Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Congrès de l'Espéranto en France individua aliĝilo

Elŝuti 56.14 Kb.

Congrès de l'Espéranto en France individua aliĝilo
Dato16.03.2017
Grandeco56.14 Kb.

Elŝuti 56.14 Kb.

Supplément à « Le Monde de l’espéranto » janvier 2003


Kongreso de Esperanto en Francio 

Congrès de l'Espéranto en France 

- INDIVIDUA ALIĜILO -

Interasocia kongreso de UFE, JEFO, GEE, FET, FKEA

Kastelo Grezijono / Château de Grésillon – Baugé

en departemento Maine et Loire 40 km nord-oriente de Angers

Ĵaŭdon 29an de majo  Dimanĉon 1an de junio 2003

Ĉieliro-semajnfino / fin de semaine de l’Ascension

Temo - Regionaj agadoj: ni interŝanĝu niajn spertojn!
Turismo - Malkovru la anĵuan regionon! (provizora programo)


P

R

O

G

R

A

M

O

Vesperoj

Filmoj, diskoteko, teatraĵo(j), koncerto(j) atendas vin...

Kunvenoj

Ĝenerala asembleo de Espéranto-France.

Diversaj kunvenoj.

Prelegoj

Solidareco, prezento de vojaĝo tra la mondo de paro Rachel kaj David
Laborgrupoj

Pri regionaj, interasociaj kaj diversfakaj agadoj…

Turismo

Piede vi vizitos la kastelon de Baugé, dolmenon, kaj aliajn proksimaĵojn
Tuttaga ekskurso al Angers vendredon

Eblas alveni al la kastelo merkredon la 28-an de majo, ekde la 19-a. Pli detala kaj defenitiva programo aperos en la revuo kaj en la TTT-ejo de Espéranto-France.La aliĝo entenas: aliĝo al la kongreso, al ĉiuj laborgrupoj, prelegoj, koncerto(j) kaj al la interkonatiĝa bufedo de ĵaŭdon vespere. Ĝi inkluzivas loĝadon kaj manĝadon, nur se elektitaj en la dua paĝo de tiu aliĝilo. Ĝi ne inkluzivas la tuttagan ekskurson, pagotan surloke.
Pli da informoj ĉe la sidejo: 01 42 786 886 info@esperanto-france.org
   
Por aliĝi pli rapide kaj facile, aliĝu per Interreto: www.esperanto-france.org   

Por aliĝi per poŝto, plenigu la ĉi-suban individuan aliĝilon kaj sendu ĝin kun via pago per franca ĉeko je nomo de Espéranto-France al: Espéranto-France (Congrès 2003)4 bis, rue de la Cerisaie 75004 PARIS
Familia nomo: Persona nomo:

Adreso:


Poŝtkodo, urbo kaj lando:

Tel: Fakso: Retadreso:

Sekso:  ina  malina Naskiĝdato: ……/……/…… Vegetaran-in-o:  ne  jes

Mi membras en unu el la partoprenantaj asocioj: (nomo de la asocio)
Kotizo por membroj / ne membroj :

 Plenkreskulo 40 / 50 € = .............€

 Subtenanto 80 / 100 € = .............€

 Mi aliĝas post 30/04/2003 + 10 € = .............€

 Mi malpli ol 30 jaraĝas - 10 € = .............€

 Jefo-ano/studento/senlabora - 15 € = .............€

 Mi malpli ol 18 jaraĝas senpage

Mi estas eksterlandano senpage

+ manĝado (vidu en la dua paĝo):  ............ €

Sume: ............ €

Mi veturos el (urbo)

kaj proponas loko(j)n en mia veturilo
Dato kaj horo de alveno:

kaj de foriro:


Dato kaj subskribo:

(via aliĝo validos post ricevo de via pago)

Loĝado kaj manĝado

en la kastelo
Notu ke eblas ankaŭ loĝi en diversaj lokaj hoteloj kaj eblas memzorgi pri manĝado (ni sendos al vi liston de hoteloj en la dua informilo).
Vi povos sportumi

(tablo-teniso, flugpilkoj)

kaj promenadi

en granda parko…Rapide aliĝu ĉar ne estas multaj loĝeblecoj! Vi pagos surloke pri loĝado, vi antaŭpagu vian bazan kotizon (unua paĝo) kaj eventuale la pagon de manĝoj.
Por aliĝi pli rapide kaj tuj rezervi vian ĉambron

aliĝu per Interreto! www.esperanto-france.org

Loĝado en la kastelo:
Streku la

noktojn:

MerkredonĴaŭdonVendredonSabatonNb de noktoj

Nb=_____


Atentu: Streku ĉi-sube plurajn preferojn (almenaŭ 2 aŭ 3) kaj donu la vicon de prefero. Tiel, se via unua elekto ne plus estos ebla, ni provos kontentigi vin per via dua aŭ tria elekto:

Streku viajn

preferojn

Ununokta prezo

Vico de via prefero

Rezultota pago ×Nb

En komuna dormejo

 En kvarlita ĉambro

 En trilita ĉambro

 En dulita ĉambro

 En unulita ĉambro

 En la tendumejo

(kunportu tendon)

8 €


10 €

11 €


12 €

16 €
4 €


______


______

______


______

______


______

______ €


______ €

______ €


______ €

______ €


______ €

Mi deziras loĝi kun ____________________________________________
Manĝado

Merkredon

Ĵaŭdon

Vendredon

Sabaton

Dimanĉon

Sumo

Matenmanĝo

4 € 

4 € 

4 € 

4 € 

_____ € 

Tagmanĝo
11 € 


Tuttaga ekskurso

11 € 

11 € 

+_____ € 


Vespermanĝo
(malvarma)

5 € 

11 € 

11 € 

11 € 

11 € 

+_____ € Sumo por manĝoj: =_____ €
Ekzamenoj (estos organizitaj se sufiĉe da homoj kandidatas)

Ĉu vi deziras trapasi Esperanto-ekzamenon? ne  jes  se jes, kiu grado?: 1a  2a  3a 


Mi intencas partopreni la tuttagan ekskurson en Angers  jes  ne
Pliaj aliĝiloj kaj informoj: www.esperanto-france.org 01 42 786 886 info@esperanto-france.org
Elŝuti 56.14 Kb.

  • Kastelo Grezijono / Château de Grésillon – Baugé
  • Turismo - Malkovru la anĵuan regionon! (provizora programo )

  • Elŝuti 56.14 Kb.