Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Ekspluad-apertigo de plia grandrapida linio

Elŝuti 15.56 Kb.

Ekspluad-apertigo de plia grandrapida linio
Dato22.03.2017
Grandeco15.56 Kb.

Elŝuti 15.56 Kb.

El fervoja mondo 2/2013
Ĉinio: Ekspluad-apertigo de plia grandrapida linio
16-an de oktobro 2012 okazis ekspluad-apertigo de grandrapida fervoja linio Bengbu – Hefei. La linio estas 132 km longa, kaj veturo ĉi tie daŭras nun 38 minutojn, tio estas pri pli ol unu horo malpli ol en pasinttempa trajno, kaj rekta veturo el ĉina ĉefurbo Pekino (Beijing) al Hefei reduktiĝis de 9 horoj al 3 horoj kaj 50 minutoj. Konstruo de la linio komenciĝis en januaro 2009. Trajnoj nuntempe trafikas per limigita rapido 300 km/h. Dumtempe estas ekspluatataj po ses trajnparoj tage de lundo ĝis ĵaŭdo, kaj po sep trajnparoj tage de vendredo ĝis dimanĉo. Por estonto oni planas ekspluatadon ĝis po naŭ trajnparoj en tago.
Ĉeĥio: En veturilriparejo en Olomouc estas riparataj boĝioj Görlitz
En veturilriparejo Olomouc estas unusola laborejo en Ĉeĥio, kie oni speciale direktiĝas al riparoj kaj plibonigo de funkciado de boĝioj tipo Görlitz, uzataj ĉe rapidtrajnaj pasaĝer-vagonoj. En la veturi-lriparejo oni riparas ankaŭ tren/bufran ekipaĵon, bufroinstalaĵon, kaj bremskomponantojn lokitajn ĉe vagonoframo. Al boĝioj oni dum riparlaboroj instalas novajn tipojn de hidraŭlikaj dampiloj, kaj el modernaj materialoj estas fabrikataj ankaŭ amortizelementoj por gvidiloj de radaksoj. Tiumaniere ili faras maksimumon por ruliĝkvalito de la vagono kaj por komforta veturo de vojaĝantoj.

Speciala estas laborejo pri regenero de risortoj kaj radaksaj rapidum-ŝanĝiloj.

Okazas kontrolo, ankaŭ ŝarĝkontrolo de risortoj laŭ deviga normo fare de kontrola premmaŝino, regata de komputilo. Rega komputilo samtempe pritaksas ricevitajn rezultojn kun parametroj, indikitaj en efektivdesegnaĵo kun precizeco je unu dekono kaj protokolas ilin. Post ekzameno laŭ ricevita rezulto oni sekve lokas risortojn de la veturilo kun maksimuma precizeco, por atingi la plej bonan ruliĝkvaliton de la veturilo, ĉe kiuj suspensio kaj stabileco de risortaro ludas gravan rolon. Indas mencii, ke samtempe ĉi tie estas farata regenero de radaksaj rapidumŝanĝiloj de tipoj NPS 4, 5, per kiuj estas ekipitaj ĝuste la boĝioj Görlitz. Plia agado dum riparo de la veturiloj estas regenero de bremskomponantoj DAKO, instalitaj ĉe lokomotivoj, pasaĝer- kaj varvagonoj. Reordigon kaj testadon post riparo oni faras pere de kontrolekzameno regata de diagnoza aranĝaĵo HAKAN-S. Provekzamenado estas programita laŭ postulo de la fabrikisto kun precizeco de unu centono. Provekzamena stato ebligas simuladon de ĉiuj ekspluatreĝimoj, por garantii sendifektan trafikreguligon post entrafikigo. Tiu ĉi laborejo estas por efektivigo de la menciataj riparlaboroj garantiata de la ĉefa fabrikisto, la firmao DAKO-CZ Třemošnice. Se vi iam veturos per rapidtrajno, rememoru laboristojn en la veturilriparejo en Olomouc. Estas eble, ke boĝiojn de via vagono riparis ĝuste ili.

Germanio: Hibrida motorvagono ŝparas elektran energion


Germana kompanio Deutsche Bahn en kunlaboro kun firmao Tognum, filia kompanio de MTU, evoluigis hibridan motorvagonon. Tiu ĉi aperis per konstrumodifo de motorvagono de la serio 642. La nova veturilo ebligas dum bremsado produkti elektron, kiu estas deponata en bateriojn kaj uzata pli poste, ekzemple dum ekveturo. Dank´ al tio estas malpli granda konsumo de nafto kaj produkto de karbondioksido (CO²) estas reduktata ĝis je kvarono. Konstruan modifon oni faris en laborejoj de Germana Fervojo en Kassel. Motorvagonoj estas ekspluatataj sur bavaria linio Aschaffenburg – Miltenberg kun malgrandaj distancoj inter haltejoj, kaj do oftaj ekveturoj kaj bremsado.

Hungario: Sekureca sistemo ETCS en Traxx veturiloj


Administranto de trakciiloj MÁV-TRAKCIÓ Zrt fine de oktobro 2012 transprenis vice jam sesan lokomotivon de serio 480 Traxx, ekipitan per sekureca sistemo ETCS. Samtempe estas alilokita origina aŭtomata bremsaparataro en memstara nove muntita kesto. Muntado okazas en Dunakeszi, en entrepreno de la kompanio Bombardier MÁV Kft. Oni planis ĝis fino de la jaro 2012 ekipi per la sistemo ETCS 22 lokomotivojn Traxx.
Hungario: Motorvagonkombinaĵo Bzmot ricevis retrolakadon
Motorvagonkombinaĵo de leĝera konstruo Bzmot fine de la jaro 2012 ricevis en Szolnok novan lakadon en origina kolora solvo. Bzmot estas tre disvastigita serio, trafikanta sur hungaraj lokaj fervojoj, festanta jam 35 jarojn en servo por MÁV. Tiuj ĉi vagonoj estis fabrikitaj en Studénka (Ĉeĥio). La unua Bzmot estis liverita al Hungario en decembro 1977, lasta en la jaro 1986. Motorvagonoj de seria numero 343 plu trafikos en ĉirkaŭaĵo de Balassagyarmat.
Pollando: Trakokunligo al flughavenoj plivastiĝas
Dum ekzemple en Ĉeĥio jam 20 jarojn oni diskutas pri trakokunligo inter Praga urbocentro kaj flughaveno en Ruzyně, en najbara Pollando oni konstruas. En la jaro 2013 do eblos veturi per trajno ne nur al ĉefa pola flughaveno de Fryderyk Chopin en Varsovio, sed ankaŭ al vico de aliaj regionaj flughavenoj en la tuta lando. En ekspluatado estas nome linioj al flughavenoj en Wrocław, Krakovo kaj Poznań. En fazo de konstruado aŭ projekto estas fervojaj kunligoj al pliaj sep flughavenoj: apud Olsztyn, Lublin, Szczecin, Katowice, Łódź, Rzeszów kaj Gdansko.
Rusio: Aĉeton de lokomotivoj subskribis prezidento mem
En unua duono de novembro 2012, okaze renkonto de germana kancelierino Angela Merkel kaj rusa prezidento Vladimir Putin en Moskvo estis subskribita provizora kontrakto pri mendo de 675 elektraj vartrajnaj lokomotivoj.

Vladimir Vladimiroviĉ PUTIN (ruse Влади́мир Влади́мирович Пу́тин), (naskiĝis en Leningrado (Sankt-Peterburgo) la 7-an de oktobro 1952) estas nuna Prezidanto de Rusio, elektita la 4-an de marto 2012. La prezidantan postenon li okupis en 2000 - 2008 (reelektita en 2004) kaj okupas ekde 2012 ĝis nun.

Mendinto estas Rusaj Fervojoj, liveranto kompanio Ural Locomotives, en kiu partoprenas Siemens kaj Sinara Transport Machines. La mendoj estos farataj plej malfrue en jaro 2014, livero de lokomotivoj okazos en jaroj 2015 - 2020.
Serbio: Lokomotivoj Traxx trafikos ankaŭ en Serbio
Ekde nova horaro 2012-2013 trakcias en elektitaj interŝtataj rapidtrajnoj al Rumanio hungaraj lokomotivoj de serio 480 Traxx. La ideo interesis ankaŭ serbojn, kiuj jam sendis kvar siajn lokomotivkondukistojn al Budapeŝto, cele interkonatiĝi kun la lokomotivo. Okazis jam ankaŭ unua ekzamenveturo de la lokomotivo Traxx 480.002 sur serbaj linioj. Unu el eblaj trajnoj, enkape de kiuj oni povus vidi lokomotivon Traxx el Budapeŝto ĝis Beogrado sen lokomotivŝanĝo, estas fama trajno EC Avala, trafikanta el Prago ĝis serba ĉefurbo.
Slovakio: En malprofitaj trajnoj IC plimultiĝas pasaĝeroj
Interesiĝo pri eksprestrajnoj IC en Slovakio kreskas, ilia nombro do plialtiĝis. En nova horaro 2012-2013 entute estas ok trajnparoj IC, kunligantaj urbojn Bratislavo, Žilina kaj Košice. Ekzemple malgraŭ iomete kreskinta nombro da transportitaj personoj en septembro 2012 je 11 procentoj, trajnoj IC restas malprofitaj. Kompanio ZSSK do antaŭvidis por jaro 2012 deficiton ĉirkaŭ 4 milionoj da eŭroj. Ekde januaro 2012 estas IC trajnoj en Slovakio komercaj, ili do trafikas je entreprenista risko de la trafikisto. Administrado de la firmao rimedon por halti malprofiton de la produkto dume ne trovis.
Sud-Afriko: Miliarda mendo por aglomerzonaj trajnoj
Konsorcio de kompanioj Alstom, Gibela Rail Transport kaj Actom estis elektita por produktado kaj livero de aglomerzonaj elektraj veturilkombinaĵoj por Agentejo de fervoja pasaĝertrafiko Prasa en Sud-Afrika respubliko. Kontaktoj en unua fazo koncernas liveron de 3000 kombinaĵoj en suma valoro 51 miliardoj da randoj (pli ol 2,04 miliardoj da eŭroj). Unuaj veturiloj estos liverataj komence de jaro 2015.
Svisio: Pro festotagoj estis plimultigita transportkapacito
Komence kaj fine de kristnaskaj kaj novjaraj festoj (2012/2013) plimultigis transportkapaciton plimultaj fervojoj, ne mankis svisa kompanio SBB. Tiu ĉi pliampleksigis trajnojn je 68 mil sidlokoj. Krom duobligo de vagonoj en trajnoj oni entrafikigis ankaŭ 46 kromtrajnojn, kiuj trafikis nur kelkajn minutojn antaŭ regulaj trajnoj, al kiuj ili helpis plenumi plialtigitan transporton da pasaĝeroj. La plej multaj kromtrajnoj trafikis inter Zuriko kaj Chur, el Berno al Brig, kaj el Lausanne al Brig.
Preparis Jindřich Tomíšek

Reviziis Heinz Hoffmann


Elŝuti 15.56 Kb.

 • En veturilriparejo en Olomouc estas riparataj boĝioj Görlitz
 • Hibrida motorvagono ŝparas elektran energion
 • Sekureca sistemo ETCS en Traxx veturiloj
 • Motorvagonkombinaĵo Bzmot ricevis retrolakadon
 • Trakokunligo al flughavenoj plivastiĝas
 • Aĉeton de lokomotivoj subskribis prezidento mem En unua duono de novembro 2012, okaze renkonto de germana kancelierino Angela Merkel kaj rusa prezidento Vladimir Putin
 • Lokomotivoj Traxx trafikos ankaŭ en Serbio
 • En malprofitaj trajnoj IC plimultiĝas pasaĝeroj
 • Miliarda mendo por aglomerzonaj trajnoj
 • Pro festotagoj estis plimultigita transportkapacito

 • Elŝuti 15.56 Kb.