Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Brazilo: Novaj grandrapidaj fervojlinioj konstruotaj

Elŝuti 17.73 Kb.

Brazilo: Novaj grandrapidaj fervojlinioj konstruotaj
Dato08.11.2017
Grandeco17.73 Kb.

Elŝuti 17.73 Kb.

El fervoja mondo 3/2013
Brazilo: Novaj grandrapidaj fervojlinioj konstruotaj

Federacia trafika agenturo ANTT 13-an de decembro 2012 anoncis komencon de proponkonkurso por planata grandrapida fervojlinio en longo 510 km, kiu kunligos urbojn Rio-de-Ĵanejro, San-Paŭlo kaj Campinas. Por prezento de proponoj estas starigita limtempo ĝis 13-a de aŭgusto 2013, tempo por financaj proponoj estos malfermita 19-an de septembro 2013. En la jaro 2013 povas sekvi pliaj konkursoj, ĉar Brazilo planas konstrui en venontaj tridek jaroj 10 mil km da novaj linioj.


Ĉeĥio: Supermezuran sendaĵon el Kroatio veturigis juna lokomotiv-kondukistino

Merkredon, la 8-an de aŭgusto 2012 matene ekveturis el fervojstacio Veselí nad Lužnicí al sia lasta veturetapo en destinstacion neordinara trajno. Ni sciiĝis, ke la vagonaro venis el malproksima Kroatio, kaj per sia blua lakado ĝi perfekte harmoniis kun elektra lokomotivo en firmaaj koloroj de ČD Cargo. Similan harmonion bezonas duopo de ĉeĥaj lokomotiv-kondukistoj kun kroataj akompanantoj ankaŭ sur lastaj ĉirkaŭ tridek kilometroj al destinstacio Hluboká nad Vltavou.

Sendaĵo, postulanta tioman zorgon, estis kolosa transformatoro 216 tunojn peza, pli ol 4,50 metrojn alta, kaj pli ol 3,80 metrojn larĝa. En ekspedstacio Podsused Tvornica en Kroatio, ĝi do estis kargita sur speciala 32-radaksa varvagono, kiu ebligas ŝanĝi pozicion de kargo dum transporto tiel, ke ĝi ne ektuŝu iun obstaklon en proksimeco de la surveturata linio. La neordinara vartrajno ekveturis el Podsused Tvornica la 1-an de aŭgusto, post traveturo de Hungario kaj Slovakio venis la 6-an de aŭgusto en stacio Lanžhot ĉeĥan teritorion. Ĝia vojo poste iris tra Břeclav, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava al Veselí nad Lužnicí.

La trajno estas interesa ankaŭ pro tio, ke ĝin kondukis la unua lokomotiv-kondukistino en vicoj de ČD Cargo, juna Andrea Matějíčková. En kondukistejo akompanis ŝin kolego Josef Beneda, kiu tre zorge gardis ĉiujn lokojn, kie laŭ preskribo por singarda veturado oni devas malgrandigi rapidon, kiu tamen ne povu esti pli granda ol 40 km/h. En kondukistejo aŭdeblis ankaŭ la kroata, unu kolego el teamo de specialistoj, akompanantaj similajn translimprofilajn kargojn en tuta Eŭropo, atentigis per radioricevilo siajn kolegojn, je kiu flanko ili atentu ponton, subveturejon aŭ flankan kajon.

La lokomotivo obeis ĉiun regsignalon de sia eta kondukistino, funkciadprovoj de konduk-kapabloj estas precipe ascenda dekliveco antaŭ Ševětín (linio 220), kie sur linioparto, kiun la trajno povas trairi malrapide, krome estos signalo „Mallevu la kurentodeprenilon“, sed la lokomotivo kondukata de la juna fervojistino plenumis ankaŭ tiun ĉi taskon, same kiel bremsadon sur descenda parto malantaŭ Chotýčany. En České Budějovice la trajno transiris sur linion 190 en direkto al Plzeň, kaj ricevis trajnkape kroman dizelelektran lokomotivon, kiu havis taskon manovrigi la tutan vagonaron en destinstacio Hluboká nad Vltavou, de kie post malkargado la sendaĵo estos transportata al sia nova funkciadloko, kiu estas distribuejo en nemalproksima Dasné.

Fine estis tempo pridemandi la junulinon, kiu plenumis sian pasion por lokomotivoj, kaj malgraŭ malfaciloj, precipe pro ĝenerala konvinko, ke lokomotivkondukado estas agadkampo nur por viroj, sukcesis venki koncernajn dubojn. Post finstudado en mezlernejo ŝi plenumis kurson por trakciilkondukistoj kaj post tempo de laborado en bontenejo trakveturila deproksime lernis praktike interkonatiĝadi kun unuopaj tipoj de lokomotivoj, en ŝia kazo plejparte kun elektraj. Poste sekvis provkondukado rekte en kondukistejo, dum kiu ŝi konatiĝadis kun unuopaj linioj. Kaj en julio 2012 ŝi jam povis memstare funkcii en regula trafiko, kiel unua virino en lokomotivoj ĉe ČD Cargo sur linioj elirantaj el České Budějovice al Plzeň, Havlíčkův Brod, Horní Dvořiště, aŭ ankaŭ al Praha-Libeň. Kiel ŝi konfesis, ŝi plej multe ŝatas konduki lokomotivojn de serio 363,0, ĉe kiuj ŝi admiras belegan mildan sonon, eligatan dum ekveturo dank´ al ĝiaj tiristoroj. „Tio harmonias kun mia plaĉo por elektroniko, pri kiu mi ankaŭ ŝatas babili kun kolegoj“, klarigis la simpatia nigroharulino. Kaj kun rideto ŝi aldonis, verŝajne ankaŭ pro tio ŝi ne havas multajn amikinojn.


Ĉinio: Plia grandrapida fervojlinio servas al klientoj

Fervojlinio por pasaĝertrafiko inter Harbin kaj Dalian estis la 1-an de decembro 2012 malfermita por trafiko en sia tuta longo 921 km. La fervojlinio kunligas ĉefan urbon de provinco Heilongjiang kune urboj Changchun, Shenyang kaj Dalian, kiu estas la plej granda havenurbo en nordorienta Ĉinio. La tuta ĉeflinio estas proponita por maksimuma rapido 350 km/h, kaj priservas 22 staciojn. Trafika rapido en la plej malvarmaj monatoj, do inter decembro kaj marto, estas limigita al maksimume 200 km/h, en aliaj monatoj al 300 km/h.


Eŭropa Unio: Batalo por disigi ekspluatadon de infrastrukturo

Komence de decembro 2012 Eŭropa Komisiono finpreparis tekston de t.n. Kvara fervoja pako. De aperintaj informoj rezultas precipe jam pli frue antaŭsciigita postulo de la komisiono por efektiva apartigo de ekspluatado kaj infrastrukturo, kion oni realigu ĝis fino de la jaro 2019. Tio signifus neceson de bazaj ŝanĝoj ekz. en kadro de nuntempa organizo de germana fervoja trafiko. Samtempe tio esence malebligus realigon de restrukturiga plano, anoncita de franca ministro de trafiko. Finan version de la pako oni supozis transdoni al Eŭropa Parlamento komence de la jaro 2013.


Maroko: Evoluo de fervoja infrastrukturo

Maroko baldaŭ povas fariĝi unua afrika lando kun grandrapida fervojo. Tiu ĉi iros inter Casablanca kaj Marrákeš. Por la registaro havas prioritaton plia evoluigo de trafika infrastrukturo, estas planata eĉ konstruo de tunelo sub Ĝibraltara markolo, per kiu aperus relkunligo de afrika kontinento kun Eŭropo. Se temas pri trafikaj sistemoj, Maroko en kadro de Afriko apartenas al pinto. Fervojo sendube dominas. Longo de ĉiuj linioj estas pli ol dumil kilometroj, de kiuj duono estas elektrizita. En komparo kun iuj eŭropaj ŝtatoj, ekz. tiuj de iama Sovetunio, trafiko ĉi tie estas eĉ pli efektiva.

Maroka registaro por evoluigo de fervojo multe investas. Samtempe okazas restrukturigo de nacia kompanio Office National des Chemins de Fer du Maroc (ONCFM), kun celo faciligi eniron de kapitalo en la firmaon. Post fino de restrukturigo oni de trafika kompanio ONCFM atendas pligrandigon de ĝia konkurenckapablo en merkato, kio vidiĝos ankaŭ en ekonomia disvolvo de la ŝtato. Tio supozas plibonigi kvaliton de fervoja transporto kaj konstruon de novaj linioj, inkluzive de grandrapidaj. En tiu ĉi direkto Maroko kunlaboras kun eŭropaj ŝtatoj, precipe kun Francio kaj Hispanio. Ekzistas planoj por konstruo de grandrapida linio Cazablanko – Fès, kaj plilongigo de la linio al Marrákeš. Tamen la plej ambicia estas projekto por konstruo de fervoja tunelo sub Ĝibraltara markolo, kiu kunligos marokan fervojlinion Casablanca – Rabato – Tanĝero kun planata nova hispana fervojlinio. Realigo de tiu ĉi projekto garantios relkunligon inter Eŭropo kaj norda Afriko.

„Atlantika traceo“ havos grandrapidan trafikon


Maroko versimile fariĝos unua lando en Afriko, kie trafikos grandrapida fervojo. En la jaro 2012 estis anoncita internacia konkurso por konstruo de grandrapida fervojlinio Casablanca – Tanĝero. Veturtempo poste reduktiĝos de kvin al du horoj kaj dek minutoj, kaj trajnoj trafikos per rapido 320 km/h. Sur la unua planata linisekcio Tanĝero – Kenitra 200 km longa povus komenciĝi trafiko jam en 2013! Poste la fervojlinio estos plilongigata je cent kilometroj tra Rabato al Casablanca. En estonto la fervojlinio estos nomata Atlantika traceo, kaj ĝi finos en sudo en Marrákeš kaj Agadir.

Dua, t.n. Magreba traceo (Maghreb-traceo) kunligos Rabaton tra Fès kaj Oujda ĉe landlimo kun Alĝerio. Ekspluat-apertigo de la tuta linio estas planata en la jaro 2015. Supozataj investoj por konstruado atingos monsumon 2,5 miliardoj da eŭroj. Investoj devenas el kelkaj fondusoj, kaŭze de konstruado Maroko devis ŝuldoŝarĝigi sin. Okaze de komenciganta ekspluatado do oni planas entrafikigi 17 duetaĝajn veturilkombinaĵojn TGV Duplex de franca produkto.


Oni supozas eluzi regsistemon DaVinci
Por altigi trafikkapaciton de fervoja trafiko, trafikkompanio Indra en kunlaboro kun firmao ADIF evoluigis kontrolan regsistemon DaVinci. Tio okazis jam en jaroj 2000 ĝis 2004. Origine apliko estis destinita por hispana sistemo de grandrapida trafiko (AVE), sed pli poste produktanto disvastigis ĝin por ĉiuj tipoj de fervojaj retoj. La sistemo DaVinci nuntempe estas la plej moderna regsistemo en fervoja trafiko. Ĝi ebligas integron de ĉiuj procedoj en fervoja trafiko, kaj kiel unusola sistemo de tiu ĉi kategorio laboras kun ĉiuj datenoj pri trafiko, inkluzive de trajnsekurigsistemo ETCS kaj radiofonio-normo GSM-R.

DaVinci laboras baze de teknologioj IBM. La sistemo kapablas labori kun grandega stoko da datenoj (ekzemple de pozici-trova sistemo GPS aŭ komandosistemo ERTMS), kaj kolekti datenojn el malproksimaj fontoj. Ekzemple antaŭe ĝi elkalkulas tempon de malfruiĝo dum veturo kaj ebligas tiel al trajntrafikestro efektivan direktadon de trafiko en reala tempo. DaVinci integras kaj prilaboras ĉiujn informojn, ricevataj el fontoj, laborantaj baze de la jam ekzistantaj diversaj teknologioj, kaj ne estas bezonata instali plian ekipaĵon. Okaze de ĉiuj ajn ŝanĝoj do ne estas devige ŝanĝi tutan sistemon, kio estas sendube avantaĝo. Tiu ĉi sistemo povas esti enkondukata en trafikon en nemalfrua tempo sur fervojlinio Tanĝero – Casablanca, kaj iom-post-iome ĝi regos la tutan fervojreton en Maroko.
Preparis Jindřich Tomíšek

Reviziis Heinz Hoffmann


Elŝuti 17.73 Kb.

  • Ĉeĥio: Supermezuran sendaĵon el Kroatio veturigis juna lokomotiv-kondukistino
  • Ĉinio: Plia grandrapida fervojlinio servas al klientoj
  • Eŭropa Unio: Batalo por disigi ekspluatadon de infrastrukturo
  • Maroko: Evoluo de fervoja infrastrukturo
  • Oni supozas eluzi regsistemon DaVinci

  • Elŝuti 17.73 Kb.