Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Cours de langue internationale espéranto par le Saint Coran

Elŝuti 476.3 Kb.

Cours de langue internationale espéranto par le Saint Coran
paĝo1/13
Dato08.11.2017
Grandeco476.3 Kb.

Elŝuti 476.3 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13cours de langue internationale

espéranto

par le Saint Coran

Renato Corsetti, Franciska ToubaleIslama Esperanto-Asocio por interkultura dialogo

Eldonita de

Islama Esperanto-Asocio por Interkultura Dialogo

Palestrina, Italujo, 2010

cours de langue internationale

espéranto

par le Saint Coran


Renato Corsetti, Franciska ToubaleIslama Esperanto-Asocio por interkultura dialogo


ENKONDUKO

Ĉi tiu kurso-libro estas provo produkti lernolibron pri Esperanto pere de legado de kelkaj ĉapitroj de la Kurano kaj ekzerciĝado pri la lingva materialo, kiun oni trovas en ili.
Ni elektis la unuan ĉapitron kaj la lastajn pro pluraj kialoj. La unua havas simbolan signifon kaj estas tre konata tra la tuta islama mondo. La aliaj ĉapitroj, kiuj estas la lastaj 20 de la Kurano, estis elektitaj ĉar ili estas ĝenerale mallongaj, kaj do ili taŭgas por rapida legado kaj poste ekzerciĝado.
Tiuj, kiuj konas la tekston en la araba, povas rekte legi ĝin kaj kompari ĝin kun la teksto en Esperanto, sed, mi pensas, ke en franclingvaj landoj la komparado inter la tekstoj en Esperanto kaj en la franca sufiĉas.
Bonvolu atenti, ke la tekstoj ne estas precize laŭvorte samaj. Ĉiuj tiuj tradukoj-interpretoj de la Kurano havas longan tradicion kaj ili estis faritaj plurajn fojojn tra la historio. Tio klarigas la malsamecojn, sed la ĝenerala senco estas ĉiam identa.
Evidente ĉi tiu kurso taŭgas pro lernantoj, kiuj jam lernis la bazajn sciojn pri Esperanto per elementa kurso.
Bonan studadon!


Renato Corsetti kaj Franciska Toubale

kunlaborantoj de la Afrika Komisiono de UEA


La malfermanta

1.1. Je la nomo de Alaho, la Donema, la Pardonema.1.2. Estu laŭdegata Alaho, Sinjoro de la Universo,1.3. la Donema, la Pardonema,1.4. Majstro de la tago de la Lasta Juĝo.1.5. Nur Vin ni adoras kaj nur ĉe Vi ni serĉas helpon.1.6. Gvidu nin sur la rektan vojon,1.7. sur la vojon de tiuj, al kiuj Vi donis Vian gracon, kiuj ne meritis Vian koleron, kiuj ne eraris.1.1. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.

1.2. Louange à Dieu, le Maître de l’Univers,

1.3. le Clément, le Miséricordieux,

1.4. le Souverain du Jour du Jugement dernier !

1.5. C’est Toi que nous adorons ! C’est Toi dont nous implorons le secours !

1.6. Guide-nous dans la Voie droite
1.7. la voie de ceux que Tu as comblés de bienfaits, non celle de ceux qui ont mérité Ta colère ni celle des égarés !


Vocabulaire


Noms

Alah- Allah

Grac- grâce

Majstr- maître

Nom- nom

Profet- prophète

Rekt- droit

Tag- jour

Univers- univers

Voj- voie, cheminAdjectifs

Last- dernierVerbes

Ador- adorer

Erar- se tromper

Dir- dire

Dorm- dormir

Gvid- guider

Help- aider

Ir- aller

Juĝ- juger

Koler- se mettre

en colère

Kur- courir

Laŭd- louanger,

glorifier

Manĝ- manger

Merit- meriter

Pardon- pardonner

Parol- parler

Rid- rire

Serĉ- chercher

Ven- venir

Vid- voirAdverbes

Nur seulementPrépositions

Je dans le texte

à, au mais le sens est imprécis


Affixes

1)-at- participe présent passif

exemple

manĝi manger, manĝata mangé


2)-eg- donne une idée de grandeur

exemple


bona bon

bonega très bon , excellent


3)-em- s’ajoute à un verbe pour indiquer la tendance à faire ce qu’exprime la verbe

exemple


paroli parler

parolema prolixe , bavard


Pronoms

Kiuj ici il s’agit du pronom relatif sujet au pluriel qui

Tiuj ici il s’agit du pronom démonstratif au pluriel , il réfère donc à des personnes ceux/ celles
Ekzercoj
Traduku al la franca:
Je la nomo de la profeto!
Donema, Pardonema, Ridema, Manĝema, Dormema
Laŭdi, laŭdegi, ridi, ridegi, manĝi, manĝegi, kuri, kuregi
Vidi/vidata, manĝi/manĝata, laŭdi/laŭdata, laŭdegi/laŭdegata
Mi adoras vin. Vi adoras min. Li adoras ŝin. Ŝi adoras lin.
Mi serĉas helpon. Mi serĉas akvon.
Gvidu! Diru! Parolu! Venu! Iru!
La rekta vojo/La malrekta vojo.
Tiuj, kiuj eraris, meritas vian koleron. Tiuj, kiuj ne eraris, ne meritas vian koleron.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Elŝuti 476.3 Kb.

  • La malfermanta

  • Elŝuti 476.3 Kb.