Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Esperanto-gironde la kompanoj

Elŝuti 9.96 Kb.

Esperanto-gironde la kompanoj
Dato22.03.2017
Grandeco9.96 Kb.

Elŝuti 9.96 Kb.

ESPERANTO-GIRONDE - LA KOMPANOJ

KANZONO-STAĜO 11 kaj 12an de JULIO 2015

en la Maison de la Promotion Sociale (MPS) – avenue de Virecourt – 33750 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

SURSCENIGO de la SPEKTAKLO « BREL INTER LA GIGANTOJ »

Prezentota dum la 100a UK en Lillo dimanĉon la 26an de julio 2015
Por kunanimi inter La Kompanoj la « nacian vesperon » de la 100a Uk en Lillo nepras:


  • Tre bone scii, se ne parkeri la sekvajn kanzonojn : La esper’ senlima, La parizano, Kiam restas am’ nur, Mina mond’, La kongresurboj, Estas ĝoj’ verda, Lili, La dizertonto, Volas mi, La nordirlanda balado, Tuj la kompanar’, Kisu min ankoraŭfoje.

  • Partopreni en tiu lasta preparstaĝo

  • Vesti kiel kostumon la kolorojn de Naturamiko : blanka, verda, ruĝa kaj nigra (ekzemple blanka ĉemizo, verda senmanika jaketo, ruĝa jupo, koltuko, nazo aŭ ĉapo, nigra pantalono kaj ŝuoj…)

  • Esti sursceneje la 26/07 jam ekde la 15:00 por la sonprovoj kaj lasta surscenigado

Se vi ne plenumas unu el tiuj kvar kondiĉoj kaj tamen volas kunkanti sursceneje, nepre rekte kontaktu Marcelon tuj!
Gastamaj lokaj esperantistoj aŭ subtenantoj akceptos partoprenontojn, kiuj unue aliĝos. Eblas alveni jam ekde la vendredo 10a de julio kaj restadi post la staĝo. Ekzemple se vi deziras profiti la okazon ferii en Ĝirondio ĝis la UK, la patrino de Marcelo senpage disponigas sian domon (6 ĝis 8 personoj!).

Programo:

Alveno eblas jam ekde vendredo la 10a de julio. Spontana komuna vespero laù la alvenontoj.S

« Germaneca » à l’allemande


Répétition intégrale ou partielle des déplacements en mode rapide. Les dialogues peuvent être tronqués. C’est un exercice de mémorisation des déplacements et d’appropriation de l’espace scénique. Cette répétition est particulièrement nécessaire quand la troupe se déplace dans un nouveau théâtre. (el Wikipedia)
abaton 11/07
ekde la 10a30: varmigado de la voĉoj kaj eklaboro pri la scenaro sendota al ĉiu aliĝonto. Sceno post sceno lastaj pretigoj de la kanzonoj.

12a30 – 14a00: komuna pikniko el propra sako

14a00 – 15a30: daŭrigado de la laboro pri la scenaro

15a30 – 16a00: paŭzo

16a00 – 17a30: daŭrigado de la laboro pri la scenaro

17a30 – 18a00: paŭzo

18a00 – 19a00: unua « germaneca » sinsekvo de la scenaro

19a00 – 20a30: mendebla vespermanĝo kaj malstreĉiĝo

20a30 – 22a00: taga bilanco kaj senstreĉa komuna kunkantado de la surstrata repertuaro kun lumbildoj

Dimanĉon 12/07 ekde la 10a30: varmigado de la voĉoj kaj dua « germaneca » sinsekvo de la scenaro

12a30 – 14a00: mendebla tagmanĝo en la restoracio de la MPS

14a00 – 14a30: pretiĝo por la spektaklo

14a30 – 16a30: ĝenerala prezentado de la spektaklo antaŭ publiko

16 :30 – 17a30: interŝanĝoj dum fina bilanco
ALIĜILO TUJ RESENDENDA al: marcel.redoulez@wanadoo.fr

Persona kaj familia nomoj: ……………………………………………….............................................................

Mi alvenos kun: …………………………………………………………………………………………………………………………

Ni vojaĝos per:  aŭto  trajno  aviadilo

Alventago:  ven 10/07  sab 11/07  dim 12/07 Bonvolu precizigi la planitan horon:……………

Foriro:  dim 12/07  lun 13/07  poste: ……………………….. (bv precizigi la daton)

Mi petas tranokteblecon:  senpagan en MPS en dulita ĉambro po 34 € nokte: 17 € x…..= ………..…..€

Manĝomendoj:  sabata vespermanĝo : 7,00 €

 dimanĉa tagmanĝo en la restoracio de la MPS: 12,00 €

Libervola partopreno en la staĝokostoj: ……………..€Sumo pagenda al Monique Dussenty, kasistino de Esperanto-Gironde je via alveno: ………………€


Elŝuti 9.96 Kb.

  • S « Germaneca » à l’allemande
  • Dimanĉon 12/07
  • ALIĜILO TUJ RESENDENDA

  • Elŝuti 9.96 Kb.