Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Ekkonu Rumanion de la Delto de la Danubo ĝis la Karpata Montaro! aŭtuna aranĝo inter 3 11. ok

Elŝuti 31.67 Kb.

Ekkonu Rumanion de la Delto de la Danubo ĝis la Karpata Montaro! aŭtuna aranĝo inter 3 11. ok
Dato22.03.2017
Grandeco31.67 Kb.

Elŝuti 31.67 Kb.

Ekkonu Rumanion de la Delto de la Danubo ĝis la Karpata Montaro!

aŭtuna aranĝo inter 3 - 11. okt. 2009
La braŝovaj esperantistoj proponas al vi belegan, interesan aŭtunan aranĝon en Rumanio (3 - 11.10.2009), dum kiu vi povas konatiĝi kun diversaj regionoj de nia lando…de la Delto de Danubo ĝis la Karpata Montaro.
La programo de la tuta aranĝo komenciĝos sabate posttagmeze, la 3-an de oktobro, en Braŝovo kaj finiĝos dimanĉe postagmeze, la 11-an de oktobro en ripozloko Tuŝnad-Bai, 60 kilometrojn norde de Braŝovo.
1/ La ekskurso en Delto de Danubo okazos la 4-5-6-7an de oktobro.

La renkontiĝo de ĉiuj enlandaj kaj eksterlandaj partoprenantoj estos en la urbo Braŝovo, sabaton, la 3-an de oktobro.

Oni povas tranokti, laŭ la elekto, en:

- unu-stela hotelo: 12 €/nokto/persono en dulita ĉambro, sen matenmanĝo.La ĉambroj estas ekipitaj per lavujo(varma kaj malvarma akvo); duŝejo kaj necesejo en la koridoro;.

- du-stela hotelo: 22 €/nokto/persono en dulita ĉambro, kun matenmanĝo. La ĉambroj estas ekipitaj per duŝejo, necesejo, televidilo.

Ambaŭ hoteloj troviĝas en la sama konstruaĵo, estas bone lokitaj kaj situas en la historia centro de la urbo.
Dimanĉe frumatene(je la 4.30h) ni forveturos ĝis la haveno Tulĉea – la deirpunkto por la ekskurso - kie ni enŝipiĝos.

En la proponita periodo (4-7 okt.) la Delto de Danubo - la plej "juna" teritorio de Europo - estas belega…ĉar tiam malaperos la kuloj, la varmeco estos eltenebla kaj amaso de diversspecaj birdoj kuniĝos por forflugi al pli varmaj sudaj regionoj, dum aliaj birdaroj alvenos de norde por trapasi la vintron en la Delto. Estas mirinda spektaklo!

La programo sur ŝipo komenciĝos dimanĉe, la 4-an de oktobro(12.00h) per tagmanĝo kaj finiĝos merkrede, la 7-an de oktobro, post matenmanĝo.......(je la 12.00h, elŝipiĝo).
La hotel-ŝipo enhavas 9 du-litajn ĉambrojn kun duŝejo, necesejo, varma akvo, televidilo.
La manĝaĵoj estas ege bongustaj....multaj estos preparitaj antau niaj okuloj el freŝa, ĵus kaptita fiŝo.
Oni vizitos tipajn vilaĝojn de fiŝkaptistoj.
Krom la ŝipvojaĝo laŭlonge de grandaj kanaloj preter naturprotektejoj de birdoj kaj sovaĝaj bestoj, oni eniras profunden per boatoj en malgrandaj kanaloj kaj lagoj plenplenaj de birdoj.
Vespere okazos distraj programoj..


La prezo por 3 noktoj/4 tagoj estas 225 €/persone, plena pensiono.
Por mendi tiun ekskurson necesas 18 aliĝontojn( aŭ 36)...ĉar oni devas lui la tutan hotel-ŝipon... Nur se tiu nombro plenumiĝos, eblas organizi ĉi-tiun ŝip-vojaĝon per tiu prezo, alie la partoprenantoj devas pagi pli altan prezon.
Fine de tiu ŝipado, ni ekskursos norden, tra Karpatoj, laŭlonge da la valo de Prahova(Sinaja, Buŝteni, Azuga, Predeal) revenante al Braŝovo kie oni tranoktos la 7/8an kaj 8/9an de oktobro en la samaj hoteloj.
La koston de la vojaĝo tien kaj reen de Braŝovo al Tulĉea oni pagos aparte, laŭ la elektita itinero, interkonsente kun la organizantoj.

Ĝi estos entute proksimume 60 €/pers. Ni havos je nia dispono buseton.


2/ Ĵaŭde, la 8-an de oktobro estos dediĉita al la vizito de la urbo Braŝovo kaj de la ĉirkaŭaĵo (Poiana Braŝov, la fortikaĵo Râŝnov, la kastelo Bran, ktp).


3/ Jara renkontiĝo
de Rumana Asocio de Fervojistaj Esperantistoj okazos la 9-10-11an de oktobro en Tuŝnad-Bai, ripozloko situata 60 kilometrojn norde de Braŝovo.
La programo de la jarkunveno estas priskribita aparte.

Eblas aliĝi nur la eksurson en la Delta de Danubo aŭ nur la partoprenon en la jarkunveno de REFA!
Ni esperas, ke nia propono estas alloga, kaj ke ni havos la plezuron akcepti vin baldaŭ en Rumanio.
psih. Rodica TODOR , prezidanto de REFA


Ekskurso en la DELTO de DANUBO

(4.-5.-6.-7. okt. 2009)

Kontaktadresoj:

rete: rodica_todor@yahoo.com

s-ino Rodica TODOR poŝtel: +40 722 792849

500289-Braşov, B-dul Valea Cetăţii nr.22, bl. B 24, sc.A, ap.5, Romania

PROGRAMO
sabate, 3.10. 12.00 - akcepto de la partoprenantoj en Braŝovo
dimanĉe, 4.10. 04.30 - forveturo de Braŝovo

12.00 - enŝipiĝo en Tulĉea; komenciĝo de la ekskurso

13.00 - tagmanĝo sur ŝipo
lunde-marde, 5-6.10. programo en la Delto de Danubo
merkrede, 7.10. 08.00 - matenmanĝo sur ŝipo

12.00 - elŝipiĝo en Tulcea

19.00 - alveno al Braŝovo, tagmanĝo survoje
ĵaŭde, 8.10. 9.00 - 18.00 vizito de Braŝovo kaj de la ĉirkaŭaĵo

(Poiana Braŝov, la fotikaĵo Râŝnov, la kastelo Bran)
vendrede, 9.10. 13.00 - akcepto en ripozloko Tuŝnad-Bai

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Aliĝilo

Nomo________________________________Antaŭnomo_______________________________

Adreso________________________________________________________________________

poŝtkodo_____________Urbo_____________________Lando__________________________

Mi alvenos per_______________________tago/horo__________________________________

Mi pagas: ŝip-vojaĝon en Delto___________________________________________________

tranoktadon en Braŝovo: 3/4, 7/8 kaj 8/9 okt. ________________________________ kostojn de la vojaĝo al/de Tulĉea_________________________________________
Sume:_______________
Pri sanasekuro mi prizorgas mem.

Loko,dato: Subskribo,


La limdato por aliĝi estas la 15-a de Septembro.

Ĉiu partoprenanto bv. plenigi tajpe aŭ preslitere kaj legeble apartan aliĝilon kaj sendi ĝin al la adreso de

s-ino Rodica TODOR. Estas rekomendite skribi familian nomon majuskle kaj personan nomon minuskle.

La aliĝiloj prefere estu senditaj per ret-mesaĝo.

La organizantoj ne respondecas pri la asekuro de la partoprenantoj. Sanasekuron oni devas mem kontrakti hejme.

Bonvolu kontroli neceson de vizo por Rumanio kaj mem prizorgi por akiri ĝin.
Atingebleco:

Eblas uzi la internaciajn trajnojn: Dacia(de Vieno), Ister(de Budapeŝto), Pannonia(de Praha), Carpati(de Krakovo) ĝis Braŝovo.

Eblas uzi aviadilon ĝis Bukureŝto kaj de tie per rekta trajno alveni al Braŝovo(120 km).

Okaze de la anonco de la alveno, vi estos akompanataj.


19-a Jarkunveno de R E F A
TUŜNAD-BAI - Rumanio

9.-10.-11. okt. 2009

Kontaktadresoj:rete: rodica_todor@yahoo.com

s-ino Rodica TODOR poŝtel: +40 722 792849

500289-Braşov, B-dul Valea Cetăţii nr.22, bl. B 24, sc.A, ap.5, Romania
Tuŝnad-Băi estas eta kaj ĉarma ripoz- kaj banloko apud Braŝovo, kun freŝa kaj pura aero, mineralaj akvoj kaj belaj ĉirkaŭaĵoj por promenadi.

La organizantoj esperas, ke la programo kaj la elektita loko kontentigos ĉiujn aliĝintojn.


Aliĝkotizo: 10 € 

Prezo por la tuta restado: 60 € 

La prezo inkluzivas: du-noktan tranoktadon kun duonpensiono, festan vespermanĝon, turisman programon.

La pago okazos je la alveno, sed oni devas certigi la mendon por la tranoktado.

Sume: 70 € 

Estas disponeblaj du-litaj ĉambroj en privata, bone lokita pensiono.La limdato por aliĝi estas la 15-a de Septembro.

Ĉiu partoprenanto bv. plenigi tajpe aŭ preslitere kaj legeble apartan aliĝilon kaj sendi ĝin al la adreso de s-ino Rodica TODOR. Estas rekomendite skribi familian nomon majuskle kaj personan nomon minuskle.La aliĝiloj prefere estu senditaj per ret-mesaĝo.

La organizantoj ne respondecas pri la asekuro de la partoprenantoj. Sanasekuron oni devas mem kontrakti hejme.

Bonvolu kontroli neceson de vizo por Rumanio kaj memprizorgi por akiri ĝin.

Atingebleco:

Eblas uzi la internaciajn trajnojn: Dacia(de Vieno), Ister(de Budapeŝto), Pannonia(de Praha), Carpati(de Krakovo) ĝis Braŝovo, kaj de tie trafi rektan trajnon al Tuŝnad-Băi(60 km-ojn).Eblas uzi aviadilon ĝis Bukureŝto kaj de tie, per rekta trajno, alveni al Braŝovo.

Okaze de la anonco de la alveno, vi estos akompanataj.

PROGRAMO de la 19-a Jarkunveno de REFA,

TUŜNAD-BĂI, RUMANIO, 9.-10.-11. okt. 2009
Vendrede, 9.10. 13.00 - Akcepto de la partoprenantoj

17.00 - 18.30 - Kunsido de la Komitato de REFA

19.00 - 23.00 - Interkona vespero; komuna vespermanĝo
Sabate, 10.10. 08.00 - 09.00 - matenmanĝo

09.30 - 12.30 - Jarkunveno de REFA

13.30 - 17.00 - vizito de la ripozloko Tuŝnad-Băi

18.00 - festa vespermanĝo, distra vespero
Dimanĉe, 11.10. 08.00 - 09.00 - matenmanĝo

10.00 - 14.00 - vizito de la ĉirkaŭaĵo

15.00 - foriro de la partoprenantoj


ALIĜILO por la 19-a Jarkunveno de REFA
TUŜNAD-BĂI, Rumanio ( 9.-10.-11. okt. 2009)
Nomo________________________________Antaŭnomo_______________________________

Adreso________________________________________________________________________

poŝtkodo_____________Urbo_____________________Lando__________________________

Mi alvenos per_______________________tago/horo__________________________________

Mi pagas: aliĝkotizon________

tranoktadon kun demipensiono 9/10; 10/11________________________________

Sume:___________________

Pri sanasekuro mi prizorgas mem.
Loko,dato: Subskribo,


Elŝuti 31.67 Kb.


Elŝuti 31.67 Kb.