Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


En spuroj de Aǔstra Nordokcidenta Fervojo

Elŝuti 28.17 Kb.

En spuroj de Aǔstra Nordokcidenta Fervojo
Dato17.03.2017
Grandeco28.17 Kb.

Elŝuti 28.17 Kb.

El fervoja mondo 6/2016


Aŭstrio En spuroj de Aǔstra Nordokcidenta Fervojo
Aǔstra Nordokcidenta Fervojo apartenis al plej grandaj trafikaj entreprenoj en Aǔstra-Hungara monarĥio, kaj en tempo de kvardekjara ekzisto konstruis 1398 km da fervojaj linioj. La privata kompanio Aǔstra Nordokcidenta Fervojo (Österreische Nordwestbahn) fondiĝis en jaro 1868 baze de koncesio kiel filio de germana fervojo SNDVB. En jaro 1871, do antaǔ 145 jaroj, ĝi komencis trafikadon el Havlíčkův Brod tra Jihlava kaj Znojmo al Retz kaj aŭstra enlando.

Verŝajne la plej bela linioparto troviĝas inter Jaroměřice nad Rokytnou kaj Retz.

Nian vojaĝon ni povas komenci en trajnŝanĝa stacio Okříšky, kien vi povas komforte veni per rapidtrajnoj kiel el Brno, tiel ankaŭ el Jihlava. Post alveno de rapidtrajno jam tradicie atendas apud forturna flanko de la stacidomo kutime motorvagona trajno Regionova, kiu en duhora intertempo prizorgas koneksajn trajnkuligojn direkte al Znojmo. Vi povas sidiĝi en duobla Regionova, kiu tuj poste ekveturas kaj post dek minutoj haltas apud vastampleksa stacidomo en Stareč, interalie la plej alte situanta stacio sur fervojlinio n-ro 241 Znojmo – Okříšky, en supermara alteco 517,4 m. La origina stacidomo el jaro 1871, planita de arkitekto Schlimp origine estis destinita servi por 7 km malproksima urbo Třebíč, kien trafikis omnibusoj ĝis la jaro 1886, kiam la nuna distrikta urbo ricevis propran fervojan kunligon. La stacidomo konserviĝis en origina grandeco, inkluzive de alkonstruita regejo en jaro 1947.

N


Jaroměřice nad Rokytnou
ia trajno post momento ekmoviĝas kaj post pliaj 15 minutoj haltas en Jaroměřice nad Rokytnou, kie povas okazi la unua pli longa haltado. Fervojamikoj en la stacio povas admiri tra vitron regejon kun mekanikaj levumiloj, ĝis nun plene funkcieblaj, kaj al seriozaj interesatoj ĉi tiea personalo certe permesos enrigardi tiun historian, tamen ekzemplodone bontenadan deĵorejon. En Jaroměřice vi krome povas viziti belegan barokan kastelon, piedirante ĉirkaŭ 2,5 km de fervojstacio. Tiu ĉi memoraĵo kune kun preĝejo de sankta Margarito formas dominanton kaj simbolon de la urbo Jaroměřice nad Rokytnou. La kastelo ricevis nuntempan aspekton nur post konstrulaboroj en tempo de baroko kaj unuavide ĝi streĉas la atenton per siaj amplekso kaj ornamaĵoj. Parto de baroka konstrruaĵo fariĝis ankaŭ fondita kastela ĝardeno sur dekstra bordo de rivereto Rokytná. Bele prizorgata ĝardena parko kun areo de 9 hektaroj estas libere alirebla al publiko kaj okazas tie ĉi multaj kulturaranĝoj.

Agrable lacigitaj post promenado en kastela parko kaj pririgardo de la urbo vi povas entrajniĝi kaj en sekva Regionova post naŭminuta veturo veni al Moravské Budějovice. Ĉi tiea stacidomo ekinteresos vin per sia renovigita “jako” kaj kultivita agadkampo. La stacidoma konstruaĵo restas konservita ĝis nuntempo sen eksteraj prilaboroj kaj ĝian pligrandigon ne postulis pli posta alkonduko de loka fervojlinio el Jemnice en jaro 1896. La fervojlinio Moravské Budějovice – Jemnice nun estas ĉeĥa nacia memoraĵo, kvankam ĉi tie nuntempe ne okazas regula pasaĝertrafiko. Sur la linio eblas de tempo al tempo renkonti vartrajnon de kompanio ČD Cargo. Krome ĉi tie laŭbezone trafikas ekskursa pasaĝertrajno konsistanta el pola lokomotivo tipo 409Da kun unu panorama kaj samtempe bufeda vagono, kiun ekspluatas kompanio Societo por publika trafiko en sudokcidenta Moravio (pli multaj informoj www.svd-jzm.cz). En fervojstacio Moravské Budějovice troviĝas ne nur duopo de malnovaj mekanikaj signaliloj, sed ankaǔ elektromekanika regejo priservata de ĉi tiea personaro. Amikojn de fervoja miniaturo certe ekinteresos miniaturtrakaro kun realeceaj figuraĵoj el ĉirkaǔa regiono. Veni eblas el flanko de la stacidomo. Kelkfoje en jaro ĉi tie estas organizataj ekspozicioj por publiko.

Post vizito de Moravské Budějovice eblas pluveturi per Regionova al distrikta ĉefurbo Znojmo; la veturo daŭras ĉirkaŭ tri kvaronhorojn. Dumvoje vi preterpasas haltejon Šumná, kiu post anekso de Ĉeĥoslovakio kaj kreo de Protektorato Bohemio kaj Moravio fariĝis landlima transitstacio kun Aŭstrio.

En Znojmo invitas vin granda stacidomo en funkcieca stilo, konstruita en jaroj 1949 ĝis 1952 surloke de origina konstruaĵo, bombruinigita fine de dua mondmilito. Reprezenta halo grave ŝanĝiĝis en jaro 2005, kiam estis malfermita nova Čd-centro, kaj ofertas vicon da eblaj refreŝigaĵoj. La urbo Znojmo mem estas urba memorrezervejo kaj viziton certe indas urba fortikaĵo, urbodoma gotika turo aŭ/kaj unika labirinto de urba subteraĵo.

Ĉar la tempo rapide pasas, vi povas el Znojmo pluveturi en aŭstra elektra trajno al proksima stacio Šatov. Jes, sur fervojlinio 246, kunliganta Znojmo, Šatov kaj malsupraaŭstran Retz trafikas senescepte aŭstraj modernaj duetaĝaj motorvagonkombinaĵoj nomataj Wiesel (ermeno). Personalo estas ĉeĥa kaj parolanta ankaŭ germanan, do certe vi interkompreniĝos. Kiu deziras gustumi bonan vinon, povas en Šatov eltrajniĝi kaj viziti faman Pripentritan vinkelon, promene per ĉirkaŭ dudekminuta piediro. Kaj kiu jam ne volas resti en suda Moravio, povas post kelkaj minutoj veni al malsupraaŭstra Retz, pordego en tiean vinregionon.

En Retz kun sia belega urboplaco eblas viziti „Kelon plenan de travivaĵoj” – la plej grandan historian vinspacon en Aŭstrio. En subteraĵo troviĝas kvaretaĝa, profunda kaj 20 km longa kunplektigita labirinto de vinkeletoj. Reen en Ĉeĥan respublikon eblas denove veturi per elektra pasaĝertrajno, la lasta startas je 18.15 horo.

Por via informo, la fervojlinio mem post renovigo en jaro 2009 estas elektrizita per aŭstra alternkurenta sistemo 15 kV, kaj ekde tiu tempo ĉi tie pasaĝertrafikon prizorgas ekskluzive trajnoj de aŭstra nacia trafikisto, la kompanio ÖBB.

Ĉeĥio: Ĉeĥaj Reltagoj (Czech Raildays) 2O16


Dum tagoj 14-a ĝis 16-a de Junio 2016 okazis en urbo Ostrava (norda Moravio) jam 17-a Internacia foiro de fervoja tekniko, produktoj kaj servoj por bezonoj de fervoja kaj tramvoja reltrafiko Czech Raildays 2016.

Foiro estas socia, ekonomia kaj kultura okazaĵo -establita, portempa aŭ vaganta, semajna aŭ jara- kiu efektiviĝas en preciza sidejo kaj kiu intencas ĉirkaŭi ĝenerale precizan temon aŭ komunan celon. Ĝi povas havi por esenca objektivo la promocion de la kulturo, iun pli precizan celon aŭ vivostilon, ĝenerale en amuza, distra kaj diversa formo.

Tiu ĉi aranĝo ĉiujare allogas vicojn da vizitantoj kaj donas spacon por starigi novajn komercajn kontaktojn.

Unu el ĉefaj partneroj de tiu ĉi aranĝo estis ČD Cargo, por kiu ĝi ĉijare estis prestiĝa aranĝo ankaŭdanke al grandioza prezento de nova intersisteme funkciebla lokomotivo Vectron. Oficiala kaj samtempe solena bapto de la lokomotivo okazis unuan tagon de la foiro en antaŭtagmezaj horoj. Baptopatro de la unua lokomotivo fariĝis konata futbala internaciulo, sinjoro Antonín Panenka, kiu venis al la aranĝo stilkonforme

per tramo.

En komenco de solena akto parolis direktoro de divizio Mobility Siemens en Ĉeĥa respubliko sinjoro Roman Kokšál, poste parolis prezidanto de estraro ČD Ivan Bednárik. En la fino transprenis mikrofonon Antonín Panenka, kiu al la nova lokomotivo deziris multajn traveturatajn kilometrojn sen kiuj ajn komplikaĵoj.

Servantaro de ČD Cargo alportis ĉampanon, per kiu estis baptita modelo de nova lokomotivo. En salonvagono poste okazis gazetara konferenco.

Al la foiro en 2016 dominis interesa kombinaĵo de historiaj, malnovaj modernigitaj kaj modernaj veturiloj. Ĉiu el tiuj ĉi tri grupoj havis en ekspoziciejo sian elstaran reprezentanton, ni tial provu priskribi tiujn pli detale:

Veturiloj historiaj ekspoziciataj tre ofte ne estadis en tiu ĉi foiro, kiu direktiĝis al moderna fervojo, kaj se iuj ĉi tie aperis, pli temas laŭ kutimo nur pri netradicia revivigo de iu jamekspoziciita veturilo aŭ pri akompana veturilo al alia elmontraĵo. Sed ĉijare altiris atenton alia ekspoziciata kaj jam legenda veturilo, motorvagono M 260 001, nun markita 825.001 “Arĝenta sago”, unika historia motorvagono, fabrikita jam en jaro 1939 de praga firmao ČKD, kiu en nuntempa foiro havis sian lokon pro kelkaj kialoj. Unue temas pri veturilo, kiu esprimplene antaŭiris sian tempon, due temas pri plej bone ebla dokumentado pri kapabloj de la tiama ĉeĥoslovaka reltrafika industrio. Kaj trie tiu ĉi veturilo ne havis feliĉan sorton, kiam pro okazanta dua mondmilito jam ne estis ebla forigi neeviteblajn infanmalsanojn, kaj la veturilo ne povis plenumi esperatajn konstruajn efikojn. Nur nun, preskaŭ okdek jaroj post la konstruo, post plenumita vasta riparo kaj parta rekonstruo el ĝi fariĝis de sia speco moderna motorvagono, reprezentanta ĉeĥan koncernan industrion de pasinto kaj nuntempo.

Dua reprezentanto estis elektra lokomotivo Effiliner 3100, kiu estiĝis en firmao CZ Loko per prototipa modernigo de malnova belga dusistema lokomotivo 1203. El origine rapidtrajna lokomotivo el unua duono de 1980-aj jaroj tiel fariĝis lokomotivo vartrajna kun povumo 3,1 MW por sistemoj kontinukurenta 3 kV kaj alternkurenta 25 kV/50 Hz. Post ekzamenado kaj aprobo de tiu ĉi prototipo, markita kiel 365.001, povas sekvi seria modernigo de restantaj dekunu veturiloj de la iama belga serio 12. La lokomotivoj povus esti ofertataj de CZ Loko al fervojaj trafikistoj, kaj en merkato povus prezenti teknike kaj ekonomie interesan alternativon al novaj plursistemaj lokomotivoj.

Trian kategorion de novaj trakciiloj reprezentis jam menciita blua trakciilo 383.001, do unua el kvin Vectron-oj de la firmao Siemens, per kiuj ĉijare provizas sin ČD Cargo. Tiu ĉi tipo de universala elektra lokomotivo, konstruita sur ankoraŭ pli universala bazo ebliganta liveri ankaŭ dizelelektrajn aŭ duenergiajn variantojn, kapablas trafiki en sistemoj kontinukurenta 3 kV, alternkurenta 25 kV/50 Hz kaj alternkurenta 15 kV/16,7 Hz, disponas povumon 6,4 MW kaj maksimuman rapidon 160 km/h, kaj estos kapabla trafiki sur fervojaj retoj de ĉiuj najbaraj landoj.

Trafikilojn por vartrafiko reprezentis ankaŭ lokomotivo 180.011 TSS Cargo (vidu la foton), devenanta el tipo de lokomotivoj serio 180, aĉetitaj antaŭnelonge de Germana Fervojo DB. Temas pri lokomotivo el entrepreno Škoda Plzeň el komenco de 1990-aj jaroj kaj destinita por trafiko per sistemoj kontinukurenta 3 kV kaj alternkurenta 15 kV/16,7 Hz. La pli supre menciata firmao CZ Loko ekspoziciis ankaŭ dizellokomotivojn de serioj 774.7 kaj 723.7.

Vagonoj por vartrafiko estis reprezentataj ekzemple de firmao InnoWagon, interalie speciala artika okaksa vagono por transporto de konteneroj tipo InnoFreight. La vagono longas 26,71 m, kaj kun propra maso nur 29 tunoj ebligas atingi maksimuman uzon de ŝarĝo neta laǔ vidpunkto de trajnkapacito. Alia ekspoziciita veturilo estis varvagono aǔtomate malkargebla serio Faccns de produktisto OOS kaj de posedanto TSS Cargo, kiu tamen estis ekspoziciata ankaǔ en antaŭaj jaroj de la foiro. Produktanto Legios Louny ekspoziciis alian aŭtomate malkargeblan varvagonon - tiun de la serio Tads. Sur la foirplaco estis krome ekspoziciataj veturiloj por pasaĝera – inkluzive de urba - trafiko, same kiel elmontraĵoj de varmanipula tekniko kaj diversaj mekanismoj por riparoj, bontenado kaj konstruado de fervoja infrastrukturo.

Diference de antaŭaj jaroj ČD Cargo, kiel la plej granda ĉeĥa fervoja vartrafikisto, povis fanfaroni tuj pri du ekspoziciaj foirtendoj. La ekspozicia areo estis ĉirkaŭata de interesatoj pri nova fortiĝo de ĉeĥa trakciilaro. En kadro de komuna ekspozicio de Ĉeĥaj Fervojoj, en ekspozicia halo prezentis kaj ofertis siajn servojn specialaj komercaj reprezentantoj.

En ekstera foirtendo de ČD Cargo krom alia okazadis ankaŭ aktiva varbado de novaj dungitoj, organizata de personala fako 010/1 de Ĝenerala Direkcio. Estis projekciata varbadfilmo, kaj personaldeĵorantinoj el laborejoj Ostrava kaj Olomouc ĉi tie provis disdoni varbinformilojn por bezonataj funkcioj trakciilestro, trakciilestro-aspiranto, manovristo, riparisto de relveturiloj, relveldisto, tornmaŝinisto kaj ekspluatseruristo.


Litovio: Inter Litovio kaj Pollando oni ree trafikas sur normalŝpuro
Agrabla novaĵo en transporto inter Pollando laj Litovio estas reenkonduko de internacia fervojtrafiko. Ekde 17-a de Januaro 2016 denove trafikas semajnfinaj, vendredaj kaj lundaj rektaj trajnoj inter pola urbo Bjalistoko kaj litova Kaŭnaso. La trajnoj estas ekspluatataj en kunlaboro de Litovaj Fervojoj kun pola trafikisto Przewozy Regionalne. Komenco de ekspluatado sur fervoja linio Bjalistoko – Kaŭnaso antaǔsignas unuan fazon de grandioza plano Rail Baltica, kies celo estas konekti baltmarajn ŝtatojn al eǔropa fervoja reto per normala ŝpuro 1435 mm. La projekto antaǔvidas kunligon de ĉiuj baltmaraj ŝtatoj kun laǔnorma eǔropa fervoja reto. En ties kadro okazos kunligo Varsovio – Kaŭnaso – Rigo – Talino. Jam por jaro 2017 estas planataj rektaj trajnkursoj el Krakovo al Kaŭnaso, kaj tiel malfermiĝas ankaǔ eblo de bona kunligo ekzemple kun Aǔstrio kaj Ĉeĥio. Fervojbiletoj kaj horarinformilo por trajnoj Bjalistoko – Kaŭnaso kaj reen estas jam je dispono en internaciaj biletvendejoj; en oferto estas ankaǔ biletoj rabatotarifaj, ekzemple bileto kolektiva ekde ses vojaĝantoj, aǔ bileto por vojaĝantoj kun dokumento In Karto/Rail plus.

Svisio: Direktoroj de fervojoj solvis konkurenckapablon en Lugano


Ĝeneralaj direktoroj de eŭropaj naciaj fervojaj entreprenoj kaj kompanioj administrantaj fervojan infrastrukturon en svisa Lugano printempe 2016 subskribis deklaracion pri reciproka kunlaboro en sfero de evoluigo de la fervoja trafiko. Celo estas pligrandigi konkurenckapablon de la fervojo rilate al aliaj trafiksistemoj. Direktoroj de plej grandaj eŭropaj naciaj entreprenoj tiel volas pli bone kunordigi planojn en internacia sfero kaj komune fari premon al politikistoj, ke ili al sencoplena konstruado de la fervojo en Eŭropo dediĉu atenton kaj subtenon, precipe en sfero de kreado de koncerna jura kadro.
Laŭ Cargovák kaj Železničář preparis Jindřich Tomíšek,

reviziis Heinz Hoffmann


Elŝuti 28.17 Kb.

  • Jaroměřice nad Rokytnou
  • Ĉeĥaj Reltagoj ( Czech Raildays
  • Inter Litovio kaj Pollando oni re e trafikas sur normalŝpuro
  • Direktoroj de fervojoj solvis konkurenckapablon en Lugano

  • Elŝuti 28.17 Kb.