Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


El fervoja mondo 5/2014 Aŭstrio: Konstruado de ĉefstacio en Vieno rapide progresas

Elŝuti 16.99 Kb.

El fervoja mondo 5/2014 Aŭstrio: Konstruado de ĉefstacio en Vieno rapide progresas
Dato15.10.2017
Grandeco16.99 Kb.

Elŝuti 16.99 Kb.

El fervoja mondo 5/2014
Aŭstrio: Konstruado de ĉefstacio en Vieno rapide progresas
Konstruado de nova viena ĉefstacio Wien Hauptbahnhof progresas per mejlaj paŝoj. Al du pasaĝerkajoj (9/10 kaj 11/12) jam ekspluatataj por regiona trafiko, ekde nova horaro (14.12.2014) estos regule ekspluatataj restantaj tri (3/4, 5/6 kaj 7/8). Tiuj ĉi tamen ankoraŭ ne estas trapaseblaj ambaŭflanke, sed kunligitaj nur en direkto al stacio Wien-Meidling. En orienta direkto (Ostbahn) konstruaj laboroj estos daŭrigataj ankaŭ en jaro 2015, kaj trakokunligo de ĉi tiuj kajoj okazos fine de 2015. Ankaŭ en stacio Wien-Meidling ekde junio 2014 daŭras konstrulaboroj por trakokunligo direkte al ĉefstacio.
Bulgario: Eŭropaj miliardoj por riparado de ĉefaj linioj
Buĝeto por bulgara operacia programo Trafiko kaj trafika infrastrukturo atingas preskaŭ 1,9 miliardojn da eŭroj (inkluzive de mono el naciaj fontoj por kunfinancado). Ĉirkaŭ 70 procentoj estos uzataj por konstruado de fervoja kaj ŝosea infrastrukturo. Evoluon de fervoja infrastrukturo prezentas plecipe riparoj sur linioj Ruse – Varna, Karnobat – Šindel, Plovdiv – Burgas kaj Sofio – Septemvri. El alia eŭropa fonto estos riparataj ankaŭ kontaktlineoj sur linioj Vidin – Medkovets kaj Sofio – Dragoman.
Reprezentantoj de Eŭropa Komisiono, Belgio kaj Nederlando, kaj reprezentantoj de administrado de fervojaj koridoroj la 10-an de marto 2014 kunvenis okaze de solena malfermo de la vartrafikaj koridoroj n-roj 1 kaj 2. La kunvenantoj akordiĝis pri bezono de plua kunlaboro en sfero de komandosistemo ERTMS, pri limigo de bruo, kaj ankaŭ pri sekurigo de vartrajna trafiko tra limpasejoj. Reprezentanto de ĝenerala direkcio por trafiko ĉe Eŭropa Komisiono akcentis bezonon de plua harmonigo inkluzive de principo de la antaŭe rezervitaj trajntraceoj.
Francio: Ekspluatado de longaj trajnkompletoj testata
Komence de marto 2014 kunvenis en Bruselo fakuloj de EU-membrolandoj por trakti temon de pli longaj kaj pli pezaj trajnkompletoj. Reprezentanto de Francio prezentis aktivadon en projekto Marathon. En januaro 2014 tiu ĉi projekto eniris unuan fazon, kaj testado okazis sur fervojlinio inter Lyon kaj Nimes. Estis testataj tri Eŭropa Unio: Vartrafikaj koridoroj 1 kaj 2 malfermitaj
trajnkompletoj kun po 70 vagonoj. En ili estis instalita teknika aranĝaĵo por komunikado inter ĉefa gvidlokomotivo, sekundaraj lokomotivoj kaj speciale modifita bremsadaparataro.
Francio: Franca fervojo SNCF sekvas vojon de germana DB
Entreprenoj de fervoja vartrafiko apartenantaj al konzerno de francaj fervojoj SNCF reduktos iom-post-iome siajn malprofitojn. Pri tio estas konvinkita ĉefino de la konzerno Silvia Charles. Laŭ ŝi la entreprenoj depost ekonomia krizo 2008/2009 fariĝu strukturataj tiel, ke ili povu denove kreski. Subtenas tion realeco, ke SNCF kaj Geodis nove organizas valorpaperojn de la transprenitaj entreprenoj en eksterlando. Francaj fervojoj interbatiĝis kun du ĉefaj problemoj: unue kun vasta deindustriigo en Francio, iranta malprofitcele, due kun ĉiam pli multaj klientoj, kiuj forklinadis de longtempaj rilatoj al siaj liverantoj de servoj. Plua plibonigado venos de komuna administrado de fervojaj kaj infrastrukturaj aktivadoj en formo de malferma fervoja unuiĝo pool. Transporto de varoj en Francio en lastaj jaroj suferis pro mankanta akordo inter konstrua agado sur linioreto kaj trafikaj bezonoj.
Germanio: Media atako de DB pro trajnoj al Londono
Kiuj trajnoj trafikos sur rekta rapidtrafika trajnkurso inter Germanio kaj Londono? Laŭ DB tio ankoraŭ ne estas solvita. Kaŭzis tion liverado de veturilkombinaĵoj Velaro D, Class 407 de la firmao Siemens, kiuj havas „rajtigan malfruiĝon“. Andreas Busemann, fabrikestro en DB Fernverkehr, diris al agentejo Reuters, ke „ni entute ne rezignis celon pri kunligo al Londono“. Busemann aldonis, ke rajtiga procedo pri veturilkombinaĵoj Class 407 en Francio kaj Belgio montriĝis multe pli malfacila. Li menciis ankaŭ pli altajn kostojn por trafikvojo en Francio.
Italio: Pli bonaj linioj en Suda Tirolio logas turistojn
La plej norda itala regiono, Sud-Tirolo, en lastaj ok jaroj grave modernigis sian fervojan infrastrukturon. En jaroj 2000 ĝis 2005 estis realigita ĉefa investo por fini rekonstruon de fervoja linio inter urboj Merano (germane Meran) kaj Malles (germane Mals). La linion, sur kiu tutŝtata itala trafikisto Ferrovie dello Stato en jaro 1992 ĉesigis ekspluatadon, aĉetis aŭtonomio en Bolzano (germane Bozen), kaj rekonstruis ĝin. La kompanio STA, kiu prizorgis proprajn konstrulaborojn, prizorgis sekve ankaŭ dekdu elektrajn veturilkombinaĵojn de firmao Stadler. Rajton por ekspluatado sur renovigita linio sekve ricevis sudtirola kompanio SAD.

Sur pli sekure ekipita linio trafikas pli multaj novaj veturiloj.


Por garantii maksimuman sekurecon la linio estas ekipita per aŭtomata blokadsistemo kaj sekurigaj trakcirkvitoj. Tio postulas de trakciilkondukisto konfirmi ĉiun ŝanĝon de signalilindiko, enŝaltas aŭtomatan bremsadon, se haltsignalo estas ignorata, flue monitoras rapidon kaj situon de la trajno, kalkultrovas bremsaddiagramon laŭ longo, pezo kaj bremsadforto de la trajno. La veturiloj estas ekipitaj ankaŭ per itala nacia sekurigsistemo, konata kiel Sistema di Controllo della Marcia del Treno (SCMT). Estas tio formo de aŭtomata protekto, kiu monitoras veturtrairon kaj trajnstaton atentige pri stato de signaliloj, maksimume permesita rapido sur la linio ankaŭ depende de tipo de vagono. Tiu ĉi aranĝo permesas al trajnoj veturon sur tutŝtata reto – kaj ebligas ilian uzon kie ajn en la regiono. Ĉiu duvagona kombinaĵo ofertas 104 sidlokojn kaj 124 starlokojn. La vagonoj havas grandajn fenestrojn kaj estas konstrue ekipitaj por faciligi eniron de personoj kun limigita moveblo. Por minimumigi nombron da vandalatakoj estas en vagonoj instalita kamerasistemo.

Danke al sukceso sur la menciita linio, la firmao SAD estis alvokita, ke ĝi instalu similajn aranĝojn ankaŭ en valo Puster en orienta parto de la regiono, kaj samtempe sur la ĉefa fervojlinio, direktanta al aŭstria landlimo en montpasejo Brenner. En publika konkurso SAD venkis nacian italan trafikiston. En la valo nun trafikas motorvagonkombinaĵoj ETR155 de la firmao Stadler kun 162 sidlokoj, kaj ETR170 Flirt (ankaŭ de la firmao Stadler) kun 258 sidlokoj.


Evoluas kunlaboro kun italaj kolegoj.


Danke al investoj en liniojn kaj veturilojn kreskas nombro de turistoj en trajnoj, kaj samtempe malkreskas nombro de aŭtomobiloj sur ŝoseoj. Por sukceso de revitaligita fervoja trafiko aldoniĝis ankaŭ tio, ke ĉiuj fervojaj dungitoj venas el la ĉirkaŭaj valoj. Per tio estas garantiita forta motivigo de la homoj, kiuj ŝatas sian laboron, vidas pozitivan efikon por evoluo de la regiono, kaj tiel ili deziras garantii plej bonajn servojn por vojaĝantoj. En estinteco estis entrafikigita nova fervojlinio inter Bolzano kaj aŭstra Innsbruck. Antaŭ fino de la jaro 2014 sekvos plua linio inter San Candid kaj aŭstra Lienz. Nuntempaj translimaj kunligoj estas proporcie malmultaj, sed ekzistas espero, ke danke al kunlaboro de itala kaj aŭstra administradoj (kun partopreno de trafikisto ÖBB Personenwerkehr) nombro da vojaĝantoj denove kreskos.

Kataro: Internacia fervoja linio kunligos arabajn ŝtatojn


Komuna entrepreno de du firmaoj – Parsons kaj Systra – subskribis kontrakton por liverado de konsilservoj por fervoja reto de longdistanca trafiko en Kataro. En planata fervoja reto en amplekso 400 km estos konstruataj sep stacioj por pasaĝertrafiko, ses aranĝaĵoj por vartrafiko kaj unu remizo. La reto servos al var- kaj pasaĝertrafiko en Kataro kaj por kunligo al Saud-Arabio kaj Barejno. „Tiu ĉi projekto havas por ŝtato Kataro strategian signifon kaj prezentas ĝian tutnacian vizion“, diris Guy Mehula, prezidanto de la firmao Parsons.
Svisio: SBB: En jaro 2013 ni transportis pli ol unu milionon da pasaĝeroj tage.
Kompanio SBB anoncis rezultojn pri jaro 2013. En 2013 ĉiun tagon ĝi transportis ĉirkaŭ 1,002 milionojn da pasaĝeroj, kio signifas plikreskon je 3,7 procentoj kompare al la jaro 2012. Ankaŭ nombro da personkilometroj kreskis je 1,3% kaj atingis 17,8 miliardojn. Pozitivaj nombroj venis plejparte el france parolanta parto de la lando, kie estis plialtigita nombro de la transportinterligoj (ekzemple sur linio Zürich – Schaffhausen). Veturkostoj por pasaĝeroj estis plialtigitaj en decembro 2012 mezkvante je 5,2 procentoj. Tio helpis kompensi plialtigon de pagoj por trafika vojo ktp.

Laŭ Železničář preparis Jindřich TomíšekKontrolis Heinz Hoffmann


Elŝuti 16.99 Kb.

  • Sur pli sekure ekipita linio trafikas pli multaj novaj veturiloj.
  • Evoluas kunlaboro kun italaj kolegoj.

  • Elŝuti 16.99 Kb.