Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


El fervoja mondo 2/2012 Aŭstrio: Entrepreno Westbahn pripensas ekspluati duan linion

Elŝuti 12.53 Kb.

El fervoja mondo 2/2012 Aŭstrio: Entrepreno Westbahn pripensas ekspluati duan linion
Dato14.03.2017
Grandeco12.53 Kb.

Elŝuti 12.53 Kb.

El fervoja mondo 2/2012
Aŭstrio: Entrepreno Westbahn pripensas ekspluati duan linion

Aŭstra privata trafikisto Stefan Wehinger, kies firmao Westbahn ekde decembro 2011 trafikas konkurence al Aŭstraj Federaciaj Fervojoj ÖBB sur fervoja linio inter Vieno kaj Salcburgo, proponis al politikistoj, ke la firmao ekspluatos ankaŭ trajnojn sur fervoja linio Salcburgo – Graz. Por preskaŭ dek milionoj da eŭroj, kiujn sur tiu ĉi linio postulas ÖBB por vintra horaro, Westbahn proponas laŭ propra proklamo „pli bonan kaj malpli kostan alternativon“. Konkrete Westbahn deziras sur la menciita linio enkonduki duhoran kadenchoraron.


Britio: Interreto kaj poŝtelefono priservas veturbiletojn

Kompanio Eurostar, ekspluatanto de fervoja trafiko inter Britio, Francio kaj Belgio, konscias pri uzeblo de komputilaj kaj poŝtelefonaj komunikaranĝoj. Siajn retpaĝojn ĝi modifis speciale por servo ekspluata fare de tiuj komunikiloj, preparis aplikojn por uzo kaj transpreno sur platformoj kun operaciaj sistemoj Android kaj iPhone kaj prezentis veturbiletojn. Proparolanto de la kompanio asertas, ke 80 procentoj da iliaj pasaĝeroj uzas tekokomputilon aŭ/kaj poŝtelefonon dum siaj vojaĝoj. Aktualan proponon de perkomputilaj servoj povas prezenti horaroj, eblas rezervi veturbiletojn kaj nove ankaŭ transdoni ilin por kontrolo.


Ĉeĥio: Sur fervoja provrondo apud Velim testado je rapido 230 km/h

Sur granda provrondo apud Velim dum speciala provveturo de trajnkompleto tipo 680 de Ĉeĥaj Fervojoj (ČD ) estis atingita rapido 230 km/h. Por Fervoja Esplorinstituto (VÚŽ) kaj ĝia Esplorcentro tio signifas novajn eblojn en konkurenca batalo sur eŭropa merkato. Unuan fojon oni atingis rapidon 230 km/h merkredon, la 19-an de oktobro 2011 je 16:20 h laŭ MET (Mezeŭropa tempo). La trajnkompleto sur provlinio ĉirkaŭ 18 km longa la menciitan rapidon atingis post 6 minutoj kaj 50 sekundoj.VÚŽ kaj Teknika Centro de Trafika Vojo dum provveturoj mezuris interagon inter pantografo kaj kontaktolineo, transversan kaj vertikalan akceladojn de vagonkesto, eksteran bruon kaj vibradon sur trakforkoj. Partoprenis Teknika altlernejo kaj la firmao AŽD Praha.
Germanio: Ĉu restaĵkorboj apud sidlokoj estas nepre bezonataj?

Kompanio Deutsche Bahn klopodas plu ŝpari. En kadro de projekto LEO oni nun testas, ĉu kapacito de restaĵkorboj en pasaĝervagonoj estus sufiĉaj ankaŭ en kazo, se ili troviĝus ne senpere apud la sidlokoj. Eventuala nuligo de la restaĵkorboj apud sidlokoj en eksprestrajnaj ICE-vagontipoj 403 kaj 406 alportus malaltigon de elspezoj por envagona purigado. La projekton oni supozis finprepari antaŭ fino de 2011.


Latvio: Ĉeĥaj lokomotivoj trafikas en Latvio

Latvio estas plia lando de Eŭropa Unio, kies ŝtataj fervojoj decidis kunlabori kun ĉeĥa kompanio CZ LOKO.

Eŭropa Unio Membroj Kandidatoj Aŭstrio Pollando Belgio Bulgario Kroatio Kipro Ĉeĥio Danio Estonio Finnlando Francio Germanio Grekio Hungario Irlando Italio Latvio Litovio Luks. Mak. Malto Ned. Portugalio Rumanio Slovakio Slo.

La kompanio en du jaroj al Latvio liveros 14 manovradlokomotivojn en valoro pli ol 300 milionoj da ĉeĥaj kronoj (12 milionoj da eŭroj). La unua lokomotivo jam estas ekspluatata en ranĝadstacio en sudlatvia Daugavpils. La novaj lokomotivoj tipo ČME 3M 4464 estas muntataj en Česká Třebová kaj Jihlava, kaj de tie liverata al Rigo. La manovradlokomotivo estas modernigita tipo ČME 3, kiu ricevas novan usonan motoron Caterpillar.


Saud-Arabio: Dekduo da svisaj veturilkombinaĵoj por dezerto

Saudarabiaj Fervojoj mendis ĉe svisa fabrikisto CAF en Hispanio 12 novajn veturilkombinaĵojn. Ili konsistas el po unu kapa motorvagono, kvar interaj remorkaj vagonoj kaj unu kapa stiradvagono, kiu havas bagaĝkupeon. Kapacito estas 94 sidlokoj en unua kaj 192 sidlokoj en dua klasoj. Enirpordoj estas - krom ĉe la stiradvagono - lokitaj en mezo de la vagonoj. Disponebla estas ankaŭ ejo por preĝado; direktigilo sur ekrano senĉese montras, en kiu direkto estas Mekko. La kombinaĵoj estas konstruitaj por maksimuma rapido 180 km/h. Klimatizado povas funkcii, eĉ kiam ekstera temperaturo atingas 55º C.


Svisio: Zuriko en kvin jaroj rekonstruos duetaĝajn vagonkombinaĵojn

Unua generacio de duetaĝaj vagonoj en urbotrafiko S-Bahn en Zuriko estos baze modernigata. La tuta projekto kun nomo LION havas valoron 624 milionoj da svisaj frankoj, kaj ĝi okazos en komplekso de jaroj 2011 ĝis 2016. Ĝia parto estas modernigo de la nuntempaj veturiloj kaj fabrikado de 121 novaj vagonoj kun basplankaj enirejoj en valoro 324 milionoj da svisaj frankoj.Avantaĝo estas larĝaj pordoj. En la jaroj 1989 ĝis 1997 estis por trafiko S-Bahn en Zuriko kaj ĉirkaŭaĵo fabrikataj pli ol cent trivagonaj duetaĝaj kompletoj. Ĉi tiuj estis destinitaj por kompanio SBB kaj privata fervojo Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU). Koncerna trajnkompleto konsistas el lokomotivo tipo 450 kun unu kondukistejo (povumo 320 kW, maksimuma rapido 130 km/h), el vagono de la 1-a kaj 2-a klasoj AB kun 119 sidlokoj, el vagono de la 2-a klaso B kun 136 sidlokoj kaj el stiradvagono de la 2-a klaso Bt kun sidlokoj por 132 pasaĝeroj.

La duetaĝaj vagonoj permesas rapidan ŝanĝon de pasaĝeroj danke al siaj larĝaj, ĉirkaŭ dumetraj pordoj, sed vagonvestibloj estas lokitaj super boĝioj en unumetra alteco super reloj. Pasaĝeroj tiel devas transiri ankaŭ ĉe insulkaja alto 550 mm kelkajn ŝtupojn. Tio estas komplika precipe por handikapitaj pasaĝeroj, sed ankaŭ por pliaĝuloj, gepatroj kun infanĉaretoj aŭ pasaĝeroj kun bicikloj. Biciklado en Svisio tra montaraj regionoj ja estas tre disvastigita.Pli facila ireblo. En kadro de la projekto LION okazos interŝanĝo de originaj – por rulseĝoj barohavaj - vagonoj B per novaj senbaraj vagonoj kun enirspacoj en alteco de modernaj insulkajoj. Novaj duetaĝaj vagonoj de la 2-a klaso estas jam dum fabrikado ekipataj per ĉiuj elementoj, instalitaj en kadro de modernigo en malpli novajn vagonojn – klimatizo, fermita necesejo-sistemo, informa kaj sekureca kamera sistemoj. Nove estas tamen lokitaj enirspacoj en nivelo de malsupra planko, kiuj tamen ebligas senbaran eniron. La pasaĝervagonoj havas krome enirspacon ekipitan ankaŭ per elŝova plato, kiu kovras interspacon inter vagonplanko kaj kajobordero. Tio forigas la ĉefan mankon de la originaj trajnkompletoj. La vagonoj pro tio estas ekipitaj per sufiĉe granda spaco por handikapuloj en rulseĝoj, por infanĉaretoj kaj bicikloj. Fine ni aldonu gravan informon, ke novaj duetaĝaj pasaĝervagonoj estas fabrikataj en viena entrepreno de la kompanio Siemens kaj en fabriko Bombardier en Villeneuve.
Ukrainio: Malpli multaj rektaj pasaĝervagonoj el Kievo al Eŭropo

Ukrainaj Fervojoj komence de septembro 2011 ĉesigis trafikon de rektaj pasaĝervagonoj preskaŭ en ĉiuj kursoj el Kievo al Prago, Vieno, Bratislavo kaj Beogrado, el Lvovo al Bratislavo kaj Budapeŝto, el Odeso al Prago, Przemyśl kaj Varsovio, el Simferopol al Varsovio kaj el Ĥarkovo al Varsovio. Restis nur kursoj Kievo – Varsovio - Berlino, Kievo – Lvovo – Wrocław, Kievo – Sofio kaj Kievo – Budapeŝto. Kialo estas finita uzado de la tarifo Oriento-okcidento.


Laŭ Železničář preparis Jindřich Tomíšek

Reviziis Heinz Hoffmann


Elŝuti 12.53 Kb.

 • Interreto kaj poŝtelefono priservas veturbiletojn
 • Sur fervoja provrondo apud Velim testado je rapido 230 km/h
 • Ĉu restaĵkorboj apud sidlokoj estas nepre bezonataj
 • Ĉeĥaj lokomotivoj trafikas en Latvio
 • Dekduo da svisaj veturilkombinaĵoj por dezerto
 • Zuriko en kvin jaroj rekonstruos duetaĝajn vagonkombinaĵojn
 • Avantaĝo estas larĝaj pordoj.
 • P li facila ireblo.
 • Malpli multaj rektaj pasaĝervagonoj el Kievo al Eŭropo

 • Elŝuti 12.53 Kb.