Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Estimataj gesamideanoj

Elŝuti 32.82 Kb.

Estimataj gesamideanoj
Dato20.03.2017
Grandeco32.82 Kb.

Elŝuti 32.82 Kb.INVITILO

Por la 68-a Kongreso de la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio

Varna, Bulgario, de la 21-a ĝis la 28-a de majo 2016
ESTIMATAJ GESAMIDEANOJ,

La bulgaraj fervojistoj-esperantistoj, tutkore invitas vin partopreni la 68-an kongreson de IFEF, kiu okazos de la 21-a ĝis 28-a de majo 2016 jaro proksime al urbo Varna - la mara ĉefurbo de Bulgario. Nia federacio akceptas organizi por 5-a fojo IFEF Kongreson. La esperantistoj, kiuj vizitis la kongresojn en Varna – 1968 jaro, en la turisma ripozkomplekso “Suna Bordo” – 1984 jaro, en Plovdiv – 2002 jaro kaj en Sofio – 2010 jaro memoras la agrable travivitajn tagojn en Bulgario.

Ni esperas, ke denove ni sukcesos kaj vi estos kontentaj pro nia gastamo. Ni atendas vin senpacience amase viziti la kongreson.
Bonan venon en Varna!

Kore invitas vin:

Prezidantino de Nacia asocio de FISAIC: inĝ. Veselka Kamburova

LKK Prezidanto: inĝ. Petja Aleksandrova
Adreso de LKK: inĝ. Veselka Kamburova (68-a IFK)

z k “Obelya-2”, bl. 209/A/5 1326 - Sofio, Bulgario

Tel: 359 887090163 Retadreso: bg_68ifk@abv.bg
Kongresa bankokonto:

First Investment Bank, SOFIA 1233, ul. “OPALCHENSKA” № 117

IBAN: BG38FINV91502016206231, BIC: FINVBGSF

Penka Dimitrova Dilova

PRI LA KONGRESLANDO – BULGARIO

Nia lando Respubliko Bulgario situas en la sudorienta parto de Eŭropo, sur Balkana Duoninsulo.

Bulgario (aŭ Bulgarujo, bulgare България [balGArija]; oficiale Република България [rɛˈpublikɐ bɤ̞lˈɡarijɐ]) estas lando en la Balkana duoninsulo. En la nordo ĝia limo estas Danubo (norde de la rivero situas Rumanio), en la oriento - la Nigra maro, en la sudo - surtera limo kun Grekio kaj Turkio, en la okcidento - la eksaj jugoslaviaj respublikoj Serbio kaj Makedonio.
Ĝi limas oriente kun Nigra Maro, sude kun Greklando kaj Turkio, okcidente kun Serbio kaj Makedonio kaj norde kun Rumanio, kies limo estas rivero Danubo. La tuta longeco de la ŝtata limo estas 2245 km, el kiuj 1181 km estas surteraj, 686 km – riveraj kaj 378 km – maraj. La ŝosereto estas longa 36 720 km kaj fervojreto – 4300 km. La teritorio estas - 111 000 km2 kaj loĝantoj estas 8 000 000.

Bulgario estas fondita en 681 jaro kaj havas glorajn periodojn – Kristaniĝo ekde la 865-a jaro, Ora Jarcento de bulgara literaturo dum X-a jarcento, Renesanco, disvolviĝo de kulturo kaj klereco.

La naturo de Bulgario estas varia kaj belega. Ekzistas multaj montaroj kaj lagoj, ebenaĵoj kun fruktoĝardenoj, vinberejoj kaj rozaj valoj. Sennombraj estas la mineralakvaj fontoj kun banejoj kaj ripozdomoj. La lazura Nigra Maro proponas famekonatajn plaĝojn kaj marajn kuraclokojn. Respubliko Bulgario fariĝis membro de Eŭropa Unio ekde la 1-a de januaro 2007 jaro.

 Membroj Kandidatoj Aŭstrio Pollando Belgio Bulgario Kroatio Kipro Ĉeĥio Danio Estonio Finnlando Francio Germanio Grekio Hungario Irlando Italio Latvio Litovio Luks. Mak. Malto Ned. Portugalio Rumanio Slovakio Slo.
Bulgario havas teritorion sur insulo Livingstân en Antarkto kaj kiel konsulta membro de Antarkta Kontrakto partoprenas en la administrado de la teritorioj, situantaj je 600 suda latitudo.


Kongresurbo -Varna kaj ripozkomplekso “Sanktaj Konstantin kaj Elena“

Varna estas la tria laŭ grandeco urbo en Bulgario kaj estas mara ĉefurbo de la ŝtato. Ĝi situas 470 km nordoriente de Sofio. Dum periodo 1949 – 1956 jaro. la nomo de Varna estis Stalin. Supozeble la nuna nomo devenas de prabulgara varnâ – “nigra, korvonigra”. Alia teorio ligas la nomon al vorto “kalko” kaj signifas mineralan fonton. Varna estas grava turista kaj kultura centro. Ĝi estis elektita kiel Eŭropa Junulara Ĉefurbo en 2017 jaro. Interesaj rimarkindaĵoj en la urbo estas: La mara ĝardeno, La Delfenujo, La astronomia observatorio kaj planedario, Varna nekropolo – la plej antikva trezoro en la mondo, militmara muzeo. Tre proksime al la urbo estas iuj el la plej grandaj nigramaraj ripozkompleksoj – “Albena”, “Zlatni Pjasâci – Oraj sabloj”, “Sanktaj Konstantin kaj Elena“. Ili kaj longa plaĝa strio en la urbo mem allogas milojn da turistoj kaj Varna transformiĝas en urbon kun aktiva kultura agado kaj vigla nokta vivo.
Ripozkomplekso Sanktaj Konstantin kaj Elena situas 10 km proksime al Varna. Ĝi estas iu el la plej famaj bulgaraj nigramaraj ripozkompleksoj kaj la plaĝa strio estas pli ol 3.5 km. Ferikomplekso estas komparinda kun Riviero kaj ĝi estas nomata “Slava Nica”. Dum 1908 jaro ĉi tie estis kreita bankuraca centro. En la ripozkomplekso estas sep mineralakvaj fontoj, kies temperaturo estas ekde 40 ĝis 60 gradoj. La ripozkomplekso havas la saman nomon kiel monaĥejo “Sanktaj Konstantin kaj Elena“, kiu estis konstruita en la la komenco de XІV – XVІ jarcento, proksime al sankta fonto, el kiu fontas kuraca akvo. Ĝis nun restis nur unu preĝejo duone enfosita en la tero, kiu estas interesa vidindaĵo. Tiu ĉi loko ĉiam estas ŝatata por ripozo de varnanoj. La vespera mara brizo milde karesas meze de bonodoraj figaj kaj citronaj arboj kaj eterne verdaj cipresaj arboj kaj tio kun mineralaj akvoj transformiĝas en miraklan lokon.
Hotela komplekso IDS (Internacia domo de la sciencistoj) ”Frederiko Ĵulio Kjuriestas hotelo kun terapieblecoj, situas en la centro de la ripozkomplekso, meze de belega natura parko, 100 m malproksime de la plaĝo.

Je dispono al la gastoj de la hotelo ”Frederiko Ĵulio Kjuri” estas 99 ĉambroj kaj apartamentoj. En ĉiuj ejoj estas: televidilo, telefono, fridujo, klimatizilo, aparta banejo.Je dispono estas ankaŭ centro por terapio kun tegmenta naĝbaseno kun minerala akvo, saŭno, salono por gimnastiko, ŝlimkuracado kaj masaĝoj.
DUMKONGRESAJ EKSKURSOJ
A/ TUTTAGA EKSKURSO – ALADĴA MONAĤEJO, BALĈIK – LA PALACO KAJ BOTANIKA ĜARDENO, KABO DE KALIAKRA
ALADĴA MONAĤEJO situas en bela regiono 14 km norde de urbo Varna, proksime al ripozkomplekso Oraj Sabloj. Aladĵa monaĥejo estas unu el la rokaj monaĥejoj en Bulgario. La ejoj de monaĥejo estas elfositaj je du niveloj en alta preskaŭ 40 m kalkŝtona roko. Je distanco 600-700 m okcidente de la monaĥejo estas aro da grotoj, kie estas eltrovitaj ceramiko, moneroj el V – VІ jarcento. La nomo „aladĵa” devenas de turka lingvo kaj signifas “multkoloran”. Laŭ la legendo la patrono de la sankta monaĥejo estis Sankta Vlas. Hodiaŭ Aladĵa monaĥejo estas populara turista loko, kiu estas vizitata de miloj da turistoj. La monaĥejo apartenas al la 100 naciaj objektoj de Bulgario

Arkitekturparka komplekso “La Palacosituas ĉirkaŭ 2 km sudokcidente de la centro de urbo Balĉik, 40 km nordoriente de Varna. La vilaa ensemblo estas konstruita laŭ projekto de italaj arkitektoj Amerigo kaj Aŭgustino por somera rezidejo de la rumana reĝino Marija. La konstruado komenciĝis en 1924 jaro kaj daŭris ĝis 1934 jaro. En la arkitekturo de la palaco interplektiĝas prabulgaraj, gotikaj, orientaj kaj maŭraj elementoj. Famaj rimarkindaĵoj estas: kapeleto “Stela Maris”, “Dia ĝardeno”, ĝardeno “Angla kortego”, “Ĝardeno kun krucforma akva spegulo”, “Ĝardeno de Getsiman”, “La teŭgo de la palaco kaj garaĝoj de la jaĥtoj”, elektrocentralo kaj “La ponto de la sopirĝemoj”, “Aleo de la vino”, Aleo de la jarcentoj”, “La pendterasoj” la tombo de reĝino Marija k.a. Sur la tria etaĝo de vilao “Senzorga nesto” de la verando vastiĝas panoramo al la maro kaj spiralaj ŝtupoj kondukas al ringoforma teraso de la minareto. Ĉe la administra konstuaĵo de la komplekso sur ŝtona kolono altiĝas statuo de sankta Martin. Tre proksime al la terasoj estas formita bela akvofalo, kies alteco de falo estas 25 m. Alia pli malalta akvofalo malsupreniĝas de “Ĝardeno de Alaho” laŭ triakvostria fontoŝtono en profundan ŝtonan basenon. La palaco konsistas el du ĉefaj elementoj – konstruaĵfondaĵo kaj Botanika ĝardeno kun parko. Parto de la parko estas transformita en scienca botanika ĝardeno, kiu estas prizorgata de Sofia universitato “Sankta Kliment Ohridski”. Ĝi okupas 24-an lokon en la listo de 100 naciaj turistaj objektoj de Bulgario. La ĝardeno, kiu apartenas al la Sofia Universitato “Sankta Kliment Ohridski”, estas kreita en 1955 jaro de akademiano Daki Jordanov, kiu estis rektoro de la universitato. La vizitantoj povas ĝui belegajn florojn, diversecon de arbustoj kaj arboj el diversaj lokoj de la mondo.

KABO DE KALIAKRA disvastiĝas pli ol 2 km en Nigra Maro kun siaj altaj 70 m rokoj kaj estas la plej longa kabo sur Balkana Duoninsulo. Ĝi situas 12 km oriente de urbo Kavarna kaj 72 km nordoriente de Varna. La regiono estas fama ankaŭ kun delfenoj, riĉa diverseco de maraj birdoj, kiuj nestas sur la rokoj. La nomo Kaliakra devenas de greka lingvo kaj signifas “belan kabon”. Dum 1444 jaro ĉe la kabo Kaliakra haltis la kavalira armeo de Vladislav Varnenĉik dum la militiro kontraŭ Osmana imperio. Je la 31-a de julio 1791 jaro ĉi tie ekfuriozis la plej granda batalo en Nigra Maro dum la Rusa-turka milito, en periodo 1787 – 1792 jaro.
B/ DUONTAGA EKSKURSO 1 – VARNA.

Gravaj rimarkindaĵoj en Varna estas:

1. La katedralo “Sankta Dipatrino”

La preĝejo estas konstruita dum periodo 1883 – 1886 jaro kaj estas la dua laŭ la grandeco en Bulgario post la templo-monumento “Sankta Aleksandâr Nevski” en la ĉefurbo Sofio. La odesa arkitekto Maas honore al Liberigo de Bulgario el turka jugo projektis la templon.

2.Drama teatro “Stojan Bâĉvarov” - Varna

En la konstruaĵo de drama teatro “Stojan Bâĉvarov” - Varna troviĝas la teatro, la opero kaj filharmonio de urbo Varna. Ĝi estas konstruita laŭ viena modelo. Je la 12-a de marto 1921 jaro la teatro inaŭguris sian unuan teatran sezonon per nuntempa spektaklo “La instikto” de Anri Kestmeker.

3.La mara ĝardeno

La pretigo de la ĝardeno komenciĝis en 1862 jaro. Ĝi estas iu el la simboloj de urbo Varna. La mara ĝardeno, Botanika ĝardeno en Balĉik kaj Botanika ĝardeno ĉe “Sanktaj Konstantin kaj Elena“ estas ununuraj artefaritaj rezervejoj. En ĝi oni kreskigas iujn el la plej maloftajn kaj defenditajn plantojn. En la mara ĝardeno la vizitantoj povas vidi multajn rimarkindaĵojn, el kiuj: Akvarion, Delfenujon, Militmaran muzeon k. a. La ĝardeno havas areon ĉirkaŭ 800 ardekojn kaj en ĝi estas ankaŭ zooparko.

4.La centraj maraj banejoj kaj la plaĝo

La centraj maraj banejoj kaj la plaĝo ekzistis jam en XX-a jarcento. En la banejoj estas polikliniko, akvokuraca kaj ŝlimkuraca kompleksoj, du kajoj, kelkaj restoracioj, dancamuzejo k.a.5. La festivala kaj kongresa centro Varna.

Ĝi estas konstruita en 1986 jaro kaj eatas bela nuntempa konstruaĵo, farita el aluminio, vitro kaj ŝtono. Ekde la komenco ĝi fariĝis centro de la plej prestiĝaj eventoj de la arto kaj kulturo. En ĝi estas kelkaj scenejoj, granda bazaro, restoracio, sukeraĵejo, kaj kelkaj salonoj por konferencoj.6. Vizitado de pramŝipo – komplekso Varna – Iliĉovsk.
C/ DUONTAGA EKSKURSO 2 – NESEBÂR

Urbo Nesebâr situas 37 km nordoriente de Burgas kaj 429 km oriente de Sofio. La malnova parto situas sur malgranda duoninsulo kaj la nova – surtere, eniĝita en la maro. La urbo aperis en antikveco kiel traca fiŝkaptista loĝloko. Dum la VI-a jarcento antaŭ nova erao grekaj koloniigintoj fondis sur ĝia loko kolonion, nomitan Mesambrija. En daŭro de tempo ĝi evoluis kiel granda kaj bone fortigita urbo-ŝtato. Dum unua jarcento Mesambrija estis sub roma regado kaj pli malfrue ĝis 812 jaro estis parto de Bizanco. Dum tiu ĉi jaro ĝi estis konkerita de hano Krum kaj multfoje trapasas de bulgara al bizanca regado. Dum 1453 jaro ĝi estis konkerita de osmana armeo. La malnova Nesebâr estas en la listo de Unesko kiel monda kultura heredaĵo. La urbo estas longa 850 m kaj larĝa 350 m, sed eĉ sur tia malgrada areo estas multaj monumentoj de la kulturo. Laŭ la legendoj ĉi tie estis 40 preĝejoj. Laŭ la monda statistiko Nesebâr estas la urbo kun la plej multaj preĝejoj, rilate al la nombro de la de la loĝantoj. Ili estas 41 kaj hodiaŭ estas registritaj ĉirkaŭ 26. Rimarkindaj estas ankaŭ la malnovaj domoj de Nesebâr kaj venta muilejo en la enirejo de la malnova urbo.

POSTKONGRESO – URBO VELIKO TÂRNOVO

Veliko Târnovo, la ĉefurbo de la Dua Bulgara Regno, iu el la plej antikvaj bulgaraj urboj situas amfiteatre sur kvar montetoj – Carevec, Trapezica, Momina Krepost (Virgulina fortikaĵo) kaj Sveta Gora (Sankta arbaro), ĉe kies piedoj serpentumas rivero Jantra. La urbo estas je 220 km de Sofio kaj je 200 km de Bukureŝto. Post la Liberigo en Veliko Târnovo okazis la ŝtata fonda kunveno en 1879 jaro kaj tiam estas akceptita la bugara konstitucio, nomata Konstitucio de Târnovo. Tiam la parlamentanoj elektis urbon Sofio kiel ĉefurbon de Bulgatio. La impresa historio de la urbo, kiu estis pli ol 200 jarojn politika, ekonomia, kaj kultura centro de la Dua Bulgara Ŝtato, estas prezentita pere de unika por Eŭropo spektaklo “Sono kaj Lumo”.

La urbo, elektita kiel kultura ĉefurbo sur la Balkanio, konservas ĝis nunaj tagoj la bulgaran spiriton kaj tradiciojn, posedas ekstreordinare riĉan historian heredaĵon.

- la fortikaĵo kaj arkitektura rezervejo “Carevec”, kie estis konstruitaj Cara palaco kaj Patriarkejo. La monteto estris defendita pere de fortikaĵmuro kun longeco 2 km kaj larĝeco ĝis 2,60 m. En la fortikaĵo enireblis tra tri enirejoj. La ĉefa enirejo konsistis el tri postsekvaj pordoj, defenditaj el turoj. La dua (Malgranda pordego) ligis Carevec kun Asenova mahala (domaro) kaj la tria — kun Frenkisar. El la turoj estas konservita nur unu, nomata hodiaŭ Balduena turo, kie estis prizonita imperatoro Baldueno. La Palaco de la bulgaraj caroj – bone plifortigita aparta arkitektura komplekso еstas sur la plej konvena loko de la monteto – plata teraso. La ĉefa enirejo troviĝas norde. Ĝia areo estas 4872 m2 kaj estas fortigita per dika fortikaĵmuro kun kvin batalturoj kaj du enirejoj. La rezidejo de la bulgaraj patriarkoj leviĝas sur la plej alta loko de la monteto. Meze de la komplekso estas patriarka templo “Sankta ĉieliro de Dio”.

- Sur monteto Trapezica estas la fundamentoj de 17 belaj preĝejoj. En la preĝejo “Sanktaj 40 martiroj” estas entombigita caro Kalojan – unu el la plej majestaj regantoj de la Dua Bulgara Regno.

- La templo “Dipatrina Nasko” estas la plej vizitata preĝejo en la urbo. Monaĥejoj kun valoraj ikonoj, murpentraĵoj kaj freskoj – Preobraĵenski, Kilifarevski, Petropavlovski, Patriarŝeski.

- “Samovodska ĉarŝija” (komercostrato) kun tradiciaj metioj, vendejoj por antikvaĵoj kaj artaj galerioj.

- Strato “Gurko” kun romantikaj renesancaj domoj, kaŝitaj en la rokoj. Inter unikaj kulturaj rimarkindaĵoj en proksimeco al Veliko Târnovo estas arkitektura kaj historija rezervejo “Boĵenci” arkitektura-historija rezervejo Arbanasi. La tradicia festo de la urbo estas ĉiujare la 22-an de marto, kiam okazis la glora venko de la bulgara reganto Ivano-Aseno la Dua super despoto Teodor Komnin ĉe rivero Klokotnica en 1230 jaro.
Hotelo “Meridijan Boljarski” situas en la koro de Veliko Târnovo tre proksime al historiaj rimarkindaĵoj de la malnova ĉefurbo – la strato de la metioj “Samovodska ĉarŝija”, monteto-fortikaĵo Carevec, urba galerio kaj ponto de Stambolov. Pere de sia unika arkitekturo sur 15 niveloj, malsuprenirantaj de la centra strato al la pitoreska “Gurko” garantias komfortan restadon de la gastoj kaj ebligas al ili ĝui nekredeblan panoramon al rivero Jantra kaj malnova urbo.

Je Via dispono estas 69 elegante meblitaj ĉambroj kaj apartamentoj por gastoj, klasika restoracio, panorama restoracio, BBQ, piano-nokta amuztrinkejo. Propran stilon kaj elegantecon en la internaĵo de la hotelo aldonas la murpentraĵoj, kiuj prezentas bildojn de la Dua Bulgara Regno sur areo de 140 m2.


Feriu kaj ripozu kun ni en tiu ĉi belega regiono!

Vi ne bedaŭrus vian elekton!
Elŝuti 32.82 Kb.

 • Bonan venon en Varna! Kore invitas vin
 • Kongresa bankokonto: First Investment Bank, SOFIA 1233, ul. “OPALCHENSKA” № 117 IBAN: BG38FINV91502016206231, BIC: FINVBGSF
 • Kongresurbo -Varna kaj ripozkomplekso “Sanktaj Konstantin kaj Elena“ Varna
 • Ripozkomplekso “ Sanktaj Konstantin kaj Elena “
 • Hotela komplekso IDS (Internacia domo de la sciencistoj) ”Frederiko Ĵulio Kjuri ”
 • DUMKONGRESAJ EKSKURSOJ A/ TUTTAGA EKSKURSO – ALADĴA MONAĤEJO, BALĈIK – LA PALACO KAJ BOTANIKA ĜARDENO, KABO DE KALIAKRA ALADĴA MONAĤEJO
 • Arkitekturparka komplekso “La Palaco ”
 • B/ DUONTAGA EKSKURSO 1 – VARNA. Gravaj rimarkindaĵoj en Varna estas
 • Drama teatro “Stojan Bâĉvarov” - Varna
 • La centraj maraj banejoj kaj la plaĝo
 • POSTKONGRESO – URBO VELIKO TÂRNOVO Veliko Târnovo
 • Hotelo “Meridijan Boljarski”
 • Feriu kaj ripozu kun ni en tiu ĉi belega regiono! Vi ne bedaŭrus vian elekton!

 • Elŝuti 32.82 Kb.