Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


El fervoja mondo 10/2013

Elŝuti 12.89 Kb.

El fervoja mondo 10/2013
Dato01.11.2017
Grandeco12.89 Kb.

Elŝuti 12.89 Kb.

El fervoja mondo 10/2013

Aŭstrio: Rekta ĉiutaga kunligo de Vieno kaj Venecio


Ekde decembro 2013 post pretendemaj traktadoj estos renovigita rekta ĉiutaga kunligo de Vieno kun Venecio tra Villach en kategorio InterCity. Realigo de la kunligo estas ebla dank´ al envicigo de la trajnoj en devoligitecon de publika servo. En unua periodo oni planas plenumi ekspluatadon kun modernigitaj vagonoj ÖBB IC, pli malfrue per trajnkompletoj Railjet. Trakciadon por nova IC-kurso unuafoje sen lokomotivŝanĝo en Tarvisio plenumos lokomotivoj Taurus ÖBB. Trafikistoj traktas ankaŭ pri dua trajnparo.
Balkano: Fervoja koridoro el Germanio al Grekio modernigata
Konstruaj laboroj sur deka tuteŭropa koridoro daŭras. Kroatio deziras ĝis jaro 2020 investi du miliardojn da eŭroj, la fervojan linion komplete dutrakigi, pligrandigi maksimuman rapidon al 160 km/h, plilongigi longon de staciaj trakoj al 750 metroj, kaj enkonduki longdistancan gvidadon per radiofonio-reto GSM-R. Slovenio sur sia parto en sama periodo planas investi 1,4 miliardojn da eŭroj. Celo estas redukti vojaĝtempon inter Salcburgo kaj Turkio de 50 al 36 horoj. La deka koridoro longas ĉirkaŭ 2500 km kaj gvidas el Salcburgo tra Ljubljano, Zagrebo kaj Beogrado al greka Tesaloniko.
Ĉeĥio: Tunelo Jablunkov en trafika ekspluatado

La 1-an de julio 2013 finiĝis preskaŭ sesjara periodo de fervojlinia programo de Ĉeĥaj Fervojoj (ČD) en intermontvojo tra Jablunkov. La saman tagon estis transdonita al trafiko unua liniotrako inkluzive de modernigita haltejo Mosty u Jablunkova.

La dua liniotrako estis ekspluatapertigita jam fine de majo 2013, sekvis unutraka provizoraĵo, ĉar jam pli frue estis nuligita linioparto Mosty u Jablunkova – Čadca tra Šance, situanta proksime de la menciita haltejo. Ni memorigu, ke nova dutraka tunelo aperis pro plukonstruo de origina tunelo numero II. Origina tunelo numero I servas parte kiel bermo apudtraka, parte ĝi estos ŝutplenigata.

Foto farita la 18-an de julio 2013 montras lokomotivon 181.084 puŝadanta vartrajnon kun erco al Třinec dum veturo tra haltejo Mosty u Jablunkova en la novan tunelon. En fervoja stacio Mosty u Jablunkova la lokomotivo estos malkuplita kaj revenos al slovaka stacio Čadca.


Ĉinio: Grandrapidaj fervojaj linioj plivastiĝas
Laŭ oficialaj planoj en Ĉinio en jaro 2015 estos en ekspluatado 16 miloj da grandrapidaj fervojlinioj. Ĵurnalistoj parolas eĉ pri 40 mil, evidente enkalkulas ĉiujn liniojn kun rapidoj 160 km/h kaj pli grandaj. En Ĉinio fine de la jaro 2012 fervoja reto longis 98 mil kilometrojn, kaj por jaro 2015 oni prognozas jam pri 120 mil kilometroj. Registaro anoncis, ke en investado partoprenos ankaŭ privata sektoro, interesiĝo de privatuloj tamen ĝis nun ne estas granda.

Post koruptaj skandaloj kaj granda fervoja akcidento en somero 2011, kiu okazis apud Wen-čou (kiam ĉe kolizio de du grandrapidaj trajnoj estis mortigitaj kvardek personoj), estis iomete bremsigita ambicia evoluo de grand-

rapidaj linioj en Ĉinio. Lastatempe la fluo de moninvestoj denove malfermiĝis, kaj al grandiozaj planoj kaj projektoj por pliaj grandrapidaj linioj estis nove aldonitaj ankaŭ klimate postulemaj regionoj en nordorientaj landpartoj.

Laŭ ĉinaj medioj Ministerio de trafiko decidis nur en jaro 2013 investi en fervojojn 650 miliardojn da juanoj (pli ol 80 miliardojn da eŭroj!). Nur por interesiĝo – ankoraŭ en 2011 ĉina registaro investis en fervojan infrastrukturon 842 miliardojn da juanoj, el tiu monsumo por grandrapidaj linioj ampleksis ĉirkaŭ du trionoj. Restas demando, ĉu ambiciaj planoj estos laŭplane efektivigataj. Fine de la jaro 2012 estis en ekspluatado 9 300 km da grandrapidaj fervojlinioj, kaj ĝis la jaro 2020 ilia longo kresku al 16 mil.

Sur la foto: Grandrapida fervoja linio inter urboj Harbin kaj Dalian estas konstruita por elteni ekstremajn klimatajn diferencojn.


Germanio: Priserva oferto uzi interreton en ICE-trajnoj plivastigita


Germanaj Fervojoj DB en kunlaboro kun telekomunikada kompanio Deutsche Telekom plivastigis oferton uzi interreton en trajnoj ICE. Tiun ĉi priservon havas jam trimil kilometroj da fervojaj linioj, ekz. Hamburgo – Berlino, Frankfurto ĉe Majno – Nurenbergo – Munkeno, Göttingen – Wolfsburg kaj Fulda – Würzburg. En unua duonjaro 2013 estis per akceptado ekipitaj ankaŭ 90 vagonkombinaĵoj ICE, ĝis fino de 2013 tiu ĉi nombro estos duobligita. Entute estas per priserva oferto uzi interreton ekipitaj 5 200 km da linioj kaj 255 vagonkombinaĵoj ICE.
Italio: Plej rapida trajno en Eŭropo en funkciadprovado
Unua grandrapida veturilkombinaĵo Frecciarossa 1000 por itala operatoro Trenitalia la 3-an de julio 2013 estis prezentata al invititaj gastoj. Testadon oni finos en jaro 2014, kaj komence de 2015 la kombinaĵoj estos enkondukitaj en pasaĝertrafikan ekspluatadon. La kompanio Trenitalia transdonis mendon por 50 veturilkombinaĵoj ETR 1000 por 1,54 miliardoj da eŭroj al konsorcio de la firmaoj Bombardier kaj AnsaldoBreda en septembro 2010. Bombardier respondecas pri koncepta propono, boĝioj, trakcia ekipaĵo, kaj regsistemoj. AnsaldoBreda prizorgas plenumon de la projekto kaj muntadon. Laŭ fabrikisto temos pri la plej rapidaj trajnoj en Eŭropo, kapabla atingi rapidon ĝis 360 km/h, dum provtrafika testado ĝis 400 km/h.

Latvio: Ĉeĥaj basplankaj trolebusoj por Rigo


Latvan ĉefurbon Rigo direktos liveradon de 125 trolebusoj de kompanio Škoda Electrics. Dum kvin jaroj estos liverataj al latva metropolo basplankaj artikaj trolebusoj tipo Škoda 27 Tr en suma valoro ĝis 2,6 miliardoj da kronoj (104 milionoj da eŭroj). La kontrakto enhavas eblon uzi rajton de antaŭaĉeto por pliaj 38 trolebusoj. Unuaj trolebusoj de tiu ĉi mendo venos dum la jaro 2014. Jam en la jaroj 2007-2009 la firmao Škoda liveris al Rigo 150 basplankajn trolebusojn por 1,5 miliardoj da kronoj (60 milionoj da eŭroj).
Pollando: Plia kredito de EIB por modernigo de fervojlinioj
Eŭropa Investa Banko (EIB) pruntos al pola administranto kaj ekspluatanto de infrastrukturo, kompanio Polskie Linie Kolejowe, 40 milionojn da eŭroj por modernigo de linioj en orienta parto de la lando. En la jaroj 2013 ĝis 2015 estos modernigataj 78 kilometroj da linioj kaj tri stacioj inter Varsovio kaj belorusa landlimo. Rapido estos pligrandigita al 160 km/h en pasaĝertrafiko, kaj al 120 km/h en vartrafiko. Entuta monsumo de kredito fare de Eŭropa Investa Banko al Pollando por renovigo de fervoja infrastrukturo jam atingas 1,42 miliardojn da eŭroj.
Slovakio: Fervoja koridoro inter Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce malfermita
En junio 2013 finiĝis 17,5 km longa plukonstruo de liniosekcio inter Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce kiel parto de modernigata ĉirkaŭ 59 km longa fervojlinio Nové Mesto nad Váhom – Púchov. La konstruado komenciĝis en jaro 2009 kaj kostis 232 milionojn da eŭroj. Maksimuma rapido plikreskis al 160 km/h. Dominanto de la konstruaĵo estas nova, 1775 metrojn longa tunelo sub monto Turecký vrch (Turka monteto). Unuan fojon en Slovakio estis uzataj ankaŭ etangulaj trakforkoj kun ebla veturo sur branĉvojo per rapido 130 km/h.
Preparis Jindřich Tomíšek

Reviziis Heinz Hoffmann


Elŝuti 12.89 Kb.

  • Fervoja koridoro el Germanio al Grekio modernigata
  • Tunelo Jablunkov en trafika ekspluatado
  • Grandrapidaj fervojaj linioj plivastiĝas
  • Priserva oferto uzi interreton en ICE -trajnoj plivastigita
  • Plej rapida trajno en Eŭropo en funkciadprovado
  • Ĉeĥaj basplankaj trolebusoj por Rigo
  • Plia kredito de EIB por modernigo de fervojlinioj
  • Fervoja koridoro inter Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce malfermita

  • Elŝuti 12.89 Kb.