Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Esperanto por lernejaj klasoj. Paroliga metodo kun ekzercaro

Elŝuti 20 Kb.

Esperanto por lernejaj klasoj. Paroliga metodo kun ekzercaro
Dato06.12.2017
Grandeco20 Kb.

Elŝuti 20 Kb.

Recenzoj

Esperanto por lernejaj klasoj. Paroliga metodo kun ekzercaro. Josias Barboza. Braziljo: Unio

planeda / Brazila E-Ligo, 2008. 150p. 28cm. Ilus. Kun kd. ISBN 8588913062. Prezo: € 18,00.

Esperanto por lernejaj klasoj. Paroliga metodo kun ekzercaro. Gvidlibro por instruistoj. Braziljo: Unio planeda / Brazila E-Ligo, 2008. 164p. 28cm. Ilus. Kun kd. ISBN 8588913054. Prezo: € 18,00

Jam kelkajn jarojn antaŭ ol la

brazila parlamento komencis

serioze kaj oficiale trakti pri la

laŭelekta instruado de Esperanto

en mezlernejoj, la kolego Josias

Barboza, sperta lingvoinstruisto,

entreprenis kreadon de kompleto

de Esperanto-lerniloj. Liaj celoj

estis verki lernilon, bazitan sur

modernaj materialoj kaj metodoj,

kiu evoluigu ĉe la lernantoj ĉefe

la interagajn lingvokapablojn

kaj ebligu samkonceptan uzon de bone konstruitaj kaj science

kunmetitaj lernitaĵoj. Tiel naskiĝis la lernolibro-paro Esperanto

por lernejaj klasoj.

La monda esperantistaro unuafoje povis enmanigi tiujn

lernilojn dum la UK en Bjalistoko, kie libroserve vendiĝis jam

la unuaj volumoj de la lernolibro kaj porinstruista aldonaĵo. La

instruistaj kolegoj havis eblon vidi kaj prikomenti ankaŭ la duan

parton de la serio.

La grandformataj, laŭaspekte tre allogaj libroj kun la aldonaĵoj

de sondiskoj impresis la kolegojn. Inter ili s-ro Kurt Fischer el

Germanio entreprenis la fakan provlegadon de la dua volumo

kaj tiel ekis ankaŭ internacia kunlaboro inter la du kolegoj, kio

gvidos la verkon al eĉ pli bona kvalito kaj sentigos en ĝi eŭropan

influon.


Necesas aldoni, ke jam la unua volumo de la instrukompleto

agordiĝas kun la rekomendoj de la Konsilio de Eŭropo en ĝia

Komuna Eŭropa Referenckadro (KER), kiu celas unuecigi

la mezuradon de lingvokapabloj de lernantoj kaj kandidatoj.

Mondskala uzo de akordaj lerniloj plifaciligos la kunlaboron de

internaciaj projektoj.Kio fakte konsistigas la lernopakaĵon?

Du bunte ilustritaj porlernantaj libroj (volumoj 1 kaj 2) kun

ekzercaroj kaj sondiskoj. Krome, la instruisto havas por ambaŭ

niveloj gvidlibron kaj helpan tekon, kun preseblaj murbildoj kaj

murfrazaro, flankaj tekstoj kaj ekzercaroj.

La porlernanta sondisko enhavas la ĉefajn enkondukajn tekstojn

de la lecionoj, kiuj estas rolludataj de esperantistaj “aktoroj”.

Tio donas al la lecionoj certan viglecon, havas efikon de motivado kaj

havas ankaŭ la ĉarmon de brazila prononcmaniero.

La unua volumo startas de nulo kaj gvidas la lernantojn ĝis

la nivelo B1+, kune kun tre riĉa vortostoko kaj multaj ekzercoj,

dialogoj, kulturaj kaj movadajinformoj. La finstudintoj de la dua

volumo atingas la nivelon B21.La gvidlibro de la instruisto

(fakte baze identa kun la libro de la lernantoj) havas en ĉiu paĝo

flankan kaj suban marĝenojn, kun notoj kaj sugestoj pri la plej efika

maniero enkonduki aŭ gvidi tiun aŭ sekvontan instruunuon aŭ

paroligilojn. Tiuj notoj kaj sugestoj multe faciligas la prepariĝon

de la instruisto kaj ŝparigas al ŝi/li tempon kaj energion. Fakte,

laŭ tiu ĉi soci-funkcia metodologio la instruisto ne instruas, sed

reĝisoras la grupan lernadon, tial kolegoj, ankaŭ kun malpli da

spertoj, povas sukcese uzi la materialon.

La helpa teko senpage elŝuteblas de http://www.lernejajklasoj.

net/, la retejo de la projekto, kaj povas esti libere modifita de la

instruisto laŭ ŝiaj/liaj bezonoj.

La metodo estas baze paroliga, la materialo konstruiĝas sur riĉe

ilustritaj kaj variaj dialogoj, kiuj plej ofte el multaj vidpunktoj

ekzercigas kaj reekzercigas pri la lernendaĵoj. La gramatikaĵoj

trateksas la libron, prezentiĝas en klaraj kaj bone strukturitaj

resumoj, tamen ne fariĝas unuagradaj celoj de la lingvolernado.

Ilin la kursanoj alproprigas en la multnombraj ekzemplofrazoj tra

la sennombraj dialogoj kaj ekzercoj, kiuj ne malhavas kulturajn

konojn pri Esperanto kaj stimulon al transkultura komunikado

pere de la internacia lingvo. La leksiko reserĉeblas en la librofina

indekso kun indikoj de la koncernaj lecionoj kaj en kelkaj okazoj

unulingva vortklarigo akompanas la vortojn. La eldonaĵoj estas

bunte ilustritaj, kaj kvankam laŭstile kaj laŭkvalite la bildoj ne

estas homogenaj, la libroj aspekte estas modernaj, uzanto-amikaj.

Krome ĉarmas la etaj ikonoj, kiuj grafike indikas la diversajn

celojn de la eroj.

1) Pri la nivelo de la Komuna Eŭropa Referenckadro oni trovas informojn

ĉe http://www.edukado.net/pagina/REFERENCKADRO/18364//

252 ESPERANTO decembro 2010 1242 (12)


La libro servas ankaŭ kiel laborkajero, la paperkvalito facile

ebligas plenumi skribe la ekzercojn kaj taskojn, fari notojn en

la libro.

Se mencii tamen negativan trajton ni diru, ke la instruantoj

povos havi nekutiman problemon, nome la abundecon, kiu por

tiuj, kiuj havas relative malmultajn enklasajn lecionhorojn,

necesigas zorgan elektadon de la plej gravaj partoj kaj devon

klarigi al la kursanoj kiel memstare prilabori la reston de la

lecionoj.

Tre verŝajnas, ke ĉi tiu estos unu el la plej popularaj Esperantolerniloj

en la sekvaj jaroj de la Esperanto-instruado kaj kun bonaj

administrado kaj porinstruistaj trejnadoj pri ĝia uzo la kolegoj

sukcese povos utiligi ĝin ne nur en Brazilo, sed ankaŭ en multaj

aliaj partoj de la mondo.

Por tiuj, kiuj volas aĉeti ĝin ni diru, ke danke al la malavara

mecenato D-ro Ulisses Riedel de Rezende estis produktitaj entute

1500 libroj (1000 porlernantaj + 500 porinstruistaj) de la unua

parto. La dua volumo kun gvidlibro aperis printempe de 2010.

Estas bone scii, ke kaze de pozitiva decido de la enlandaj

politikistoj, la brazilanoj jam havos bonan lernolibran kandidaton

kaj modele kaj efike laborantan landan ILEI-sekcion. Restas

nur la grandaj taskoj trejni sufiĉajn instruistojn kaj ekinstruiEsperanton. Bonan laboron por la nobla celo kaj sukceson al la

brazilaj kolegoj! Katalin Kováts


Elŝuti 20 Kb.

  • . Braziljo: Unio planeda / Brazila E-Ligo, 2008. 164p. 28cm. Ilus. Kun kd. ISBN 8588913054. Prezo: € 18,00
  • Kio fakte konsistigas la lernopakaĵon
  • La unua volumo
  • Katalin Kováts

  • Elŝuti 20 Kb.