciencisto-esperantistoj al Rumanio kaj prelegus en

universitataj kaj akademiaj rondoj pri diversaj aspektoj de la movado aŭ

de la lingvo mem, sed ankaŭ estus tre bonvena, se ili prelegus pri sia

fako. La traduko rumanen estas certigota.
Antaŭ nelonge faris tion en Sibiu kaj Timisoara prof. Helmar FRANK, kaj

la efiko estis grandega.


Eble tiu ideo estus utila ankaŭ en multaj aliaj landoj. Jen do "nova"

tereno por Esperanto kaj esperantistaj organizoj.


*************************************************************************
Bastiono en danĝero

====================


Radio FMR-89 MHz, kiu elsendas la Esperanto-programon de Eŭrokka

(Esperanto-Rok-Asocio) estas minacata de malapero far de la aŭtoritatoj

kaj de speciala komisiono por radio-televidoj ktp. por esti

anstataŭigita de komerca nacia radioĉeno kiel multaj aliaj!


Sendu kuraĝigon kaj protestleteron al:
Radio FMR, Esperanto Redakcio 9 bis, av. Frederic estebe,

F-31200 Toulouse, Francio


*************************************************************************
Invito al Gonĉarov

===================


La internacie konata Anatolo Gonĉarov post dekjara E-laboro revenis al

Siberio. Li invitas siajn E-geamikojn veni somere por dematene fizike

labori, detagmeze promeni sur belegaj montoj, devespere ĝui grandan E-

bibliotekon kaj E-konversaciojn. Pri la detaloj skribu al:


659672 Altajskij Kraj, Soloneŝenskij rajon, selo Matveevka, Rusio
*************************************************************************
Universitatanoj reagu nun!

==========================


Jam dissendiĝis vaste en la mondon la enketilo pri unuversitat-nivela

instruado. Tion subtenas ILEI, kiu urĝe alvokas ĉiun koncernaton

resendi freŝajn informojn al s-ro Germain PIRLOT. Steenbakkerstr. 21,

B-8400 Oostende, Belgio, ĝis plej laste la 15-a de aprilo. Kiu ne

ricevis enketilon sed scias pri ia kurso, petu ekzempleron tuj!
*************************************************************************
MALLONGE

////////
------------------------------------------

Se vi volas uzi esperanton en via laborejo

aŭ en via profesio, sendu viajn datumojn

(Nomo, adreso, profesio, fako, eble ankaŭ

nomon kaj adreson de la laborejo, posteno

ktp.), por publikigi ĝin en la rubriko

"Esperanto en laborejoj"!

------------------------------------------
Ŝanĝiĝis la adreso de Esperanto-Asocio de Brasilia. Jen la nova:

Caixa Postal 3644, BR-70084 Brasilia, DF, Brazilio


***
En 1992. okazos ekologia kongreso en Rio de Janeiro, al kio estas

serĉataj verkoj kaj artikoloj en Esperanto. (Ankaŭ la tradukitaj estas

bonvenaj). Se vi povas helpi, skribu al Asocio Esperantista en Rio de

Janeiro, Rua Senador Dantas 117, sala 223, Brazilio.


***
Post tempoj de neaktivado, elektiĝis nova estraro de Argentina Scienca

kaj Teknika Esperanto-Rondo (ASTER). La revigliĝon spronis vizito de

d-ro Helmar FRANK, prezidanto de AIS.
La nova adreso de ASTER: Araoz 2754 P.9 dep. D, RA-1425 Buenos Aires,

Argentino.


***
"Fervoja Muzeo de Jugoslaviaj Fervojoj" Vi povas ricevi senpage la

dulingvan, 12-paĝan eldonaĵon ĉe Zeleniĉki Muzej, Nemanjina 6,

YU-11000 Beograd.
***
Aperis kolora, dulingva faldfolio pri Tampere, havebla ĉe Urba Turisma

Oficejo, Verkatehtaankatu 2, SF-33100 Tampere, Suomio-Finnlando.


***
Aperis la dua n-ro de dulingva interna inform-bulteno de Hungara

Esperanto Junularo. Ĝi eldoniĝas porokaze, por HEJ-membroj senpage,

redaktata de Caba Németh, H-9400 Sopron, Varfal u. 2, Hungario.
***
La Esperanto-Muzeo en Jerusalemo posedas nun pli ol 800 librojn, plus

milojn da revuoj, gazetoj. La muzeo estas vizitebla ĉiumarde, aŭ laŭ

interkonsento kun d-ro Tala Laba, str. Arlozorov 10/21, Jerusalemo

(tel: 02-663814 kaj 02-633058). La Jerusalema esperanto-grupo kunvenas

ĉe Tala Laba dimanĉe je la 17-a horo.
***
Ĉarman infanan dancensemblon gastigu en via lando! La gvidanto de la

ensemblo serĉas organizantojn de publikaj prezentoj. Sergeo Ĵilejkin,

pk. 14127, 660025 Krasnojarsk, Rusio.
*************************************************************************
KORESPONDI DEZIRAS

//////////////////


30 gelernantoj (16-17 jaraj) de mezlernejo "50 Vjetori i Pavaresise" kun

samaĝuloj. Adreso de la instruisto: Bardhyl MEZINI, Rruga "Maliq Muĉo"

Pall. 50. Ap. 3. Tirana, Albanio
***
Esperanto-Asocio Durrës, p/a Luan JAUOI, Rruga "A. Goga" Ap. 357/2,

Durrës, Albanio.


***
Nehat SOKOLI, biologo 30-jara, Lagja 3, Pall. 4 Shkodra. 4. Kukës,

Albanio
***


Fervojista Koresponda Servo, s-ro Germano Gimelli, via Creti 61,

I-40128 Bologna, Italio.

Por korespond-deziroj sendu viajn nomon, adreson, aĝon, ktp., kaj la

deziratajn temon, kaj landon.


***
20 jara knabo Michel Chadaillat, IMP. F-09600 Leran, Francio.
***
Bibliotekistino, 30 jara, deziras korespondi pri geografio, literaturo

kaj turismo. Iwona Broniewska, ul Stalingradska 30, m. 112, PL-03468

Waszawa, Polio.
***
Tapani Lappalainen, Kivalakotukyla, SF-37500 Lempaala, Suomio-Finnlando.
***
19 jara irana knabino dez. kor. kun samaĝulinoj. Kolektas bildkartojn.

Farzaneh Noruzi, Shahid Mokhtari Alley 9, Ghods, Shahzeid St. Bozorgmehr

Ave, IR-81579 Estafan.
***
Diversaĝaj gelernantoj dez. kor. kun gelernantoj. Respondo estas

garantiata. Leterojn sendu al la instruisto: Antanas Gvildys, Jurbarkas,

Box 41, Litovio.
***
13-jara bulgara knabino, Nevema Hitova, ul. Kozloduj 6. ap. 11, BG-5000

Veliko Tarnovo.


*************************************************************************
PROKSIMAJ LIMDATOJ

//////////////////


27.03.-04.04. AIS provsesio, apud Prago,
1-a de aprilo, aliĝo al la UK, Vieno, venonta kategorio nur surloke,
11.04.-12.04 Pápa, Hungario, Landa Deklamkonkurso, Org.: József Németh,

Kilián ltp. 75/9, H-8500 Papa, Hungario, Tel: 36/89/24-896,


13.04-20.04 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germanio, Printempa Semajno

Internacia, por la tuta familio, Org.: Wolfgang Bohr, Johannes-

Kirschweng-Str. 11, D-5483 Bad Neuenahr, Germanio, Tel: 49/2641/4885,
15.04-21.04 La Salle (Aosta), Italio, 15-a Internacia Junulara Festivalo,
17-20 aprilo PASKO, Sandra van de Hoef, Spijkerpad 89, NL-7415 AT

Deventer, Nederlando, Tel: ( 31) 5700 30571,


17-20 aprilo, SAT-amikara kongreso, Simonne Bernard, 171, rue Raymond-

Poincare, F-33110 Le Bouscat, Francio,


24.04-03.05 Berlina Arbara Renkontiĝo, por eksterlandanoj rabato

20-100(!)% depende de lando, Michael Peters, Steglitzer Damm 32, D-Berlin

41, Germanio, Tel: ( 49-30) 7969740,
30.04-05.05.92, Latvio Latvia Internacia Printempo (LIP-92),
30.04-04.05.1992 Szombathely, Hungario, Junulara Esperanto-Renkonto,

tutlanda junulara amuzado kaj jarkunveno de HEJ.

Org.: Budai Tibor Ady tér 3/a, H-9700 Szombathely, Hungario
*************************************************************************

*************************************************************************

EVENTOJ, eszperanto nyelvű információs lap.

Nyt. sz. B/TSZL/85/1991.

ISSN 1215-959 X.

A kiadó es szerkesztőség címe:

H-1675 Budapest, pf. 87. Tel: 1228258

Megjelenik kéthetente. Kézbesíti a HELIR.

Készült az M & M nyomdában.

H-1161 Budapest, Bercsényi u. 10.

EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado.

Eldonas Kultura Esperanto-Asocio

kaj LINGVO-Studio, Budapest

Respondeca eldonanto kaj ĉefredaktoro László Szilvási

La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj

arikoloj kaj ne respondecas pri anonc-enhavoj.

*************************************************************************

La kompiladon de reta versio prizorgis: Szilvási László kajKristály Tibor
1   2   3


Elŝuti 204.51 Kb.


Elŝuti 204.51 Kb.