Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Duainformil o

Elŝuti 15.29 Kb.

Duainformil o
Dato31.10.2017
Grandeco15.29 Kb.

Elŝuti 15.29 Kb.
La 40-a konferenco de ILEI
D U A I N F O R M I L O

Konferencejo


La 40-a ILEI-konferenco okazos en Ŝtata Eduk-Centro por Virinoj 728 Sugaya, Ranzan-mati, Hiki-gun, Saitama-ken 355-0292.

Ĉifoje la konferencejo servos ankaŭ kiel tranoktejo.

Ni povos ĝui parkon ĉirkaŭ la Centro kaj tre bele pasigi liberan tempon.

Enirejo Klasĉambro Laborĉambro


Se Vi ankoraŭ ne aliĝis kaj ne mendis ĉambron kaj manĝojn, rapidu tion fari kaj rememorigu tion ankaŭ al viaj geamikoj, ĉar por mendoj (atingontaj nin post) la 1-a de majo 2007 oni devas aldone pagi 40,00 €. Lokoj por tranokti en Ŝtata Eduk-Centro por Virinoj estas limigitaj, do eblas, ke vi devos mem serĉi hotelon. Nepre bonvolu alporti bantukojn, ĉar la Centro ne havas ilin kaj ne liveras.
PRISKRIBO DE LA PROGRAMO:
La 11an: posttagmeze alveno, enloĝiĝo; vespere registrado, Interkona Vespero kun diverslandaj manĝoj, alportitaj de konferencanoj.

La 12an: matene malfermo, Scienca Simpozio; posttagmeze Scienca Simpozio, ekzamenoj (testo); vespere Nacia Vespero (planata japana muziko)

La 13an: matene seminarioj, ekzamenoj (skriba parto), sorobano; posttagmeze prelegoj de partoprenatoj, Lingva Festivalo; vespere arta programo.

La 14an: matene seminarioj, ekzamenoj (parola parto), sorobano; posttagmeze prelegoj de partoprenantoj; vespere Bankedo.

La 15an: ekskurso TT dum tuta tago; vespere libera vespero (aŭ arta programo), estrarkunsido (1).

La 16an: matene ekskurso D1; posttagmeze komitatkunsido (1), ikebano, origamio; vespere arta programo.

La 17an: matene ekskurso D2; posttagmeze komitatkunsido (2), te-ceremonio; vespere arta programo.

La 18an: matene ekskurso D3; posttagmeze estrarkunsido (2), kimono, ĝenerala asemblo; vespere fermo, Internacia Arta Vespero al kiu kontribuos, laŭdezire, la partoprenantoj.

La 19an: matene adiaŭo, forveturo.

Detala programo aperos en retpaĝo de ILEI (http://www.ilei.info/) kaj en konferenca libro kun resumoj de prelegoj por la Simpozio kaj ĝenerala programo. Ĝi enhavos ankaŭ priskribojn de aliaj programeroj kaj kelkajn utilajn informojn.
ĜENERALE PRI LA PROGRAMO
Ĉiuj programeroj okazos en la konferencejo — Ŝtata Eduk-Centro por Virinoj 728 Sugaya, Ranzan-mati, Hiki-gun, Saitama-ken 355-0292

Interkona (manĝ-)vespero okazos la 11an de aŭgusto kune kun registrado kaj prezentiĝo de ĉiuj partoprenantoj.

Solenaĵoj: inaŭguro okazos la 12an de aŭgusto kaj transiros al la Simpozio. Fermo okazos la 18an de aŭgusto kune kun Internacia Arta Vespero.

Simpozio okazos la 12an de aŭgusto. Ĝi traktos la konferencan temon, tamen iom pli vaste, t. e. rolon de virinoj ne nur en E-komunumo, sed ankaŭ en la socio kaj same laŭ aspekto de universalaj homaj rajtoj.

Lingva Festivalo okazos la 13an de aŭgusto. Dum ĝi ni konatiĝos kun diversaj naciaj lingvoj uzante Esperanton kiel lingvon-ponton.

Bankedo okazos la 14an de aŭgusto en restoracio „Nagoriĝi“ Dum ĝi ni ĝuos specialaĵojn de japana kuirarto: oni servas manĝaĵojn tute japanstile kuiritajn, spicitajn per tipaj japanaj spicoj kiel sojsaŭco, misoo (fermentita sojfabo), mirino (dolĉa sakeo) k. a. Japana kuiraĵo nun estas tutmonde konata kiel saniga manĝaĵo. Do, mem provu japanan kuiraĵon en japanstila ĉambro. Certe estos pretaj pladoj por la vegetaranoj kaj homoj kun specialaj postuloj.

Seminarioj: 1) seminarioj kun Dennis Keefe — Lingvaj Festivaloj, BEKkurso, Novaj vojoj por internacia lingvotestado — po 2 renkontiĝoj; 2) renkontiĝoj „Spomenka Štimec renkontas legantojn“.

Ekzamenoj de ILEI/UEA, elementa kaj meza niveloj, okazos la 12an posttagmeze kaj la 13an, kaj 14an antaŭtagmeze. Ne perdu eblecon konvinkiĝi kiom bone vi konas la lingvon kaj konsultiĝi kun pli spertaj instruistoj.

Kunsidoj de la komitato estas antaŭvidataj la 16-an kaj la 17-an posttagmeze kaj tiu de la estraro la 15-an vespere kaj 18-an posttagmeze.

Ĝenerala asembleo — renkontiĝo de la estraro kaj ĉiuj partoprenantoj por diskuti pri atingoj kaj planoj okazos la 18-an matene.

Dum la konferenco vi povos ĝui prelegojn proponitajn de niaj samideanoj kaj invititaj gastoj, partopreni ekskursojn, ĝui tre specialan kulturan programon, kiu helpos pli bone ekkoni Japanion de proksime.Tagordo: ke Vi povu pli bone orientiĝi en la programo, jen neŝanĝeblaj programeroj — matenmanĝo je 7:30-8:30 tagmanĝo je 12:00-13:00 vespermanĝo je 18:00-19:00.

Dormĉambro Konferencejo ParkoPost la 21a horo ĉiuj ejoj en la Centro (krom dormĉambroj) estas fermitaj, do ni povos aŭ daŭrigi tagajn diskutojn en freŝa aero, aŭ gaje pasigi vesperojn en la parko kun geamikoj.


Elŝuti 15.29 Kb.

  • La 40-a konferenco de ILEI D U A I N F O R M I L O
  • Nepre bonvolu alporti bantukojn, ĉar la Centro ne havas ilin kaj ne liveras. PRISKRIBO DE LA PROGRAMO: La 11an
  • La 15an
  • La 19an
  • ĜENERALE PRI LA PROGRAMO Ĉiuj programeroj
  • Fermo
  • Lingva Festivalo okazos la 13an de aŭgusto.
  • Ekzamenoj de ILEI/UEA

  • Elŝuti 15.29 Kb.