Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


El Graz al Salzburg kaj Innsbruck

Elŝuti 15.63 Kb.

El Graz al Salzburg kaj Innsbruck
Dato17.03.2017
Grandeco15.63 Kb.

Elŝuti 15.63 Kb.

El fervoja mondo 8/2012
Aŭstrio: El Graz al Salzburg kaj Innsbruck pli kvalite
Reprezentantoj de ÖBB, de federacia trafikministro kaj de federaciaj landoj post longa traktado interkonsiliĝis pri nova modelo de fervoja trafiko inter urboj Graz, Salzburg kaj Innsbruck. Ekde aŭgusto 2012 ĝisnunaj vagonaroj CityShuttle, bone konataj en trafikado de ĉi tieaj rapidtrajnoj, estis anstataŭigitaj per modernigitaj klimatizataj pasaĝervagonoj, ekspluatataj en trajnoj InterCity. Ekde decembro 2012 trafikas inter Graz kaj Salzburg tage kvin rektaj trajnparoj kaj du kun trajnŝanĝo de kurso Graz – Innsbruck. Por decembro 2013 estas planata ankaŭ enkonduko de rekta kunligo Graz – Innsbruck – Zuriko.
Ĉeĥio: Ŝaktrajno denove traveturis mezan Eŭropon
Vendredon, la 12-an de oktobro 2012, forveturis el Centra Stacio en Prago speciala trajno, en kiu ŝakludado por pasaĝeroj estis preskaŭ devo. Malgraŭ, ke en oktobro 2011 ŝakamantoj unuafoje vojaĝis per ŝaktrajno sur itinero el Prago tra Vieno, Budapeŝto, Bratislavo kaj Krakovo, en jaro 2012 ŝakturniro en trajno okazis sur itinero Prago – Dresdeno – Wrocław – Piešťany – Vieno – Prago.

La duan unikan ŝakturniron en trajno (en 2012) partoprenis ĉirkaŭ kvindek ŝakludantoj, inter ili ankaŭ slovaka grandmajstro Ján Plachetka, ĉeĥa ŝakreprezentantino Krystýna Havlíková, aŭ la juna Václav Klaus, direktoro de gimnazio PORG en Praha-Libeň, kaj filo de samnoma ĉeĥa prezidento.

Kurso de la ŝaktrajno, kiu estis komuna projekto de Praga ŝaka kompanio kaj Ĉeĥaj Fervojoj, kun subteno de Poŝta ŝparkaso ERA, gvidis simile kiel en jaro 2011 tra mezeŭropaj landoj, iumaniere enskribitaj en ŝakhistorion. Ekz. Dresdeno gastigis en jaro 2008 ŝakolimpikon, en Wrocław vivis genia ŝakisto Adolfo Andersen – la plej bona ŝakludanto de 60-aj kaj 70-aj jaroj de 19-a jarcento. Slovaka kuracurbo Piešťany en jaro 2012 solenis 90 kaj 100 jarojn ekde du gravaj internaciaj ŝakturniroj, kaj Vieno estas ĝis nun alinomata ĉefurbo de ŝakludo en iama habsburga monarkio.

Neordinara sukceso de unua veturo de ŝaktrajno en la jaro 2011 allogis ŝakludistojn praktike el tuta mondo. „Pri la unua veturo entuziasme raportis ne nur ĵurnalistoj de landoj, tra kiuj la trajno trafikis, sed ankaŭ iliaj kolegoj en Rusio, Usono aŭ Hindio. Ĉijare speciale por ŝakturniro venis ŝakludantoj el Usono, Finnlando kaj eĉ Ĉinio“, diris Pavel Matocha, prezidanto de Praga ŝaka kompanio, kiu veturon de ŝaktrajno organizis.


Ĉirkaŭvojo kaŭze de ludtempo


La trajno plena de ŝakistoj altiris interesiĝon ne nur per sia antaŭfiksita celo, sed ĝi fariĝis magneto ankaŭ por fervojfavoruloj. Okvagonan trajnon, surgluitan de ŝakmotivoj, forveturigis el Prago lokomotivo 151.014, kiu tiel netradicie venis al Děčín. En Děčín transprenis la trajnon lokomotivo 372.014 de ČD Cargo, por transporti ŝakludistojn kaj iliajn akompanantojn tra dukurenta transirejo inter ĉeĥa kaj germana tensiosistemoj al Dresdeno. Same kiel en jaro 2011, la ŝakludoj okazis en salonvagonoj de Ĉeĥaj Fervojoj, sed dueloj okazis ankaŭ en normalaj kupeoj de modernigitaj Ypsilon-vagonoj. Fervoje interesa estis ankaŭ kurso tra praga fervojnodo, kiu el Centra Stacio surprize ne iris sur t.n. Nova kunligo al Praha Holešovice, sed ĉirkaŭveturis tra Prago, tra stacioj Vršovice, Malešice kaj Libeň. Motivo tiucela estis pli ol proza. La unuan turnirrondon la ŝakludantoj okaze de trajnveturo tra plej mallonga vojaĝitinero al Dresdeno koncize dirite ne sukcesus finludi.

Teksto al la fotoj: 1. Ŝakdueloj okazantaj dum trajnveturo.

2. La plej juna partoprenanto en ŝakturniro, nur 7jara Yijan Yang el Ĉinio, kiu kapablis

mezuri la fortojn eĉ kun grandmajstroj


Germanio: Federaciaj landoj deziras pli efikan reguligon de DB

Konferenco de trafikministroj de federaciaj landoj anoncis malfavoran kritikon koncerne leĝon pri fervoja reguligo. Estis ripetita postulo, ke Germana Fervojo DB ekspluatenspezojn de linioj kaj stacioj investu ekskluzive en infrastrukturon; ili ne venu en budĝeton de la konzerno. Federaciaj landoj plie postulas prilaboron de sistemo de plipagoj por ekspluatuzo de linioj koncerne trafikbruon. La sistemo ne estu transdonata al ekspluatanto de la infrastrukturo, sed estu solvata per speciala dekreto. Se Federacia Agentejo por Linioretoj ne povos kontroli elspezojn por investoj, bontenado kaj plivastigo de sekureco, du trionoj da rimedoj transiru por investado escepte de reguligo. Fina konkludo diras, ke „tio ĉi eĉ signifus malfortigon de Federacia Agentejo por Linioretoj“.


Germanio: Nombro de pasaĝeroj kreskis
Germana nacia trafikisto Deutsche Bahn anoncis pri unua duonjaro 2012 kvarprocentan kreskon de pasaĝernombro. DB transportis 40 milionojn da vojaĝantoj pli multe, do entute ĉirkaŭ unu miliardon da vojaĝantoj. Trafikkapacito kreskis je 4,4 procentoj kaj atingis 39,7 miliardojn da pasaĝerkilometroj. En- kaj elspezoj kreskis je 3,3 procentoj al 19,3 miliardoj da eŭroj kaj operacia rezulto de EBIT estis pli bona je 188 milionoj da eŭroj – ĝi atingis 1,3 miliardojn. Pli granda, je 34 procentoj, estis ankaŭ netaj investoj. Ili atingis monsumon 1,4 miliardoj. Sed samtempe kreskis ankaŭ neta ŝuldo de la kompanio.
Eŭropa Unio: Postulataj pli altaj rajtoj de vojaĝantoj pri informoj trafikaj
Deputitoj de Eŭropa Parlamento kunlige kun feriadsezono traktis pri rajtoj de vojaĝantoj. Reprezentantoj de eŭropaj popoloj en sia nedeviga dokumento proponis plibonigi informadon de vojaĝantoj pri iliaj rajtoj, ekz. per informlokoj lokitaj en flughavenoj kaj staciaj haloj. Tie al vojaĝantoj estu anoncataj informoj ne nur pri malfruiĝo, nuligitaj flugoj ktp, sed ankaŭ estu je dispono formularo por eventualaj plendoj, kun precize destinita dato, ĝis kiam la plendo estos respondita.
Kolombio: Vartrafika linio reekspluatata, eĉ plilongigota
Kolombia prezidento Juan Manuel Santos en aŭgusto 2012 vizitis Buenaventura okaze renovigita ekspluatado de vartrafiko sur 155 km longa linisekcio Buenaventura – Yumbo de linioreto Pacific, ĉesigita ekde novembro 2011. La kompanio Ferrocarril del Pacifico investos 16 milionojn da dolaroj en unua fazo de programo pri modernigo kaj esperas, ke pligrandiĝos vartrafiko de 5 mil tunoj dum unua monato de ekspluatado al 25 mil tunoj monate ĝis decembro, kaj estos transportataj 3,5 milionoj da tunoj dum unuaj tri jaroj de ekspluatado. La linio estu plilongigota je pliaj 300 km al La Felisa.
Nederlando: Marhaveno Roterdamo ricevis plej rapidan kontrolsistemon
En marhaveno Roterdamo estis lanĉata en ekspluatadon la plej rapida trajnskanilo en la mondo. Trajno povas ĝin traveturi per rapido ĝis 60 km/h, kaj aparato dume kontrolas enhavon de konteneroj. La aranĝaĵo estas instalita por kontenertrajnoj el eŭropaj landoj ĝis Roterdamo, kaj ĝi troviĝas en Maasvlakte je nivelo de Steinweg- terminalo.
Svisio: Novaj laviloj ŝparos akvon
Kompanio SBB ekspluatas 10 lavilojn por purigo de vagonkestoj, kelkaj estas en ekspluatado jam 30 jarojn kaj postulas modernigon. Jare oni purigas 50 mil pasaĝervagonojn de diversaj tipoj. La aranĝaĵo povas funkcii jam ekde –5°C. Ĝis la jaro 2014 estos novaj laviloj ankaŭ en Luzern, Biel kaj Zürich. Unua etapo de la projekto kostos ĉirkaŭ 20 milionojn da svisaj frankoj. Novaj laviloj plibonigos kvaliton de bontenado kaj jare ŝparos ĉirkaŭ 30 000 m³ da akvo, kio prezentas 12 grandajn olimpikajn basenojn.
Svisio: Ŝtato subtenas fervojojn finance
Por mildigi ekonomiajn perdojn pro tre alta valoro de svisa franko, Federacia oficejo por trafiko (BAV) pagas al kvar fervojaj entreprenoj 21 milionojn da CHF (ĉirkaŭ 18 milionojn da eŭroj). Informis pri tio la Federacia oficejo, kiu mem estas parto de Ministerio por trafiko. Temas pri fervojaj entreprenoj, kiuj en la jaro 2011 plenumis kombinitan trafikon trans Alpoj kaj havis tie financajn problemojn sekve de malforta eŭro. Konkretaj ricevintoj de monsubteno estas BLS Cargo, SBB Cargo, Crossrail kaj TX Logistik. Alto de rimedoj estis starigita laŭ nombro da trajnoj, sed ankaŭ laŭ monsistemoj de influitaj enspezoj.
Preparis Jindřich Tomíšek

Reviziis Heinz Hoffmann


Elŝuti 15.63 Kb.

  • Ŝaktrajno denove traveturis mezan Eŭropon
  • Federaciaj landoj deziras pli efikan reguligon de DB
  • Nombro de pasaĝeroj kreskis
  • Postulataj pli altaj rajtoj de vojaĝantoj pri informoj trafikaj
  • Vartrafika linio reekspluatata, eĉ plilongigota
  • Marhaveno Roterdamo ricevis plej rapidan kontrolsistemon
  • Novaj laviloj ŝparos akvon
  • Ŝtato subtenas fervojojn finance

  • Elŝuti 15.63 Kb.