Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Demandaro de la enketo „Takso de la 94-a Universala Kongreso de Esperanto, Bjalistoko2009”

Elŝuti 34.08 Kb.

Demandaro de la enketo „Takso de la 94-a Universala Kongreso de Esperanto, Bjalistoko2009”
Dato22.03.2017
Grandeco34.08 Kb.

Elŝuti 34.08 Kb.

Demandaro de la enketo „Takso de la 94-a Universala Kongreso de Esperanto, Bjalistoko2009”
Ni turnas nin kun afabla peto dediĉi vian valoran tempon por respondi al la sekvaj demandoj. La enketo estas anonima kaj ĝiaj rezultoj estos uzitaj nur por analizo de preparkvalito de la 94-a Universala Kongreso de Esperanto en Bjalistoko. La rezulto de la esploro estos valora indikilo kiel plibonigi la estontajn kongresojn kaj turismajn servojn en la regiono de Bjalistoko.

Ni petas ankaŭ atente rigardi la demandojn kaj marki ĝustajn respondojn, eventuale aldonante tekston.


1. Ĉu vi partoprenis en la Universalaj Kongresoj antaŭ la jaro 2009?

jes (en kiom) …………….. / ne


2. Kiel vi taksas la informon, senditan de la organizantoj, pri la planata 94-a UK, pri Pollando kaj Bjalistoko?

tute bone / bone / meze / malbone / tute malbone


3. Kio al vi plej mankis en la informo sendita de la organizantoj de la Kongreso?

…………………………………………………………………………………………………………….


4. Ĉu antaŭ la veturo vi kolektis kromajn informojn pri Bjalistoko?

a) jes – de la konatoj / el interreto / el turismaj gvidlibroj / el gazetaro / el televido / el aliaj fontoj

b) ne
5. Kio plej grave influis vian decidon partopreni la 94-an UK-on en Bjalistoko?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


6. Ĉu la partoprenon en la Kongreso en Bjalistoko vi financis:

tute per propra mono / parte el aliaj monfontoj (pli malpli je kioma grado) …… / tute el aliaj monfontoj


7. Kiel vi taksas la preparon de la Kongreso en Bjalistoko per la notoj de 1 (tre malalte) ĝis 5 (tre alte)?

a) esenca nivelo de la kunsidoj ……………….

b) esencaj efektoj de la Kongreso………………

c) kvalito de la kongresejo……………………..

d) preparo kaj kvalito de la kongresejo……………………….

e) preparo kaj kvalito de manĝaĵoj………………………….

f) preparo kaj kvalito de transportservoj……………………..

g) preparo kaj kvalito de informoj pri la programo de la Kongreso kaj pri la ebloj pasigi liberan tempon en Bjalistoko ……………….

h) preparon kaj kvaliton de la aranĝoj kiuj akompanis la kongreson ………………….. / mi ne partoprenis

i) preparon kaj kvaliton de la preparitaj ekskursoj……………………… / mi ne partoprenis


8. Ĉu manko de kongresa centro en Bjalistoko negative influis kvaliton de realigo de la Kongreso?

certe jes / verŝajne jest / tio ne gravis


9. Ĉu situigo de la Kongreso en tereno de universitato influis esencan kvaliton de la kunsidoj?

certe jes / verŝajne jes / tio ne gravis / mi eĉ ne sciis pri tio


10. Priskribu vian veturon al Bjalistoko el via loĝloko:

(nivelo de kontento: 1-plej malalta, 5-plej alta)

(urbo) …………… (veturilo) ……………. (nivelo de kontento) …… – (urbo) …………… (veturilo) ……………. (nivelo de kontento) …… – (urbo) …………… (veturilo) ……………. (nivelo de kontento) …… – (urbo) …………… (veturilo) ……………. (nivelo de kontento) ……
11. Ĉu la restado en Bjalistoko estis bona rekompenco de malkomfortoj dum la tuta vojaĝo?

jes, pro ĝenerala impreso / jes, sed nur pro la partopreno en la Kongreso / ne, pro nebona restadkvalito / ne, ĉefe pro hazardokazaĵoj


12. Kiuj el eroj de via restado ĉefe decidigis la nivelon de kontento je la restado en Bjalistoko?

a) kunsidoj de la Kongreso – la unuaranga faktoro / la duaranga faktoro / la sensignifa faktoro

b) amikaj renkontiĝoj – la unuaranga faktoro / la duaranga faktoro / la sensignifa faktoro

c) organizitaj, aldonaj aranĝoj kaj ekskursoj – la unuaranga faktoro / la duaranga faktoro / la sensignifa faktoro

d) vizitoj en la urbo kaj distraĵoj – la unuaranga faktoro / la duaranga faktoro / la sensignifa faktoro
13. Laŭ viaj spertoj, kiel vi taksas Bjalistokon kompare kun aliaj urboj, en kiuj okazis la Universalaj Kongresoj?

tre alte / alte / meze / malalte / tre malalte


14. Ĉu dum konferencaj vojaĝoj vi utiligas ofertojn de kromorganizitaj eventoj aŭ ekskursoj?

jes, ĉiam / jes, sed ne ĉiam / ne


15. Ĉu kadre de la Kongreso en Bjalistoko vi partoprenis la organizitajn:

a) eventojn? – jes (kiujn) ……………………………….. / ne

b) ekskursojn? - jes (kiujn)…………………………….. / ne
16. Kiuj el la listigitaj faktoroj decidigis la partoprenon en la organizita ekskurso?

a) alieco de kulturo kaj naturo - la unuaranga faktoro / la duaranga faktoro / la sensignifa faktoro

b) akompanantoj – la unuaranga faktoro / la duaranga faktoro / la sensignifa faktoro

c) alloga programo – la unuaranga faktoro / la duaranga faktoro / la sensignifa faktoro

d) sekureco – la unuaranga faktoro / la duaranga faktoro / la sensignifa faktoro

e) vetero – la unuaranga faktoro / la duaranga faktoro / la sensignifa faktoro

f) prezo – la unuaranga faktoro / la duaranga faktoro / la sensignifa faktoro
17. Ĉu dum la aldonaj, organizitaj eventoj aŭ ekskursoj io vin ravis?

jes (kio) ……………… / ne


18. Ĉu dum vojaĝoj vi decidas gustumi regionajn manĝaĵojn?

ĉiam / plejparte jes / plejparte ne / neniam


19. Ĉu dum la restado en Bjalistoko vi gustumis la regionajn manĝaĵojn?

jes, kaj ili plaĉis al mi / jes, kaj ili ne plaĉis al mi / ne, mi evitas fremdajn kuirojn / mi ne scias ĉu ili estis la regionaj manĝaĵoj


20. Ĉu dum vojaĝoj vi interesiĝas pri loka kulturo?

certe jes / verŝajne jes / verŝajne ne / certe ne


21. Ĉu dum la restado en Bjalistoko vi trovis la lokan kulturon?

jes, kaj ĝi impresis min pozitive / jes, ĝi neniel min impresis / jes, ĝi impresis min negative / ne


22. Ĉu dum vojaĝoj vi interesiĝas pri historio kaj ties nuna influo al vizitata regiono?

certe jes / verŝajne jes / verŝajne ne / certe ne


23. Ĉu dum la restado vi interesiĝis pri la historio kaj la nuntempo de Bjalistoko?

jes, kaj ĝi interesis min / jes, sed ĝi ne interesis min / ne


24. Kio, viakaze, dum la restado, estis la plej efika fonto de informoj pri Bjalistoko kaj la regiono?

a) turismaj gvidlibroj – la unuaranga faktoro / la duaranga faktoro / la sensignifa faktoro

b) amikaj diskutoj – la unuaranga faktoro / la duaranga faktoro / la sensignifa faktoro

c) informoj de turismaj gvidantoj / prelegoj – la unuaranga faktoro / la duaranga faktoro / la sensignifa faktoro

d) ekspozicioj / muzeoj – la unuaranga faktoro / la duaranga faktoro / la sensignifa faktoro

e) kulturaj eventoj / teatro – la unuaranga faktoro / la duaranga faktoro / la sensignifa faktoro


25. Priskribu la nivelon de via kontento je la restado en Bjalistoko

a) mi sentis min tute nekontenta

b) mi plejparte sentis min nekontenta

c) kontento kaj malkontento estis egalaj

d) mi plejparte sentis min kontenta

e) mi sentis min tute kontenta


26. Priskribu vian plej agrablan rememoraĵon el la restado en la regiono de Bjalistoko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


27. Priskribu vian plej malagrablan rememoraĵon el la restado en Bjalistoko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


28. Laŭ vi Pollando estas por eksterlandanoj:

a) vizitinda laŭ la kultur-socia faktoro – jes / ne / mi ne scias

b) amika / gastama por eksterlandanoj – jes / ne / mi ne scias

c) garantianta sekurecon – jes / ne / mi ne scias

c) moderna laŭ la soci-ekonomia faktoro – jes / ne / mi ne scias
29. Ĉu dum la restado en Bjalistoko vi memstare aŭ kun aliaj partoprenantoj de la Kongreso iradis tra la urbo?

jes, senprobleme / jes, sed kun problemoj trafi la elektitajn lokojn / ne, mi vizitis la urbon kun gvidanto / mi ne vizitis la urbon


30. Kio laŭ vi estas la specifaĵo de Bjalistoko, kiu ĝin diferencigas de aliaj urboj:

……………………………………………………………………………………………………………….


31. Ĉu laŭ vi oni povas Bjalistokon pozitive elstari kiel:

a) la urbo de verdaĵoj? - jes / ne

b) la urbo ĉirkaŭita de protektataj terenoj? - jes / ne

c) la urbo de kultura diverseco? - jes / ne

d) la urbo de gastamo? - jes / ne
32. Ĉu laŭ vi oni povas Bjalistokon pozitive elstari pro:

a) arkitektura beleco de la urbo? - jes / ne

b) kultur-distra oferto? - jes / ne

c) komfortiga etoso de la urbo? - jes / ne

d) tradicia vivmaniero de la loĝantoj? - jes / ne
33. Ĉu laŭ vi oni asocias Bjalistokon kun la preciza protektata tereno:

a) Nacia Parko de Białowieża? - jes / ne

b) Nacia Parko de Biebrza - jes / ne

c) Nacia Parko de Narew? - jes / ne

d) Praarbaro de Knyszyn? - jes / ne
34. Ĉu laŭ vi oni povas unuanime taksi bjalistokanojn homoj:

a) toleremaj? - jes / ne

b) komunikiĝemaj? - jes / ne

c) afablaj? - jes / ne

d) helpemaj? - jes / ne
35. Ĉu laŭ vi oni povas unuanime taksi bjalistokanojn homoj:

a) kiuj ŝatas pasigi liberan tempon per sportaj amuzoj – jes / ne

b) kiuj ŝatas pasigi liberan tempon per distroj – jes / ne
36. Ĉu laŭ vi la vivnivelo de bjalistokanoj estas:

tre malalta / malalta / meza / alta / tre alta


37. Ĉu laŭ vi oni asocian Bjalistokon kun la ideo pri urbo, en kiu estas multaj eblecoj pasigi sian liberan tempon?

jes (kio tion kaŭzas) ……………………………………………………… / ne


38. Ĉu laŭ vi alilandano povas senti sin sekura en Bjalistoko?

tute jes / plejparte jes / kaj jes, kaj ne / plejparte ne / tute ne


39. Kio kolerigis / incitis vin dum la restado en Bjalistoko:

a) rilate al la sinteno de la loĝantoj? …..………………………………………………….

b) rilate al la sinteno de homoj, kiuj vin priservis? ……..….………………………………

c) rilate al funkciado de la urbo? …………………………………………………………..


40. Ĉu laŭ vi alilandano havas facilan alireblon al kuracistaj servoj en Pollando?

jes / ne / mi ne scias


41. Ĉu dum la tempo pasigita en Bjalistoko vi uzis la kuracistan servon?

jes, mi estas pro tio kontenta / jes, mi estas pro tio malkontenta / ne, ĉar ne estis tia neceso / ne, ĉar mi ne havis eblecon kvankam estis bezono de tio


42. Ĉu dum la restado en Bjalistoko okazis al vi ia kriminala afero?

jes (kia) ……………………………………………………………………………………………………………………………

ne
43. Ĉu dum la restado en Bjalistoko vi havis kontakton kun polico aŭ kun similaj servoj?

jes, kaj tion mi taksas pozitive / jes, kaj tion mi taksas negative / ne, ĉar ne estis tia neceso / ne, ĉar principe mi evitas kontaktojn kun polico


44. Taksu kvaliton de la servoj en la regiono de Bjalistoko per la notoj de 1 (tre malalta) ĝis 5 (tre alta) ligitaj kun:

a) uzado de fiksaj telefonoj kaj faksiloj – ……….. / mi ne uzis

b) uzado de porteblaj telefonoj – ……….. / mi ne uzis

c) uzado de interreto – ……….. / mi ne uzis

c) internacia transporto – ……….. / mi ne uzis

d) enlanda transporto – ……….. / mi ne uzis

e) enurba transporto – ……….. / mi ne uzis

f) taksioj – ……….. / mi ne uzis


45. Taksu kvaliton de la servoj en la regiono de Bjalistoko per la notoj de 1 (tre malalta) ĝis 5 (tre alta) ligitaj kun:

a) restoracioj, drinkejoj, rapidmanĝejoj – …….. / mi ne intencis uzi

b) turismaj informejoj – …….. / mi ne intencis uzi

c) manĝaĵvendejoj – …….. / mi ne intencis uzi

d) aliaj vendejoj – …….. / mi ne intencis uzi

e) apotekoj – …….. / mi ne intencis uzi

f) poŝtaj oficejoj – …….. / mi ne intencis uzi
46. Laŭ vi, laŭ la ofertata kvalito en Bjalistoko,

a) la hotelservoj estas – tro multekostaj / kostas ĝuste / estas malmultekostaj / mi ne havas opinion

b) la restoraciservoj estas – tro multekostaj / kostas ĝuste / estas malmultekostaj / mi ne havas opinion

c) la distroservoj estas – tro multekostaj / kostas ĝuste / estas malmultekostaj / mi ne havas opinion

d) Bjalistoko estas urbo – multekosta / meze kosta / malmultekosta / mi ne havas opinion
47. Ĉu vi aĉetis ian memoraĵon el la restado en Bjalistoko?

jes (kiatipan?) …………………… / ne


48. Ĉu antaŭ la veno al la Kongreso en Bjalistoko vi havis konstantan kontakton kun alilandanoj?

jes / ne
49. Ĉu post la Kongreso en Bjalistoko vi ekrilatis kun alilandanoj?

jes, je familia karaktero / jes, je profesia karaktero / jes, je amika karaktero / ne
50. Ĉu vi pripensas reveni Bjalistokon por turismaj celoj?

jes, vojaĝante individue / jes, per vojaĝagentejo / ne


51. Marku vian sekson

virino / viro


52. Marku vian aĝon

ĝis 24 jaroj / 25-44 jaroj / 45-60 jaroj / pli ol 60 jaroj


53. Marku vian eduknivelon

bazedukito / mezedukito / altedukito


54. Marku vian laborsituacion

studanto / laboristo / administranto, direktoro / memdungito / senlaborulo


55. Priskribu vian loĝlokon

urbo kun pli ol 500.000 loĝantoj / urbo kun de 100.000 ĝis 500.000 loĝantoj / urbo kun malpli ol 100.000 loĝantoj / vilaĝo


56. Marku vian familion

unupersona / seninfana / kun infanoj


57. Marku la vivnivelon de via familio kompare kun la meza en via lando

malpli alta / meza / pli alta / elita

Bonvolu transsendi la plenigitan enketon al la retadreso: esperanto.bialystok@interia.pl

Ni elkore dankas pro la dediĉita tempo.Ni salutas amike.

Elŝuti 34.08 Kb.


Elŝuti 34.08 Kb.