Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Enkonduko Enkonduko

Elŝuti 445 b.

Enkonduko Enkonduko
Dato21.10.2017
Grandeco445 b.

Elŝuti 445 b.Enkonduko

la eldonejo Literatura Mondo lanĉis gramatikon, verkitan rekte en la Lingvo Internacia, kun la titolo “Plena Gramatiko de Esperanto”. La aŭtoroj, tre kompetentaj esperantologoj, baldaŭ komencis ricevi leterojn kun protestoj kaj plendoj de siaj legantoj. Kial?

 • la eldonejo Literatura Mondo lanĉis gramatikon, verkitan rekte en la Lingvo Internacia, kun la titolo “Plena Gramatiko de Esperanto”. La aŭtoroj, tre kompetentaj esperantologoj, baldaŭ komencis ricevi leterojn kun protestoj kaj plendoj de siaj legantoj. Kial?

ol la Unua Libro, kaj ol la tiamaj lernolibroj. Plie, la teknika terminaro uzita por priskribo de la lingvaj fenomenoj ŝajnis tro komplika por ordinara leganto. La ĝenerala impreso estis, ke, laŭ la nova lernilo, Esperanto ne plu estas tiu 16-regula 900-vorta miraklo, lernebla en kelkaj monatoj. Sed, evidente, pri tiu ŝvelado de la lingvo oni ne povas kulpigi Kolomanon Kalocsay kaj Gaston Waringhien, kiuj nur konstatis kaj registris la lingvan evolu-staton.

 • ol la Unua Libro, kaj ol la tiamaj lernolibroj. Plie, la teknika terminaro uzita por priskribo de la lingvaj fenomenoj ŝajnis tro komplika por ordinara leganto. La ĝenerala impreso estis, ke, laŭ la nova lernilo, Esperanto ne plu estas tiu 16-regula 900-vorta miraklo, lernebla en kelkaj monatoj. Sed, evidente, pri tiu ŝvelado de la lingvo oni ne povas kulpigi Kolomanon Kalocsay kaj Gaston Waringhien, kiuj nur konstatis kaj registris la lingvan evolu-staton.Laŭ tiuj aŭtoroj,

 • Laŭ tiuj aŭtoroj,

 • la gramatiko tiugrade kreskis, por ebligi la detalan studadon de ĉiuj lingvaj

 • faktoj troveblaj en la jam tre riĉa

 • Esperanta literaturo.Pri la gravega kolekto de ekzemploj Zamenhofaj, bazo por starigo de gramatikaj reguloj oni plendis, jen opiniante nesufiĉaj, jen tro multaj, la ekzemplojn.

 • Pri la gravega kolekto de ekzemploj Zamenhofaj, bazo por starigo de gramatikaj reguloj oni plendis, jen opiniante nesufiĉaj, jen tro multaj, la ekzemplojn.

 • Kaj ĉe tiom da akuzoj, devis defendi sin la aŭtoroj de la “Plena Gramatiko”:“Oni riproĉis al ni la komplikecon. Nu, ĝi estis neevitebla. Por pritrakti detale vivantan lingvon, oni devas ĝin aranĝi en kadroj, se oni ne volas fali en la ĥaoson de neligitaj splitaj rimarkoj. Krome, ĉar temas pri internacia lingvo, ni devis forĵeti ĉiujn naciajn sistemojn kaj konstrui ian absolutan gramatikon bazitan nur sur la racio. Ni devis do fari sisteme la tutan skeleton de la homa lingvo por meti sur ĝin la vivantan karnon de Esperanto”.

 • “Oni riproĉis al ni la komplikecon. Nu, ĝi estis neevitebla. Por pritrakti detale vivantan lingvon, oni devas ĝin aranĝi en kadroj, se oni ne volas fali en la ĥaoson de neligitaj splitaj rimarkoj. Krome, ĉar temas pri internacia lingvo, ni devis forĵeti ĉiujn naciajn sistemojn kaj konstrui ian absolutan gramatikon bazitan nur sur la racio. Ni devis do fari sisteme la tutan skeleton de la homa lingvo por meti sur ĝin la vivantan karnon de Esperanto”.Malgraŭ ĉiuj plendoj,

 • Malgraŭ ĉiuj plendoj,

 • la verko rapide disvendiĝis,

 • kaj atingis la kvaran eldonon en 1980,

 • nun kun la titolo

 • “Plena Analiza Gramatiko” (PAG).Atenta ekzameno

 • Atenta ekzameno

 • de la enhavo de PAG

 • montras, ke ĝi estas farita laŭ tradiciaj klasikaj modeloj, aplikeblaj al aliaj lingvoj de Eŭropo.Oni studas unue LA VORTON, poste LA FRAZON kaj, kun aparta emfazo, LA VORTFARADON,

 • Oni studas unue LA VORTON, poste LA FRAZON kaj, kun aparta emfazo, LA VORTFARADON,

 • tre gravan procedon en Esperanto. La studo de la vorto fariĝas laŭ la kutima divido: Ortografio, Fonetiko, Morfologio. Tiu ĉi lasta havas kiel studkampon: substantivon, pronomon, adjektivon, adverbon, verbon ktp.Por la studo de LA FRAZO,

 • Por la studo de LA FRAZO,

 • tio estas, de SINTAKSO

 • oni konsideras VORTSINTAKSON kaj PROPOZICIO-SINTAKSON.

 • Tiu ĉi lasta pritraktas la diversajn

 • fraz-tipojn simplajn kaj kompleksajn.Ĉar la terminaro rilata al Sintakso estas iom pli komplika, kaj ĝenerale malpli konata, tial mi serĉis,

 • Ĉar la terminaro rilata al Sintakso estas iom pli komplika, kaj ĝenerale malpli konata, tial mi serĉis,

 • bonŝance trovis,

 • kaj nun disdonas al vi bonegan Resumon pri Sintakso, faritan de Kalocsay, por iu elementa lernolibro “La verda koro” de Jullio Baghy.La kvara eldono de la PAG, kiu aperis en 1980, kun nova titolo: -”Plena Analiza Gramatiko - estis temo de tre detala recenzo, farita de la finna lingvisto Jouko Lindstedt, kaj, publikigita en 1982, pere de Planlingvistiko. Tiu tri-parta recenza eseo forte impresas, ne nur pro la alta teknika nivelo, sed ankaŭ pro la senpartieco kaj sincereco.

 • La kvara eldono de la PAG, kiu aperis en 1980, kun nova titolo: -”Plena Analiza Gramatiko - estis temo de tre detala recenzo, farita de la finna lingvisto Jouko Lindstedt, kaj, publikigita en 1982, pere de Planlingvistiko. Tiu tri-parta recenza eseo forte impresas, ne nur pro la alta teknika nivelo, sed ankaŭ pro la senpartieco kaj sincereco.La recenzanto ne hezitas montri mankojn kaj erarojn, sed ankaŭ agnoskas la neordinaran meriton de la aŭtoroj. Jen kelkaj deklaroj de Lindstedt:

 • La recenzanto ne hezitas montri mankojn kaj erarojn, sed ankaŭ agnoskas la neordinaran meriton de la aŭtoroj. Jen kelkaj deklaroj de Lindstedt:

 • -...la trezoron de ekzemplaj frazoj, plejparte Zamenhofaj, pri ĉiu unuopa gramatika ero jam pro tiuj ekzemploj indas posedi PAG-on....Sekvas la parto “Fonetiko, bedaŭrinde.

 • Sekvas la parto “Fonetiko, bedaŭrinde.

 • Bedaŭrinde, ĉar ĝi estas preskaŭ ĝisfunde neĝusta, diletanta kaj misgvida, sub la nivelo de la cetera verko.”- En la ĉapitro pri la verbo kvazaŭ kulminas la ĉefa trajto de PAG: admirinde detala kaj sentema analizo en konfuza vesto. La problemo ata-ita estas kompreneble solvita “itisme”, ĉar la lingvo jam ĝin tiel solvis jam antaŭ la fama diskuto ekestis, sed oni maskas la veran naturon de tiu solvo, nome, ke aspektaj trajtoj interplektiĝas kun la tempaj, pro certaj lingvaj universaloj, laŭ mia opinio.”

 • - En la ĉapitro pri la verbo kvazaŭ kulminas la ĉefa trajto de PAG: admirinde detala kaj sentema analizo en konfuza vesto. La problemo ata-ita estas kompreneble solvita “itisme”, ĉar la lingvo jam ĝin tiel solvis jam antaŭ la fama diskuto ekestis, sed oni maskas la veran naturon de tiu solvo, nome, ke aspektaj trajtoj interplektiĝas kun la tempaj, pro certaj lingvaj universaloj, laŭ mia opinio.”“PAG-on mi rekomendas sur la breton de ĉiu esperantisto, ne por elĉerpi el ĝi detalajn preskribojn, sed por konatiĝi, pere de ĝi, kun la senfina vasto de la lingvaj fenomenoj kiujn niaj du grandaj gramatikistoj tiel bone konas.”

 • “PAG-on mi rekomendas sur la breton de ĉiu esperantisto, ne por elĉerpi el ĝi detalajn preskribojn, sed por konatiĝi, pere de ĝi, kun la senfina vasto de la lingvaj fenomenoj kiujn niaj du grandaj gramatikistoj tiel bone konas.”La mankoj kaj eraroj menciitaj en ĉi tiu prelego ne forprenas la valoron de tiu vera monumento de la Esperanta kulturo, la Plena Analiza Gramatiko. Ĝi plue restas nemalhavebla konsultilo, kaj bazo por la uzado de aliaj pli modernaj, resumaj kaj praktikaj lernolibroj. Inter ĉi-lastaj mi citas:

 • La mankoj kaj eraroj menciitaj en ĉi tiu prelego ne forprenas la valoron de tiu vera monumento de la Esperanta kulturo, la Plena Analiza Gramatiko. Ĝi plue restas nemalhavebla konsultilo, kaj bazo por la uzado de aliaj pli modernaj, resumaj kaj praktikaj lernolibroj. Inter ĉi-lastaj mi citas:“ABC-Gramatiko kaj Mempraktikilo” (Van Damme/de Vleminck);”

 • “ABC-Gramatiko kaj Mempraktikilo” (Van Damme/de Vleminck);”

 • Gramatiko de Esperanto (Malovec),

 • “Vojaĝo en Esperanto-lando” (Kolker)

 • kaj, la

 • “Plenan Manlibron de Esperanta Gramatiko (Bertilo Wennergren).Sed atentu,

 • Sed atentu,

 • legi la

 • “Plenan Gramatikon”

 • ne nepre aperigas ian infanmanĝanton • Floriano Pessoa, marto 2010Apendico:

 • Apendico:

 • Aneksaĵoj:

 • Enhav-tabelo de PAG

 • Resumo pri Sintakso

 • Menciitaj verkoj:

 • Unua Libro, Plena Gramatiko de Esperanto, Plena Analiza Gramatiko de Esperanto,

 • Abc-gramatiko kaj mempraktikilo,

 • Gramatiko de Esperanto (Malovec),

 • Vojaĝo en Esperanto-Lando,

 • Plena manlibro de Esperanta Gramatiko.
Elŝuti 445 b.

 • Laŭ tiuj aŭtoroj, Laŭ tiuj aŭtoroj, la gramatiko tiugrade kreskis, por ebligi la detalan studadon de ĉiuj lingvaj
 • Pri la gravega kolekto de ekzemploj Zamenhofaj, bazo por starigo de gramatikaj reguloj oni plendis, jen opiniante nesufiĉaj, jen tro multaj, la ekzemplojn.
 • Kaj ĉe tiom da akuzoj, devis defendi sin la aŭtoroj de la “Plena Gramatiko”
 • Malgraŭ ĉiuj plendoj, Malgraŭ ĉiuj plendoj, la verko rapide disvendiĝis, kaj atingis la kvaran eldonon en 1980
 • Oni studas unue LA VORTON, poste LA FRAZON kaj, kun aparta emfazo, LA VORTFARADON, Oni studas unue LA VORTON, poste LA FRAZON kaj, kun aparta emfazo, LA VORTFARADON
 • Por la studo de LA FRAZO, Por la studo de LA FRAZO, tio estas, de SINTAKSO oni konsideras VORTSINTAKSON kaj PROPOZICIO-SINTAKSON.
 • Ĉar la terminaro rilata al Sintakso estas iom pli komplika, kaj ĝenerale malpli konata, tial mi serĉis
 • La recenzanto ne hezitas montri mankojn kaj erarojn, sed ankaŭ agnoskas la neordinaran meriton de la aŭtoroj. Jen kelkaj deklaroj de Lindstedt
 • -...la trezoron de ekzemplaj frazoj, plejparte Zamenhofaj, pri ĉiu unuopa gramatika ero jam pro tiuj ekzemploj indas posedi PAG-on....
 • Bedaŭrinde, ĉar ĝi estas preskaŭ ĝisfunde neĝusta, diletanta kaj misgvida, sub la nivelo de la cetera verko.”
 • “ABC-Gramatiko kaj Mempraktikilo” (Van Damme/de Vleminck);” “ABC-Gramatiko kaj Mempraktikilo” (Van Damme/de Vleminck);” Gramatiko de Esperanto (Malovec)
 • Sed atentu
 • Floriano Pessoa, marto 2010 Apendico: Apendico: Aneksaĵoj
 • Abc-gramatiko kaj mempraktikilo, Gramatiko de Esperanto (Malovec), Vojaĝo en Esperanto-Lando, Plena manlibro de Esperanta Gramatiko.

 • Elŝuti 445 b.