Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


esperantigitaj loknomoj (2a parto) A

Elŝuti 88.63 Kb.

esperantigitaj loknomoj (2a parto) A
Dato15.10.2017
Grandeco88.63 Kb.

Elŝuti 88.63 Kb.

SIGLOJ utiligataj en la bulteno Monda Solidareco

vortaraj referencoj :

MLP = Deklingva Manlibro pri Politiko

IKEV = Internacia Komerca kaj Ekonomia Vortaro en 11 lingvoj
(neoficiale) esperantigitaj loknomoj (2a parto)

A*


ACDIC : Association Citoyenne de Défense des Intérêts Collectifs : Asocio Civitana por la Defendo de la Interesoj Kolektivaj ACDIK (CM)

ACJRMN : Kultura Asocio de la Junaj Anoj de MADINA N'DIAYEBES (SN)

ACMA : Asocio Kontraŭ la Malsato per Algokultivo : AKMA (FR)

ADF : African Development Foundation : Afrika Disvolviĝo-Fondaĵo (BJ)

ADRI : Association pour le Développement Rural Intégré : Asocio por la Kampara Asimilita Progreso : AKAP (BF)

ADID : Association pour un Développement Intégré et Durable » en zone sylvopastorale : Asocio por Disvolviĝo Integrita kaj Daŭra en arbarpaŝta medio - (eksa ADYD : Asocio por la Disvolviĝo de Yang-Yang kaj Dodji)

AFDI : Francaj Agrokultivistoj kaj Internacia Progreso FAIP (FR)

AFEC : Agado por Virino en Kazamanco AVIK (SN)

AGCS : Accord Général sur le Commerce des Services : Ĝenerala Interkonsento pri la Komercigo de la Servoj GIKS (DD)

AJES : Association des Jeunes Eleveurs de Song-Naba :
Asocio de Junaj Bredistoj en Song-Naba AJBS (BF)


AJPPAV : Association des Jeunes Producteurs de Protéines Animales et Végétales : Asocio de la junaj produktantoj de proteinoj animalaj kaj vegetalaj

ACA : Asocio pri Kreditoj Alternativaj AKA (Emile MAS)

AMI : Accord Multilatéral sur l'Investissement : Multpartia Investo-Konsento MIK

L’Association pour la Protection de l’Environnement et le Bien-Être Social (APEBES) TG :
Asocio por la Protektado de la Medio kaj la Sociala Bonfarto APROMESOB
(DD)

APGA : Asocio por Antaŭenpuŝo de la Agrokulturistaroj : 3A (TG)

APIDE: "Appui-conseils aux Projets et Initiatives de Développement Endogène".
Apogo-konsilado al la Projektoj kaj Iniciatoj por Disvolviĝo Endogena CD


ARTISANS DU MONDE : Metiistoj en la Mondo (FR)

ASCOFAM : Asocio Kontraŭ Malsato kaj Mizero (CD)

ASD : Association pour la Solidarité et le Développement : Asocio por Solidareco kaj Disvolviĝo (SN)

ASF : Solidara Asocio de la Fratoj (CD)

ASI : Asocio de Senmonaj Interŝanĝoj ASI (Emile MAS)

ASSOL : ASOCIO SOLIDARECA (FR)

ATTAC : Association pour une Taxe sur les Transactions financières pour l'Aide aux Citoyens : asocio por la impostado de la financaj transakcioj helpe al la civitanoj

ATODOP Association Togolaise pour le Développement des Organisations Paysannes :
Togolanda Asocio por la Progreso de la Kamparanaj Organizaĵoj TAPKO (TG)
(ex GTODAP- TGPKA)

AUI : Internacia Urĝa Agado : IUA (FR)

B*


BCE : Banque Centrale Européenne : Centra Eŭropa Banko CEB

BDD : Dioceza Oficejo pri Progreso : DOP (CD)

BEI Banque Européenne d'Investissement) : Eŭropa Banko por Investoj EBI
IKEV : Eŭropa Investa Banko

BIRD : Internacia Banko por Rekonstruo kaj Evoluigo : IBRE

BOM : Oficejo pri Medicinaj Aferoj : OMA (CD)

BOSAPPAL : Oficejo pri Direktado kaj Solidareco kun la Agado de la Kamparanaj Projektoj (CM)

C*


CAFES : Cercle d’Assistance de Formation, d’Emploi et de Stage : Rondo de Helpo, Klerigado, Dungado kaj Staĝo RHKDS (BF)

CAPAST : Agro-Paŝtista kaj Teknika Centro en MBAMA APTC (CM)

CADTM : Komitato por la nuligo de la triamonda ŝuldaro (KoNuTŜ)

CBDIBA : Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base :
Benina Centro por la Evoluigo de la Bazaj Iniciatoj BCEBI


CCAC : Concertation Chrétienne pour l'Afrique Centrale : Kristana Interaranĝo por Meza Afriko KIMA

CCDFP : Komunuma Centro por Disvolviĝo kaj Konstanta Formado (RW)

CCE : Komisiono de la Eŭropa Komunumo : EK-K

CCFD : Katolika Komitato kontraŭ la Malsato kaj por la Evoluigo KKME (FR)

CDC : Komunuma Elvolviĝo-Centro : KEC KIRINGYE (CD)

CDWG : Coalition for Democratic World Government :
Koalicio por Demokrata Monda Regado KDMR


CECA Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier : Eŭropa Komunumo por Karbo kaj Ŝtalo : EKKŜ (MLP)
IKEV : Eŭropa Karbo kaj Ŝtalkomunumo

CEDEAO = Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. :
EKOAL = Ekonomia Komunumo de la OkcidentAfrikaj Landoj


CEMAC = Communauté Economique et Monétaire en Afrique Centrale. :
KEMMA = Komunumo Ekonomia kaj Mona en MezAfriko


CEEAC = Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale. :
EKMAL = Ekonomia Komunumo de la MezAfrikaj Landoj.

CEE Eŭropa Ekonomia Komunumo : EEK

CEEA Communauté Européenne pour l'Energie Atomique : Eŭropa Komunumo pri Atoma Energio :
IKEV : Eŭropa Atomkomunumo

CEPD : Komitato por la Plenumo de la Evoluigaj Projektoj(CD)

CEPROFET : CEntre de PROduction et de Formation en Elevage Tropical :
Centro por Produktado kaj Klerigado pri Tropika Bredado PROKLEB

CEPROSOC : Centre pour la Promotion Sociale et Communautaire : Centro por Progreso Socia kaj Komunuma : CEPROSOK

CERIDAA : Centre d’Etudes et de Recherches des Initiatives pour le Développement Agricole et Artisanal :
Esplor-Centro pri Iniciatoj por la disvolviĝo agrokultiva kaj metia ECIDAM (BJ)


CERADS : Centro por Studo, Serĉo kaj agado cele al elvolviĝo de la regiono : Sudano kaj Sahelo (FR)

CESAO : Centre d'études Economiques et Sociales d'Afrique de l'Ouest :
Centro por studoj Ekonomiaj kaj Sociaj en Afriko Okcidenta CESAO


CECIDEC : Centre de Coopération Internationale pour le Développement Communautaire : Centro de Internacia Kooperado por la Komunuma Disvolviĝo CIKoKoD (BJ)

CFCF : Franca Komitato Kontraŭ la Malsato (FR)

CFSI : Franca Komitato por la Internacia Solidareco FKIS (FR)

CICR : Internacia Ruĝkruca Komitato (Ruĝkrescenta) (DD)

CIFAP : Centre d'Initiation et de Formation à l'Auto-promotion : Centro por Inicado kaj Klerigado al Mem-Evoluo CIKME (BJ)

CILAME : Conseil International de Liaison pour une Autorité Mondiale de l'Environnement : Internacia Konsilio por Tutmonda Aŭtoritato pri Medio IKTAM (DD)

CNCD : Centre National de Coopération au Développement :
Nacia Centro por Kooperado en la Elvolviĝo NCKE (BE)


CNS : Conférence Nationale Souveraine : Suverena Landa Konferenco SLK (CD)

Corps Mondial de Secours : Monda Sav-Organizaĵo

CPA-Cifunzi Coopérative piscico-avicole : Fiŝa-Koka Kooperativo FKK-Cifunzi (CD)

CPD : Populara Progreso-Kaso

CRAT : Kampara Centro por Teknika Helpo (CM)

CREAT : Centre de Recherche d'Elevage d'Avetonou : Esplor-Centro pri Bredado en Avetonou (TG) ECBAT

ou CREAT : Centre de Recherche et d'Expérimentation Agricole du Togo : Centro por Esplorado kaj Agrokultiva Eksperimentado de Togolando CEAET ??

CREDESA Centre de Recherches pour le Développement et la Santé (Benino) :
Esplorcentro por Disvolviĝo kaj Sano ECEDIS


CRID : Centre de Recherche et d'Information pour le Développement : Centro de Esplorado kaj Informado por la Progreso : CEIP (FR) (DD)

CSCE : Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe : Konferenco pri Sekureco kaj Kunlaboro en Eŭropo : KSKE

D*


DRDR : Regiona Direkcio por Kampara Evoluigo (TG)

E*


ECOFAM : Economie Familiale : Ekonomio Familia EKOFAM (CD)

EFTA European Free Trade Association : Eŭropa Asocio por Liber-Komerco EALK
IKEV : Eŭropa Liberkomerca Asocio

EIP : Lernejo, Pacilo (FR)

EPU European Payments Union : Eŭropa Unio por Pagoj EUP

F*


FA.DE.KA : Familio-Progreso-Persistemo (CD)

FAO : Food and Agricultural Organization : Organizaĵo pri Nutrado kaj Agrikulturo ONA
(IKEV - MLP) : Nutraĵa kaj agrikultura organizo de Unuiĝinta Naciaro N.A.O.

FED Fonds Européens de Développement : Eŭropa Fonduso por Evoluado EFE

FICR : Fédération Internationale de la Croix Rouge et Croissant Rouge : Internacia Federacio de Ruĝa Kruco kaj Ruĝa Krescento

FMI : International Monetary Fund : Internacia Mona Fonduso IMF

FONHADES : Fonds Haitien pour le Développement Solidaire : Haitia Fonduso por solidara progreso

FONGT : Fédération des Organisations Non-Gouvernementales du Togo : Federacio de la Ne-Ŝtataj Organizaĵoj de Togolando FNŜOT (TG)

G*


GAME : Grupo de Agrokultivistoj Modernaj en EBOGO (CM)

GAP : Grupo Agro-Paŝtista (TG)

GAPO Groupement Agricole des Producteurs de Ouezzinville : Grupo de Agro-Produktantoj de Ouezzinville BF
GATT General Agreement on Tarifs and Trade : Ĝenerala Interkonsento pri Tarifoj kaj Komercado ĜITK // Ĝenerala Konvencio pri Doganoj kaj Komerco ĜKDK

GEMAN : Grupo BLEN : Grupo de Bredado kaj Legomkultivado en Nah (TG)

GEPTL : GBLPT : Grupo de Bredistoj por Lakta Produktado kaj Tansformado (SN)

GEAD : Grupo por Esploro klaj Agado por Disvolviĝo (CD)

GIE : Grupo kun Intereso Ekonomia (SN)

GJAD : Grupo de la Sindonemaj Junaj Agrokultivistoj (CM)

GJAS : Grupo de la Junaj Agrikulturistoj Solidaraj (CM)

GLAN : Great Lake Advocacy Network : Pleda Reto por Lagega Regiono

GPAE : Groupement de Production Agricole et d'Elevage : Grupo por Agroproduktado kaj Bredado GAB (TG)
(nun Groupement des Producteurs Agricoles d'Ayédé GPAA : Grupo de la Agro-Produktistoj de Ayede GAPA).

H*


HGR : Ĝenerala Konsult-Hospitalo (CD), Ĝenerala Ĉefhospitalo

I*


ICC International Camber of Commerce : Internacia Komerca Ĉambro IKĈ

IDA (AID) International Development Association : Internacia Asocio por Evoluado : IAE

IDH : Indicateur de Développement Humain : Indico de Homa Elvolviĝo : IHE

IEM : Instituto por Tutmondismaj Studoj : ITS

IFC International Finance Corporation : Internacia Financa Societo IFS

ILD : Lokaj Prielvolviĝaj Iniciatoj (CM CD)

INADES : Afrika Instituto por la Ekonomia kaj Socia Elvolviĝoj

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique : Landa Instituto por Agronomia Esplorado LIAE

INSEE : Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques : Landa Instituto por statistikoj kaj ekonomiaj Esploroj

IPB : Benina Instituto pri Partopreno

IPU Interparliamentary Union : Inter-Parlamenta Unio IPU

IRIN : réseau d'information régional intégré : Integrated Regional Information Networks :
Integrita Regiona Informreto de Unuiĝinta Naciaro


ISO International Standards Organization : Internacia Organizaĵo por Normigado : ION

ITU International Telecommunication Union : Internacia Unio pri Telekomunikoj IUT

J*


K*

L*

LUCI : Unuiĝintaj Plugistoj por Intensa Kooperado (CD)

M*


MPL : Mouvement des Paysans de Liancourt : Movado de la Kamparanoj en Ljankur MKL HT

MEDECINS DU MONDE : Mondaj Kuracistoj (FR)

N*

O*

OCDE :Organisation de Coopération et de Développement Economique :
Organizaĵo por Ekonomia Kunlaboro kaj Evoluigo OEKE
(MLP)

OCHA Bureau de la coordination des affaires humanitaires (ONU) :
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs :
Oficejo de Unuiĝinta Naciaro por la Kunordigado de Humanaj Aferoj OKHA
(DD)

OFRDPC : Virina Organizo de la Demokrata Amasiĝo de la Kamerunia Popolo (CM)

OIE : Organisation mondiale de la santé animale : monda organizaĵo por la besta sano (World Organisation for Animal Health)
Observatoire International des Epizooties : Observejo Internacia pri Epizootioj


OIT : Organisation Internationale du Travail : Internacia Labor-Organizaĵo

OMC : Monda Organizaĵo pri Komerco MOK

OMS Organisation Mondiale de la Santé : Monda Organizaĵo pri Sano MOS (MLP)

ONG : NeŜtataj Organizaĵoj : NŜO

ONPD : Landa Ofico por Partoprenado en Evoluigo

P*


PADEC : Association Panafricaine pour le Développement Communautaire :
Tutafrika Asocio por Komunuma Progreso TAKOP
(DD)

PADME : Projet d'Appui au Développement des Petites et Moyennes Entreprises : Projekto por Apogi la Disvolviĝon de la Malgrandaj kaj Mezaj Entreprenoj PADME (BJ) (DD)

PAIDB : Programme d'Appui aux Initiatives de Développement à la Base : Helpoprogramo al bazaj prielvolviĝaj iniciatoj (TG)

PAM : Programme Alimentaire Mondial : Nutra Monda Programo NMP
WFP : World Food Programme

PAOA : Projet d’Appui aux Opérateurs/trices de l’Agroalimentaire : la Projekto de Apogo al la Operaciantoj pri Agronutraĵo (SN)

PMA : Malpli Evoluintaj Landoj MEL

PNUD : Programo de Unuiĝinta Naciaro por la Disvolviĝo/Evoluigo PUND aŭ PUNE
(UNDP United Nations Development Programme)

PROKLEB : Centro por Produktado kaj Klerigado pri Tropika Bredado (CEPROFET)

PSB : Solidaraj Popoloj-Belgio


Q*

R*

RED : Régions Économiquement Dominées : Ekonomie Submetitaj Regionoj ESR

REPFED : Réseau de Paysans Féminins pour le Développement : Reto da Kamparaninoj por la Progreso RKP (BJ)

MRERS : Retoj pri interŝanĝoj de scioj RIS

RN : Région Nantie : Riĉa Regiono RR

S*


SAILD : Apoga Servo por la Lokaj Prielvolviĝaj Iniciatoj ASLPI (CM)

SEL (lets): Système d'échanges locaux : SIL sistemo pri interŝanĝoj lokaj

SODEFOR : Societo por disvolviĝo de la arbaraj plantadoj

SUD : Solidarité Urgence Développement : Solidareco Urĝeco Disvolviĝo

T*


TECHNAP : Taŭgaj Teknikoj TAŬTEK (asocio)(FR)

U*


UAR : Union Agricole Régionale : Regiona Kamparana Unuiĝo RKU (TG)

UDR : Union Démocratique Rurale : Demokrata Kampara Unuiĝo

UJAD : Unuiĝo de la Junaj Agrikulturistoj Sindonemaj UJAS

UNHCR : Alta Komisariato de UN por Rifuĝintoj AKRUN (MLP)

Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme : Alta Komisariato de UN pri Homaj Rajtoj AKUNHR (MS58)

UNICEF : United Nations International Children Emergency Fund : Internacia Helpfonduso de Unuiĝinta Naciaro por Infanoj

UNIDO United Nations Industrial Development Organization : Organizaĵo de Unuiĝinta Naciaro por Industria Evoluado OUNIE

UNO United Nations Organization : UN Unuiĝinta Naciaro

UPU Union Postale Universelle : Tutmonda Poŝta Unio TPU

V*

W*

WB World bank : Monda Banko MB

WCPA : World Constitution and Parliament Association : Asocio por Tutmondaj Konstitucio kaj Parlamento ATKP

X*


Y*

Z*

ZSR : Kampara Prisana Distrikto (CD)
(2a parto)

(neoficiale) (duon)esperantigitaj loknomoj

Abatchang : Abaĉang (TG)

Agouégan : Aguegan (TG)

Bobo Dioulasso : Bobodiulaso

Cococodji : Kokokoĝi (BJ)

Djankassé : Ĝankase (TG)

Gadjagan : Gaĝagan (TG)

Houéyogbé : Huejogbe (BJ)

Kadjampo : Kaĝampo (TG)

Kassena : Kasena (TG)

Lanzi-Tchéré : Lanzi-Ĉere (TG)

Liancourt : Ljankur (HT)

Mawuéna : Maŭena (TG)

Tchaoudjo : Ĉaŭĝo (TG)

Tchénoudé : Ĉenude (TG)

Tchatchamanadé : Ĉaĉamanade (TG)


Elŝuti 88.63 Kb.

  • D* DRDR : Regiona Direkcio por Kampara Evoluigo (TG) E*
  • H* HGR : Ĝenerala Konsult-Hospitalo (CD), Ĝenerala Ĉefhospitalo I*
  • J* K* L* LUCI : Unuiĝintaj Plugistoj por Intensa Kooperado (CD) M*
  • PROKLEB : Centro por Produktado kaj Klerigado pri Tropika Bredado (CEPROFET)
  • T* TECHNAP : Taŭgaj Teknikoj TAŬTEK (asocio)(FR) U*

  • Elŝuti 88.63 Kb.