Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


En la erupto de la fido

Elŝuti 335.09 Kb.

En la erupto de la fido
paĝo1/18
Dato14.03.2017
Grandeco335.09 Kb.

Elŝuti 335.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Johannes RamelEN LA ERUPTO DE LA FIDO

Klaŭdiforumo

2015

Johannes Ramel

En la


ERUPTO

de la fido

Tiu ĉi libro estas dediĉita por la katolikoj, kiuj troviĝas survoje serĉi la veron de Jesuo, kiu faras la homon libera.

Se vi restos en mia vorto, vi estas vere miaj disĉiploj; kaj vi scios la veron, kaj la vero vin liberigos“ (Evangelio laŭ Johano 8, 31-32).

En la

ERUPTO


de la fido

Vivraporto de iama romkatolika paroĥestroJohannes Ramel

El la germana tradukis:

Vinko Ošlak

La bibliaj citaĵoj prenitaj el la esperanta traduko LA SANKTA BIBLIO de L. Zamenhof & kons., tradukita el la originaj lingvoj. British and Foreign Bible Society; printed in Hong Kong.ISBN 3 - 95 007 71 - 2 - X


© 1997 1-a eldono en la germana origina lingvo: 5.000 ekz.

© 2003 2-a plibonigita eldono en la germana: 5.000 ekz.

© 2014 3-a eldono en la germana: 3.000 ekz.

© 2015 1-a eldono en Esperanto

© 2016 1-a eldono en la slovena lingvo

Aŭtoro kaj eldonisto: Johannes Ramel
Neudastrasse 10

A-3375 Krummnussbaum

Enhavotabelo


ANTAŬPAROLO ……..…………………………………. 8

Ĉapitro 1 Ĉirkaŭita de la amo de Dio .......................... 10

A. Mia infanaĝo


Ĉapitro 2 For de la vizaĝo de la Sinjoro …………….. 16
A. En la kaptiteco de la katolika pensmaniero

B. Renovigita serĉado de Dio


Ĉapitro 3 La fajra testo ………………………………. 23
A. Agado de mi kiel paroĥestro

B. Sub la mezuro de Dio

C. Tiel la faro de ĉiu estos malkovrita
Ĉapitro 4 Kaptu la savon ….......................................... 28


 1. La enkonduka seminario

 2. La decidiĝo por Jesuo

Ĉapitro 5 Konfirmo de la Sinjoro ………………….... 41


A. Reen en mian laborkampon
Ĉapitro 6 Gvidita en la tentadon ……………………. 46


 1. La unua malekcepto de la anonco

 2. Sinpravigo antaŭ la episkopo

Ĉapitro 7 Fortigita per la forto de la Sinjoro …………65
 1. Serĉante laboron

 2. Benita en la profesia laboro

 3. Pensiiĝo, por esti libera

 4. Karaj gekolegoj!

Ĉapitro 8 Benita per mia edzino ….............................. 78

 1. La Sinjoro ene de la familio

 2. Kiamaniere la Sinjoro gvidas?

 3. Ĉu estas permesite geedziĝi?

 4. Reciproke donitaj por la geedzeco

 5. La proklamo de nia geedzeco

 6. La premo fare de la eklezio

 7. Ni trovis nin denove

Ĉapitro 9 Benita per la faro de la Sinjoro …............... 95
 1. De kiu mi estas varbata?

 2. Mia servo por la fratoj

 3. Ili kunvenas en la domoj

 4. Alpaŝi la homojn

Ĉapitro10 Perspektivo …………………………..........114

 1. La vojo de la fido – kiel la obeo el la fido

 2. Sinrevelacio de lia komunumo

 3. Kaptu la savon

POSTVORTO …………………………………………...121


Antaŭvorto

Mia vivo estis ek de la komenco de mia vivo situigita en kamparana familio, en la rondo de granda parencaro, en eta vilaĝa komunumo Korning kun proksimume dudek domoj kaj en la paroĥo Hafnerbach kun sia kulturo kaj historio ene de mia malvasta patrujo. Sur tiu ĉi grundo malfermiĝis por mi alpaŝo al iu pli granda realo super mi. Tio estis la evento, dum kiu mi vekiĝis el la dormeteco de mia infanaĝo. Tio ankaŭ estas la sprono, por ke mi komencis verki tiun ĉi libron. Ĝi estu konfeso pri la faroj, kiujn Dio faris sur mi kaj Li ilin daŭre faras. La konfesoj fariĝis foje en la kristana mondo disigaj linioj aŭ eĉ dolorigaj limoj. Mi volas antaŭmeti konfeson, kiu pri Dio prezentas portkapablan tuton kaj al mi donacis lastan unuecon kaj hejmiĝon.

Ek de mia elementlerneja tempo estis por mi pere de la bibliaj rakontoj el la Malnova testamento klare, ke Dio super sia popolo, de Li elektita, agas save. Tiuj ĉi rakontoj havis unu nuran celon: montri, kia Dio estas kaj kion Li faras. Tiel komenciĝis mia vera vivrakonto tie, kie trans la okazintaĵoj en mia vivloko komenciĝis ankaŭ mia rilato kun Dio. Ĝis tie la vojo estis longa. Sed Dio trenis min dum tiu tuta tempo al tiu direkto. Mi jam de ĉiam volis ĝisvivi Dion, la Patron, Jesuon kaj la Sanktan Spiriton, Lin sperti, esti de li prenita. Estis al mi dirite, ke tio estas granda escepto, donita nur al la vere grandaj viroj de Dio. Sed kaŝe mi diris al mi, pro kio Dio ne estus farinta escepton ankaŭ kun mi? Kiel feliĉa mi nun estas super tio, ke laŭ la volo de Dio tio ne estis escepto, sed regulo.

Dio vere volas havi kun mi fidindan komunecon kaj Li ankaŭ pridonacas min per konduto kaj direktigo, kiu min gvidas al disĉipleco. Ĉio tamen estas sen iu ajn rito, ĉio rilatas nur la personon. Pro tio nenio estas peniga kaj nenio estas ŝarĝo. Ĉio estas viviga kaj donanta forton por daŭrigi la vojon. Tiel mi rimarkis, ke Dio ankaŭ en nia tempo antaŭvidas certan „eliron el Egiptujo” el la sklaveco sub la kontraŭdia regimento kaj sub devigoj. Nuntempe Li kondukas en „sian landon”, la regnon de Dio, kiu jam sur la tero havas sian adreson, ne nur en la ĉielo. Li igas nin plenigitaj de Lia Spirito, por en ties forto fari agojn, kiuj ne plu estas homaj, sed lumigas Lian agadon.

Ĉio-ĉi kune starigis min sur certan grundon, sur kiu mi laŭ multe pli profunda maniero ol antaŭe travivas mian kredan hejmon, feliĉan sekurecon. Mi rigardas nun ne plu al iu malproksimega ĉielo, sed simple ĉirkaŭ mia vivo troviĝas la mistero de la regno de Dio kaj Lia proksimo. Mi deziras, ke tiu ĉi libro fariĝu vojkondukilo sur la vojo por aliaj, kia malfermiĝis ankaŭ por mi. Mi dediĉas ĝin al la homoj en la katolika medio, kiujn mi ĝis antaŭe renkontadis kaj mi ilin ankoraŭ renkontos.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Elŝuti 335.09 Kb.

 • Ĉirkaŭita de la amo de Dio
 • Konfirmo de la Sinjoro
 • Fortigita per la forto de la Sinjoro
 • Benita per la faro de la Sinjoro

 • Elŝuti 335.09 Kb.