Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


El fervoja mondo 9/2016 Aǔstrio: Öbb pasaĝertrafikon ne apartigos de infrastrukturo

Elŝuti 26.27 Kb.

El fervoja mondo 9/2016 Aǔstrio: Öbb pasaĝertrafikon ne apartigos de infrastrukturo
Dato20.03.2017
Grandeco26.27 Kb.

Elŝuti 26.27 Kb.


El fervoja mondo 9/2016
Aǔstrio: ÖBB pasaĝertrafikon ne apartigos de infrastrukturo
Atento de estraro de Aǔstraj Ŝtataj Fervojoj (ÖBB) lastatempe koncentriĝas precipe al segmento de vartrafiko. Laǔ ĉefo de la entrepreno Andreas Matthä tio influas tutan ekonomian situacion, precipe ŝoseajn trafikistojn, kiuj nun profitas pro malaltaj prezoj de motornafto. Matthä en intervjuo por agentejo APA okaze de eǔropa forumo en Alpbach diris, ke ÖBB batalas kontraǔ daǔranta transiro de trafiko de reloj al ŝoseoj. “Pro pli granda nombro da enlandaj konkurantoj ni perdas pli grandajn dividaĵojn en merkato, sed ni provas tiun ĉi evoluon rezisti per nia strategio kaj disvastigi internacian aktivadon“, li klarigis kun tio, ke surrela vartrafiko en Eǔropo estas laǔ li sub premo. Grave kompare al lasta jaro 2015 ĉe ÖBB malkreskis ankaǔ kvanto da transportitaj tunoj ĉe varoj.

Estas preparataj grandaj investoj


Komune kun hungara fervoja vartrafikisto, kiu nuntempe estas parto de holdingo ÖBB, Aǔstraj Ŝtataj Fervojoj povas akiri dividaĵon en transporto de varoj, kiujn estas bezonate transporti el suda al centra Eǔropo, do al Pollando kaj Ĉeĥio el italaj havenoj ĉe Adriatiko kaj reen.

„Ni direktiĝas al longtempaj procedoj, en kies kadro ni proponas al niaj partneroj el sfero de ekonomio kompletajn loĝistikajn solvojn”, diris Matthä. Danke al aǔstra federacia registaro estas por plej proksimaj jaroj prilaborita masiva investa programo. Tiu ĉi tuŝas modernigon de Norda Fervojo (Nordbahn) ekde ĉeĥa-aǔstra landlimo, finkonstruon de ĉefa stacio en Vieno, kaj partan malfermon de terminalo Inzersdorf fine de aǔtuno 2016, kiu fariĝos “ĉefa stacio“ por kombinita trafiko. En ludo estas konstruo de fervojlinio Pottendorf sude de Vieno, kie Suda Fervojo (Südbahn) estos kvartrakigata, kaj kompreneble ankaǔ de montopiedaj tuneloj Semmering kaj Koralm.


Plia evoluo de infrastrukturo

Ĉefo de ÖBB Matthä esperas, ke dum la jaro 2017 oni sukcesos trabori tunelon Koralm inter Stirio kaj Karintio. „Malgraǔ de tempo al tempo okazantaj perturboj de la ŝildo ĉio iras laǔ plano. Trafiko en tiu ĉi tunelo povus komenciĝi en jaro 2024. Analizoj de planata kapacito krome montris, ke sur fervoja linio laǔlonge de la lago Wörthersee certe aperos neniu „malvasta gorĝo”.


Kaj en kiu pozicio estos ÖBB laǔ ĝia ĉefo post dek jaroj? „Ni ĝisvivos grandan ŝovon antaǔen, precipe se temas pri modernigo de infrastrukturo. Tio estas tre grava, ĉar ni devas ofertadi al vojaĝantoj pli atrakciajn veturtempojn. Homoj volas ne nur modernajn, purajn kaj precizajn trajnojn, sed ankaǔ rapidecon“, diris Matthä kun tio, ke ÖBB fariĝos priservanto de kompleksaj servoj en sfero de movebleco en transportoj “de pordo al pordo”, do de ofertoj pri servigo de pasaĝeraǔtomobiloj ĝis aǔtobusoj aǔ ĝis kompleksa oferto de vojaĝado.

Ĉio restos kune


Dividi ÖBB-infrastrukturon de pasaĝertrafiko laǔ Matthä ne estas pripensate. Bezonata male estas plia integriĝo. Antaǔa ĉefo de ÖBB-infrastrukturo asertis, ke en tiu ĉi sfero estis „malesperaj malfortaj lokoj“ ankoraǔ el tempoj, kiam estis konstruaj kaj trafikaj sferoj apartigitaj. Post ilia kunligo kvalito iris esprimplene antaǔen. „Kiam vi ekzemple en Wörgl eniris trajnon, estis kajo parto de infrastrukturo, kaj kiam vi jam estis en trajno, vi estis parto de transporta firmao. Mi tamen opinias, ke estas bezonataj ankoraǔ multaj jaroj, ol la sistemo interligiĝos tiom, ke divido havos neniun sencon”, aldonis Matthä.

Se temas pri sekureco en trajnoj, Matthä diras, ke ÖBB provas reagi per celaj agadoj. Trajnoj estas kontrolataj de fervojaj dungitoj kaj deĵorantoj de sekurecaj agentejoj, kiuj garantiu al vojaĝantoj senton de sekureco. Videblaj estas ankaǔ klopodoj plifortigi kunlaboron kun aǔstra ministerio de enlandaj aferoj. Polico prizorgas ĉiumonate akompanon en 350 trajnoj de ÖBB. Okazas ankaǔ divenprovaj kontroloj cele trovi serĉatajn personojn. Entute aktivas en trajnoj de aǔstra trafikisto 385 deĵorantoj de sekurecaj agentejoj.Estas preparataj ŝanĝoj en personalo. Konzerno ÖBB ankaǔ staras antaǔ grava personala plinovigo. „Baldaǔ atendas nin granda generacia plinovigo. En sekvaj ses jaroj ni akceptos en nian firmaon en ĉiujn laborkategoriojn ĉirkaǔ dekmil da novaj dungitoj. Tio estas kvarono de la nuna nombro. Por ni tio signifas grandan ŝancon ŝoviĝi en orientiĝo al klientoj, oferti laborlokojn sur ĉiuj niveloj, kaj tiel denove ŝovi nian firmaan kulturon iomete pli antaŭen“, atentigis Matthä.

Klarvidon li havas ankaŭ koncerne komercistoj en viena ĉefstacio, respektive en tiea aĉetcentro. „Ĉi tieaj ekspluatantoj plendas pro malaltaj spezoj. Tra tiu ĉi stacio tamen ĉiutage iras pli ol centmil da vojaĝantoj. Estas grave, ke ekspluatantoj de vendejoj tiun ĉi nombron ankoraŭ sukcesu pligrandigi, kaj generi respondajn spezojn. Se ili ne atingos deziratajn profitojn, do ili ĉi tie kompreneble ne restos“, li aldonis.


Ĉeĥio – Aǔstrio: El Břeclav al Vieno trajnoj trafikas sur nova ponto
Internaciaj pasaĝer- kaj vartrajnoj, kunligantaj Ĉeĥan respublikon kun Aǔstrio, trafikas ekde komenco de Septembro 2016 sur tute nova ponto, situigita tuj apud ŝtatlimo. La ĝistiama kunligo de ambaǔ bordoj de la rivero Dyje estis preskaǔ du jarojn rekonstruata, kaj por limigi gravajn malfruiĝojn de trajnoj, estis konstruata speciala preterpasejo apud Pohansko. Unika antaǔleviĝanta ŝtalkonstrukcio kun pontoplanko, kreita de kunveldita stangarkanalo por kontinua traksidejo, ĝis nun en Ĉeĥio ne estis uzata. La origina ponto konsistis el tri pontospanoj, la nova ponto havas unusolan, preskaŭ centmetran pontospanon sen eĉ unu piliero en la riverkuŝejo. Lasta teknika funkciadprovo, kondiĉe por permesi rapidon 160 km/h, okazis marde la 6-an de Septembro 2016. Ekde tiu ĉi tago eblas plene uzadi la ambaŭ pontokonstruaĵojn. La nova ponto ricevis nomon Oskar laŭ flavaj trenstangoj, uzitaj en konstruo de tiu ĉi konstruaĵo.

Ĉeĥio: Ŝaktrajno denove trafikis tra tri landoj


Unika komuna projekto de Praga ŝaka kompanio kaj Ĉeĥaj Fervojoj jam sesan fojon atingis sian celon. La ŝaka trajno en 2016 vizitis en kvin tagoj Regensburgon en Germanio, Insbrukon kaj Salcburgon en Aǔstrio, kaj Český Krumlov en Ĉeĥio. En trafiko de dekunuvagona pasaĝertrajno kun maso 590 tunoj partoprenis entute kvin lokomotivoj (serio 362 ČD, 754 ČD, 223 Alex, 185 ICE kaj denove 362 ČD). Dum trafikado sur 950 km longa trajnkurso sur trakoj de tri landoj ludis dekrondan turniron en rapida ŝako 117 ŝakistoj. Venkan trofeon – miniaturon de vitra lokomotivo akiris turka grandmajstro Suat Atalik, kiu atingis 9,5 poentojn. La trofeon al li transdonis prezidanto de la estraro ČD Pavel Krtek, kiu dum inaŭgura salutparolo memorigis, ke liaj rememoroj ligiĝas al unu el etapaj urboj – Český Krumlov, kie li plenumis soldatservon. En konkurso de trupoj venkis teamo de Ĉeĥaj Fervojoj Ladislav Winkelhöfer, Pavel Popelka, Jan Štursa kaj Taťána Šeráková, kompletigitaj de la plej bona ĉeĥa ŝakisto Jaroslav Satranský kaj grandmajstro Suat Atalik. La projekto estos organizata ankaŭ en tri sekvantaj jaroj.
Eŭropo - Azio: Transsib 2016
En la tagoj 14-a kaj 15-a de Septembro 2016 okazis jam 25-a plenkunsido de Kunordiga komitato por transsiberiaj transportoj (CCTT). La jubilean renkontiĝon, kiu okazis en Ulanbatoro, partoprenis 180 reprezentantoj de la membroj el 18 landoj. Estroj de eŭropaj kaj aziaj fervojoj, administraj organoj kaj internaciaj organizoj traktis pri aferoj koncerne ekspluatado, plialtigo de efektiveco de konteneraj transportoj, kaj perspektivoj de jura harmoniigo. Transsiberia trafikarterio nuntempe prezentas fidindan spinan kunligon inter Eŭropo kaj Azio, kaj kun siaj 9298 km estas la plej longa fervojlinio en la mondo. En la jaro 2015 sur „Transsib“ estis transportataj 113 milionoj da vartunoj, kontenera trafiko atingis 503900 20-futajn unuojn (TEU). La ĉijaran traktadon (2016) partoprenis ankaŭ prezidanto de Rusaj Fervojoj Oleg Belozerov.

Germanio: Ŝtato subtenos DB Cargo kaj VTG por „nebruaj“ varvagonoj


Federacia ministerio de trafiko startas projekton, kiu evoluigu malpli bruajn varvagonojn. Por tiu ĉi celo ĝi liveros 17 milionojn da eŭroj. La projekto povus finiĝi en jaro 2018 kaj ĝi reduktus bruon sur fervojo ĝis 2020 je duono. La esploran projekton “Innovativer Güterwagen”(noviga varvagono) ricevis DB Cargo, ludonanto de varvagonoj, kaj loĝistika kompanio VTG. En kadro de la projekto estus evoluigitaj diversaj tipoj de varvagonoj, kiuj estos malpli bruaj kaj havos malpli grandan konsumon de energio, kiel ekzemple vagonoj por transporto de aǔtomobiloj, vagonoj por transporto de konteneroj, kelktipaj platvagonoj aǔ cisternvagonoj. En la jaro 2018 povus okazadi provtrafikado. Esplorado inkluzivas plinovigitajn boĝiojn, kiuj reduktu defrotadon de reloj en kurbiĝoj. Por redukti bruon necesas aranĝitaj kaj provataj diversaj komponantoj, kiel ekzemple ŝirmado kontraǔ bruo en kunligo kun „mallaǔtaj“ bremsoj, kiuj karakterize limigas bruoforton. uzado de GRS-sensiloj por kontrolado de varoj k.t.p.

Svisio: Diskuto pri longdistancaj aŭtobuslinioj malfermita


Postulon malfermi merkaton de publikaj transportoj por longdistancliniaj aŭtobusoj prezentis en Aŭgusto 2016 svisa parlamentano Lukas Reimann. Li proponas permesi trafikon de enlandaj longdistancliniaj aŭtobusoj kaj tiumaniere devigi Svisan Federacian Fervojon (SBB) por ŝanĝi prezpolitikon. La propono tamen elvokis grandan reziston de societoj por publika trafiko kaj protekto de la naturo. Post eventuala liberigo ruiniĝus ekspluatenspezoj de SBB el longdistanca trafiko, kio minacus malbonigi tutan sistemon de publika trafiko. Parto de longdistanca trafiko de SBB ja estas akirlabora kaj ne bezonas monsubtenojn. Laŭ informo de reprezentantoj de ĉi tiuj societoj okazadus „formanĝado de vinberoj” malprofite al fervojoj. Aŭtobusoj povus oferti malpli altajn veturprezojn, ĉar bustrafikisto pagas neniujn impostojn por uzo de ŝoseoj, diference de fervojo. Nuntempe povas en longdistanca aŭtobusa trafiko al Svisio esti gvidataj nur internaciaj linioj, enlanda trafiko estas leĝe malpermesata.
Svisio: Svisaj Fervojoj ĝis la jaro 2020 nuligos 1400 laborlokojn
Ŝpara programo “RailFit 20/30“, kiun ĉefo de Svisa Federacia Fervojo (SBB) Andreas Meyer anoncis 22-an de Septembro 2016, supozigas nuligon de 1400 laborlokoj kaj ĉiŭjaran malkreskon de elspezoj je 1,2 miliardoj da frankoj ĝis la jaro 2020. Nuligo de laborlokoj, kiu komenciĝus fine de 2017, trafus plejparte administristaron de trafiko, sed ankaŭ fakojn de informaj teknologioj, kaj eĉ lokomotivestrojn, precipe en vartrajna, sed ankaŭ en pasaĝertrajna trafikoj, anoncis svisa tagĵurnalo Zürcher Zeitung.

Ŝparlimigo celas limigi ŝuldojn de SBB kaj samtempe permesi plian disvolvon kaj renovigon de reltrafiko. Ekzemple estus nuligataj iuj laborlokoj en biletvendejoj, ĉar ĉiam pli malmultaj veturbiletoj estas aĉetataj per tradicia sistemo. Entutaj sistemaj elspezoj de la fervojo kreskis pli, ol kreskis fontoj el publikaj monrimedoj, atentigis administracio SBB. Vojaĝanta publiko tamen sekve de ŝparlimigoj sentos nenion, certigis gvidanto de la projekto Geyer. Kontento de la klientoj, sekureco kaj kvalito havas laŭ liaj vortoj eĉ en estonto la plej altan prioritaton.

Anoncon pri limigoj akre kritikis Sindikata asocio de trafika personalo (SEV), kaj organizo Transfair. Dume Transfair deklaris ankoraŭ komprenon de reorganizo koncerne teknikajn kaj ekonomiajn ŝanĝojn, SEV rifuzis la programon kiel „entute dubinda“. Ĉe “Railfit 20/30” temas pri “pure likvida programo, kiu tuŝas tutajn profesiajn grupojn, kiuj estas por fidinda kaj sekureca funkciado de la fervojo nemalhaveblaj, kiel ekzemple konduktoroj”, deklaris SEV.

Sindikatanoj intencis, en sekvantaj semajnoj organizi en tuta Svisio kunvenojn por interkonsenti pri plia procesado. “Sendube temos pri malkonsento”, akcentis la vicprezidanto de SEV Manuel Avallone. Kiel konsiderindan cirkonstancon indikis estraro de SEV ankaŭ tion, ke SBB deziras ŝpari en plej delikataj laborpostenoj, ĉar ĝi rezignis kontrakton kun pensia kaso pri invalideco. Per tiu ĉi paŝo estos forigita sistemo por la dungitoj, kiuj ĉe la fervojo pro sanproblemoj jam ne povas ricevi alian laboron kaj povas fariĝi amase maldungataj.Laǔ Železničář, Cargovák kaj Transportweb preparis Jindřich Tomíšek, reviziis Heinz Hoffmann


Elŝuti 26.27 Kb.

  • Estas preparataj grandaj investoj
  • Plia evoluo de infrastrukturo
  • Ĉio restos kune

  • Elŝuti 26.27 Kb.