Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Esperanto-instruisto de la jaro (2014)

Elŝuti 23.7 Kb.

Esperanto-instruisto de la jaro (2014)
Dato30.10.2017
Grandeco23.7 Kb.

Elŝuti 23.7 Kb.

REU-Konkurso “Esperanto-instruisto de la jaro (2014)”
Karaj geamikoj, oni ofte demandas en la esperantista medio: kia devas esti nuna instruisto de Esperanto?

Ĉiuj scias, ke tiu estas unuavice konscia adepto de la internacia lingvo, kiu ŝatas Esperanton, konstante perfektigas siajn lingvokonojn kaj emas oferti ilin al aliaj homoj. La instruisto de Esperanto estas do modela parolanto, oratoro, aktorema persono bone konanta la normojn de la paroletiketo. Sed krom la altnivelaj lingvaj aspektoj ĉi tiu homo posedas multajn specifajn trajtojn, kiuj kapabligas lin / ŝin profesinivele organizi kaj gvidi kursojn por diversaj celgrupoj de lernantoj. Inter instruantoj de Esperanto estas profesiaj lingvoinstruistoj, posedantaj bezonatajn kompetentecojn: perceptan, projektan, komunikan, organizan, analizan, artan, sed la lingvon peras ankaŭ multaj instruemaj homoj, kies profesia specifeco ne estas strikte ligita al la instrua kampo.

La konkurso, kiun lanĉas Rusia Esperantista Unio en 2013, celas unuavice unuigon de diversaj Esperanto-perantoj en nia lando kaj motivi ilin al la adopto de modernaj kaj altkvalitaj instrurimedoj kaj metodoj.

La Estraro de REU anoncas la 1-an REU-Konkurson “Esperanto-instruisto de la jaro (2014)” kaj invitas instruemajn REU-membrojn aliĝi al la konkurso kaj elprovi sin en la branĉoj, kiuj povas malkovri kaj evoluigi ĉe ajna konkursanto variajn instruistajn talentojn kaj kapablojn.


Regularo de la Konkurso“Esperanto - instruisto de la jaro (2014)”
§ 1 Iniciatinto kaj organizanto de la Konkurso:

Estraro de Rusia Esperantista Unio, Instru-metodika komisiono de REU

Ĉefa administranto de la Konkurso estas Svetlana Smetanina, Prezidanto de REU
§ 2 Celoj de la konkurso

Stimuli kaj motivi lingvoinstruistojn kaj instruemajn Esperanto-perantojn al okazigo kaj gvidado de diversnivelaj Esperanto-kursoj.

Plialtigi la metodikan nivelon de la Esperanto-instruado en edukaj kaj publikaj establoj.

Ebligi al la instruantoj de Esperanto prezenti kaj diskonigi siajn instruspertojn.


§ 3 Celgrupo, partoprenantoj de la konkurso

Diplomitaj lingvoinstruistoj, profesiaj Esperanto-instruistoj, instruemuloj, aliaj instruantoj kaj perantoj de Esperanto – registritaj membroj de REU en 2013 – 2014.


§ 4 Kondiĉoj

La Konkurso estas senpaga kaj libervola. Partopreno en la Konkurso estas foresta. Aliĝilojn kaj ĉiujn konkursaĵojn rete akceptas Svetlana Smetaninia (svsmetanina@yandex.ru). La taskoj, formularoj, skemoj kaj kriterioj estas sendataj al konkursantoj post ilia aliĝo al la Konkurso.


§ 5 Daŭro

Instrusezono: septembro 2013 – majo 2014.

Limdato por la aliĝo al la konkurso estas la 1-a de februaro 2014.

Limdato por la akcepto de la konkursaj materialoj estas la 10-a de majo 2014.


§ 6 Konkursaj branĉoj

 1. Mia esperantista portreto. Liberforma aŭtobiografieto kun aparta emfazo kaj pritrakto de kaŭzoj, kiuj motivis konkursanton al perado kaj instruado de Esperanto. (Amplekso: duonpaĝo A4-formata; tiparo Times New Roman, grando 14)
 1. Gvidado de ĉeesta kurso de Esperanto (baza, daŭriga, perfektiga ktp.) dum la menciita instrusezono. Raporto pri la kurso laŭ la ĉi-suba skemo.

 2. Kurta esperantlingva recenzo kaj taksado de la okazigita kurso fare de kursfininto, samklubano, samurbano, alia kompetenta persono ĉeestinta lecionon / lecionojn, t.e. liberforma rakonto pri la kurso kaj la rolo de kursgvidanto. La konkursanto rajtas esti kunaŭtoro de la recenzo. (Amplekso: duonpaĝo A4-formata; tiparo Times New Roman, grando 14)
 1. Detala lecionplano de unu el la lecionoj laŭ la ĉi-suba skemo.
 1. Eseo pri la temo “Mia metodika koncepto de la Esperanto-instruado”.(Amplekso: de duonpaĝo ĝis unu plena paĝo A4-formata; tiparo Times New Roman, grando 14)
 1. Recenzo de lernolibro de Esperanto. (Amplekso: de unu plena paĝo A4-formata ĝis du paĝoj; tiparo Times New Roman, grando 14)


§ 7 Ĵurio

Ĵurio konsistas el 3 kompetentaj fakuloj. La ĵurion nomumas la REU-Estraro ne pli malfrue ol ĝis la 1-a de aprilo 2014, la nomoj de ĵurianoj restas kaŝitaj ĝis la unua de junio 2014, kiam estos proklamitaj rezultoj de la Konkurso.


§ 8 Taksado de la konkursaĵoj

Ĉiu konkurspartoprenanto povas por ĉiu konkursero gajni maksimume 10 poentojn (laŭ la poentiga skalo 0 -10). La konkurseroj § 6.2, § 6.3 estas taksataj kune. La suma maksimuma kvanto de la poentaro povas esti 50. Ĉar la ĵurio konsistas el tri personoj, kiuj sendepende unu de la alia taksas la konkursaĵojn, la suma pinta poentokvanto seklve egalas al 150. La konkursaĵoj ne estas recenzataj de la membroj de ĵurio nek resendataj, apelacioj ne estas akceptataj.


§ 9 Gratifikoj

 1. Laŭreato kaj la partoprenintoj de la konkurso ricevas REU-diplomojn kaj valorajn librodonacojn.

 2. En Rusia Esperanto-Gazeto estos publikigita intervjuo kun la laŭreato de la konkurso.

 3. Laŭ la rekomendoj de la ĵurio la Estraro de REU rezervas al si rajton dum unu jaro publikigi interesajn recenzojn de Esperanto-lernolibro en E-gazetoj kaj la paĝaro de REU.


§ 10 Aliĝilo
Rusia Esperantista Unio

1-a konkurso “Esperanto-instruisto de la jaro (2014)”


Aliĝilo


1

Familinomo, antaŭnomo, patronomo

по-русски

2

Familinomo, antaŭnomo, patronomo

en Esperanto

3

Naskiĝdato ( tago, monato, jaro)

4

Hejma adreso


по-русски

5

Hejma adreso


en Esperanto

6

Poŝta adreso


по-русски

7

Retadreso

8

Numero de la poŝtelefono

9

Klero (baza naŭklasa / meza lerneja / meza teknika / supera)

10

Profesio laŭ la diplomo, scienca grado

11

Laborloko, ofica posteno

12

Jaro de esperantistiĝo

13

Nivelo de la lingvokono. (Konkursanto memtaksu la nivelon de siaj lingvokonoj konforme al la Eŭropaj Referenckadroj en la kazo se li /ŝi ne trapasis oficialan KER-ekzamenon. A1 A2 B1 B2 C1)

14

Ĉu estas spertoj de la pli frua E-instruado? ( jes / ne)

15

Aliĝdato (tago, monato, jaro)
Atenton!La sendita de vi kaj akceptita de la REU-Estraro aliĝilo atestas vian starton en la Konkurso kaj obeon al la konkursaj reguloj kaj kondiĉoj.

§ 11 Apendico. Formularoj, skemoj, taskoj kaj kriterioj


Elŝuti 23.7 Kb.

 • Regularo de la Konkurso“Esperanto - instruisto de la jaro (2014)” § 1 Iniciatinto kaj organizanto de la Konkurso
 • § 2 Celoj de la konkurso
 • § 3 Celgrupo, partoprenantoj de la konkurso
 • § 6 Konkursaj branĉoj Mia esperantista portreto.
 • Gvidado de ĉeesta kurso de Esperanto
 • Detala lecionplano
 • Recenzo de lernolibro de Esperanto.
 • § 8 Taksado de la konkursaĵoj
 • § 11 Apendico. Formularoj, skemoj, taskoj kaj kriterioj

 • Elŝuti 23.7 Kb.