Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


En la erupto de la fido

Elŝuti 335.09 Kb.

En la erupto de la fido
paĝo12/18
Dato14.03.2017
Grandeco335.09 Kb.

Elŝuti 335.09 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

8. Benita per mia edzino
A. La Sinjoro ene de la familio

La 2-an de Majo 1986, tio estas unu tagon post mia 49-a naskiĝtago, en la urbdomo Krems-Stein Eliza kaj mi antaŭ la publiko diris nian vorton JES por la geedzeca vivo. Trovis sin mallarĝa amika rondo de 15 personoj, kiu nin akompanis. La saman tagon ni tamen renkontis ankaŭ la pli larĝan rondon da gefratoj en fido en iu hotelo, por en la lumo de la Dia vorto alpreni la benon super nia geedzeco akompane kun la preĝo.

Eliza fariĝis por mi grava partnero en la fido kaj en la vivo. Antaŭ ŝi mia vivo estas tiel malfermita, ke mi nenion antaŭ ŝi prikaŝi povas ka bezonas.

Ŝi amas min kune kun miaj malfortoj kaj miaj fortoj. Tio lasas min stari antaŭ ŝi tiel malstreĉa kaj honesta. Sed antaŭ ĉio ŝi montras al mi konstante sian altan estimon, kiu donas al mi ĝojon en laboro kaj forton en mia servo por la faroj por la Sinjoro. Rigardate spirite ŝi kun mi komprenas nian geedzecon kiel bazon de kunveno de nia domeklezio. Tiel ni renkontas nin potage ĉe legado de la Skribo kaj preĝado, foje nur mallonge, foje ankaŭ pli longe, por meti ĉiujn niajn aferojn antaŭ Lin. Tiu ĉi komuneco de nia komuna disĉipleco nin portas tra la tuta tago. Se nia troviĝo antaŭ la Sinjoro estas pala, perdiĝas tiel ankaŭ nia ĉiutaga vivo en vanteco kaj falas en turbulojn. Tiel ni tre volonte revenas kun pento al nia hejmo kaj fido. Nia vivo estas multvalora, tamen nur sur la vojoj kun la Sinjoro.B. Kiamaniere la Sinjoro gvidas?

Multaj sacerdotoj demetis sian pastrecon pro virino. Tio por mi ne estis decida motivo. Mi provis, kompreneble, en malsukcesa maniero unuigi mian sacerdotecon kaj mian rajton havi edzinon – kiel cetere la apostoloj kaj la fratoj de la Sinjoro, kaj Kefaso (1-a Korintanoj 9,5). La decida entranĉo en mia spirita evoluo tamen venis per malkovro de la senpera kredrilato per Jesuo Kristo al la Patro, kiel mi tion enkonduke montris. Ke per tio ankaŭ la rilato al la virino, kiun mi amis, laŭ la liberigita maniero kaj sub la beno de Dio aperis, estas la postsekvo de mia nove akirita rilato kun Dio.

Mi renkontis mian edzinon la unuan fojon okaze de iu nupto, ĉe kiu ŝi estis mia najbarino ĉe la tablo. Ŝia sana kompreno pri la temo, kiu leviĝis apud la tablo, plaĉis al mi kaj montris multon komuna inter ni. Ankaŭ ŝia precizemo, kian ŝi kiel la ĉefsekretariino en iu masona firmao kaj kiel librotenisto kaj kalkulanto de salajroj en iu meblovenda firmao, akiris, korespondis kun miaj klopodoj.

La varmo de ŝia proksimo penetris sub mian haŭton. Mi rimarkis, kiel ŝi min aprezas kaj kian atenton ŝi por mi dediĉis kaj tamen ŝi ne estis altrudema. Post pluraj monatoj ni nin revidis sur la strato kaj interŝanĝis parolon en ĝojo de nia revido. Mi proponis novan renkontiĝon por interparolo. Je mia surprizo ŝi pozitive respondis mian proponon.
1. La malcertiĝo ĉe mi

Mi ĉiam denove sentis fortan necertecon ĉe la demandoj pri la interhomaj rilatoj. Jam dum mia tempo en la mezlernejo ĉia kontakto kun knabino lasis en mi sonori alarmon. Por mia sento tio estis perfido je mia sacerdota vokiteco. La fido en tiu punkto ne devis esti minacita. Tiel mia kompleta bonnomo estus difektita. Spite al mia tuta kamaradeco inter la studentoj kaŝeniris min certa sopiro, sperti delikatan rilaton, kian knabinoj elradias. Por mi estus sufiĉe esti alparolita kaj alrigardita de tiu aŭ alia knabino. Mi povas ankoraŭ bone rememori. Okaze de la lerneja danco estis ekspoziciitaj fotoj de la paralela klaso. Mi aĉetis tiun foton, por havi tiel antaŭ mi la bildon de certa knabino.

Ĝuste tiu ĉi deficito estis la grundo de mia longtempa soleco. Ĝi ne povis esti solvita per mia pli posta socia pozicio kiel paroĥestro kaj same ne per mia servo por la fido.


C. Ĉu estas permesite geedziĝi?

Al la interkonsentita renkontiĝo por pli proksime interkonatiĝi sekvis tempo de aldona reciproka konatiĝo en la rondo de konatuloj de mia estonta edzino. Ni rimarkis, ke nia rilato kreskis en personan intimon. Sed ekloĝi kune sen nupto ne estis imagebla. Tiel ni unue preĝis, por ke la disciplino de celibato estu abolita. Ek de la II-a vatikana koncilio estis la jam edzigitaj elpruvitaj viroj (viri probati) konsekritaj kiel diakonoj. La sekva ŝtupo do estus, ke tiuj viroj post certa tempo de elprovo estus konsekritaj por sacerdotoj. Pri tiu ĉi demando ni longe interparolis, ankaŭ pri la biblia ordo, ke en ĝi ĝuste la edziĝintaj viroj validis kiel kandidatoj por presbiteroj kaj por episkopoj. Ni travivis la liturgian reformon de la latina al la gepatra lingvo. Antaŭe la meso en la gepatra lingvo estus prezentita kiel problemo. Ĉu tamen povus veni ŝanĝo ĉe la demando de la celibato?
  1. Malpermeso geedziĝi el la instruo

de demonoj, ĉu?

El la atestoj el la Sankta Skribo iĝis por ni ambaŭ klareco, ke antaŭ Dio validas alia ordo koncerne geedzecon ol en la eklezio de Romo. Dio ne malpermesas geedziĝon, nur la eklezio tion faras. Sed rilate tion al neniu institucio – ankaŭ ne al la eklezio – estas de Dio permesite starigi la malpermeson geedziĝi. Eĉ se troviĝas multaj motivoj, kiuj la eklezion inklinigis tian malpermeson starigi. Ĉiuj tiuj motivoj havas nenian aŭtoritaton el la Sankta Skribo. La eklezio povus nur eldiri rekomendon, kiel ĝin donis ankaŭ Paŭlo, kiam temis pri aparta situacio, kaj tamen li samtempe parolas pri sia rajto havi edzinon (1-a Korintanoj 9,4) kaj tiel demaskis la spiritan fonon, de kie venas la malpermeso geedziĝi:

Sed la Spirito klare diras, ke en la venontaj tempoj kelkaj defalos de la fio, atentante delogantajn spiritojn, per la hipokriteco de trompantoj, kiuj havas la konsciencon kaŭterizitan kvazaŭ per brule varmega fero, admonante ne edziĝi (1 Timoteo 4,1-3).

Samtempe tamen ankaŭ en la katolika eklezio estas akceptite, ke la gefianĉoj reciproke donas al si la sakramenton de la geedzeco. La paroĥestro estas nur de la eklezio starigita atestanto de la nupto, kiu poste ankaŭ donas la benon de la eklezio.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18


Elŝuti 335.09 Kb.

  • B. Kiamaniere la Sinjoro gvidas
  • 1. La malcertiĝo ĉe mi
  • C. Ĉu estas permesite geedziĝi
  • Malpermeso geedziĝi el la instruo de demonoj, ĉu

  • Elŝuti 335.09 Kb.